Sunteți pe pagina 1din 46

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi

Medicină Veterinară
Facultatea de Management, Inginerie
Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

Înfiinţarea unei plantaţii de zmeur în localitatea Malu cu Flori,


judeţul Dâmboviţa

Student: Popescu Carmen Alexandra


Grupa: 8405
CUPRINS
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE
1.1. Descrierea societăţii în care se implementează investiţia
1.2. Descrierea investiţiei

CAPITOLUL 2: DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

2.1. Amplasament
2.2. Piaţa de aprovizionare/desfacere şi concurenţa
2.3. Descrierea fluxului tehnologic
2.4. Datele tehnice ale investiţiei
2.5. Descrierea fluxului de producţie
2.6. Durata de realizare a investiţiei

CAPITOLUL 3:
CAPITOLUL 1: DESCRIEREA OBIECTULUI DE INVESTIŢIE

1.1. Descrierea societăţii în care se implementează investiţia


Firma S.C. ZMEURIS S.R.L. doreşte accesarea de fonduri pentru înfiinţarea unei plantaţii de
zmeur.
Denumire solicitant: S.C. ZMEURIS S.R.L.
Sediu social: Strada Costache Negri, nr 1-5, Opera Center One, etaj 5, Bucureşti, România
Cod postal: 050552
CUI: RO150295
Cod CAEN:
- 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi
fructiferi
- 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor

Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J40/15/2018

Scurt istoric

Firma S.C. ZMEURIS S.R.L. s-a înfiinţat în anul 2018, ca urmare a dorinţei de a face o afacere
de familie, în memoria bunicului nostru.
Firma nu a desfăşurat activitate economică până în prezent dar îşi propune să creeze noi locuri de
muncă şi bineînţeles să ofere tuturor consumatorilor produse naturale şi sănătoase.

Societate nou înfiinţată:


- Anul înfiinţării: 2018
- Structură de asociaţi: Societatea este condusă de 2 asociaţi, Popescu Carmen Alexandra
şi Popescu Mihai Lucian, în procent de 50-50.
- Reprezentantul legal este Popescu Carmen Alexandra, absolventă a Facultăţii de
Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.
- Mijloace fixe aflate în patrimoniul societăţii: teren (resurse funciare)
i) Resurse funciare

Amplasare Suprafaţă Regim juridic


Comuna Malu cu Flori 5,2 ha Proprietate
50000 mp
Tabel 1.1.

Calcul S.O.
Coduri Denumire SO 2013 Suprafaţa (ha) SO activitate
EUROSTAT culturi euro/ha existentă
Livezi de
coacăz,
smochin,
zmeur, muri,
B_4_1_2 agrişe, cătină, 3958,34 5,2 20583,368
afin, goji,
măceşe, soc,
lonicera,
coarne, aronia
Tabel 1.2.
Dimensiunea economică a exploataţiei: - 8000-11999 S.O. (fermă mica)
- 12000-24999 S.O. (fermă medie)
- >250000 S.O. (fermă mare)
Din tabelul 1.2. rezultă ca dimensiunea economică a exploataţiei este 20583,368 S.O. → fermă
medie.
1.2. Descrierea investiţiei
I) Investiţia în înfiinţarea unei plantaţii de zmeur se încadrează în categoria investiţii eligibile în
cadrul Măsurii 4. Investiţii în active fizice, Submăsura 4.1a Investiţii în exploataţii pomicole,
având următoarele obiective:
- Creşterea calităţii produselor obţinute;
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiilor pomicole.
II) În urma calculului S.O. se constată faptul că exploataţia este una de dimensiune medie şi
conform ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1a investiţia va obţine:
- Intensitatea sprijinului nerambursabil 70% (50% pentru submăsura, 20% pentru tineri fermieri)
- Valoarea maximă a ajutorului 600000 EURO (conform ghidului solicitantului).
III) Prin investiţia propusă, solicitantul doreşte înfiinţarea unei plantaţii de zmeur pe o suprafaţă
de 5 ha în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, prin următoarele activităţi:
- achiziţionarea echipamentelor şi utilajelor necesare;
- împrejmuirea suprafeţelor pe care se realizează investiţia, drumuri de exploatare, inclusiv
utilităţi;
- achiziţionarea drajonilor de zmeură şi înfiinţarea plantaţiei;
- înfiinţarea unor sisteme de depozitare, inclusiv containere frigorifice şi spaţii de depozitare
(fertilizanţi, pesticide, ambalaje, etc.);
- achiziţionarea instalaţiei de irigat şi fertilizat prin picurare;
- construirea unei hale de depozitare a fructelor.
- construirea unui garaj pentru utilaje.

În mod concret, prin proiect s-a prevăzut achiziţionarea următoarelor maşini şi utilaje agricole:
- tractor
- plug
- maşină de stropit
- echipament de fertilizat
- cositoare
- foarfecă electrică
- tocător
- remorcă
- instalaţie de irigat şi fertilizat prin picurare
- grapă cu discuri
Justificarea achiziţiilor propuse prin proiect, menţionate mai sus:
Tractorul va fi folosit în fermă pentru realizarea în bune condiţii a fazelor procesului tehnologic
precum arat, fertilizat, împreunăcu alte echipamente ce vor fi achiziţionate prin proiect.
Plugul va fi utilizat în realizarea arăturii de bază, toamnă, înainte de căderea frunzelor.
Maşina de stropit va fi folosită pentru efectuarea lucrărilor de stropire cu ierbicid şi fungicid.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de îngrăşăminte.
Cositoarea va asigura întreţinerea terenului pe care se înfiinţează plantaţia de zmeur.
Foarfeca electrică este utilizată pentru toaletarea arbuştilor prin tăierea crengilor.
Tocătorul este utilizat pentru tocarea crengilor rezultate după toaletarea arbuştilor.
Remorca va fi folosită pentru transportul lăzilor cu fructe după recoltare.
Instalaţie de irigat şi fertilizat prin picurare va fi utilizată pentru irigarea şi fertilizarea
simultană a plantaţiei de arbuşti fructiferi, în funcţie de condiţiile meteorologice, fiind deosebit
de necesară într-un sezon secetos, care ar putea afecta grav producţia obţinută.
--Grapa cu discuri. Grapa cu discuri tip FX este special conceputa pentru eliminarea buruienilor
dintre randurile de pomi si pentru relaxarea solului dupa recoltare.
-Remorca tribasculanta. REMORCA BASCULABILA pe 3 parti, de la 5 Tone la 8 Tone.
-Navete de plastic pentru recoltare
- Sapa
- Lopata
- Cazma
- Galeata
- Sfoara
- Manusi
- Hidrofor.
- Ulei de motor.
- Ulei de transmisie.
- Vasilina.
- Ruleta
CAPITOLUL 2: DATE TEHNICE ALE INVESTIŢIEI

2.1. Amplasament
Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, judeţul Dâmboviţa, comuna Malu cu Flori

Figura 2.1. Regiunea de dezvoltare Sud

Figura 2.2. Judeţul Dâmboviţa încadrat în regiunea de dezvoltare Sud


Figura 2.3. Localizarea comunei în judeţul Dâmboviţa
Figura 2.4. Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa
Comuna Malu cu Flori are ca vecini:
- La nord comuna Pucheni;
- La nord-vest comuna Cetăţeni;
- La vest comua Văleni Dâmboviţa;
- La est comuna Bărbuleţ;
- La sud comuna Voineşti.
Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează prin următoarele valori:
- temperatura medie anuală 8-9°C
- temperatura minimă absolută -22°C
- temperatura maximă absolută 37,2°C
- precipitaţii medii anuale 356 mm
Pentru a înfiinţa o plantaţie de zmeur, terenul ales trebuie să fie destul de uşor şi bogat în
compuşi organici.
Zmeurul nu este pretenţios faţă de temperature. Pragul biologic pentru pornirea în vegetaţie a
zmeurului este de 2-4°C.
Conform anexei nr. 7, în localitatea Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, pentru plantaţia de zmeur
există favorabilitate natural de 3,04 şi favorabilitate potenţată de 3,08.

2.2. Piaţa de aprovizionare/desfacere şi concurenţa

Potenţiali clienţi

Nr. Crt. Denumire client Adresă client Procentaj vânzări


1 Piaţa locală Loc. Malu cu Flori 40%
2 Târguri de profil DN72A, Comuna 25%
Lăicăi, judeţul Argeş
3 SC NEXTPROFIL SRL Str. Dunarii, bl I14, 35%
ap 26
Tabel 2.1

Furnizori

Nr
curent Denumire furnizori Adresa furnizori Achizitii
1 Petrom Loc. Malu cu Flori Motorina/benzina
2 SC APANOVA SA Bucuresti Apa
3 SC ELECTRICA SA Bucuresti Curent electric
4 Dedeman Bucuresti Militari Gard/mobila birou/foafeca tuns
pomi/echipamente constructive
hala/drumuri etc.
5 AGRO-MAG.RO Ingrasaminte/erbicide/fungicide/insecticide
Concurenta.
Nr
curent Denumire concurent Adresa concurent Produse Pret produse
comercializate (lei)
1
2

2.3. Descrierea fluxului tehnologic


Descrierea soiului de plante:
Soiul OPAL
Soiul este de vigoare mijlocie, cu tufe cu tulpini erecte care fructifică în
anul formării pe circa 1/3-1/2 din lungimea lor şi prezintă capacitate mare
În perioadele cu umiditate atmosferică ridicată fructele sunt
atacate de mucegaiul cenuşiu. Prezintă rezistenţă mijlocie la ger şi la secetă.
Fructele sunt conice, de culoare roşu aprins, gustoase şi
aromate. Se pretează la consum în stare proaspătă, congelare şi la prelucrare
sub formă de gemuri, sucuri, jeleu.
Maturarea fructelor în sezonul de toamnă are loc în perioada augustseptembrie,
iar în sezonul de vară la sfârşitul lunii iuniede
drajonare.
lucioase,
început de iulie.

Pregătirea terenului în vederea plantării zmeurului.


Alegerea unor terenuri adăpostite natural cu o bună fertilitate naturală, cu un drenaj bun al apei,
potrivit de calde şi umede, neinfestat cu buruieni perene greu de combătut (pir, susai, mohor,
costrei, pălămidă), cu acces uşor la căile de comunicaţie.
După ce s-a eliberat de cultura anterioară (de preferat o cultură prăşitoare: porumb, floarea
soarelui, care lasă solul curat de buruieni) terenul se nivelează, se dezinfectează cu un insecticid,
se administrează îngrăşămintele organice şi chimice, după care se ară 3-4 săptămâni de la
executarea arăturii, se efectuează discuitul cu grapa cu discuri, în două sensuri, pentru o
mărunţire bună a solului, după care urmează pichetarea, marcarea rândurilor, efectuarea gropilor
şi plantarea.
Parcelarea terenului: Lungimea parcelelor este de 100 m, se va amenaja si un drum intre parcele de
5 m.
Distanta de plantare: pentru plantaţiile cu recoltarea manual- 3x0,5 m, cu un numar de 6.666–8.000
plante/ha.
Sistemul de sustinere:
Zmeurul are nevoie, de obicei, de un sistem de conducere care sa ii sustina dezvoltarea, cele mai intalnite
fiind spalierul cu sarme duble, legate de stalpi de beton, in care primele sarme se afla la 60 cm distanta
fata de sol, si sistemul de conducere sub forma de evantai.
Pichetarea terenului: se fixeaza prin tarusi capetele randurilor la distanta de 2,5 m intre 2 randuri.
Plantarea:
Dup ace au fost marcate gropile si sapate are loc plantarea propriu-zisa: are loc primavera cand a trecut
pericolul inghetului.
Butasii vor fi introdusi in pamant la o adancime de maximum 20 cm, cu radacinile rasfirate, insa gropile
sapate pot fi mai adanci, de aproximativ 50 cm, diferenta fiind acoperita cu pamant afanat, cu rol in
dezvoltarea radiculara. In cazul in care nu cad precipitatii in prima saptamana dupa plantarea
butasilor, putem uda plantele cu cativa litri de apa, dupa care putem sa nu mai intervenim pana in
primavara.
Intretinrea solului

In primul an, ne putem rezuma la a lucra pamantul, iar din anul al doilea, putem veni si cu solutii
pentru erbicidare, folosite cu moderatie.
Una dintre principalele lucrari de intretinere, in culturile de zmeura, o reprezinta
fertilizarea solului, care poate fi cu azot (pentru soiurile mai putin viguroase), cu magneziu, cu
postasiu, fosfatica, minerala (ingrasaminte cu continut de postasiu, fosfor si putin azot) sau
organica (cu gunoi de grajd, aplicat la suprafata solului o data la 2 ani).
Fertilizarea cu azot se realizeaza cu precautie, evitand o administrare tarzie, adica in sezonul
de vara, si respectand intocmai cantitatile recomandate in functie de soi si de cerintele solului.
Irigarea culturii
Zmeurul nu are radacinile foarte adanci si nu absoarbe suficienta apa din sol, drept pentru
care, in special in perioada verii, are nevoie de cantitati suplimentare de apa.
Irigarea poate fi realizata prin aspersiune, o tehnica accesibila, prin care poate fi acoperita
intreaga suprafata a culturii, sau prin picurare, cu ajutorul unor conducte, o metoda care asigura o
cantitate de apa constanta, timp de cateva zile.
Taierea tulpinilor:
Taierea se realizeaza in primavara care urmeaza dupa plantarea butasilor, toamna aceasta
operatiune nefiind necesara, chiar daca exista buruieni si frunze uscate (acestea vor proteja
plantatia peste iarna). Butasii vor fi scurtati pana la un metru lungime, iar incepand cu cel de-al
doilea an, pot fi taiate tulpinile de doi ani care au rodit.

Prin tăiere se asigură o bună distribuţie a tulpinilor roditoare în cadrul benzii, rărireafăcându-se
la 15-20 cm, ceea ce revine la circa 18-20 tulpini la metrul liniar de bandă. Dupăterminarea
operaţiei de tăiere, tulpinile rămase se introduc printre sârmele spalierului.
Solul se menţine ca ogor lucrat, altfel drajonii cresc şi împânzesc spaţiul dintre rânduri.Toamna
se execută arătura la 10-12 cm, iar pe perioada de vegetaţie se aplică 4-5 praşile mecanice.
Fertilizarea.
Zmeurul are nevoie de cantităţi mari de îngrăşăminte. Fertilizarea se
face periodic cu îngrăşăminte organice şi anual cu îngrăşăminte chimice. Se aplică 150-200 kg
azot fracţionat în trei reprize (toamna, înainte de înflorit şi la creşterea fructelor), 400 kg
superfosfat şiBV300 kg sare potasică, care se încorporează o dată cu arătura de toamnă.
Irigarea este necesară la zmeur în toate zonele,dacă precipitaţiile sunt insuficiente. Se va realiza
cu ajutorul instalatiei de irigat si fertilizat prin picurare.
Tratamente și lucrări la zmeur.
Combaterea bolilor şi dăunătorilor.
Deşi este o specie rustică zmeurul este afectat de oserie de boli: antracnoza, pătarea roşie a
frunzelor, rugina, făinarea, care pot afecta frunzele cuefecte negative asupra producţiei; şi
dăunători: păduchii de frunze, gândăcelul florilor, gărgăriţaflorilor etc., care afectează în special
calitatea fructelor.

De la inceputul dezmuguritului se aplica 5-6 stropiri de baza de cupru si sulf associate cu


insecticide, iar intervalul dintre stropiri este de 10-12 zile si 5 stropiri cu fungicide
Administrarea ingrasamintelor organice. Pentru a păstra nivelul şi calitatea humusului din sol se
recomandă o fertilizare cu gunoi de grajd la fiecare 2-3 ani. Gunoiul se aplică la suprafaţa solului
şi se încorporează uşor în sol. Se utilizează 25-30 tone gunoi de bovine bine descompus, toamna
târziu sau în cursul iernii.
Tăierea zmeurului constă în:
- scurtarea tulpinilor anuale care au fructificat în toamnă, care au vârful degerat, sau care
depăşesc lungimea de 1,5 m; - suprimarea tulpinilor de doi ani care au fructificat; - suprimarea
tulpinilor anuale mai mici de 0,5 m, deoarece sunt vegetative; - rărirea tulpinilor viguroase la 25-
30 cm în cadrul benzii. Prin tăiere se asigură o bună distribuţie a tulpinilor roditoare în cadrul
benzii, rărirea făcându-se la 15-20 cm, ceea ce revine la circa 18-20 tulpini la metrul liniar de
bandă. După terminarea operaţiei de tăiere, tulpinile rămase se introduc printre sârmele
spalierului.
Productia obtinuta /ha: până la 8-9 tone/ha.

2.4 Descrierea tehnica a investitiei.


2.4.1 Tractor.

Descriere
*Tractor 45 cp 4×4 Konig 454 cu Cabina
*Motor diesel 4 cilindri Typ 4B2-45 M22 45CP
*Cilindree 2.543 cmc. Injectie directa,
*Turatia nominala motor 33.1kW la 2400 rpm. Racire cu apa,
*Cuple hidraulice, priza alimentare semnalizare remorca.
2.4.2. Plug cu 5 trupite .

Plug reversibil cu 5 trupite, roata de cauciuc, protectie cu surub de forfetare, greutate 1160 kg.
Informatii 0744298305, data fabricatiei: 2018, tip de combustibil: Electric

2.4.3. Grapa cu discuri .

 Descriere: Cuplaj mâner reglabil pe înălțime


 Reglare hidraulică a înălțimii de lucru
 CADRU FIX
 Osie rectangulară 40 mm
 Rulment conic cu garnitură dublă

VERSIUNE STANDARD Roți 10,0/75 x 15,3

VERSIUNE HEAVY roți 11,5/80 x 15


2.4.4. REMORCA BASCULABILA pe 3 parti

Caracteristici

Dimensiuni utile 3250 x 1715 x 300 mm

Masa maxima 2000

Sistem de franare Da

Numar axuri 2 - AL-KO

2.4.5. - Distribuitor ingrasaminte si echipament de imprastiat.


Capacitate : 300 L
Latime de lucru : 6-14m
Materialul rezervorului : Polietilena
Greutate proprie : 63kg
2.4.6- Echipament purtat de stropit.

Descriere.
MOTOR - Honda GP 200 - 6,5 Cp
POMPA - YBS 30/40 cu 3 membrane
PRESIUNE - De lucru maxim 40 Bari
FURTUN - De presiune 25 M cu cuple
LANCE - Mijlocie cu reglaj a jetului
VAS - 100 L SAU 200 L din fibra de sticla
CUPLAJ - 2 curele 13x1200
FILTRU - cu supapa de sens
CADRU - Intarit si vopsit antistatic
ROTI FATA - Rotative 250 mm
ROTI SPATE - Fixe cu rulment 400mm

2.4.7 Cositoare cu tamburi:


Descriere:
Cositori de cea mai buna calitate poloneze cu doi
tamburi cu latimi de lucru :
Calitate superioara!
1,35m 1,65m la pretul de 4250 ron Tva inclus
1,85m 5250 ron Tva inclus
2.4.8. Foarfeca electrica.
Descriere:
Foarfece profesional ce functioneaza cu 2 acumulatori Li-
Ion 18V - 6.0, 5.0, 4.0, 3.0 si 1.5 Ah, este ajutorul ideal
pentru lucrari la vie sau in livada.

2.4.9 Hidrofor:

Tip pompa Alimentare Pabs Imax Hmax Qmax Hmax Diametru Diametru
absorţie refulare
la 50 Hz [U] [W] [A] mCA mc/h Abs [mm] [mm]

mCA

Ecomomy JET110/22(44) 220 – 240 V 1100 5.6 48 3.6 8 G 1” G1”


(100)
Descrierea tehnica a cladirilor:

Hala este metalica15 latime cu 40 lungime.


Materiale utilizate pentru hala:
- tabla din otel OL 37 2n cf. STAS 500/2-80
- profile laminate europene executate din otel St.37-1 conform DIN
- profile Z cu pereti subtiri formate la rece, executate din otel cu limita de curgere fy=3500
daN / cm2 (pane / rigle pereti)
- suruburi de inalta rezistenta grupa 10.9
- suruburi semi-precise grupa 4.6
- otel rotund OL 37-1
Spatiu social:

Detalii tehnice:
» Dimensiuni externe: 6,06 x 2,44 x 2,70 m
» Inaltime interioara: 2,40 m

2.5 Descrierea fluxului de producte.


Recoltarea Zmeurei.
Recoltarea fructelor se realizeaza la maturitate, manual, cu receptacul, in navete de plastic de
mici dimensiuni, sau chiar in galeti. Sunt fructe perisabile, asa ca trebuie culese, depozitate si
transportate cu grija, o buna metoda de pastrare pentru o perioada mai lunga fiind introducerea
la congelator sau depozite frigorifice.
Productia va avea loc intre sfarsitul lunii iunie
2.6 Durata de realizare a investitiei-1/2 ANI.
AN I
Nr. Achizitii Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Crt.
1 Puieti soi x
Jonathan

Constructie x
3 Tractor x
4 Picheti x
5 Remorca x
6 Grapa cu x
discuri
7 Plug cu 5 x
trupite
8 Echipament x
purtat de
stropit
9 Distribuitor x
ingrasaminte

10 Cositoare cu x
tamburi
11 Foarfeca x
electrica
12 Naveta de x
plastic
Nr. Achizitii Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct Nov Dec
Crt.
Constructie x x x
hala
Constructie x x
spatiu social
Constructie x
cabina
sanitara
Constructie x
parcare
Constructie x
fantana
Capitolul 3. Bugetul Investitiei.
3.1. Resurse necesare pentru investitie.
Valoarea totala fara Valoare totala Val Tot. TVA inclu
TVA/UM
Nr. Pret unitar fara TVA TVA TVA
crt. Achizitii. Cant. UM Euro Lei Euro Lei Euro Lei Euro Lei Euro Lei
1 Puieti Opal 7000 buc 2 9.58 0.03 1.82 14000 67060 210 12740 14210 79800

2 Tractor 1 buc 17000 79940.82 323 15188.76 17000 79940.82 323 15188.76 17323 95129.58

3 Plug 1 buc 2877 13528.81 546.63 2570 2877 13528.81 546.63 2570 3423.63 16098.81

Grapa cu 1000 4702.4 190 893 1000 4702.4 190 893 1190 5595.4
4 1 buc
discuri
Masina 1000 4702.4 190 893 1000 4702.4 190 893 1190 5595.4
5 1 buc
stropit
Distribuitor 2199.71 10343.92 417.94 2002.03 2199.71 10343.92 417.94 2002.03 2617.65 12345.95
6 1 buc
ingrasaminte
Instalatie de
irigat si 1500 7053.6 285 1340 1500 7053.6 285 1340 1785 8393.6
7 1 buc
fertilizat
prin picurare
8 Remorca 1 buc 2000 9404.8 380 1786 2000 9404.8 380 1786 2380 11190.8

9 Tocator 1 buc 2700 12696.48 513 2412.2 2700 12696.48 513 2412.2 3213 15108.68

10 Cositoare 1 buc 1000 4702.4 190 893 1000 4702.4 190 893 1190 5595.4

11 Hidrofor 3 buc 250 1175.6 47.5 223 750 3526.8 142.5 669 892.5 4195.8

Foarfeca buc 100 470.24 19 89.3 100 470.24 19 89.3 119 559.54
12 1
electrica
13 Picheti 7000 buc 1 4.7 0.19 0.89 7000 32900 1330 6230 8330 39130
Echipament
purtat de 1 buc 1500 7053,6 285 1340 1500 7053.6 285 1340 1785 8393.6
stropit
Stalpi beton 500 buc 10 47.02 1.9 9.1 5000 23510 950 4550 5950 28060

Sarma dubla 500 buc 20 94.05 3.8 17.86 10000 47025 1900 8930 11900 55955

Total 33159.71 148876.82 3392.99 29659.96 69626.71 328621.27 7872.07 62526.29 77498.78 391147.5
3.2 Resurse necesare procesului tehnologic.
a) Cheltuieli pentru un ciclu de productie.
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 4900 930 5830
1000 l 550 4.9 0.93
2 Pungi 1000 buc 1000 0.5 0.1 500 100 600
3 Manusi 5 perechi 3 4 0.76 20 3.8 23.8
4 Sfoara 5 ghiem 3 3 0.56 15 2.8 17.8
5 Saci 2000 mc 1000 1 0.19 2000 380 2380
6 Apa 30 kwh 30 10 1.9 300 57 357
7 Energie electrica 1000 buc 1000 13 2.47 13000 2470 15470
8 Galeata 5 buc 3 4 0.76 20 3.8 23.8
9 Cazma 5 buc 3 15 2.85 75 14.25 89.25
10 Sapa 5 buc 3 20 3.8 100 19 119
11 Lopata 5 buc 3 40 7.6 200 38 238
12 Insecticide 10 kg 10 80 15.2 800 152 952
13 Fungicide 4 kg 4 45 8.55 180 34.2 214.2
14 Azotat de amoniu 100 kg 100 80 15.2 8000 1520 9520
15 Superfosfat 120 kg 120 60 11.4 7200 1368 8568
16 Sare potasica 80 kg 80 20 3.8 1600 304 1904
17 Ulei de motor 14 l 3 20 3.8 280 53.2 333.2
18 Ulei de transmisie 40 l 5 15 2.85 600 114 714
19 Vaselina 1 l 0.5 20 3.8 20 3.8 23.8
20 Filtru de motorina 1 buc 1 200 38 200 38 238
21 Navete de plastic 22000 buc 1000 5 0.95 110000 20900 130900
Total 4921.5 660.4 125.47 150010 28505.85 178515.85
27430 0
b) Cheltuieli salariale.
Nr. crt Categorie Nr Salariu brut
de persoane Salariu brut Contributii total
personal (LEI) angajator(lei) (lei) Total
Lunar Anual Lunar Anual Lunar Anual Lunar Anual
1 Contabil 1 1900 22800 106 1272 1900 22800 2006 24072
2 Paznic 2 1200 14400 47 564 2400 28800 2447 29364
3 Ingrijitor 3 1200 14400 47 564 2400 43200 2447 43764
4 Zilier 5 900 900 4500 4500 4500 4500
Total 5200 52500 200 2400 11200 99300 11400 101700

c) Cheltuieli cu amortizarea.
Numar curent Specificatie Pret Amortizare
1 Tractor 79940.82 15988.164
2 Remorca 9404.8 1880.96
3 Grapa cu discuri 4702.4 940.48
4 Plug cu 5 trupite 13528.81 2705.762
5 Distribuitor ingrasaminte 10343.92 2068.784
6 Cositoare cu tamburi 4702.4 940.48
7 Instalatie de irigat si 1410.72
fertilizat prin picurare 7053.6
Tocator 2539.296
12696.48
Ecipament purtat de 1410.72
stropit 7053.6
8 Total 149426.83 29885.366
d) Total cheltuieli cu ciclul de productie.
Numar curent Specificatie Valoare cheltuieli
1 Cheltuieli de productie 328621.27
2 Cheltuieli salariale 101700
3 Cheltuieli cu amortizarea 29885.366
4 Total 460206.636

Capitolul V. Plan de afaceri.


4.1. Estimarea pe 8 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 8 ani

a) Estimare venituri din activitatea/productia principala.

AN UM Productie/ha Nr. Ha Pret de Venituri


vanzare(lei/kg) totale,
productie
principal(lei)
(productie*Nr.
Ha/animale)
2 kg 9000 5 20 900000
3 kg 11000 5 25 1375000
4 kg 12500 5 27 1687500
5 kg 13000 5 30 1950000
6 kg 13500 5 30 2025000
7 kg 13500 5 25 1687500
8 kg 13990 5 27 1888650
total 73200 35 184 11513650
b) Estimare venituri din productia secundara (BUTASI)
AN UM Cantitate Pret Venituri
totale
2 buc 200 4 800
3 buc 300 4.5 1350
4 buc 500 4.2 2100
5 buc 700 5 3500
6 buc 750 5.5 4125
7 buc 790 5.7 4503
8 buc 1000 6 6000
Total 4240 34.9 22378

c) Subventii. Zmeur
AN Valoare subventie/ha/cap Venituri totale
animal (alte subventii) subventie/5ha (LEI)
1 2350 11750
2 2340 11700
3 2500 12500
4 2456 12280
5 2477 12385
6 2569 12845
7 2599 12995
8 2600 13000
Total 19891 99455
d) Venituri din inchiriere tractor

AN Pret/zi/ha Nr ha/zi Nr zile/an TOTAL


1 70 8 25 14000
2 80 7 25 14000
3 85 8 27 18360
4 90 8 35 25200
5 95 8 30 22800
6 100 5 35 17500
7 110 10 38 41800
8 110 10 35 38500
Total 740 64 250 192160
e) Estimare venituri totale pe 8 ani de exploatare (Tabele a+b+c). Mar/Cires
An Venituri Venituri Venituri Venituri Total
totale totale totale totale venituri
productie productie prestari subventie(lei)
zmeura secundara servicii(lei)
1
14000 11750 25750
2
900000 800 14000 11700 926500
3
1375000 1350 18360 12500 1407210
4
1687500 2100 25200 12280 1727080
5
1950000 3500 22800 12385 1988685
6
2025000 4125 17500 12845 2059470
7
1687500 4503 41800 12995 1746798
8
1888650 6000 38500 13000 1946150
total 11513650 22378 192160 99455
11827643
4.1.2 Estimarea cheltuielilor cu ciclu de producţie pe 8 ani. AN 1
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 4000 760 4760
800 l 800 5 0.95
2 Pungi 1200 buc 1000 0.5 0.1 600 120 720
3 Saci 1200 buc 1000 1 0.19 1200 228 1428
4 Apa 30 mc 30 11 1.9 330 57 387
5 Energie electrica 1000 kwh 1000 12 2.09 12000 2090 14090
6 Insecticide 12 kg 10 75 14.25 900 171 1071
7 Fungicide 5 kg 4 47 8.93 235 44.65 279.65
8 Azotat de amoniu 120 kg 100 80 15.2 9600 1824 11424
9 Superfosfat 250 kg 120 60 11.4 15000 2850 17850
10 Sare potasica 160 kg 80 20 3.8 3200 608 3808
11 Ulei de motor 14 l 3 22 4.18 308 58.52 366.52
12 Ulei de transmisie 40 l 5 13 2.47 520 98.8 618.8
13 Vaselina 1 l 0.5 19 3.61 19 3.61 22.61
14 Filtru de motorina 1 buc 1 170 32.3 170 32.3 202.3
15 Navete de plastic 22000 buc 1000 4 0.76 88000 16720 104720
Total 5153.5 539.5 102.13 136082 25665.88 161747.88
26833
AN 2
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 3920 744 4664
800 l 800 4.9 0.93
2 Pungi 1200 buc 1000 0.3 0.06 360 72 432
3 Saci 1300 buc 1000 1 0.19 1300 247 1547
4 Apa 35 mc 30 12 2.28 420 79.8 499.8
5 Energie electrica 1000 kwh 1000 11 2.09 11000 2090 13090
6 Insecticide 11 kg 10 70 13.3 770 146.3 916.3
7 Fungicide 4.5 kg 4 44 8.36 198 37.62 235.62
8 Azotat de amoniu 120 kg 100 80 15.2 9600 1824 11424
9 Superfosfat 250 kg 120 60 11.4 15000 2850 17850
10 Sare potasica 160 kg 80 20 3.8 3200 608 3808
11 Ulei de motor 14 l 3 23 4.37 322 61.18 383.18
12 Ulei de transmisie 40 l 5 10 1.9 400 76 476
13 Vaselina 1 l 0.5 24 4.56 24 4.56 28.56
14 Filtru de motorina 1 buc 1 179 34.01 179 34.01 213.01
15 Navete de plastic 22300 buc 1000 5 0.95 111500 21185 132685
Total 5153.5 544.2 103.4 158193 30059.47 188252.47
27236.5 0
AN 3
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 5100 969 6069
850 l 800 6 1.14
2 Pungi 1255 buc 1000 0.5 0.1 627.5 125.5 753
3 Saci 1400 buc 1000 1 0.19 1400 266 1666
4 Apa 35 mc 30 15 2.85 525 99.75 624.75
5 Energie electrica 1000 khw 1000 13 2.47 13000 2470 15470
6 Insecticide 11 kg 10 80 15.2 880 167.2 1047.2
7 Fungicide 4.5 kg 4 45 8.55 202.5 38.475 240.975
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 27 5.13 378 71.82 449.82
12 Ulei de transmisie 40 l 5 22 4.37 880 174.8 1054.8
13 Vaselina 1 l 0.5 25 4.75 25 4.75 29.75
14 Filtru de motorina 1 buc 1 190 36.1 190 36.1 226.1
15 Navete de plastic 22366 buc 1000 4.8 0.91 107356.8 20353.06 127709.86
Total 5153.5 589.3 112.16 178564.8 33896.455 212461.255
27877.5
AN 4
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 3400 646 4046
850 l 800 4 0.76
2 Pungi 1000 buc 1000 0.5 0.1 500 100 600
3 Saci 1000 buc 1000 1 0.19 1000 190 1190
4 Apa 35 mc 30 14 2.66 490 93.1 583.1
5 Energie electrica 1000 khw 1000 12 2.28 12000 2280 14280
6 Insecticide 11 kg 10 77 14.63 847 160.93 1007.93
7 Fungicide 4.5 kg 4 39 7.41 175.5 33.345 208.845
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 20 3.8 280 53.2 333.2
12 Ulei de transmisie 40 l 5 19 3.61 760 144.4 904.4
13 Vaselina 1 l 0.5 20 3.8 20 3.8 23.8
14 Filtru de motorina 1 buc 1 150 28.5 150 28.5 178.5
15 Navete de plastic 22100 buc 1000 4.7 0.89 103870 19669 123539
Total 5153.5 521.2 99.03 171492.5 32522.275 204014.775
26956.5 0
AN 5
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 5100 969 6069
850 l 800 6 1.14
2 Pungi 1100 buc 1000 0.5 0.1 550 110 660
3 Saci 1100 buc 1000 1 0.19 1100 209 1309
4 Apa 30 mc 30 17 3.23 510 96.9 606.9
5 Energie electrica 1000 khw 1000 14 2.66 14000 2660 16660
6 Insecticide 11 kg 10 67 12.73 737 140.03 877.03
7 Fungicide 4.5 kg 4 44 8.36 198 37.62 235.62
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 21 3.8 294 53.2 347.2
12 Ulei de transmisie 40 l 5 22 3.9 880 156 1036
13 Vaselina 1 l 0.5 20 3.7 20 3.7 23.7
14 Filtru de motorina 1 buc 1 155 29.45 155 29.45 184.45
15 Navete de plastic 22100 buc 1000 4.9 0.93 108290 20553 128843
Total 5153.5 532.4 100.59 179834 34137.9 213971.9
27151.5 0
AN 6
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 5400 1026 6426
900 l 800 6 1.14
2 Pungi 1299 buc 1000 0.5 0.1 649.5 129.9 779.4
3 Saci 2000 buc 1000 1 0.19 2000 380 2380
4 Apa 30 mc 30 17 3.23 510 96.9 606.9
5 Energie electrica 1000 khw 1000 14 2.66 14000 2660 16660
6 Insecticide 11 kg 10 67 12.73 737 140.03 877.03
7 Fungicide 4.5 kg 4 44 8.36 198 37.62 235.62
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 21 3.8 294 53.2 347.2
12 Ulei de transmisie 40 l 5 22 3.9 880 156 1036
13 Vaselina 1 l 0.5 20 3.7 20 3.7 23.7
14 Filtru de motorina 1 buc 1 155 29.45 155 29.45 184.45
15 Navete de plastic 22100 buc 1000 4.9 0.93 108290 20553 128843
Total 5153.5 532.4 100.59 181133.5 34385.8 215519.3
28300.5 0
AN 7
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 5700 1083 6783
950 l 900 6 1.14
2 Pungi 1300 buc 1000 0.5 0.1 650 130 780
3 Saci 2000 buc 1000 1 0.19 2000 380 2380
4 Apa 30 mc 30 22 3.23 660 96.9 756.9
5 Energie electrica 1000 khw 1000 14 2.66 14000 2660 16660
6 Insecticide 11 kg 10 80 13.78 880 151.58 1031.58
7 Fungicide 4.5 kg 4 44 8.36 198 37.62 235.62
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 34 2.89 476 40.46 516.46
12 Ulei de transmisie 40 l 5 22 3.9 880 156 1036
13 Vaselina 1 l 0.5 23 4 23 4 27
14 Filtru de motorina 1 buc 1 199 29.45 199 29.45 228.45
15 Navete de plastic 22500 buc 1000 4.9 0.93 110250 20925 131175
Total 5253.5 610.4 101.03 183916 34814.01 218730.01
28751.5 0
AN 8
Nr crt Specificatie Cantitate UM l/ha Consum Pret TVA/UM Val.Tot. Val. Val. Tot.
Total/1ha unitar (lei) fara TVA TVA
fara TVA(lei) (lei) inclus.
TVA(lei)
1 Motorina 4750 1026 5776
950 l 900 5 1.08
2 Pungi 1500 buc 1000 0.5 0.1 750 150 900
3 Saci 2000 buc 1000 1 0.19 2000 380 2380
4 Apa 30 mc 30 31 4.9 930 147 1077
5 Energie electrica 1000 khw 1000 15 2.77 15000 2770 17770
6 Insecticide 11 kg 10 89 14 979 154 1133
7 Fungicide 4.5 kg 4 44 8.36 198 37.62 235.62
8 Azotat de amoniu 300 kg 100 80 15.2 24000 4560 28560
9 Superfosfat 300 kg 120 60 11.4 18000 3420 21420
10 Sare potasica 300 kg 80 20 3.8 6000 1140 7140
11 Ulei de motor 14 l 3 33 2.98 462 41.72 503.72
12 Ulei de transmisie 40 l 5 21 3.9 840 156 996
13 Vaselina 1 l 0.5 23 4 23 4 27
14 Filtru de motorina 1 buc 1 210 29.45 210 29.45 239.45
15 Navete de plastic 22500 buc 1000 4.9 0.93 110250 20925 131175
Total 5253.5 637.4 103.06 184392 34940.79 219332.79
28951.5 0
Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 8 ani de productie.

An Valoare totala cheltuieli de


productie (lei)
1 161747.88
2 188252.47
3 212461.255
4 204014.775
5 213971.9
6 215519.3
7 218730.01
8 219332.79
Total 1634030.38

Estimarea cheltuielilor salariale pe 8 ani.

An Salariu brut(lei) Contributii Valoare cheltuieli


angajator(lei) totale
salarii(coresp,
subcap 3.2-Col
total)
1 99300 2400 101700
2 99300 2400 101700
3 99300 2400 101700
4 99300 2400 101700
5 99300 2400 101700
6 99300 2400 101700
7 99300 2400 101700
8 99300 2400 101700
Total 794400 19200 813600
Cheltuieli cu amortizarea pe 5 ani.
Anul Valoare amortizare
1 29885.366
2 29885.366
3 29885.366
4 29885.366
5 29885.366
Total 149426.83

Centralizator total cheltuieli (a+b+c)


An Valoare Valoare Valoare Valoare(lei)
totala cheltuieli amortizare(lei) Total a+b+c
cheltuieli de totale
productie(lei) salarii(lei)
161747.88 101700 29885.366 293333.246
188252.47 101700 29885.366 319837.836
212461.255 101700 29885.366 344046.621
204014.775 101700 29885.366 335600.141
213971.9 101700 29885.366 345557.266
215519.3 101700 317219.3
218730.01 101700 320430.01
219332.79 101700 321032.79
Total 1634030.38 813600 149426.83 2597057.21
4.1.3 Estimarea rezultatului financiar
An Venituri Cheltuieli Rezultatul Rezultatul
totale(lei) totale(lei) financiar(lei) financiar(Euro)
1 25750 293333.246 -267583.246 -58170.2709
2 926500 319837.836 606662.164 131883.0791
3 1407210 344046.621 1063163.379 231122.4737
4 1727080 335600.141 1391479.859 302495.6215
5 1988685 345557.266 1643127.734 357201.6813
6 2059470 317219.3 1742250.7 378750.1522
7 1746798 320430.01 1426367.99 310079.9978
8 1946150 321032.79 1625117.21 353286.35
Total 11827643 2597057.21 9230585.79
2006649.085

4.1.4. Estimarea rezultatului financiar in urma efectului dat de sursele de finantare.

NR CRT Surse de finantare Valoare(lei) Valoare(euro)

1 Sprijin nerambursabil(conform
submasurii aferente-70%) 230,034.889 50007.58

2 Autofinantare-30%
98,586.381 21431.82
3 Imprumuturi-20%
65,724.254 14287.88
4 Total
328621.27 69626.71
Creditul se va face pe o perioada de 5 ani cu o dobanda anuala de 10,49%. Suma pentru care se va face creditul este de 66000
lei iar suma restituita va fi de 80.456,62 lei.
Estimarea cheltuielilor pentru 8 ani, la care se adaugă plata ratelor.
An Cheltuieli (lei) RAMBURSARE Cheltuieli cu Cheltuieli
rata (lei) dobanda (lei) totale (lei)
1 293333.246 16051.32 2891.324 312275.89
2 319837.836 16051.32 2891.324 338780.48
3 344046.621 16051.32 2891.324 362989.265
4 335600.141 16051.32 2891.324 354542.785
5 345557.266 16051.32 2891.324 364499.91
6 317219.3 317219.3
7 320430.01 320430.01
8 321032.79 321032.79
Total 2597057.21 80256.6 14456.62 1733088.3
4.2.1. Tabel de incasari si plati
Valoare lei/an

AN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SPECIFICATIE

1.Incasari 321509.
926500 1407210 1727080 1988685
143

2.Plăti 312275. 338780.4 362989.2 354542. 364499.9


89 8 65 79 1

3.Excedent/deficit 9233.25 587719.5 1044220.


3 2 735 1372537 1624185.
.215 09
4.Disponibil perioada 1514219.
precedenta 0 926500 52
1727080 1988685
5.Disponibil de numerar
la sfarsitul perioadei 9233.25 1514219. 2558440.
actuale 3 52 255 3099617 3612870. 361287 361287 36128 3612870. 3612870. 3612870
.215 09 0.09 0.09 70.09 09 09 .09 3612870
6.Actualizare de cash 8549.30 1298199. 2030972.
flow 8333 177 361 2278311 2458858. 227672 210807 19519 1807334. 1673457. 3345250
.185 676 0.997 4.997 21.293 531 899 .083 1434720
4.2.2. Indicatorii finaciari.
Total an Total an 5 Total an 6 Total an 7 Total an 8
Anul
U.M 4

Nr.crt. Specificatie

1 Valoarea 328621.27
investitiei(VI) lei

2 Durata de 5.74
recuperare a ani
investitiei(Dr)

3 Rata de 8%
%
actualizare

4 Valoarea 22343749.66
actualizata lei
neta(VAN)

5 Disponibil
numerar la sf lei
9233.253 1514219.52 2558440.255 3099617.215 3612870.09
per.