Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul II

Relieful major – trepte şi unităţi


Europa este continentul cu cea mai redusă altitudine medie, cca. 340 m. Ponderea
treptelor de relief evidenţiază acest lucru. Astfel, câmpiile până la 200 m. altitudine ocupă 57
% din suprafaţă, iar câmpiile înalte, dealurile şi podişurile joase între 200 şi 500 m. altitudine
ocupă 27 % din suprafaţă.
La nivelul continentului, altitudinile minime sunt întâlnite în :
- Câmpia Precaspică : -27 m.
- Polderele Olandeze : < 0m.
Altitudinea maximă este în vârful Mont Blanc (4807 m.) în Munţii Alpi şi vârful Elbrus
(5643 m.) în Munţii Caucaz.
Continentul este străbătut de la vest la est de un lanţ montan ramificat, format în
orogeneza alpină – Sistemul Alpino-Carpatic :
- Cordiliera Betică
- Munţii Pirinei
- Munţii Alpi
- Munţii Apenini
- Munţii Carpaţi
- Munţii Dinarici
- Munţii Pindului
- Munţii Balcani
- Munţii Rila, Rodopi, Pirin
- Munţii Caucaz

I. Europa : unităţi morfostructurale


1. Primul nucleu continental este situat în estul şi nord-estul continentului.
2. Europa caledonică este situată în nord vestul continentului şi cuprinde : Munţii
Scandinaviei, Munţii Scoţiei şi Munţii Penini.
3. Europa hercinică : Meseta Spaniolă, Masivul Central Francez, Munţii Vosgi, Munţii
Pădurea Neagră, Podişul Ardeni, Masivul Şistos Renan, Podişul Boemiei, Munţii Ural.
4. Europa alpină : Cordiliera Betică, Munţii Pirinei, Munţii Alpi, Munţii Apenini, Munţii
Carpaţi, Munţii Dinarici, Munţii Pindului, Munţii Balcani, Munţii Rila, Rodopi, Pirin,
Munţii Caucaz.
5. Europa recentă : cuprinde regiunile formate prin vulcanism recent : Islanda, Etna,
Vezuviu, Stromboli, Santorini.
II. România : unităţi morfostructurale
1. Unităţile de platformă sunt formate prin depunere de sedimente în urma orogenezei
alpine : Câmpia Română, Câmpia de Vest, Dealurile de Vest, Podişul Moldovei, Podişul
Getic şi Depresiunea Colinară a Transilvaniei (în afara fundamentului care s-a format o
Capitolul II

dată cu Carpaţii). În nord estul ţării, în Podişul Moldovei fundamentul acestuia aparţine
primului nuclei continental (Platforma Est Europeană). Acest fundament este acoperit
spre suprafaţă cu roci sedimentare moi provenite din erodarea unor regiuni mai înalte.
2. Unităţile de orogen s-au format prin cutarea, încreţirea şi înălţarea rocilor din scoarţa
terestră. Există trei categorii în funcţie de orogeneza care le-a conturat :
a) Orogenul caledonic : reprezintă Dobrogea Centrală, Podişul Casimcea (format din
şisturi verzi).
b) Orogenul hercinic care a înălţat Dobrogea de Nord – Munţii Măcin.
c) Orogenul alpin care a înălţat Carpaţii, Subcarpaţii şi Pod. Mehedinţi.