Sunteți pe pagina 1din 1

TEZA – SEMESTRUL I

I. Marcati, pe harta de mai jos urmatoarele elemente:


1.Vecinii Romaniei 1p(5x0,20 )
2. Podisul Moldovei, Carpatii Occidentali, Podisul Getic, Campia de Vest, Subcarpatii Curburii, Delta Dunarii ,
Cămpia Română, Depresiunea colinara a Transilvaniei, Podişul Mehedinţi, Dealurile de vest.
1.5p(6x0,25)

II.Identificaţi răspunsul corect:


1. Cel mai înalt masiv muntos din Carpații Orientali:
a) Retezat b. Moldoveanu c. Pietrosul
2. Cea mai joasă subdiviziune din Câmpia Română :
a) Câmpia Siretului b) Câmpia Bărăganului c)Câmpia Vlăsiei
3. Subdiviziunea Podisul Sucevei se gaseste in unitatea :
a)Depr. Colinara a Transilvaniei b) Carpatii Meridionali c)Podisul Moldovei.
4. Relieful carstic(pesteri) cel mai bine dezvoltat este in muntii:
a)Muntii Apuseni b) Grupa Banatului c) Carpatii Curburii 1p(4x0,25)

III. Pentru Carpatii Occidentali precizati urmatoarele elemente:

-limite sau unitati vecine


-2 caracteristici ale reliefului
- 2 subdiviziuni
- 3 pesteri
- 3 resurse naturale
2p

IV. Completaţi spaţiile libere


1. Cea mai mare depresiune intramontană din Carpații Meridionali este .....................................
2. Bogate resurse de ape minerale se găsesc în .....................
3. Delta Dunarii se găsește în partea .......................a României
4. Un oraş din Delta este...................................................................
5. Podișul someșan este o subunitate a unității de relief.......................................................
6.În Câmpia de Vest se găsește orașul ...............................................................
7.Limita vestică a Carpaților Meridionali este.........................................
8. Factorii care influențează clima în România sunt : ...........................................................
9. Două obiective turistice în Bucegi sunt ..........................................................
10. Oraşul Șimleul Silvaniei se gaseşte în (subunitatea de relief) ...................................................................
2p(10x 0,20)

VI. Comparati regiunea Timiș cu regiunea Brașov din punct de vedere al reliefului și al climei
0.5p(2x0.25)

Se acorda 2 puncte din oficiu