Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

FACULTATEA DE DENUMIREA

Departamentul/Catedra de denumirea

Teza de licență

DENUMIREA TEZEI CU MAJUSCULE

NUMELE DE FAMILIE, Prenumele studentului

Anul __, grupa __

Numele și prenumele conducătorului(ilor) științific(i)


titlul științific, gradul didactic

Chișinău, anul