Sunteți pe pagina 1din 13

Tip client

Tip tarif

Nivel tensiune

Numar zile

Consum energie
[KWh]

Transa
corespunzatoare
tarif CTP

Calcul estimativ energie ele


45.
*Calculul nu include acciza, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, certificate verzi, tar
** Calculul estimativ include si tariful CPC (componenta de piata concurentiala) care se aplica unu
este de 100%

Calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate


Data
2012/09/01
2013/01/01
2013/04/01
2013/07/01
2014/01/01
2014/07/01
2015/01/01
2015/07/01
2016/01/01
2016/07/01
2017/01/01
2017/07/01
2017/12/31

Descriere tarif
Tarif CS - de tip social
Tarif CD - de tip monom
Tarif CR - de tip monom cu rezervare
Tarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferentiat pe doua zone orare
Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferentiat pe trei zone orare
Tarif CTP - de tip monom pe transe de putere maxima contractata
Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
Consu
CD

Tarif CD - de tip monom

Joasa tensiune ->

30 ->
Tip Tarif CR2

100 Z

N
Cele trei blocuri vor ins

pana la 3 Kw inclusiv ->

Calcul estimativ energie electrica in functie de ti


45.39 45.39 45.39 45.39
nu include acciza, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, certificate verzi, tariful pentru energia reactivă si taxa
l estimativ include si tariful CPC (componenta de piata concurentiala) care se aplica unui procent din cantitatea de energie
0%

Calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate


Procentul de achizitie din piata concurentiala
-
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

e tip monom
e tip monom cu rezervare
de tip monom cu rezervare, diferentiat pe doua zone orare
de tip monom cu rezervare, diferentiat pe trei zone orare
de tip monom pe transe de putere maxima contractata
tip monom cu consum inclus
Consumator casnic

Este compus dintr-un pret unic pentru energia electrica (lei/kWh) consumata in perioada de facturare.

Selectati nivelul de tensiune

Numarul de zile recomandat este 30


25% consum zi 75% consum noapte
Tip Tarif CR2 - de tip monom diferentiat pe doua zone orare Tip Tarif CR3 - de tip monom diferentia
Consum Zi Consum Noapte Varf
25 75 15
kWh orele 7,00-22,00 V kWh vara : orele 8,00-9,00; iarna : orele 8,00-10,00 si 19,

G kWh vara : orele 00,00-8,00;21,00-00,00 si de vineri ora 2


iarna : orele 00,00-8,00;22,00-00,00 si de vineri ora 22,00
kWh orele 22,00-7,00 si de vineri ora 22,00 până luni ora 7,00
N kWh vara : orele 9,00-21,00; iarna : orele 10,00-19,00

rei blocuri vor insuma acceasi cantitate de kWh

Transa de putere - Se aplica doar pentru clientii care dor


transe de putere. Acest tarif este doar pentru joasa tens
Va rugam sa selectati transa unui bloc de masura si protectie echipat cu intrerupator
diferentiat pe trei transe de putere. Pentru tariful cu pu
peste 6 kw nu sunt necesare echipamente suplimentar

a in functie de tipul de tarif si consumul selectat* [lei]


.39 45.39 45.39 45.39 45.39 45.39
ru energia reactivă si taxa pe valoarea adaugata, componente care sunt specificate separat pe factura de energie.
t din cantitatea de energie electrica consumata, corespunzator calendarului de dereglementare a pietei. Procentul CPC pe

Legenda
Campurile evidentiate cu trebuie completate de dvs.

Campurile evidentiate cu sunt calculate automat, dar sunteti invitat s


daca considerati ca este necesar
2019/03/10
100
Tarif CS - d 45.39
Tarif CD - 45.39
Tarif CR - 45.39

de facturare.

Tarif CR2 - 45.39


Tarif CR3 - 45.39
Tarif CTP - 45.39
Tarif CI - 45.39

50% consum Gol 35% consum Normal


f CR3 - de tip monom diferentiat pe trei zone orare
Gol Normal
50 35
e 8,00-9,00; iarna : orele 8,00-10,00 si 19,00-22,00

e 00,00-8,00;21,00-00,00 si de vineri ora 21,00 până luni ora 8,00;


,00-8,00;22,00-00,00 si de vineri ora 22,00 până luni ora 8,00

e 9,00-21,00; iarna : orele 10,00-19,00

lica doar pentru clientii care doresc un tarif impartit pe


tarif este doar pentru joasa tensiune si necesita instalarea
rotectie echipat cu intrerupator automat reglabil si este
e de putere. Pentru tariful cu putere maxima contractata
esare echipamente suplimentare
e factura de energie.
re a pietei. Procentul CPC pentru data de 10.03.2019

ate de dvs.

utomat, dar sunteti invitat sa modificati


ca este necesar
Tip client

Nivel tensiune

Numar zile

Consum energie
[KWh]
Consuma

Inalta tensiune ->

30 ->

800

Calcul estimativ energie electrica in functie de tip

210.72

Clientii noncasnici care nu au dreptul la serviciu


Clientii noncasnici care au dreptul la serviciul universal si a

***Calculul nu include acciza, contributia pentru cogenerare de inalta eficien


componente care sunt specific
Consumator non-casnic Cli 211
Cli 232

Va rugam sa selectati nivelul de tensiune

Numarul de zile recomandat este 30

* clienții care în baza documentelor transmise furnizorului de ultimă instanţă (FUI) au dreptul la Serviciul Univers
este 100%*CPC, unde CPC este Componenta de piata concurentiala avizata de ANRE.

**clienții care nu au dreptul la serviciul universal si care nu au solicitat furnizorului de ultimă instanţă (FUI) sa beneficieze d
in baza documentelor doveditoare. Preţurile aplicate sunt:

105%*CPC pentru Joasă Tensiune,


107,5%*CPC pentru Medie Tensiune,

110%*CPC pentru Înaltă Tensiune.

unde CPC este Componenta de Piata Concurentiala avizata de ANRE

in functie de tipul de tarif si consumul selectat*** [lei]

231.84

210.72

care nu au dreptul la serviciul universal sau nu au solicitat sa beneficieze de Serviciul Universal **


ptul la serviciul universal si au solicitat sa beneficieze de Serviciul Universal*

are de inalta eficienta, certificate verzi, tariful pentru energia reactivă si taxa pe valoarea a
te care sunt specificate separat pe factura de energie.
au dreptul la Serviciul Universal (SU) . Preţul aplicat
E.

mă instanţă (FUI) sa beneficieze de Serviciul Universal (SU)

ă si taxa pe valoarea adaugata,


Anexa nr. 1.4.

TARIFE REGLEMENTATE PENTRU ENERGIA ELECTRICA CONSUMATORI CASNICI SI ASIMILATI CASNICI

privind aprobarea tarifelor reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii impliciţi şi furnizorii de ultimă opţiune consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici valabile incepand cu 01 Ianuarie 2015

Pentru contoare cu plata post consum


Tarif CD - de tip Tarif CR - de tip Tarif CR2 -de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe
Tarif CS - de tip social 1) Tarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe trei zone orare
monom monom cu rezervare două zone orare

Pretul
Tranşa peste 3 Preţ energie în Preţ energie in Preţ energie in
Nivel de Tranşa 2 kWh/zi Tranşa 2 - 3 kWh/zi Preţ energie Preţ energie Preţ rezervare Preţ energie în zona de Preţ rezervare energiei in
kWh/zi Preţ rezervare (lei/zi) zona de zi zona de vârf zona normala
tensiune (lei/kWh si abonat) (lei/kWh şi abonat) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/zi) noapte 2) (lei/kWh) (lei/zi) zona de gol
(lei/kWh si abonat) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)
(lei/kWh)

Joasa tensiune
(0 - 1kV inclusiv) 0.2065 0.4956 0.9770 0.4956 0.1787 0.3716 0.1787 0.5920 0.1925 0.1787 0.8396 0.4679 0.2201

Medie tensiune
(1 - 110kV - 0.3854 0.1787 0.2889 0.1787 0.4679 0.1514 0.1787 0.6607 0.3716 0.1651
exclusiv)

Tarif CI - de tip monom cu consum inclus Tarif CTP - de tip monom


Tranşa de
Preţ
Abonament 4)
Preţ energie putere maximă Preţ energie
Nivel de tensiune Nivel de tensiune rezervare
(lei/zi) (lei/kWh) contractată (lei/kWh)
ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR2 SI CP2 (lei/zi)
Joasa tensiune (kW)
pâna la 3 kW
(0 - 1kV 0.5133 0.3716 ZONA DE ZI ZONA DE NOAPTE Joasă tensiune 0.1787 0.3028
inclusiv
Medieinclusiv)
tensiune 22.00-07.00 si de vineri de (0 - 1kV
(1 - 110kV 0.4390 0.2889 7.00-22.00 la ora 22.00 pana luni la inclusiv) 3 - 6 kW 0.3854 0.3028
exclusiv) ora 7.00
peste 6 kW 3)
0.5781 0.3028

Pentru contoare cu preplată

Tarif CP - de tip monom Tarif CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orare Tarif CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei zone orare
Nivel de Preţ rezervare Preţ energie Preţ rezervare in zona de în zona
in zona de zi zona de noapte rezervare zona de gol
tensiune (lei/zi) (lei/kWh) (lei/zi) vârf normală
Joasă tensiune
(0-1 kV 0.1700 0.3529 0.1700 0.5622 0.1832 0.1700 0.7977 0.4447 0.2092
inclusiv)

Medie tensiune
(1 - 0.1700 0.2745 0.1700 0.4447 0.1438 0.1700 0.6275 0.3529 0.1569
110kV exclusiv)

ZONE ORARE PENTRU TARIFELE CR3 SI CP3

Sezon Zona de varf Zona de gol Zona normala


00.00-08.00 21.00-
00.00 si de
Vara 8.00-9.00 9.00-21.00
vineri de la ora 21 pana luni la
ora 8.00
00.00-08.00 22.00-
8.00-10.00 00.00 si de luni
Iarna 10.00-19.00
19.00-22.00 pana vineri de la ora 22 pana
luni la ora 8.00

Sezonul de vara : 1 aprilie - 30 septembrie


Sezonul de iarna : 1 octombrie - 31 martie
NOTA
Tarifele nu contin costul certificatelor verzi, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, acciza si taxa pe valoare adaugata;
1.Incepand cu 1 noiembrie 2005 tariful social se aplica numai consumatorilor casnici cu un venit lunar net pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie;
2.Pretul se aplica si pentru perioada de vineri de la ora 22.00 si pana luni la ora 7.00;
3..Pentru tariful cu putere maxima contractata peste 6 kw nu sunt necesare echipamente suplimentare;
4.Abonamentul cuprinde costurile de rezervare si un consum zilnic de 1 kwh;
5.Valoarea componentei de rezervare din facturi se calculeaza ca produs dintre pretul de rezervare corespunzator tarifului reglementat aplicabil, procentul de achizitie din piata reglementata
corespunzator etapei de eliminare a tarifelor reglementate la clientii casnici si numarul de zile din perioada de facturare.