Sunteți pe pagina 1din 4

CUPRINS – GEOLOGIA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI 1.

1. FORMAREA PETROLULUI Şl A GAZELOR NATURALE – BITUMENE NATURALE


1.1. Originea bitumenelor naturale
1.1.1. Bitumene de origine organică
1.1.2. Bitumene de origine anorganică
1.2. Clasificarea bitumenelor
1.3. Relația dintre bitumene și cărbuni
1.4. Tipuri principale de bitumene
1.5. Originea petrolului și a gazelor naturale
1.5.1. Ipoteza originii organice
1.5.2. Ipoteza originii anorganice
2. FORMAREA PETROLULUI Şl A GAZELOR NATURALE
2.1. Materia primă
2.1.1. Materia primă organică furnizată de fitoplancton
2.1.2. Materia primă organică furnizată de zooplancton
2.1.3. Materia organică nemarină
2.2. Condițiile geologice de acumulare a materiei organice
2.3. Procese de transformare a materiei organice
2.3.1. Condiții geochimice de transformare a materiei organice în bazinele de
sedimentare
2.3.2. Rolul bacteriilor
2.3.3. Rolul sedimentului mineral
2.3.4. Influența radioactivității rocilor în transformarea materiei organice în
procesul de formare a hidrocarburilor
3. FORMAREA ZĂCĂMINTELOR DE PETROL Şl DE GAZE
3.1. Roci – mamă (roci generatoare, roci sursă)
3.2. Migrația petrolului și a gazelor
3.2.1. Factorii migraţiei
3.2.2. Căile de migraţie
3.2.3. Starea fizica a hidrocarburilor in timpul migraţiei
3.2.4. Formele de mişcare a hidrocarburilor în procesul de migraţie
3.3. Roci rezervor (roci magazin)
3.4. Roci protectoare
3.5. Capcane
3.5.1. Capcane structurale
3.5.2. Capcane stratigrafice
3.5.3. Capcane diagenetice
3.5.4. Capcane hidrodinamice
3.5.5. Capcane mixte (structural / stratigrafice)
4. CLASIFICAREA ZĂCĂMINTELOR DE PETROL Şl DE GAZE
4.1. Definiții
4.2. Clasificarea zăcămintelor după forma rezervorului şi tipul capcanei
4.2.1. Grupa zăcămintelor stratiforme
4.2.1.1. Zăcămintele stratiforme boltite
4.2.1.2. Zăcămintele stratiforme ecranate
4.2.2. Grupa zăcămintelor masive
4.2.3. Grupa zăcămintelor delimitate litologic
4.2.4. Zăcăminte combinate (intermediare, de trecere, mixte)
4.2.5. Zăcăminte subtile (discrete, ascunse)
4.3. Clasificarea zăcămintelor după relaţia dintre gaze, petrol şi apă în interiorul
rezervoarelor naturale
5. FACTORII Şl SEMNELE DEGRADĂRII ZĂCĂMINTELOR DE PETROL Şl GAZE
5.1. Factorii degradării zăcămintelor de petrol şi gaze
5.1.1. Factorii mecanici.
5.1.2. Factorii geochimici.
5.1.3. Factorii biochimici.
5.1.4. Factorii industriali
5.2. Semnele degradării zăcămintelor de petrol şi gaze
5.2.1. Inidicii activi de degradare
5.2.1.1. Emanaţiile de gaze
5.2.1.2. Vulcanii noroioşi
5.2.1.3. Ivirile de ţiţei.
5.2.2. Indicii inactivi, fosili
6. PROSPECȚIUNEA ȘI EXPLORAREA ZĂCĂMINTELOR DE HIDROCARBURI
6.1. Explorarea geologică și dezvoltarea zăcămintelor de hidrocarburi
6.1.1. Noțiuni generale
6.1.2. Metode de prospecțiune utilizate pentru identificarea zăcămintelor de
hidrocarburi.
6.2. Prospecțiunea geologică
6.2.1. Prospecţiunea preliminară
6.2.2. Prospecţiunea de detaliu
6.3. Explorarea geologică
6.3.1. Explorarea preliminară
6.3.2. Explorarea de detaliu
7. COLECTAREA, DESCRIEREA ŞI ANALIZA GEOLOGICĂ A PROBELOR DE ROCĂ
EXTRASE DIN SONDĂ
7.1. Generalități
7.1.1. Când recoltăm o carotă?
7.1.2. Analize efectuate pe proba de carotă
7.1.3. Recoltarea carotei
7.1.4. Descrierea probelor
7.1.5. Recoltarea, eșantionarea, conservarea și ambalarea carotelor
mecanice
7.1.6. Prepararea probelor de sită
7.2. Etapele descrierii probelor de rocă extrase din sondă
7.2.1. Tipul de rocă
7.2.2. Culoarea rocii
7.2.3. Duritatea rocii
7.2.4. Textura
7.2.5. Fosile și elemente accesorii, observații macro
7.3. Structuri sedimentare
7.3.1. Noțiuni fundamentale
7.3.2. Clasificarea principalelor tipuri de structuri sedimentare
7.4. Porozitatea și permeabilitatea rocilor
7.5. Indicații de hidrocarburi – metode de analiză
8. REPERE STRATIGRAFICE
8.1. Importanta lor în documentarea geologică în timpul şi după terminarea
forajului sondei
8.2. Clasificarea reperelor stratigrafice
8.2.1. Repere geologo-geofizice (litologice şi geofizice)
8.2.2. Repere paleontologice
8.2.2.1. Repere macropaleontologice
8.2.2.2. Repere micropaleontologice
8.2.3. Repere complexe (geologo-geofizice şi paleontologice)
9. FACTORII GEOLOGICI CARE INFLUENȚEAZĂ PROGRAMUL DE CONSTRUCȚIE AL
SONDELOR ȘI DEVIAȚIA SONDELOR
9.1. Factorii geologici care influențează programul de construcție al sondelor
9.2. Deviația sondelor
9.2.1. Devierea naturală a sondelor
9.2.2. Forarea dirijată a sondelor
9.2.3. Metode de masurare a deviatei sondelor
9.2.4. Met. de calculare și reprezentare a deviației sondelor
10. METODE DE CORELARE ALE PROFILELOR LITO-STRATIGRAFICE ALE
FORAJELOR
11. SECȚIUNI GEOLOGICE ȘI HĂRȚI GEOLOGICE
11.1. Secţiuni geologice
11.1.1. Metode de întocmire a secțiunilor geologice
11.1.2. Etapele construirii secțiunilor geologice
11.2. Harţi structurale
11.2.1. Metode de întocmire a hărților structurale
11.2.2. Etapele construirii hărților structurale
12. HĂRȚI DE PRODUCȚIE ȘI FORMULE DE PRODUCȚIE
12.1. Hărți de producție
12.2. Formule de producție
12.3. Hărți cu suprafețe de resurse
12.4. Alte tipuri de hărți ce caracterizează un zăcământ
13. FIȘE GEOLOGO - TEHNICE
13.1. Comanda geologo-tehnică
13.2. Fișă de reparație
13.3. Fișă (memoriu) de abandonare a unei sonde din foraj sau din exploatare
14. ORIGINEA PRESIUNILOR ANORMALE
14.1. Zona de tranziție
14.2. Suprapresiuni
14.2.1. Subcompactarea argilelor
14.2.2. Diageneza montmorillonit-illit (Hubbert Rubey, M. Greg.)
14.2.3. Fenomene de alunecare gravitaţională
14.2.4. Fenomene hidrodinamice
14.2.5. Fenomene tectonice
14.2.6. Sarea
14.3. Metode de detecție a suprapresiunilor
14.3.1. Metode utilizate înaintea forării sondelor
14.3.2. Metode de alertă și detecție în timpul procesului de foraj
14.3.2.1. Repere geologice
14.3.2.2. Viteza de avansare a sapei
14.3.2.3. Apariția argilelor cu aspect așchios
14.3.2.4. Dificultăți de foraj
14.3.2.5. Densitatea argilelor
14.3.2.6. Afluxul de fluide în gaura de sondă
14.3.2.7. Variația conținutului de cloruri din fluidul de foraj.
15. REZERVE
15.1. Rezerve – definiții
15.2. Clasificarea rezervelor
15.2.1. Clasificarea rezervelor dupa gradul de cunoastere
15.2.2. Clasificarea rezervelor dupa mecanismul de dislocuire
15.3. Rezerve dovedite
15.3.1. Criterii de clasificare a rezervelor în categoria dovedite
15.4. Rezerve probabile
15.4.1. Criterii de clasificare a rezervelor în categoria probabile
15.5. Rezerve posibile
15.5.1. Criterii de clasificare a rezervelor în categoria posibile
15.6. Evaluarea resurselor și rezervelor geologice
15.6.1. Evaluarea rezervelor
15.6.2. Confirmarea rezervelor
16. STUDII DE ZĂCĂMÂNT
17. BAZINE / PROVINCII / SISTEME PETROLIFERE ȘI GAZEIFERE
17.1. Bazinele petrolifere şi gazeifere de platformă
17.2. Bazinele petrolifere şi gazeifere premuntoase (de avanfose)
17.3. Bazinele petrolifere şi gazeifere intramuntoase
17.4. Exemple de bazine petrolifere şi gazeifere pe glob