Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea ”Lucian Blaga ” din Sibiu

http//www.e-mentorat.ro

CAPITOLUL I
1
1.1 Subcapitol Paragrafe
Acesta este un paragraf cu o indentare de 0.5 cm, un tabulator orizontal de 1.5 cm
și început liniat, cu spațiere de 6 pt față de marginea superioară, distanța între rânduri
fiind setată la 1,5 Lines, fontul folosit fiind Times New Roman, de dimensiune 12,
stilul fiind Justify. Această zonă pe fundal albastru, cu scris galben.

1.2 Subcapitol Formatare Font

Acesta este un text cu font Arial, mărime 11, cu scris roșu pe fundal negru,
subliniat cu o linie fiecare cuvânt, sau cu două (linie verde), în formă cursive sau
cursive-aldină. Această zonă este scrisă cu Times New Roman, 12, cu scris
condensat, sau expandat. Textul acesta este cu umbra Shadow,
sub formă de exponent
, sau indice. Dedesupt Normal Deasupra. Vom
adăuga o notă de subsol1 și una de document *. Acest paragraf, ca toate de la
acest punct înainte va fi scris la o distanță între rânduri setată la Single.

A
fost introdusă o casetă de text, fără bordură, dimensionată la 0 cm distanță
conținut text față de marginile casetei, cu posibilitate de a scrie text în jurul
acesteia .Caracterul din casetă este de tip Arial Black, mărime 43 pt.

urmează o imagine cu
preluare dintr-un
fișier-se dă dublu
click pe imagini și se
alege Layout-Square

1
Acesta e conținutul unei note de subsol

3
CAPITOLUL II
2

2.1 Subcapitol Tabele


Nr. Crt

PRODUSE Preț general


Preț unitar
obținut
Denumire UM Stoc
Magazin de prezentare și desfacere cu amănuntul
1. Apă plată buc. 140 4,00 560
2. Zahăr kg. 65 5,60 364
3. Făină kg. 105 3,20 336
4. Ulei litru 95 4,80 456
5. Ciocolată buc. 80 5,96 476,8
SITUAȚII 485 4,7 lei 2200 lei
Universitatea ”Lucian Blaga ” din Sibiu
http//www.e-mentorat.ro

CAPITOLUL III
3

3.1 Subcapitol Liste


1. element A- lista se așează la 0 cm stânga, iar conținutul la 0.5 cm

2. element B

i. element C- sublista la 1 cm stânga, conținut la 1.5 cm


ii. element D

3. element E

c) element F

 element G- sublista la 2 cm stânga, conținut la 2.5 cm


 element H
o element I- sublista la 3 cm, conținut la 3.5 cm

d) element J

3.2 Subcapitol Coloane

Ultimele două celule ale tabelului anterior în două coloane identice ca mărime, cu
vor fi calculate automat folosind funcția linie verticală între ele. Distanța între
implicită de sumare. Sub acest text se va coloane se va seta la 1 cm. Se va cauta
atașa o elipsă galbenă cu contur roșu. Acest cuvântul ” cauta”, care se va înlocui cu
paragraf va fi împărțit cuvântul ”căuta”.

3.3 Subcapitol Hyperlink


Se va accesa un nou document, în care se vorn utiliza facilitate de autoumplere.

Accesarea se face de aici.


2

*Acesta e conținutul unei note de document

5
Cuprins

CAPITOLUL I .................................................................................................3
1.1 Subcapitol Paragrafe......................................................................3
1.2 Subcapitol Formatare Font ............................................................3
CAPITOLUL II ...............................................................................................4
2.1 Subcapitol Tabele ...............................................................................4
CAPITOLUL III ...............................................................................................5
3.1 Subcapitol Liste ..................................................................................5
3.2 Subcapitol Coloane .............................................................................5
3.3 Subcapitol Hyperlink .........................................................................5