Sunteți pe pagina 1din 2

SC RAISA PROD SRL

Sediu social - Loc.Deva,str. Horea nr.192,jud.Hunedoara


CUI – RO 14057708
ONRC – J20/531/2001
Nr._______/___________
CĂTRE,
Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara
Subsemnata RUS IOANA SIMONA,administrator al S.C RAISA PROD SRL,cu sediul in Loc.Deva,str. Horea nr.192,jud.Hunedoara,
telefon________________, CUI RO 14057708, cu următorul punctede lucru STATIA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI MOL DEVA din Loc.Deva,str.
Calea Zarandului nr.65,jud.Hunedoara(în care se defăşoară operaţii cu substanţe şi preparate chimice periculoase),în conformitate cu art. 22. alin. (2)
din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase modificată şi completată de Legea nr. 263/5 octombrie 2005 şi
lista substanţelor periculoase, Anexa 2, din HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, vă prezentăm anexat lista substanţelor periculoase pe care le vom deţine.
Numărul de salariaţi din societate este de ____ lucratori.
Menţionăm că deţinem fişele tehnice de securitate (în cazul utilizatorilor industriali sau profesionali)aceste informaţii sunt puse la dispoziţia
angajaţilor şi instruiţi cu privire la riscurile chimice şi la măsurile de securitate necesare pentru protecţia lor.

Administrator
RUS IOANA SIMONA

1. LISTA ANEXĂ CU SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE IDENTIFICATE ÎN SOCIETATE CONFORM ANEXA 2 ,M.Of. nr. 813 bis din 4 dec. 2008 ,
Nr.crt Index Nr. Denumirea substantei Note S Nr.CEE Nr.CAS Clasificare Etichetare Limite ale concentratiilor
F+
1 001-001-00-9 hidrogen 215-605-7 1333-74-0 F+; R12 12
(2-)9-16-33