Sunteți pe pagina 1din 1

Legi de compoziție-fișă de lucru

1. Se consideră legea de compoziție definită prin x  y  x  y  1 , pentru orice x, y  R .


a) Calculați 1 3
b) Determinați elementul neutru
c) Rezolvați ecuația x  x  2016
2. Se consideră legea de compoziție definită prin x  y  x  y  2 , pentru orice
x, y  R .
a) Arătați că legea este asociativă și comutativă
b) Determinați elementul neutru
c) Rezolvați ecuația x  x  x  2016
3. Se consideră legea de compoziție definită prin x  y  x  y  1 , pentru orice x, y  R .
a) Arătați că x 1  x , pentru orice x  R
b) Rezolvați ecuația x  x  x  2016
c) Calculați log 2 4  3 27
4. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x  y  x  y  3
a) Determinați elementul neutru
b) Rezolvați ecuația x  x  x  2016
c) Arătați că legea este asociativă și comutativă
5. Pe mulțimea numerelor reale definim legea x  y  xy  x  y  2 .
a) Arătați că x  y  x  1 y  1  1 , pentru orice x, y  R .
b) Determinați elementul neutru
c) Rezolvați ecuația x  x  10
6. Pe mulțimea numerelor reale definim legea x  y  xy  2 x  2 y  6 .
a) Arătați că x  y  x  2 y  2  2 , pentru orice x, y  R .
b) Calculați C91  C98
c) Calculați x  2 și 2  x
d) Rezolvați ecuația x  x  3
e) Determinați elementul neutru
f) Calculați  2016   2015  ...  0 1  ...  2016
7. Pe mulțimea numerelor reale definim legea x  y  xy  3x  3 y  12 .
a) Calculați 
2  2 
b) Arătați că x  y  x  3 y  3  3 , pentru orice x, y  R .
c) Rezolvați ecuația x  x  7
d) Determinați elementul neutru
e) Calculați  2016   2015  ...  0  1  ...  2016
f) Arătați că legea este asociativă și comutativă