Sunteți pe pagina 1din 2

Despre Suflet

Să vedem în continuare ce este un suflet individual și cum poate fi el


conștientizat și trezit. Ne naștem în cadrul unei familii ce ne oferă un cadrul
social, cultural și spiritual în care noi creștem și ne dezvoltăm. Apoi mergem
la școală unde învățăm tot ceea ce au descoperit cei dinaintea noastră în
diverse domeni. Constatăm însă că în școală nu primim nicio informație
concretă despre ce este sufletul și unde este se află el în trupul omului.
Fiecare dintre noi în perioada adolescenței ne-am îndrăgostit și astfel am trăit
primele emoții intense independente de un cadru familial cunoscut. Astfel am
trăit primele emoții a ceva tainic și misterios și ființa noastră a intrat în
efervescență am fost vii, am realizat acțiuni ce depășeau condiția noastră de
până atunci. Au apărut astfel primele întrebări: cine suntem, de unde venim,
care este rostul vieții noastre pe acest pământ. Pentru unii dintre noi acesta
este momentul începutului unei călătorii fascinante de a ne descoperi propria
ființă. Și dacă nu am făcut-o până acum avem o veste bună: sufletul nu are
vârsta așa că putem începe această călătorie chiar în această clipă.Ne
aruncăm în torentul vieții și trăim intens emoții diverse, bune sau mai puțin
bune ce ne structurează pe parcursul anilor ceea ce s-ar putea numi sufletul
individual. Cu toții am experimentat emoțiile unde?…. Unii ar spune… în zona
stomacului nu întâmplător există expresia fluturi în stomac. Unii dintre noi am
experimentat emoții interese în zona pieptului…. Cine oare produce aceste
emoții și cum apar ele, care este sursa lor și rostul lor? Pentru a putea
răspunde la aceste întrebări avem la dispoziție experiența ființelor care s-au
explorat pline de curiozitate și au descoperit că în afara trupului fizic, noi
ființele umane suntem alcătuite și din alte corpuri ce nu se pot vedea cu ochii
fizici dar care totuși există. De asemenea știința ultimelor decenii a început să
pună în evidență prin experimente repetate cum influențează emoțiile buna
funcționare a întregului sistem pe care îl vom numi trupul ființei umane.Nu
vom detalia aici și acum aceste aspecte ci doar ne vom opri asupra ceea ce
ne-am propus adică să descoperim unde se află sufletul. Textele înțelepciunii
milenare descriu prima manifestare a sufletului în zona abdominală ca mai
apoi să descrie cu lux de amănunte înflorirea plenară a sufletului în zona
plexului cardiac. Sufletul este descris ca fiind suma tuturor experiențelor
trecute și prezente care au fost condensate sub forma unor emoții ce s-au
structurat în jurul unui nucleu și care gravitează în jurul lui atrase în mod
magnetic de ceva care este diferit de aceste emoții și care la rândul lui acest
nucleu este alimentat dintr-o sursă infinită pe care o vom numi inima tuturor
lucrurilor și ființelor-Dumnezeu. Cu alte cuvinte ceea ce descoperim
explorându-ne ființa noastră interioară este un centru al ființei în jurul căruia
s-au adunat ca să spunem așa toate experiențele noastre de viață ce au fost
sintetizate sub forma unor emoții. Atunci când în viața de zi cu zi suntem
confruntați cu o anumită situație care anterior a creat o emoție în această
situație similară cu prima, emoția va fi identică și reacția va fi de asemenea
aceeași. Aceste procese au loc în ființa noastră fără a le putea controla la
început. Este ca un film care se repetă de multe ori pe parcursul unei vieți și
la un moment dat realizăm acest aspect și dorim ca acest film să nu se mai
repete. Cum facem aceasta? Este necesar să ajungem în acel centru al ființei
noastre pentru a ne controla emoțiile. Voi prezenta în continuare câteva
elemente practice care ne pot ajuta se pătrundem în acest centru pentru a
putea controla emoțiile și reacțiile care apar atunci când o situație din viață se
repetă. Prima și cea mai simplă metodă este observarea respirației fără a
interveni absolut deloc asupra ei. Vom observa cu surprindere că în mintea
noastră se va liniști brusc și gândurile se vor opri ca prin minune. Apare o
stare de pace și liniște interioară, o regăsire a ceva misterios și profund care
ne face să trăim momentul prezent cu o maximă intensitate. O altă metodă
simplă pe care o putem folosi cu succes este să ascultăm muzică
armonioasă și inspirată gen Mozart, Beethoven, Vivaldi nu doar cu simțul
auzului cI ca și cum în zona inimii am avea o ureche cu care ascultăm
muzica. În acel moment mi se vor dezvălui nuanțe melodice necunoscute
până atunci chiar dacă am ascultat aceeași muzică chiar de mai multe ori.
Vom descoperii în acele momente o misterioasă tăcere ce există între două
sunete. Vom fi translatați în acele momente într-un spațiu vid fără sunet ce ne
revelează în mod spontan dimensiunea interioră a propriei ființe.De
asemenea este binecunoscută puterea rugăciunii sincere și directe către
Dumnezeu folosind cuvinte simple ca de exemplu Doamne Dumnezeule Tată
Ceresc miluiește-mă. Cei care au practicat cu succes această simplă
rugăciune descriu efectele care apar ca fiind de durată și chiar aducând cu
sine o modificare a percepției asupra realității atât interioare cît și exterioare.
O conectare profundă la dimensiunea sacră și atemporală a propriei
ființe.Putem alege orice rugăciune care simțim că ni se potrivește. După
perioadă mai lungă sau mai scurtă de exersare zilnică a acestor metode
prezentate mai sus și a altora pe care le vom descrie cu altă ocazie vom
descoperim centrul ființei noastre, sâmburele de lumină și iubire ce ne-a fost
dăruit pentru a descoperii sursa acestei lumini și iubiri pe care suntem meniți
să o căutăm întreaga noastră viață pentru că aceasta este sursa fericirii
noastre care nu depinde din niciun factor exterior și nu dispare niciodată. Abia
atunci când trăim cu tot sufletul nostru descoperim că facem parte dintru-un
întreg care ne cuprinde și ne înglobează. Astfel experimentăm ceea ce s-ar
putea numi trezirea la adevărata viață prin înflorirea plenară și profundă a
sufletului cel viu care în tradiția milenară orientală este cunoscut sub numele
de jivatman. Astfel facem primii pași spre desăvârșire spre deplina
îndumnezeire ce este cu putință să se realizeze atunci când începem sa
iubim frenetic și fără măsură prin intermediul sufletului ce devine astfel
receptacolul luminii și iubirii ce ne vine întotdeauna de la Dumnezeu Tatăl.

S-ar putea să vă placă și