Sunteți pe pagina 1din 11

BREVIAR DE CALCUL

A. Apa necesara pentru irigatii in livada


Date de calcul:
- irigatiile prin picurare se aplica in perioada aprilie – august (5
luni/an);
- in perioada septembrie – martie nu se aplica irigatii;
- sursa de apa – de suprafata, din freaticul raului Gura Vaii, prin
realizarea unui iaz
de acumulare in albia majora.

Specia Suprafata Numar nr. pomi/ha


(ha) total pomi
Alun (5x3 m) 23,61 15.724 667
Prun (5x3 m) 20,97 13.966 667
Total 44,58

Calculul necesarului de apa s-a facut in conformitate cu normele de


udare prezentate in literatura de specialitate pentru un an cu precipitatii
medii de 500-550 mm/m (pentru zona judetului Vaslui) si conform cu
tehnologia utilizata.
Necesarul de apa al unui pom difera in functie de specie si de perioada
din an.

A. An secetos
Calculul necesarului de apa s-a facut considerand norma de irigare de
500 mc/ha, care se repartizeaza pe luni in functie de specie dupa cum
urmeaza:

·0 alun:
- aprilie 9,37 l/pom, mai 15,0 l/pom, iunie 24,36 l/pom, iulie 24,36 l/pom,
august 20,61 l/pom.
·1 prun intensiv:
- aprilie 11,24 l/pom, mai 15,0 l/pom, iunie 24,36 l/pom, iulie 24,36 l/pom,
august 18,74 l/pom.

1. Norma de udare neta lunara:


Alun: 23,61 ha – 667 pomi/ha, 8 udari/luna
Norma de udare luna aprilie: 9,37 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 50,0
mc/ha

============================================================================
===========

Norma de udare luna mai: 15,0 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 80,0
mc/ha Norma de udare luna iunie: 24,36 l / pom x 667 pomi/ha x 8
udari = 130,0 mc/ha Norma de udare luna iulie: 24,36 l / pom x 667
pomi/ha x 8 udari = 130,0 mc/ha Norma de udare luna august: 20,61
l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 110,0 mc/ha
Prun intensiv: 20,97 ha – 667 pomi/ha, 8 udari/luna
Norma de udare luna aprilie: 11,24 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari =
60,0 mc/ha Norma de udare luna mai: 15,0 l / pom x 667 pomi/ha x 8
udari = 80,0 mc/ha Norma de udare luna iunie: 24,36 l / pom x 667
pomi/ha x 8 udari = 130,0 mc/ha Norma de udare luna iulie: 24,36 l /
pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 130,0 mc/ha Norma de udare luna
august: 18,74 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 100,0 mc/ha

2. Norma de irigare neta:


Norma de irigare reprezinta suma
normelor de udare: M = Σ mlunar = mapr +
mmai + miunie + miulie + maug Alun:
M=
50,0+80,0+130,0+130,0+110,0=5
00 mc/ha Prun intensiv:
M=60,0+80,0+130,0+130,0+100,0=500 mc/ha

3. Randamentul
sistemului de irigatii: Se
calculeaza dupa relatia: η s i s t
x
= ηc x ηam η a d = 0,85 x 0,95 x
0,98 = 0,79

in care: ηc – pierderile de apa in camp


(15%) ηam – pierderi de apa in
reteaua de irigatii (5%)
ηad – pierderi de apa in conducta de aductiune (2%)

4. Norma de udare si de irigare


bruta: Norma de udare bruta lunara
se obtine din relatia: mbrut lunar = mnet
lunar / ηsist

luna norma (mc/ha) alun prun intensiv


aprilie mnet 50 60
mbrut 63,29 75,95
mai mnet 80 80
mbrut 101,26 101,26
iunie mnet 130 130
mbrut 164,55 164,55
iulie mnet 130 130
mbrut 164,55 164,55
august mnet 110 100
mbrut 139,24 126,58
Norma de irigare bruta (mc/ha) 632,89 632,89

B. An ploios
Calculul necesarului de apa s-a facut considerand norma de irigare de
250 mc/ha, care se repartizeaza pe luni in functie de specie dupa cum
urmeaza:

·2 alun:
- aprilie 9,37 l/pom, mai 15,0 l/pom, iunie 24,36 l/pom, iulie 24,36 l/pom,
august 20,61 l/pom.
·3 prun intensiv:
- aprilie 11,24 l/pom, mai 15,0 l/pom, iunie 24,36 l/pom, iulie 24,36 l/pom,
august 18,74 l/pom.

1. Norma de udare neta lunara:


Alun: 23,61 ha – 667 pomi/ha, 8 udari/luna
Norma de udare luna aprilie: 3,74 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari =
20,0 mc/ha Norma de udare luna mai: 7,49 l / pom x 667 pomi/ha x
8 udari = 40,0 mc/ha Norma de udare luna iunie: 13,11 l / pom x
667 pomi/ha x 8 udari = 70,0 mc/ha Norma de udare luna iulie:
13,11 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 70,0 mc/ha Norma de
udare luna august: 9,37 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 50,0
mc/ha
Prun intensiv: 20,97 ha – 667 pomi/ha, 8 udari/luna
Norma de udare luna aprilie: 5,62 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari
= 30,0 mc/ha Norma de udare luna mai: 7,49 l / pom x 667
pomi/ha x 8 udari = 40,0 mc/ha Norma de udare luna iunie: 13,11 l
/ pom x 667 pomi/ha x 8 udari = 70,0 mc/ha

============================================================================
===========

Norma de udare luna iulie: 13,11 l / pom x 667 pomi/ha x 8 udari =


70,0 mc/ha Norma de udare luna august: 7,49 l / pom x 667
pomi/ha x 8 udari = 40,0 mc/ha

2. Norma de irigare bruta


Mbrut = Mnet / ηsist
Mbrut = 250 / 0,79 = 316,45 mc/ha

5. Volume anuale
Volumele anuale se obtin prin insumarea normelor bruta si neta pentru
cele 44,58
ha plantatie.
Van net = Mnet x 44,58 ha = 500 mc/ha x 44,58 ha = 22.290 mc/an
Van brut = Mbrut x 44,58 ha = 632,89 mc/ha x 44,58 ha = 28.214 mc/an

D. Volume lunare
- Volume lunare maxime:
Aceste volume se inregistreaza in luna in care consumul de apa este
cel mai mare:
Vlunar max = Vluna iulie = mbrut iulie x Si = 7.335,64 mc/luna
(164,55 x 44,58 = 7.335,64 mc/luna)
Si – suprafata totala cultivata
- Volume lunare medii:
Aceste volume se obtin prin medierea consumului lunar
Vlunar med = mbrut med x Si = 126,57 x 44,58 = 5.642,49 mc/luna
- Volume minime lunare:
Se inregistreaza in luna cu cel mai mic volum de apa consumat
Vlunar minim = Vluna aprilie = mbrut aprilie x Si = 2.821,46 mc/luna
(63,29 x 44,58 = 2.821,46 mc/luna)

E. Volume zilnice
- volume zilnice maxime:
Aceste volume se inregistreaza in luna in care consumul este
cel mai mare. Vzilnic max = Vzilnic iulie = 7.335,64 mc/luna : 31 zile
= 236,63 mc/zi (2,74 l/s)

- volume zilnice medii:


Acestea se obtin prin medierea consumului zilnic.
Vzilnic med = 5.642,49 mc/luna : 30 zile = 188,08 mc/zi (2,17 l/s)
- volume zilnice minime:
Vzilnic minim = Vzilnic aprilie = 2.821,46 mc/luna : 30 zile = 94,05 mc/zi
(1,09 l/s)

F. Hidromodulul net
Hidromodulul λ are valoarea modulului de udare, care se
calculeaza cu formula: qm = qfc x 31 x 24 (l/s*ha)
Tl tudare
qfc – debitul specific fictiv continuu
Tl – timpul lunar (zile)
tudare – timpul de udare in decursul unei zile (ore)
Debitul specific fictiv continuu se calculeaza cu formula:
qfc = ___m80% (l/s*ha)
86,4 x 31
unde:
m80% - norma lunara cu asigurarea de 80% si se considera norma de
udare maxima
lunara.
Debitul specific fictiv continuu rezulta:
qfc = 7.335,64 mc/luna : (86,4x31) = 2,74 l/s*ha
Modulul de udare:
qm = 2,74 x 24:8 = 8,21 l/s*ha
s-a considerat Tl durata unei luni = 31 zile
timpul de udare tudare = 8 ore
In consecinta hidromodulul net va fi egal cu modulul de udare:
λ = qm = 8,21 l/s*ha

B. Apa necesara pentru tratamente fitosanitare


La alun si prun sunt necesare 8 tratamente fitosanitare pe
an. Rezulta: 8 x 1500 l/ha x 44,58 ha= 534.960 l= 534,9
m3/an

============================================================================
=========

Pentru un tratament: 1500 l apa x 44,58 ha = 66.870 l


= 66,8 m3 apa Perioada optima de efectuare a unui
tratament este de 3-4 zile: 66,8 m3 : 4 zile = 16,7 m3
/zi.

C. Apa necesara la unitatea de procesare


Unitatea de procesare a prunelor va intra in functiune dupa cca. 5
ani de la infiintarea plantatiei de prun, atunci cand aceasta va intra pe
rod. Tot atunci se vor inregistra si consumurile de apa pentru personalul
de deservire si pentru procesarea prunelor (consumul tehnologic). Din
acest motiv, debitele calculate mai jos sunt estimative, in perioada de
timp indicata fiind posibil ca utilajele sa devina mai performante iar
consumurile de apa sa fie mai reduse.

C.1. Consum apa pentru personal de deservire


Date de calcul:
- numarul de personal deservent: 10 salariati;
- regimul de functionare: 8 ore/zi, 6 zile/saptamana, 60 zile/an
(in lunile
septembrie – octombrie)
- sursa: putul forat din apropierea unitatii de procesare
Necesarul de apă inclusiv apa calda, conform STAS 1478/1990 (tabel 4 –
pct. 19:
procese tehnologice din grupa VI-a) si SR 1343/1-2006:
Qzi med = 10 x 60 / 1000 = 0,60 mc/zi
Qzi. max = kzi Qzi. med = 1,15 x 0,6 = 0,69 mc/zi
x

Qor. max = ko/24 x Qzi max = 2,0 / 24 x 0,69 = 0,058 mc/h (ko=2,0 - SR
1343/1-2006,
tabel nr. 3)

Cerinţa de apă
Qs zi med = ks x kp x Qzi. med = 1,02 x 1,08 x 0,60
= 0,66 mc/zi Qs zi max = ks x kp x Qzi. max = 1,02 x
1,08 x 0,69 = 0,76 mc/zi
Qs or. max = ks x kp x Qor. max = 1,02 x 1,08 x 0,058 = 0,064 mc/h

============================================================================
============
C.2. Consum tehnologic – procesare prune
- pentru spalarea prunelor in instalatia de spalare-conditionare este
necesar a se
utiliza un debit de 17 l/min timp de 300 min/zi:
17 l/min x 300 min/zi = 5,10 mc/zi
- pentru spalarea paletilor de transportat prune se utilizeaza jet de
apa calda cu
debitul de 10 l/min timp de 120 min/zi:
10 l/min x 120 min/zi = 1,2 mc/zi
- spalare echipament de conditionare si sortare (pentru fructe): se face
cu jet de apa
sub presiune cu debitul de 15 l/min timp de 1 ora/zi:
15 l/min x 60 min/zi = 0,90 mc/zi
- spalarea pardoselilor din zona de productie (hala de
conditionare-
comercializare): se face cu jet de apa sub presiune cu debitul 20 l/min timp
de 50 min/zi:
20 l/min x 50 min/zi = 1,0 mc/zi
- consum apa la umidificatoarele din depozitele frigorifice C2 si C3:
6,5 l/ora x 24 ore/zi = 0,16 mc/zi

Necesarul de apa tehnologica:


Qn zi med = 5,10 + 1,20 + 0,90 + 1,0 + 0,16
= 8,36 mc/zi Qn zi max = kzi Qzi. med = 1,15
x

x 8,36 = 9,61 mc/zi


Qn or max = ko/24 x Qzi max = 2,0 / 24 x 9,61 = 0,80 mc/h

Cerinta de apa tehnologica:


Qs zi med = ks x kp x Qn zi. med = 1,02 x 1,08 x 8,36 =
9,21 mc/zi Qs zi max = ks x kp x Qn zi. max = 1,02 x
1,08 x 9,61 = 10,58 mc/zi Qs or. max = ks x kp x Qn or.
max = 1,02 x 1,08 x 0,80 = 0,88 mc/h

C.3. Evacuare ape uzate menajere


Debitele de apa uzata de tip menajer, evacuate in bazinul vidanjabil cu
capacitatea
V=20 mc, se determina conform prevederilor SR 1846-1/2006:
Quzat = Qs (med, max, orar) (mc/zi, mc/h)
Quz zi med = 0,66 mc/zi

Quz zi max

= 0,76
mc/zi Quz
or. max =
0,064
mc/h

C.4. Evacuarea apelor uzate tehnologice


Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea echipamentelor de
conditionare si sortare prune, care contin detergenti, sunt evacuate in bazinul
etans vidanjabil cu capacitatea V = 20 mc (impreuna cu apele uzate
menajere).
Qth1 uz zi med = 2,09 mc/zi
Qth1 uz zi max = 2,40 mc/zi
Qth1 uz or. max = 0,20 mc/h
Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea prunelor si a
paletilor, care contin impuritati naturale (praf, pamant vegetal, etc.) se vor
colecta intr-un bazin decantor cu trei compartimente avand un volum util de
50 mc. Apa conventional curata rezultata va fi dirijata gravitational prin
conducte de canalizare PVC-KG, montate subteran, catre iazul de
acumulare utilizat ca sursa de apa pentru alimentarea bazinului de irigatii.
Apa de la umidificatoare nu se regaseste in restitutie.
Debitele specifice pentru aceasta categorie de ape uzate sunt:
Qth2 uz zi med = 6,94 mc/zi
Qth2 uz zi max = 7,97 mc/zi
Qth2 uz or. max = 0,66 mc/h