Sunteți pe pagina 1din 1

Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului*

Consimt la prelucrarea
Data şi Ocupaţia/ datelor cu caracter
Nr. Numele şi prenumele Gradul de Prenumele Locul de muncă Date privind domiciliul (a se
locul Profesia/ personal potrivit Legii nr.
crt. (nume purtat anterior) rudenie părinţilor (adresă/telefon) complete corect şi complet) 677/2001 cu modificările
naşterii Funcţia
şi completările ulterioare
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Localitatea………………………
str………………………….nr…….
1 _ _ _ tata_______ bl……..sc………et………..ap……
(zi) (lună) (an) mama_____ judeţ (sector)…………………..
C.N.P.
Localitatea………………………
str………………………….nr…….
2 _ _ _ tata_______ bl……..sc………et………..ap……
(zi) (lună) (an) mama_____ judeţ (sector)…………………..
**CNP

Localitatea………………………
3 _ _ _ tata_______ str………………………….nr…….
(zi) (lună) (an) mama_____ bl……..sc………et………..ap……
judeţ (sector)…………………..
**CNP

Localitatea………………………
4 _ _ _ tata_______ str………………………….nr…….
(zi) (lună) (an) mama_____ bl……..sc………et………..ap……
judeţ (sector)…………………..
**CNP

Localitatea………………………
5 _ _ _ tata_______ str………………………….nr…….
(zi) (lună) (an) mama_____ bl……..sc………et………..ap……
judeţ (sector)…………………..
**CNP

Localitatea………………………
6 _ _ _ tata_______ str………………………….nr…….
(zi) (lună) (an) mama_____ bl……..sc………et………..ap……
judeţ (sector)…………………..
**CNP

DATA: SEMNĂTURA:
*În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copiii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţului/soţiei.
** Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare. În
situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în
scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Legii nr. 677/2001 cu modificările şi completările ulterioare.