Sunteți pe pagina 1din 4

c 

 

 

Perspectivă
Nr. Titlul Tema Conflictul (acţiunea propriu-zisă) Timp Spaţiu Personaje Narator
narativă
1. ÄHanul Personajele care sunt deja la Hanul Ancuţei şi Toamnă Hanul - hanul; Naratorul este Naratorul este la
Ancuţei´ care sosesc de pe drum, îşi istorisesc poveşti aurie, cu rod Ancuʕei, - Comisul adeseori personajul, persoana I, a III-
din vremea lor. în podgorii undeva in Ioniţă; situat în rolul unui a
anul în care Ţara de Jos - Moş Leonte; martor sau al
au căzut de a Moldovei. - Ancuţa cea unui participant activ
Sântilie ploi tânără; la acţiunea narată.
năprasnice. - Monarhul
Gherman;
- Isac Neculai
± căpitan de
mazâli;
- Meşterul
Ienache
coropcarul;
- ciobanul
Constantin
Moţoc;
- negustorul
Dămian
Cristişor;
- mătuşa
Salomie;
- moşneagul
orb;
- Zaharia
fântânarul.
2. ÄIapa lui Vodă´ lupta pentru Comisul Ioniţă se săturase să se mai judece cu Vremea lui Hanul - Comisul Narator personaj Naratorul este la
independenţa duşmanii săi şi se duce la vodă să ii facă Mihai Vodă Ancuţei şi Ioniţă; persoana I
naţională şi dreptate. El poposeşte la Hanul Ancuţei şi acolo Sturza. Curtea - iapa;
dreptate îl cinsteşte pe un boier şi îi povesteşte Domnească - boierul/vodă;
necazurile, iar când a fost întrebat ce o să se Iaşi. - Ancuţa cea
facă dacă vodă nu-i va face dreptate, el de altădată;
răspunse că o să-i spună să-i pupe iapa nu - dorobanʕul;
departe de coadă. - Ancuţa cea
tânără.
3. ÄHaralambie´ Destinul ± Monarhul Gherman pleacă de la mănăstire de la Vremea lui Hanul - Ancuţa cea Narator personaj / Naratorul este la
descoperirea Durău şi se îndreaptă spre Biserica Haralambie Vodă Ancuţei, tânără; Martor persoana I şi a
adevărului din Iaşi şi totodată le povesteşte ascultătorilor Ipsilanti. Curtea - Monarhul III-a
săi cine era acest Haralambie şi cum şi-a Domnească, Gherman;
descoperit el tatăl. casa - Vodă;
părintească - mama lui
a lui Gherman;
Gherman. - Haralambie;
- Gheorghie
Leondari
(fratele lui
Gherasim);
- vornicul.
4. ÄBalaurul´ Răzbunarea Moş Leonte povesteşte de pe vremea când era Vremea Casa lui moş - Moş Leonte; Martor Naratorul este la
şi dragostea copil cum tatăl său îl învăţa să citească astrele, cuconului Leonte, - Ancuţa cea persoana a III-a
neîmplinită iar tot în acea perioadă era pe acolo un boier Nastasă conacul de altădată;
care se însurase de două ori şi ambele neveste Bolomir din cuconului, - Ifrim Leonte;
îi muriseră, iar a treia se transformase în balaur Tupilaţi. Hanul - Cucoana
pentru că o descoperise că ei îi plăcea de Ancuţei. Irinuţa;
Alixăndrel Vuza şi pentru a-l omorî pe cucon. - Cuconul
Nastasă
Bolomir;
- nevestele lui
Bolomir;
- Alixăndrel
Vuza.
5. ÄFântâna Dragostea Căpitanul Isac poposise la Hanul Ancuţei cu Acum Fântâna - Isac Neculai Narator personaj Naratorul este la
dintre plopi´ neîmplinită treburi, acolo întâlnise o şatră de ţigani printre douăzeci de dintre plopi ± căpitan de persoana I
care şi Marga o ţigancă cu ochii negrii de care ani. şi Hanul mazâli;
acesta s-a îndrăgostit. Întâlnindu-se ei la fântâna Ancuţei. - Marga;
dintre plopi, într-una din seri, pe căpitan l-au - Hansanache;
atacat ţiganii şi acesta a rămas fără un ochi iar - ţiganii;
Marga a fost omorâtă pentru că i-a dezvălui - Ancuţa cea
planul ţiganilor. de altădată.
6. ÄCealaltă Iubirea Un răzăş nebun, pe nume Todiriţă Catană a Vremea Turnul - Meşterul Narator personaj / Naratorul este la
Ancuţă´ încercat să fugă cu duduca Varvara sora vornicului Goliei, Ienache Martor persoana I şi a
luminăţiei sale şi este prins. El evadează şi cu Bobeică. Hanul coropcarul; III-a
ajutorul Ancuţei cele de altădată o recuperează Ancuţei, - Ancuţa cea
pe Varvara şi fug în lume. podul de la de altădată;
Timişeşti. - Duduca
Varvara;
- Vornicul
Bobeică;
- Costea
Căruntul;
- moşul de la
pod.
7. ÄJudeţ al Dorinţa de Un cioban povesteşte despre un prieten de-al Vremea lui Conacul lui - ciobanul Narator colportor Naratorul este la
sărmanilor´ răzbunare său al cărui nevastă a fost Äinvitată´ de boierul Răducan Răducan Constantin (adică naratorul persoana a III-a
căruia îi cam plăcea să se dea la femeile altora, Chioru. Chioru, Moţoc; încearcă să spună
a fost chinuit de către respectivul boier doar pădurile şi - Vasile cel povestea din
pentru ca femeia sa i se plânsese acestuia că munţii şi Mare; perspectiva altcuiva,
bărbatul ei o bate. După ce a scăpat de tortură a biserica. - nevasta dar până la urmă se
fugit în lume şi s-a făcut cioban. Apoi acesta îl ciobanului confundă cu
întâlneşte pe Vasile cel Mare care îi face Ilinca; personajul principal)
răzbunare. - boierul
Răducan
Chioru.
8. ÄNegustor Noutăţi Negustorul Dămian Cristişor vine de la Lipsca şi Aga Lipsca şi - Aga Narator personaj Naratorul este la
lipscan´ poposeşte pe la Hanul Ancuţei, unde povesteşte Temistocle Hanul Temistocle persoana I
comesenilor cum este la nemţi. Bucşan. Ancuţei. Bucşan;
- Ancuţa cea
tânără;
- negustorul
Dămian
Cristişor;
- hoţul;
- vameşii;
- privighetorul.
9. ÄOrb sărac´ Zgârcenia lui Un moşneag, târât de o babă ajunge la Hanul Vremea lui Hanul - Ancuţa cea Narator personaj Naratorul este la
Voda Ancuţei şi deşi este orb, îi încântă pe cei de la Duca-Vodă Ancuţei şi tânără; persoana I
masă cu un cântec la cimpoi apoi povesteşte de Curtea - mătuşa
Duca-Vodă cum a fost el şi ce-a ajuns domnească. Salomie;
- moşneagul
orb;
- Ancuţa cea
de altădată;
- Duca-Vodă.
10. ÄIstorisirea Iubirea Zaharia fântânarul împreuna cu mătuşa Salomie Vremea lui La - Zaharia Narator personaj Naratorul este la
Zahariei povestesc cum a făcut Zaharia o fântână pentru Calimah- Păstrăveni la fântânarul; persoana I
fântânarul´ Vodă şi cum i-a ajutat pe nişte copii să-şi Vodă vânătoare - Calimah-
împlinească destinul împotriva căruia stăteau (Poiana lui Vodă;
părinţii Vlădica - Cuconul
Sas). Dimachi
Mârza;
- ţiganii;
- Aglăiţa;
- Ilieş Ursachi;

S-ar putea să vă placă și