Sunteți pe pagina 1din 52

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

UNIVERSITATEA _________________________

Facultatea de Medicină

CAIETUL REZIDENTULUI

ÎN SPECIALITATEA DE MEDICINĂ DE FAMILIE

Rezident Coordonator de rezidențiat

_______________________ ________________________________

1
DATE DESPRE MEDICUL REZIDENT

Nume și prenume(inițiala tatălui ):_______________________________________

Ordin confirmare MS în rezidențiat: ______________________________________

Număr de înregistrare (cod rezident): _______________________

Unitatea angajatoare: _____________________________________

Numele îndrumătorului de stagiu de medicină de familie:


stagiu de 6 luni :________________________
stagiu de rural 2 săptămâni:_______________
stagiu de 18 luni: _______________________

2
Cuprins
DATE DESPRE MEDICUL REZIDENT ................................................................................................ 2
INTRODUCERE ........................................................................................................................................ 4
SECȚIUNEA I. INFORMAȚII GENERALE ......................................................................................... 5
INFORMAȚII DE CONTACT ................................................................................................................ 5
STRUCTURA STAGIILOR .................................................................................................................... 6
LISTA DE CONTROL A RESPONSABILITĂȚILOR REZIDENTULUI LA SCHIMBAREA DE
STAGIU ............................................................................................................................... 8
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CAIET ............................................................................................. 9
SECȚIUNEA A II-A. STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE ....................................................... 13
OBIECTIVE SPECIFICE – STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE - ANUL I................................ 13
OBIECTIVE SPECIFICE - STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE - ANUL III - IV....................... 13
OBIECTIVELE PERSONALE.............................................................................................................. 14
JURNALUL ACTIVITĂȚILOR CLINICE ........................................................................................... 15
JURNALUL ABILITĂȚILOR PRACTICE .......................................................................................... 18
JURNALUL ACTIVITĂȚILOR PROFESIONALE ............................................................................. 21
JURNALUL ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ............................................................................ 21
ALCĂTUIREA UNUI PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ....................................................... 23
SECȚIUNEA A III-A. STAGIILE DE SPECIALITATE..................................................................... 25
SECȚIUNEA A IV-A. ANEXE ............................................................................................................... 32
ANEXA 1. PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ-MODEL .................................................... 33
ANEXA 2. ACTIVITĂȚI CLINICE ÎN CABINETUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE ........................ 34
ANEXA3. ABILITĂȚI PRACTICE ...................................................................................................... 37
ANEXA 4. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE ........................................................................................ 38
ANEXA 5. FIȘA DE EVALUARE ÎN ULTRASONOGRAFIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ ......... 40
ANEXA 6. PLANUL PENTRU CURSURI ȘI SEMINARII ................................................................. 42
ANEXA 7. FIȘĂ MODEL PENTRU PREZENTĂRI DE CAZ ............................................................. 44
ANEXA 8. EVALUAREA CRITICĂ A LITERATURII MEDICALE ................................................. 46
ANEXA 9. PROIECT DE CERCETARE .............................................................................................. 47
ANEXA 10. JURNALUL ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE-PUBLICAȚII.................................. 48
ANEXA 11. ACTIVITĂȚI DE ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ ....................................................... 49
ANEXA 12. FIȘA DE EVALUARE INIȚIALĂ A REZIDENTULUI DE MEDICINĂ DE FAMILIE. 50
ANEXA 13. FIȘĂ DE EVALUARE PE PARCURS A MEDICULUI REZIDENT DE MEDICINĂ DE
FAMILIE ............................................................................................................................ 51

3
Stimate coleg, rezident în specialitatea de Medicină de familie,

Ai pășit într-o nouă etapă de pregătire în drumul tău spre a deveni medic specialist. Ai
ales medicina de familie, una dintre cele mai frumoase, complete și provocatoare specialități
clinice.
Medicul de familie este responsabil de asigurarea de îngrijiri holistice, continue, tuturor
persoanelor care îl solicită, fără deosebire de vârstă, sex sau afecțiune. El acordă îngrijirile în
contextul familial al pacientului, în contextul comunității și în spiritul culturii acestuia.
În elaborarea unui plan diagnostic și terapeutic al bolnavului, medicul de familie
integrează dimensiunile fizică, psihică, socială, culturală și existențială ale pacientului,
folosindu-se de informațiile obținute în cadrul anamnezei și de încrederea pe care persoana
ajunge să i-o acorde, ca o consecință a unei relații medic-pacient de lungă durată.
Medicii de familie oferă servicii preventive, curative, paliative și asigură educația
pacientului pentru autoîngrijire. Aceste servicii sunt acordate direct, sau sunt mediate de către
medicul de familie pentru a fi prestate de către alți furnizori din sistemul de sănătate, ținând
cont de principiul bunei utilizări a resurselor existente în comunitate.
Cele 6 competențe de bază care asigură acoperirea tuturor dimensiunilor pregătirii unui
medic de familie sunt: managementul primar al afecțiunilor, îngrijirile centrate pe persoană,
abilitatea de rezolvare de probleme, abordarea comprehensivă, orientarea către comunitate,
modelarea holistică.Toate aceste competențe vor fi însușite pe parcursul acestui program de
rezidențiat sub îndrumarea unor medici cu experiență.
Vei găsi descrise domeniile de formare, în curriculum-ul publicat pe site-ul
https://rezidentiat.ms.ro/curricule/2017, pe care te invităm să îl consulți în detaliu. Tot în acest
document vei găsi descris modul în care decurge rezidențiatul, cine sunt persoanele
responsabile, o fișă a postului de medic rezident și detalii privind evaluarea ta pe parcursul
rezidențiatului precum și la finalul acestuia.
Aspecte tehnice privitoare la alegerea și schimbarea stagiilor, înregistrarea informațiilor
cu privire la stagiile efectuate, le poți găsi în ordinul MS 101/3180 din 02.02.2015.
Îți dorim mult succes în acest proces antrenant de formare profesională!

Coordonator de rezidențiat și medici îndrumători în pregătirea vocațională.

4
INFORMAȚII DE CONTACT
Persoana Functia
Coordonator de rezidențiat medicină de familie
Îndrumător de stagiu de medicină de familie an I
Îndrumător de stagiu de medicină de familie rural
Îndrumător de stagiu de medicină internă
Îndrumător de stagiu de oncologie medicală
Îndrumător de stagiu de diabet și boli de nutriție*
Îndrumător de stagiu de endocrinologie*
Îndrumător de stagiu de cardiologie
Îndrumător de stagiu de boli infecțioase
Îndrumător de stagiu de dermatologie
Îndrumător de stagiu de neurologie
Îndrumător de stagiu de psihiatrie
Îndrumător de stagiu de pediatrie
Îndrumător de stagiu de obstetrică și ginecologie
Îndrumător de stagiu de urgențe
Îndrumător de stagiu de chirurgie
Îndrumător de stagiu de medicină de familie an III
și IV
Îndrumător de stagiu de imagistică (ecografie)**
Îndrumător de stagiu de bioetică**

5
STRUCTURA STAGIILOR

Disciplină Durata Locul recomandat pentru


stagiului desfășurarea stagiului
Cabinet de medicină de
Medicină de familie - obligatoriu prima
6 luni. familie, din care minim două
parte a stagiului
săptămîni în mediul rural.
De preferat ambulatoriul de
Medicină internă (patologie în specialităţile
specialitate pentru
pneumoftiziologie, gastroenterologie, 5 luni
specialitățile nominalizate sau
hematologie, nefrologie, reumatologie,
clinica/secție de specialitate/
alergologie)
cameră de gardă
Clinică / secție de
Oncologie 1 lună specialitate. De preferat
ambulatoriul de specialitate.
Clinică / secție de
Diabet, boli de nutriţie, metabolice și
endocrinologie* 1 lună + 1 lună specialitate. De preferat
ambulatoriul de specialitate.
De preferat ambulatoriul de
specialitate sau clinică /
Cardiologie 1 lună cameră de gardă / secție de
specialitate
Clinică / secție de specialitate
Boli infecţioase 1 lună / camera de gardă
De preferat ambulatoriul de
Dermatologie 1 lună specialitate
De preferat ambulatoriul de
specialitate / cameră de gardă
Neurologie 1 lună / clinică / secție de
specialitate
De preferat ambulatoriul de
Psihiatrie 1 lună specialitate
De preferat ambulatoriul de
specialitate / cameră de gardă
Pediatrie 5 luni / clinică / secție de
specialitate
Clinică / secție de specialitate
Obstetrică – ginecologie 2 luni
/ cameră de gardă
Unități de primire urgențe,
Medicină de urgență 2 luni centre de primire urgențe,
camere de gardă ale spitalelor
De preferat ambulatoriul de
Chirurgie (patologie în specialităţile
specialitate pentru
chirurgie generală, ortopedie, urologie, 2 luni specialitățile nominalizate /
ORL, oftalmologie)
cameră de gardă

6
Cabinet de medicină de
familie.
Medicină de familie – obligatoriu ultima Cuprinde 1 lună de
parte a stagiului 18 luni. ultrasonografie și imagistică
medicală**și 2 săptămâni de
bioetică**

* Stagiul de diabet, boli de nutriție, metabolice și endocrinologie se desfășoară, după


caz, în clinici comune sau separate de diabet, boli de nutriție și endocrinologie, sau în
clinici de Medicină internă cu departamente în specialitate, ambulatorii de specialitate,
câte o lună, cu îndrumători diferiți în specialitatea respectivă – nota finală fiind media
notelor acordate de fiecare îndrumător.
** Stagiile de ultrasonografie și imagistică medicală și cel de bioetică se vor desfășura
sub îndrumarea unui medic primar cu atestat de studii complementare de
ultrasonografie, medic radiolog, desemnat de către coordonatorul de rezidențiat și,
respectiv, sub îndrumarea unui medic primar de la disciplina / specialitatea Sănătate
publică și management/Bioetică. Evaluările finale ale celor două module fac parte din
media de final la evaluarea stagiului de 18 luni de medicină de familie.

7
LISTA DE CONTROL A RESPONSABILITĂȚILOR
REZIDENTULUI LA SCHIMBAREA DE STAGIU

REPARTIZAREA ÎN STAGIU (ordin 101/3180/02.02.2015)


Solicitarea acordului de repartizare în stagiu cu 30 zile înainte de începutul acestuia prin
depunerea unei cereri format standard la secretariatul clinicii/cabinetului
Acordul este semnat de către șeful secției/clinicii (nota: după caz medicul de familie sau
medicul coordonator al disciplinei)
Unitatea sanitară transmite o copie a cererii aprobate, la Direcția de Sănătate Publică
(DSP), împreună cu o copie după prima pagină a carnetului de rezident.
DSP prelucrează cererea și emite adresa de repartiție către clinica/secția clinică în care se
efectuează stagiul (cel târziu cu 5 zile înainte de începerea stagiului)
După finalizarea modulului de pregătire acest fapt se consemnează în carnetul de rezident.
Copia după pagina 1 a carnetului și cea a stagiului încheiat se depune la unitatea angajatoare
care transmite către DSP
DSP validează stagiile efectuate prin înregistrarea în sistemul informatic
Carnetul de rezident se vizează anual de către serviciul Resurse Umane din unitatea
angajatoare pe baza documentelor din dosarul personal ( pontaje lunare, întreruperi) etc.

8
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CAIET

Prezentul caiet este un instrument de structurare a procesului tău de formare. Caietul se


constituie ca un ghid, el cuprinzând tot ceea ce ai de parcurs pentru formarea ta ca medic de
familie, pe parcursul celor 4 ani.
Activitățile educaționale sunt variate și solicită diferite moduri de învățare, de la cele
tradiționale, adică formale, cum ar fi cursuri, seminarii, până la cele non-formale (workshop-
uri, conferințe etc). Cerințele pentru fiecare tip de activitate educațională sunt prezentate în
capitole distincte împreună cu baremurile corespunzătoare.
Pentru a putea dovedi parcurgerea baremurilor se solicită:
- completarea de jurnale, ale căror modele sunt prezentate în anexe
- completarea de fișe model (cum ar fi la prezentările de caz)
- anexarea de copii doveditoare cum ar fi diplome de participare la evenimente
științifice sau copii după articolele publicate.

Practic, la finalul rezidențiatului, se va constitui un portofoliu educațional, a cărui


structură este prezentată în acest capitol, după descrierea generală a fiecărui tip de activitate
educațională.
Activitatea de formare în rezidențiat are următoarele componente:
a. activități clinice cu pacienții;
b. dobândirea și consolidarea de abilități practice;
c. activități educaționale formale: cursuri, seminarii, prezentări de caz;
d. activități educaționale non-formale: discuții de orientare cu îndrumătorul și
coordonatorul de stagiu, participarea la workshopuri, ateliere, conferințe;
e. activități de cercetare: realizarea de proiecte de cercetare aplicate pe medicina
de familie, evaluarea critică a literaturii, publicarea de articole.
În plus față de aceste activități, se solicită rezidentului un plan de dezvoltare personală,
care să reflecte nevoile proprii de formare, plan care se discută cu medicul îndrumător.

Descrierea cerințelor pentru fiecare tip de activitate educațională:


a. La capitolul activități clinice cu pacienții (consultații) este de dorit:

Pentru stagiul de medicină de familie anii I, III și IV:

9
- să îndeplinești condițiile privind numărul, tipul de cazuri clinice, precum și
locația de consultație sugerate în jurnalul activităților clinice cu pacienții, de la
paginile 15 - 17.
- să consemnezi situațiile clinice în formă sintetică într-un tabel, conform
modelului din anexa 2.
- să elaborezi prezentări de caz model conform solicitărilor din barem pentru
medicină de familie (model fișa din anexa 6).

Pentru stagiile clinice de spital:


- să îndeplinești condițiile de barem privind numărul, tipul de cazuri clinice,
sugerate la pagina 30 și să elaborezi prezentări de caz, sub forma unei fișe pentru
fiecare caz, după modelul din anexa 6. Cazurile clinice astfel consemnate vor fi
anexate în portofoliu.

b. La capitolul dobândirea și consolidarea de abilități practice este de dorit:


- să consemnezi pe fișa din anexa 3, îndeplinirea numărul minim de manevre,
solicitat în baremul de la paginile 18 – 20,
- să efectuezi cel putin 1/3 din numărul minim de manevre și tehnici recomandat,
în mod independent.
- fiecare manevră recomandată să cuprindă o fișă a procedurii efectuate, pe care să
o anexezi la protofoliul de formare în rezidențiat.
- pentru fiecare manevră/tehnică va trebui să te autoevaluezi conform modelului
din anexa 3. Dacă procedura se face sub supervizare atunci evaluarea o poate
face îndrumătorul.
c. La capitolul activități educaționale formale: cursuri, seminarii, prezentări de caz
este de dorit: să consemnezi temele abordate la cursurile/seminariile/prezentările de
caz la care ai participat.
d. La capitolul activități educaționale non-formale: discuții de orientare cu
îndrumătorul și coordonatorul de stagiu, participarea la workshopuri, ateliere,
conferințe este de dorit: să consemnezi participarea și tema principală a activității
educaționale precum și reflecții personale asupra cunoștințelor sau abilităților
dobândite.
e. La capitolul realizarea de proiecte de cercetare aplicate în medicină de familie
este de dorit să consemnezi un scurt rezumat al cercetării care să cuprindă:

10
- Ipoteza de cercetare,
- obiectivele de cercetare,
- metoda de cercetare,
- rezultatele cercetării.
f. La capitolul evaluare critică a literaturii este de dorit:
- Să consemnezi, pe câte o fișă separată, minim 3 analize critice de articole
medicale, ghiduri de practică medicală.
g. La capitolul publicarea de articole - este de listat titlul articolului, publicația, data
și se anexează o copie a articolului pentru portofoliul educațional. Publicarea de
articole reprezintă o activitate bonificată în evaluarea finală.
Nu în mod întâmplător primul document din portofoliu este planul de dezvoltare
personală (ANEXA 1). Acesta este văzut ca un instrument de lucru care te va sprijini în
conștientizarea nevoilor de formare, care sunt diferite de la rezident la rezident. El te ajută
de asemenea să identifici activități de educație care să-ți permită completarea nevoilor
educaționale. Detalii privitor la planul de dezvoltare personală găsești la pagina 23.

Modulul de ultrasonografie si imagistică medicală

Utilitate – informații privind posibilitățile tehnice actuale ale acestor metode, indicațiile,
și limitele lor, interpretarea buletinelor de investigații pentru realizarea unui diagnostic
clinico-ecografic / imagistic.

Locul desfășurării stagiului – repartizare, prin rotație, de către coordonatorul de


rezidențiat (maxim 4-5 rezidenți / modul de o lună) în:
- Centrele de Formare in ultrasonografie (US) sau
- Cabinete de MF – cu atestat de US generală sau
- Centre de diagnostic / cabinete de specialitate cu practica ecografiei
Activități în stagii
- asistă la examinări clinico-ecografice și POCUS (point of care ultrasonography -
ultrasonografie de prim contact) – minim 30 examinări / stagiul de o lună.
- poartă discuții cu medicul îndrumător privind indicațiile, utilitatea, limitele ex.
ultrasonografic pentru cazurile examinate.
- interpretări buletine ecografice – minim 5, cu exemplificare în portofoliu.
Participări la cursuri

11
- Curs pentru MF – elaborat sub îndrumarea SRUMB – ediție electronică
- pot asista la cursurile pentru Atestat de studii complementare – cu acordul Centrelor
de Formare în US sau la cursurile organizate de departamentele de Radiologie și imagistică
medicală pentru rezidenții din alte specialități, cu modul de pregatire de ultrasonografie.
Evaluare
- fișa de evaluare- anexa 5
- calificativul de evaluare va fi inclus în nota finală a modulului de medicină de
familie a anului IV.

CUPRINS PORTOFOLIU EDUCAȚIONAL

 Planul de dezvoltare personală completat (ANEXA 1),


 Jurnalul activităților clinice din medicină de familie - completat (ANEXA 2),
 Jurnalul abilităților practice bifat, împreună cu evaluarea nivelului de competență
(ANEXA 3),
 Jurnalul activităților profesionale – completat (model ANEXA 4),
 Fișe de evaluare ultrasonografie clinică – completată ( model ANEXA 5)
 Jurnalul de cursuri și seminarii – completat (model ANEXA 6),
 Fișele de prezentări de cazuri (model ANEXA 7),
 Jurnalul activităților de cercetare (model ANEXE 8,9, 10),
 Activități educaționale non-formale - copii diplome de participare workshopuri,
simpozioane, conferințe etc. anexate, jurnal de îndrumare profesională (ANEXA11),
 Proiect - descriere conform recomandării anexate,
 Publicații - articol copie anexat.

12
OBIECTIVE SPECIFICE – STAGIUL DE MEDICINĂ
DE FAMILIE - ANUL I
La sfârşitul stagiului de medicină de familie din anul I, medicul rezident va fi capabil
să:
 identifice funcţiile şi caracteristicile medicinei de familie,
 cunoască contextul general de desfășurare a activității,
 realizeze managementul primului contact cu pacienţii, în cadrul asistenţei medicale
primare,
 cunoască semnele şi simptomele tipice întâlnite în medicina primară, mai ales în
stadiile incipiente,
 identifice nivele de intervenție în prevenția primară, secundară și terțiară,
 efectueze strategii de prevenție individualizată, în funcție de vârstă și sex,
 efectueze anamneza pacienţilor, indiferent de patologie,
 enumere explorările uzuale disponibile în medicina de familie,
 cunoască echipa de lucru în medicina de familie,
 identifice principiile promovării sănătății şi medicinei preventive,
 explice continuitatea îngrijirii,
 facă diferenţa între consultația centrată pe pacient și consultația centrată pe boală,
 dobândească înţelegerea nevoii de a-și dezvolta abilităţi de comunicare și de utilizare a
noilor tehnologii,
 cunoască elemente generale de comunicare în medicina de familie.

OBIECTIVE SPECIFICE - STAGIUL DE MEDICINĂ


DE FAMILIE - ANUL III - IV
La sfârşitul stagiului de medicină de familie, medicul rezident va fi capabil să:
• abordeze holistic pacienţii,
• coordoneze îngrijirile împreună cu alţi profesionişti din cadrul asistenţei medicale
primare,
• cunoască și să aplice în practică algoritmul clinic în fața principalelor semne și
simptome din practică precum și a principalelor sindroame clinice,
• stabilească priorităţile în rezolvarea problemelor curente,
• aplice prevederile programului naţional de imunizări,

13
• demonstreze atitudini de a încuraja şi educa pacienţii pentru efectuarea exerciţiilor
fizice /sportului indiferent de vârstă sau stare a sănătăţii,
• elaboreze strategii de diagnostic și tratament în fața problemelor frecvente din practica
medicinei de familie,
• efectueze un plan de management ţinând cont de sinteza diagnostică,
• efectueze un plan de tratament ţinând cont de sinteza terapeutică a pacientului,
• dovedească cunoștințe și abilități practice în managementul pacienţilor cu boli cronice,
• pună în practică metode de îmbunătățire a calității serviciilor medicale oferite
populației,
• practice în mod independent, aplicând conceptele centrale ale medicinei de familie,
• cunoască domeniul, indicatiile și limitele psihoterapiei,
• integreze cunoștințele și abilitățile dobândite în timpul stagiilor clinice
• integreze cunoștințele clinice cu cele medico-sociale pentru a asigura îngrijirea
centrată pe pacient,
• dovedească abilități aprofundate de dezvoltare profesională,
• dezvolte abilități de cercetare în domeniul specific al medicinei de familie.

OBIECTIVELE PERSONALE

În această secțiune este de notat care sunt obiectivele personale așa cum vor rezulta ele,
după discuția inițială (în primele 2 săptămâni) cu coordonatorul sau cu îndrumătorul de stagiu.
Este de dorit ca acestea să fie rediscutate la finalul primelor 6 luni de stagiu de medicină de
familie, precum și după stagiile clinice și reformulate ulterior pentru fiecare etapă specifică de
formare. În acest capitol rezidentul își va răspunde la următoarele întrebări:
- care sunt obiectivele mele pentru stagiul care urmează?
- care sunt abilitățile, cunoștințele, competențele care îmi sunt necesare?
- ce știu, ce doresc să aflu și ce doresc să îmbunătățesc?
- care sunt activitățile de învățare care îmi sunt necesare?

Un model pentru planul de dezvoltare personală se găsește în anexa 1.

14
JURNALUL ACTIVITĂȚILOR CLINICE
An I, III și IV – în cabinetul medicului de familie

Barem de consultații pacienți în cabinetul de medicină de familie (vezi ANEXA 2)

Tip de Exemplificare în portofoliu Activități practice necesare


consultație
Preventivă la  1 caz de adult asimptomatic  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor
adult identificat cu factori de risc validate internațional de măsurare a
Standard: și aplicarea riscului și
An I managementului riscurilor  Cunoașterea recomandărilor de
identificate management a riscului identificat.
 3 cazuri de adult  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor
An IV asimptomatic identificat cu validate internațional de măsurare a
factori de risc și aplicarea riscului și
managementului riscurilor  Cunoașterea recomandărilor de
identificate management a riscului identificat
Preventivă  1 caz de copil asimptomatic  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor
la copil identificat cu factori de risc validate internațional de măsurare a
Standard: și aplicarea riscului și
managementului riscurilor  Cunoașterea recomandărilor de
An I identificate management a riscului identificat.
 3 cazuri de copil  Cunoașterea și utilizarea instrumentelor
An IV asimptomatic identificat cu validate internațional de măsurare a
factori de risc și aplicarea riscului și
managementului riscurilor  Cunoașterea recomandărilor de
identificate management a riscului identificat.
Curativă  1 caz de boală acută, izolată  Diagnosticul bolii acute și
la adult în  1 caz de boală acută, pe  Inițierea tratamentului adecvat, cu
cabinet fondul altor boli cronice asumarea riscului de incertitudine
An I etiologică sau/și
 Întocmirea unui plan de investigații
(dacă sunt necesare)
An IV  5 cazuri de boli cronice,  Diagnosticul bolii cronice, al noilor
sau/și agravate, sau/și cu complicații și al comorbidităților și
noi complicații  Întocmirea unui plan de tratament
(monitorizare, agravare, integrat pe termen lung, identificarea
complicatii noi) efectelor adverse ale medicamentelor
 Recunoașterea clinică și consemnarea
complicațiilor post proceduri invazive:
restenoza/tromboza de stent, disfuncții
de proteze valvulare etc.
Curativă  Diagnosticul bolii acute și

15
la copil în  1 caz de boală acută, izolată  Inițierea tratamentului adecvat, cu
cabinet  1 caz de boală acută, pe asumarea riscului de incertitudine
fondul altor boli cronice etiologică sau/și
An I  Întocmirea unui plan de investigații
(dacă sunt necesare)
 3 cazuri de boală acută sau  Diagnosticul bolii acute și
An IV acutizată pe fond de boală  Inițierea tratamentului adecvat, cu
cronică și asumarea riscului de incertitudine
 3 cazuri de boli cronice etiologică sau/și
 Întocmirea unui plan de investigații
(dacă sunt necesare)
 Diagnosticul bolii cronice, al noilor
complicații și al comorbidităților și
 Întocmirea unui plan de tratament
integrat pe termen lung, identificarea
efectelor adverse ale medicamentelor
Consultație  1 caz de nou născut/sugar,  Identificare de probleme sau/și
la domiciliu  1 caz de lăuză, diagnosticul bolii
 3 cazuri de vârstnici acute/agravării/complicației
An I  Probleme rezolvate
 Întocmirea unui plan de
tratament/recomandări pt problemele pe
termen lung
 3 cazuri de nou  Identificare de probleme sau/și
An IV născut/sugar, diagnosticul bolii
 3 cazuri de lăuză, acute/agravării/complicației
 6 cazuri de vârstnici  Probleme rezolvate
 Întocmirea unui plan de
tratament/recomandări pt problemele pe
termen lung
Consultații  3 cazuri de paleație adult  Identificare de probleme.
de îngijiri  2 cazuri de paleație copil  Probleme rezolvate în echipă cu
paliative  (la copil se va căuta asistenta și îngrijitorii la domiciliu.
accesarea de locații pentru  Întocmirea unui plan de tratament
îngrijire paliativă sau secții /recomandări pentru problemele pe
de oncologie) termen lung - cum va coordona
îngrijirile pe termen lung ca și viitor
MF
Consultații  5 cazuri adult  Abilități practice dobândite: eliberare
în centrele  5 cazuri copil de căi respiratorii, abord venos,
de tratament injectabil, toaletă corectă
permanență plăgi/ arsuri, sutură plăgi, extracție
corpi străini etc
Prescriere de  5 cazuri de prescriere în  Consemnare situații, riscuri specifice
medicamente condiții de interacțiuni potențiale
în siguranță medicamentoase  Consemnare de eventuale măsuri de
 5 cazuri de presciere în adoptat pentru evitarea unor erori (în
condiții de afectare a cazurile particulare descrise)
16
funcției renale sau hepatice  Consemnare de eventuale măsuri de
 5 cazuri de ajustare a adoptat, la nivel de cabinet, pentru
schemei terapeutice în evitarea unor erori sistematice
funcție de riscuri
 5 cazuri de prescriere doze
pediatrice
Comunicarea  Comunicarea cu un adult  Consemnare situații, riscuri specifice
unei vești  Comunicarea cu un părinte potențiale
proaste al unui copil  Consemnarea elementelor cheie pentru
pacientului/ o comunicare adecvată
familiei

17
JURNALUL ABILITĂȚILOR PRACTICE
Baremul pentru abilitățile practice. Deși majoritatea acestor abilități sunt necesare
medicului de familie în practica sa, nu există o adresabilitate constantă pentru fiecare dintre
aceste tehnici la medicul de familie. Ca urmare, va trebui să căutați, să identificați și alte
locații în sistemul de sănătate, pe parcursul tuturor stagiilor, pentru completarea acestui barem
de abilități practice.
Tipul abilității Realizat sub Realizat
supraveghere independent
Examenul clinic al gravidei Nr. = 15 Nr.= minim 5
Standard minim: 20
Examenul clinic al lăuzei Nr. = 15 Nr. = minim 5
Standard minim: 20
Examenul clinic al unui nou născut/ sugar Nr. = 15 Nr. = minim 5
Minim 20
Examenul clinic minimal oftalmologic Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Examenul clinic minimal ORL (inclusiv Nr. = 5 Nr. = 5
otoscopia)
Minim 10
Examenul clinic minimal neurologic Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Examenul clinic al unei articulații și al coloanei Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Examenul clinic al sânului Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Examenul piciorului diabetic Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Efectuarea unui frotiu citodiagnostic și Nr. = 5 Nr. = 5
citobacteriolgic
Minim 10
Tușeu rectal Nr. = 3 Nr. = 2
18
Minim 5
Vaccinare Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Măsurare indice gleznă-braț Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Măsurare glicemie cu glicometrul Nr. = 5 Nr. = 5
Minim 10
Efectuarea și interpretarea unei Nr. = 5 Nr. = 5
electrocardiograme
Minim 10
Monitorizarea holter a TA Nr. = 3 Nr. = 2
Minim 5
Măsurarea saturației cu pulsoximetrul Nr. = 10 Nr. = 10
Minim 20
Efectuarea peakflow- metriei Nr. = 2 Nr. = 3
Minim 5
Injectarea locală a unui anestezic Nr. = 3 Nr. = 2
Minim 5
Rezolvarea chirurgicală a unui abces Nr. = 3 Nr. = 2
Minim 5
Rezolvarea chirurgicală a unui panarițiu Nr. = 3 Nr. = 2
Minim 5
Sutura unei plăgi Nr. = 1 Nr. = 1
Minim 2
Extragerea firelor de sutură Nr. =2 Nr. =3
Minim 5
Îngrijirea unei escare Nr. = 1 Nr. = 1
Minim 2
Spălătura auriculară Nr. = 1 Nr. = 1
Minim 2
Prelevarea de sânge venos Nr. = 5 Nr. = 5
minim 10

19
Montarea unei perfuzii endovenoase (PEV) Nr. = 5 Nr. = 5
minim 10
Efectuarea unui sondaj urinar bărbat/femeie Nr. = 5 Nr. = 5
minim 5 din fiecare
Efectuarea unei paracenteze Nr. = 3 Nr. = 2
minim 5
Efectuarea și interpretarea chestionarelor de Nr. = 3 din fiecare Nr.= 3 din fiecare
screening (depresie, nutrițional, consum de
alcool, fumat, AUTISM, nivel de activitate
fizică, eficacitate alăptare, alimentație
complementară)
Minim 6 din fiecare
Alcătuirea uni regim alimentar specific Nr. = 1 din fiecare Nr. = 1 din fiecare
(diabet, hipertensiune, obezitate, dislipidemii,
afecțiuni renale, hepatice, biliare, digestive,
oncologice)
Minim 2 din fiecare
Consiliere alimentație copil (alăptare, Nr. = 2 Nr. = 3
alimentație complementară)
Minim 5
Asistare la un examen ultrasonografic Nr. = 30 Nr. = 5
Minim 30
Interpretarea rezultatului ultrasonografic
Minim 5
Suport vital de bază (inclusiv defibrilarea) 3 BLS pe manechin 1 BLS pe manechin
supravegheat în independent în
modulul de Urgențe modulul de Urgențe

20
JURNALUL ACTIVITĂȚILOR PROFESIONALE
În această secțiune veți completa un număr de activități desfășurate în cabinet care țin
de:
 domeniul administrativ (3 situații),
 aspecte legale (1 situație),
 aspecte medico-sociale (5 situații),
 analiza unui incident critic (2 situații),
 situații de consiliere specifică a pacientului (5 situații),
 eliberare de diferite documente medicale (10 situații).

Formatul tabelului se află în anexa 4.

JURNALUL ACTIVITĂȚILOR EDUCAȚIONALE


FORMALE
Cursuri/seminarii
Se vor consemna principalele teme abordate în cursurile prezentate. Acestea pot fi
cursuri plenare, cursuri online ținute în disciplina de bază sau în cadrul specialităților clinice.
Fiecare curs va avea consemnat:
- lectorul,
- tema abordată,
- aspecte importante reținute.

Aceste informații se înregistrează în tabelul din anexa 6

Prezentări de caz
Se vor consemna pe parcursul anului I, dar în special pe parcursul anului IV.
Rezidentul va participa la și va pregăti prezentări de caz în cadrul cabinetului MF sau la
întâlnirile periodice cu coordonatorul de stagiu. Rezidentul va consemna cazul clinic pe fișa
model de la anexa 7. Cazurile se anexează la portofoliul educational.

NON-FORMALE
Conversații profesionale cu îndrumătorul de stagiu
În această secțiune vă rugăm să consemnați câteva teme de discuție cu medicul
dumneavoastră îndrumător. Aceste discuții pot fi întrebări clinice, pot fi aspecte de

21
management de cabinet. Important este să consemnați și la ce concluzii ați ajuns, ce acțiuni ați
întreprins sau veți întreprinde în consecință. Se vor consemna în tabelul model din anexa 11.
Ateliere de formare/workshopuri/conferințe
Se vor consemna principalele teme abordate în cursurile prezentate, precum și reflecții
personale asupra cunoștințelor sau abilităților dobândite.
CERCETARE
Evaluare critică a literaturii
La această rubrică se consemnează un număr minim de 3 recenzii de articole medicale
din reviste de specialitate cu dată de apariție recentă (ultimii 4 ani). Modelul de completare
este prezentat în anexa 8.
Proiecte de cercetare
Se va redacta un proiect de cercetare specific domeniului medicinei de familie. Acesta
trebuie să conțină
- întrebarea de cercetare,
- tipul de studiu,
- rezultatele cercetării,
- publicat - da sau nu sau în curs de publicare.

Cerința este obligatorie. Vezi anexa 9.


Publicații
La această rubrică se vor consemna articolul, revista, și se va anexa o copie a articolului
- conform tabelului din anexa 10.
Cerința este obligatorie.

22
ALCĂTUIREA UNUI PLAN DE DEZVOLTARE
PERSONALĂ
Orice persoană care parcurge un proces de formare are nevoie de reflecție asupra
cunoștințelor și abilităților acumulate, precum și asupra celor care mai sunt de parcurs. Chiar
și medicii formați trebuie să parcurgă acest proces cu scopul îmbunătățirii performanțelor și a
dezvoltării de noi abilități.
Planul de dezvoltare personală este un instrument util pentru acest proces.
Acest plan poate și trebuie să fie discutat cu coordonatorul de stagiu de medicină de
familie, cel puțin de 2 ori pe an și se actualizează în consecință. El cuprinde nevoile de
formare identificate din practică sau rezultate din discuția cu îndrumătorul de stagiu și care
sunt transformate în obiective educaționale. Obiectivele astfel rezultate se prioritizează, apoi
se stabilește un termen de îndeplinire, tipuri de acțiuni de întreprins și modalitatea de
măsurarea progesului.
Evaluare
-unde mă aflu
acum și care
sunt nevoile
mele de
educație?
-formulare
obiective

Pregătire
Plan de pentru acțiune
Rezultat dezvoltare -activități
necesarea
-măsurare personală pentru
progres
satisfacerea
( PDP) nevoilor de
educație

Acțiune
-angajarea în
activități de
educație

Tasker Fiona. How to prepare a personal development plan BMJ 2015; 351 :h4603
23
24
Această secțiune servește drept ghid pentru îndrumătorul de stagiu din stagiile de
specialitate care se desfășoară în spitale și ambulatorii de specialitate.
Caietul va fi înmânat de către rezident îndrumătorului, atât la începutul stagiului, pentru
a putea fi urmărite obiectivele educaționale, precum și la sfârșitul acestuia, pentru a putea fi
formulate eventuale observații privind achizițiile.
Medicul coordonator de stagiu de medicină de familie va face o analiză a acestor
comentarii împreună cu rezidentul în vederea remedierii celor necesare.

Stagiu OBIECTIVE STAGIU ÎNDRUMĂTOR


STAGIU
Pe parcursul stagiului rezidentul trebuie să SPITAL
obiectiv atins
DA/NU
comentarii
Medicina efectueze anamneza şi examenul clinic al pacientului
cu afecţiuni medicale,
internă
identifice factorii de risc ai afecţiunilor prevăzute şi să
enunţe planul de măsuri
preventive adaptate cazului,
enunţe elementele de diagnostic şi conduită terapeutică
în sindroamele cu manifestări
respiratorii, digestive, reno-urinare, musculoscheletale,
metabolice şi să stabilească managementul lor,
identifice cazurile ce necesită consult interdisciplinar,
explorări sau analize de laborator,
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și paraclinice și a recomandărilor terapeutice în
contextul clinic,
enunțe elementele de diagnostic și conduita în urgențe
specifice patologiei medicale.
Pediatrie recunoască şi să trateze fenomenele fiziologice
specifice nou-născutului: scădereafiziologică în greutate,
icterul neonatal, criza genitală, reflexele arhaice,
aplice particularităţile de îngrijire ale nou-născutului,
facă anamneza şi examenul clinic la nou născut, copil
0-1 an, preşcolar, şcolar, adolescent,
comunice eficient cu părintele pentru a obţine datele
necesare consultaţiei,
descrie conţinutul dietei la copil în funcție de
25
diagnostic și vârsta,
descrie intervenţiile profilactice necesare conform
vârstei,
descrie modalităţi de prevenţie a principalelor boli
netransmisibile la copil: rahitismul carenţial şi anemia
feriprivă,
enumere principalele tipuri de boli pentru care se
efectuează screening şi să descrie cum se face acesta,
enumere principalele cauze ale creşterii şi dezvoltării în
minus sau în exces la copil,
enunţe criteriile clinice şi paraclinice de diagnostic şi
prognostic al bolilor genetice,
enunţe criteriile de diagnostic clinic şi managementul
pentru principalele sindroame caracteristice nou-
născutului (hipoglicemia, policitemia, voma şi
regurgitaţiile neonatale, icterul prelungit, tahipneea
tranzitorie, febra) şi patologia neonatală (fractura de
humerus şi claviculă, leziunea plexului brahial, patologia
oftalmică neonatală, displazia de şold, infecţia neonatală
cu streptococ de grup b, patologia dismaturului şi
prematurului, stenoza pilorică),
facă anamneza, examenul clinic, planul de investigaţii
paraclinice şi atitudinea terapeutică în cazul patologiilor
caracteristice copilului şi cele nespecifice vârstei,
recunoască copilul abuzat, cu dependenţe, cu retard, cu
tulburări de comportament şi să ştie cum să managerieze
aceste probleme de pediatrie socială,
recunoască aspecte de patologie specifică ale
adolescentului,
decidă dacă boala diagnosticată poate fi tratată la
domiciliu sau trebuie îndrumată spre servicii de asistenţă
medicală secundare sau terţiare,
aplice managementul urgenţelor medicale.
Oncologie efectueze anamneza și examenul clinic al pacientului
cu afecţiune oncologică,
cunoască și să identifice factorii de risc pentru o
afecțiune malignă,
identifice semnele clinice de alarmă pentru o afecțiune
malignă,
cunoască afecțiunile oncologice care beneficiază de
intervenții preventive,
cunoască tehnica screeningului în patologia medicală,
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și imagistice specifice în contextul clinic,
identifice potenţiale agravări în evoluţia bolii și apariţia
complicațiilor cu îndrumare imediată la medicul oncolog,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
interdisciplinar, explorări sau analize de laborator,

26
acorde primul ajutor în urgenţe.
Cardiologie identifice factorii de risc cardiovasculari,
efectueze servicii de prevenţie primară şi secundară
pentru pacienţii cu risc sau cu patologie cardiovasculară,
efectueze anamneza şi examenul clinic al pacientului
cu afecţiune cardio-vasculară,
interpreteze şi să integreze în context clinic analizele de
laborator specifice,
efectueze şi să interpreteze în context clinic
electrocardiograma de repaus,
efectueze şi interpreteze IGB (indicele gleznă-braţ),
interpreteze radiografia cardiopulmonară, să integreze
în context clinic rezultatele, ecocardiografiei, examenului
Doppler vascular, Holter de EKG, să interpreteze
datele furnizate de măsurarea automată a TA pe 24 de
ore,
facă diagnosticul diferenţial şi managementul: durerii
precordiale, dispneei, edemelor periferice, palpitaţiilor,
sincopelor, cianozei, suflurilor cardiace sau
arteriale, turgescenţei jugulare,
facă managementul afecţiunilor cardiovasculare
frecvente: pacientul cu hipertensiune arterială, pacientul
cu cardiopatie ischemică cronică, pacientul cu
valvulopatii, pacientul cu boli ale vaselor periferice
arteriale şi venoase, boala cerebro-vasculară, pacientul
post infarct, pacientul cu boală cardiovasculară şi
patologie asociată,
evalueze riscul cardiovascular global şi să elaboreze
planul de măsuri preventive adaptate fiecărui pacient,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
interdisciplinar, explorări sau analize de laborator,
identifice cazurile care necesită internare.
Boli utilizeze eficient datele de anamneză, examen clinic şi
investigaţii pentru orientarea diagnostică la pacienţii cu
infecțioase
patologie infecţioasă,
recomande şi să interpreteze investigaţiile paraclinice
şi de laborator accesibile în medicina de familie
(radiografia pulmonară, a masivului facial, ecografia
abdominală, hemoleucograma, markeri ai inflamaţiei,
serologia hepatitelor virale, examenul exudatului nazo-
faringian, urocultura, examenul coproparazitologic şi
coprocultura, coprocitograma,
enumere principiile terapiei antiinfecţioase specifice,
enumere elementele de diagnostic şi conduita
terapeutică de urgenţă în principalele sindroame
infecţioase abordate în medicina de familie,
enumere elementele de diagnostic şi conduita
terapeutică în principalele boli infecţioase abordate în

27
medicina de familie
enumere principalele criterii de dirijare a pacienţilor
către serviciile de boli infecţioase,
enumere bolile infecto-contagioase cu declarare
obligatorie,
enunţe principiile de medicină preventivă a bolilor
infecţioase.
Dermatovene efectueze anamneza pacientului cu afecțiuni
dermatologice,
rologie
efectueze examenul clinic al pacientului cu afecțiuni
dermatologice,
enunţe elementele de diagnostic, conduită terapeutică și
monitorizare în principalele sindroame specifice
afecțiunilor dermatologice,
enunțe elementele de diagnostic și conduită în
urgențele specifice patologiei dermatologice,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
interdisciplinar, explorări paraclinice sau examinări de
laborator,
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și paraclinice și a recomandărilor terapeutice în
contextul clinic.
Diabet și boli efectueze anamneza pacientului cu diabet zaharat și
afecțiuni metabolice și de nutriție,
de nutriție
efectueze examenul clinic al pacientului cu diabet
zaharat și afecțiuni metabolice și de nutriție,
enunţe elementele de diagnostic, conduită terapeutică și
monitorizare în principalele sindroame specifice
diabetului zaharat și afecțiunilor metabolice și de nutriție,
enunțe elementele de diagnostic și conduită în
urgențele specifice patologiei pacientului cu diabet
zaharat și afecțiuni metabolice și de nutriție,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
interdisciplinar, explorări paraclinice sau examinări de
laborator,
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și paraclinice și a recomandărilor terapeutice în
contextul clinic.
Endocrinolog efectueze anamneza pacientului cu afecțiuni
endocrinologice,
ie
efectueze examenul clinic al pacientului cu afecțiuni
endocrinologice,
enunţe elementele de diagnostic, conduită terapeutică și
monitorizare în principalele sindroame specifice
afecțiunilor endocrinologice,
enunțe elementele de diagnostic și conduită în
urgențele specifice patologiei pacientului cu afecțiuni
endocrinologice,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
28
interdisciplinar, explorări paraclinice sau examinări de
laborator,
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și paraclinice și a recomandărilor terapeutice în
contextul clinic.
Neurologie efectueze anamneza pacientului cu afecţiune
neurologică,
efectueze examenul clinic neurologic,
enunţe elementele de diagnostic şi conduită terapeutică
în sindromul cefalalgic, vertiginos şi paralitic,
cunoască elementele de diagnostic, conduita
terapeutică şi monitorizare în epilepsie, boală Parkinson,
accident vascular cerebral sechelar, polineuropatii,
scleroza multiplă, miopatii,
enunţe elementele de diagnostic şi conduita în urgenţe
neurologice: criza de epilepsie, come, accidentele
vasculare cerebrale recent instalate,
identifice cazurile ce necesită trimitere la consult
interdisciplinar, explorări sau analize de laborator,
integreze rezultatele explorărilor paraclinice în
contextul clinic: puncţia lombară, CT/RMN, angiografia
cerebrală, ex Doppler, audiograma.
Psihiatrie recunoască problemele de sănătate mentală în etapele
de debut ale bolii,
enumere criterii de diagnostic în tulburările psihice şi
psiho-somatice,
explice locul pe care îl ocupă medicul de familie în
echipa multidisciplinară care realizează managementul
pacientului cu probleme de sănătate mentală,
enunţe criteriile de a iniţia şi monitoriza tratamentul în
anxietate, depresie, tulburări psihosomatice,
cunoască elementele de diagnostic, conduită
terapeutică și monitorizare a pacienților cu tulburări ale
funcției cognitive,
dobândească abilitățile de a comunica cu pacientul cu
probleme psihice și familia acestuia
identifice cazurile ce necesită trimitere la serviciile de
psihiatrie (tulburările psihotice schizofrenia, tulburarea
bipolară, paranoia, mania, demenţele, dependenţa de
alcool sau droguri, patologia psihiatrică a copilului –
tulburările de comportament, autismul, hiperactivitatea,
s. a) urgenţele psihiatrice (ameninţarea de suicid, delirul,
atacurile de panică, delirium tremens, sevrajul la alte
substante-droguri,
identifice cazurile ce necesită îndrumare către
psihoterapie (depresia uşoară şi medie, anxietatea şi
atacurile de panică, fobiile, tulburările de somn,
tulburările somatoforme, tulburările alimentare - bulimia,
anorexia, problemele de cuplu).

29
Chirugie facă anamneza, examenul clinic local şi general în
afecţiuni chirurgicale,
generală
efectueze integrarea rezultatelor explorărilor de
laborator și paraclinice și a recomandărilor terapeutice în
contextul clinic,
fie capabil să execute monopere de mică chirurgie,
enunţe principiile asepsiei şi antisepsiei,
identifice şi să rezolve optim urgenţa chirurgicală şi
traumatică, oftalmologică, ORL, urologică,
recunoască situaţiile care necesită consult
interdisciplinar,
cunoască diferenţele de abordare a patologiei ORL la
copil şi adult,
utilizeze instrumentele necesare pentru examenul
oftalmologic, ORL.
Obstetrică și descrie rolul medicului de familie în promovarea unui
stil de viaţă sănătos şi educaţia sexuală a
ginecologie
preadolescentului, adolescentului şi femeii adulte,
descrie rolul medicului de familie în prevenţia primară
şi secundară a afecţiunilor ginecologice (carcinom
cervical, infecţii genitale),
ofere consiliere şi să recomande metode de
contracepţie pentru planificare familială,
facă anamneza ginecologică, examenul genital şi să
recomande un plan de investigaţii adaptat afecţiunii
pacientei,
descrie modul de abordare a pacientei în situaţii
particulare probleme psihice, medicolegale, vârsta prea
mică sau prea înaintată, infecții cu transmitere sexuală,
probleme psihosexuale,
descrie aspectele medico-legale şi etice legate de
problemele ginecologice (tutela, vârsta
consimţământului, agresiunea),
descrie colaborarea cu alte specialităţi în abordarea
femeii cu afecţiuni ginecologice
stabilească diagnosticul de sarcină prin anamneză,
examen clinic general, examen obstetrical şi explorări
paraclinice la prima vizită,
cunoască metodele de screening a sarcinii în trimestrele
I, II și III,
efectueze anamneza sarcinilor cu risc crescut pentru
malformatii,
cunoască procedura recoltării frotiului citologic, să
comunice rezultatele,
asiste naşterea fiziologică,
facă: epiziotomie, epiziorafie, sutura rupturii de canal
moale,
cunoască dotarea necesară cabinetului medicului de
familie pentru urmărirea gravidei, lăuzei şi asistenţa

30
naşterilor la cabinet sau domiciliu.
Medicina de efectueze anamneza pacientului prezentat în urgență,
efectueze examenul clinic,
urgență
identifice pacientul critic cât mai rapid posibil,
evidenţieze rapid şi complet alterarea funcţiilor vitale,
enunțe elementele de diagnostic și conduită în
urgențele medico-chirurgicale.

Baremul consultațiilor pentru anii I și II- în secții de specialitate


În această secțiune se vor prezenta sub formă de fișe în portofoliu, un număr de 3 cazuri
pentru fiecare stagiu. Structura prezentării cazului se află în anexa 7.
Cazurile prezentate vor fi relevante pentru specialitate, de exemplu, cazuri care necesită
o atitudine de urgență specifică în prespital, cazuri care necesită o urmărire specifică în
ambulatoriu, cazuri cu particularități semnificative etc.
Cazuistica trebuie să acopere toată aria curriculară.

31
32
ANEXA 1. PLANUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ-
MODEL

Obiectiv educațional Plan de acțiune


1. defineste obiectivul
2. identifică / stabilește puncte slabe / minusuri
3. stabilește activități
4. stabilește termene
5. măsoară progresul
6. discută progresul cu îndrumătorul de stagiu
7. autoevaluare in timp – 6 – 12 luni

33
ANEXA 2. ACTIVITĂȚI CLINICE ÎN CABINETUL DE
MEDICINĂ DE FAMILIE
Tip consultație Exemplificare în Activități practice
portofoliu necesare
Preventivă - la adult

an I

an IV

Preventivă – la copil

an I

an IV

Curativă – la adult

an I

an IV

Curativă - la copil

34
an I

an IV

Consultație la domiciliu

an I

an IV

Consultații de îngijiri paliative

35
Consultații în centrele de permanență

Prescrierea în siguranță a medicamentelor


(5 cazuri de modificare a schemei terapeutice în
urma existenței reacțiilor adverse)

Comunicarea unei vești proaste pacientului

36
ANEXA 3. ABILITĂȚI PRACTICE

LISTA DE CONTROL A ABILITĂȚILOR PRACTICE CONFORM CURRICULUM


Abilitatea Îndeplinire standard Nivel de competență
minim de număr de autoevaluat sau evaluat de
proceduri DA/ NU către îndrumător

FIȘA DE EVALUARE A NIVELULUI DE COMPETENȚĂ ÎN REALIZAREA


ACTIVITĂȚILOR PRACTICE
(poate servi la evaluarea de către îndrumător sau la autoevaluare)
Nivelul 1: Cunoașterea factuală (1 punct)
Rezidentul are cunoștințe teoretice relevante pentru procedura medicală.
Nivelul 2: Cunoștințe practice (2 puncte)
Rezidentul a asistat la efectuarea procedurii medicale pe un pacient sau în timpul unei
demonstrații. Acesta ar trebui să poată să detalieze unele etape cu privire la această procedură
și să fie capabil să le plaseze în contextul său clinic și / sau științific.
Nivelul 3: Competența de a acționa sub supraveghere (3 puncte)
Rezidentul a efectuat procedura sub supraveghere, fie pe un pacient, fie
simulare pe un model.
Nivelul 4: Competența de a acționa în mod autonom (4 puncte)
Rezidentul a finalizat procedura medicală independent și într-o situație corespunzătoare,
deține cunoștințe corespunzătoare despre indicațiile și posibilele complicații / consecințe.

37
ANEXA 4. ACTIVITĂȚI PROFESIONALE

Tip activitate Data Descriere Ce ai învățat?


Aspecte administrative
ale funcționării
cabinetului
Situația 1 ( descriere)
Ex. raportări la CAS
Ex catagrafia de
vaccinări

Aspecte legale

Aspecte medico-sociale

Analiza unui incident


critic
Ex. raportarea unei
reacții adverse post-
vaccinale

Activitatea de
consiliere/comunicarea
cu pacientul

Eliberarea de
documente medicale
(certificatului de deces,
avize specifice)
38
Anchete epidemiologice

Realizarea unei
catagrafii de vaccinare

39
ANEXA 5. FIȘA DE EVALUARE ÎN ULTRASONOGRAFIE ȘI
IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Rezidentul în specialitatea de medicină de familie:


Evaluatorul:
Dată:
Numărul de ecografii la care a participatrezidentulîmpreună cu formatorul:

COMPETENȚE Insuficient Satisfăcător Foarte


(1, 2, 3, 4) (5, 6, 7) bine
(8, 9, 10)
1. ABILITĂȚI DE COMUNICARE CU
PACIENTUL
Comunică uşor cu pacientul și stabilește rapid
motivele prezentării la medic.
Explică cu uşurinţă procedura ecografică pacientului,
și solicită pregătirea prealabilă a examinării
ecografice (poziţia corectă a pacientului, pregătirea
legată de mişcările respiratorii şi cea prealabilă
examinării: a jeun, vezica urinară plină, ferestrele
ecografice etc).
Acordă atenție confortului pacientului, comunicarea şi
relaţia cu copiii şiadolescenţii.
Folosește un limbaj corespunzător cu pacientul în
descrierea examenului cu ultrasunete.
Efectuează anamneza rapidă ţintită și răspunde corect
la întrebările pacientului.
2. APTITUDINI PENTRU EXAMENUL
ECOGRAFIC
Indică selecția și pregătirea corectă a sondei cu
ultrasunete pentru investigaţia ecografică solicitată
(tip sonda convexă, liniară şi adaptarea frecvenţei
corespunzătoare organului examinat).
Cunoaște funcțiile tastaturii și ecranului.
Identifică sistematic organul examinat (ficat, vezicula
biliară, splină, pancreas, rinichi, vezica urinară,
pelvis).
Recunoaşte cu uşurinţă reperele ecografice (pentru a
ajuta la excluderea anomaliilor, tumorilor – ex. vase,
diaphragm, recesuri peritoneale).
Indică poziţia corectă a transductorului, utilizarea
gelului ecografic şi curățarea suprafaţei acestuia între
examenele ecografice.
3. CUNOȘTINȚE ULTRASONOGRAFICE
Cunoaște niveluri discriminatorii între aspectul

40
normal sau patologic al organelor examinate.
Recunoaşte structurile normale şi identifică
elementele patologice.
Recunoaşte aspectele normale ale organelor şi
diferenţierea lor în funcţie de semiologia ecografică:
ecodensitate, ecostructura, vascularizaţie, prezenţa de
lichide patologice, prezenţa aerului, calcificări etc.
Poate identifica elemente patologice eventual
patognomonice.
4. INTERPRETAREA
BULETINULUI ECOGRAFIC
Cunoaşte noţiunile de bază semiologice utilizate în
ecografie – normal.
Cunoaşte noţiunile de bază semiologice utilizate în
ecografie – patologic.
Susţine diagnosticul pozitiv clinic-ecografic.
Solicită investigaţii suplimentare paraclinice sau
imagistice, dacă este cazul în funcţie de patologie.

Comentarii suplimentare:

Evaluarea finală de către examinator: Calificativ – Insuficient / Suficient / Foarte bine

Semnătura formatorului:

41
ANEXA 6. PLANUL PENTRU CURSURI ȘI SEMINARII
Modul Lectorul Tip curs Teme Ce am
(plenar, ppt/ relevante retinut(sintetic)
online/altele)
MEDICINĂ DE FAMILIE AN I
Cursul general
Modul 1

Managementul serviciilor
preventive la adulți.
Modul 2

Managementul serviciilor
preventive la copii și
adolescenți.
Modul 3

Atitudinea medicului de
familie în fața urgențelor
comune.
Modul 4

Noțiuni de bază în analiza și


interpretarea informației
medicale din literatură
(medicina bazată pe dovezi).
Modul 5

Managementul cabinetului de
medicină de familie.
Modul 6

Medicina de familie în rural.


Modul 7

Legislație medicală.

MEDICINA DE FAMILIE AN III și IV


Modul 1

Geriatrie șigerontologie.
Modul 2

Managementul integrat al
bolilor cornice.
Modul 3

Abilități profundate în
42
medicina de familie.
Modul 4

Psihoterapie.
Modul 5

Abilități aprofundate în
psihiatrie.
Modul 6

Managementul serviciilor de
sănătate a reproducerii.
Modul 7

Strategia diagnostică și
terapeutică în probelemele
medicale frecvent întâlnitre în
asistența medicală primară.
Modul 8

Comunicare și leadership.
Modul 9

Noțiuni de informatică
medicală pentru medicul de
familie.
Modul 10

Ultrasonografie generală și
imagistică medicală.

43
ANEXA 7. FIȘĂ MODEL PENTRU PREZENTĂRI DE
CAZ

Caz număr Caz evaluat


independent/caz la
care am asistat
Secțiunea din An de
caietul rezidentului rezidentiat

Detalii pacient
sex vârstă
Motive de prezentare (simptomatologie)
Anamneza

Examen obiectiv

Investigații solicitate

Diagnostic pozitiv. Susținerea diagnosticului pozitiv

44
Diagnostic diferențial

Evoluție, prognostic, complicații

Tratament. Obiective, mijloace terapeutice – non-farmacologice, farmacologice,


de recuperare, indicații profesionale, altele

Monitorizare. Management

Particularitatea cazului

Ce am invățat?

45
ANEXA 8. EVALUAREA CRITICĂ A LITERATURII
MEDICALE

Titlu articol Sursa (revista) Rezumat Relevanta/controverse/discuții


articol/articole

*se completează în formatul din tabel

46
ANEXA 9. PROIECT DE CERCETARE

Ipoteza de cercetare Tipul studiului ales Rezultatele Discuții/concluzii


(design) cercetării

*se va anexa o copie a proiectului de cercetare cu design, rezultate, concluzii

47
ANEXA 10. JURNALUL ACTIVITĂȚILOR DE
CERCETARE-PUBLICAȚII

Lista de control publicații


Data Titlu Revista Autor/ coautor

*se va anexa și o copie după articolul publicat

48
ANEXA 11. ACTIVITĂȚI DE ÎNDRUMARE
PROFESIONALĂ

Comunicarea cu medicul îndrumător de stagiu


Data Tema Concluzia
1.
2.
3.

*se vor consemna câte întâlniri sunt necesare - ideal la început, pe parcurs și la final stagiu

49
ANEXA 12. FIȘA DE EVALUARE INIȚIALĂ A
REZIDENTULUI DE MEDICINĂ DE FAMILIE
De ce ai ales să practici medicina?
De ce ai ales să practici medicina de familie?
Ai avut în timpul facultății contact cu medicina de familie ( disciplină curriculară, stagii
practice în cabinete de medicină de familie)?
Care sunt punctele tale tari în ceea ce privește specialitatea de medicină de familie?
Care sunt îngrijorările legate de primul an de rezidențiat?
Cum te apreciezi în următoarele aspecte:

Nu prea bine Bine Foarte bine


Comunicarea cu pacientul
Cunoștințe teoretice privind patologii frecvente
Abilitățile clinice de diagnosticare
Interpretarea explorărilor funcționale
Abilitatea de a efectua tehnici medicale
Organizarea și funcționarea cabinetului
Aspecte de legislatie sanitară
Aspecte de deontologie profesională

50
ANEXA 13. FIȘĂ DE EVALUARE PE PARCURS A
MEDICULUI REZIDENT DE MEDICINĂ DE FAMILIE
Nume Prenume medic rezident ...........................................................
Nume Prenume evaluator .................................................................

NESATISFĂ Nu se
DOMENII DE EVALUARE SATISFĂ BUN poate
CĂTOR
CĂTOR (8,9,10)
(1,2,3,4) (5,6,7)
evalua

1. Judecată clinică (interpretează datele


anamnestice, le corelează cu datele clinice şi
paraclinice pentru formularea diagnosticului,
analizează riscurile/beneficiile abordării
teterapeutice, ia decizii în situaţii dificile)
2. Cunoştinţe medicale extensive, actualizate,
bine organizate şi aplicate
3. Aptitudini clinice
Aptitudini de COMUNICARE –
deschis, înţelegător, empatic
Explică considerentele clinice şi terapeutice în
limbaj adecvat pentru pacient sau familie
a) Anamneza (logică, extinsă, orientată, eficientă) a)
b) Ex.fizic (complet, orientat/selectiv, ţintit) b)
c) Aptitudini practice (experimentat, c)
competent, abil, efectuează correct diferite
manevre)
4. Calităţi etice –integru, respectuos, onest,
dezvoltă raporturi bazate pe încredere cu
pacientul şi familia, informează correct şi
complet
5. Profesionalism -competent, conştiincios,
cooperant, respectuos, completează lizibil şi
correct documentele medicale, reevaluează datele
diagnostice şi paraclinice.
6. EMC – îşi menţine şi îmbunătăţeşte nivelul
professional prin participări la manifestări
ştiinţifice, prezentări de caz, articole medicale,
cercetare etc
7. Organizare (eficientă) şi management -
esteorganizat şi eficient la locul de muncă, este
punctual, are prezenţa bună,
are calităţi şi aptitudini manageriale, reacţionează
bine în situaţii limită.
8. Calificativ general (media celor precedente)

51
Puncte tari.....................................................

Puncte slabe...................................................

De îmbunătăţit...............................................

Alte comentarii:

Semnătura rezident..........................................

Semnătura evaluator.................................

Data evaluării ..../..../........

52