Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA

tarifelor pentru lucrări executate şi servicii prestate, la cerere, de Distributie Energie Oltenia
catre terţi

Extras din Ordinul ANRE nr. 114 din 6 noiembrie 2014

Tarif (lei/U.M.)
Nr. Unitatea de TVA
Denumirea lucrarii (serviciului) Valoare fara Total
Crt. masura (19 % din col.
TVA (col. 3+col.4)
3)
0 1 2 3 4 5

AVIZE TEHNICE DE RACORDARE PENTRU UTILIZATORI NOI

Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de


1 1 aviz 70,00 13,30 83,30
producere/consum P<= 30kW

Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de


2 1 aviz 160,00 30,40 190,40
producere/consum 30< P<= 100kW
Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
3 1 aviz 215,00 40,85 255,85
producere/consum P>100kW
Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
4 1 aviz 270,00 51,30 321,30
producere/consum P<=50 MW
Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
5 1 aviz 350,00 66,50 416,50
producere/consum 50< P<= 100MW
Tarif emitere AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
6 1 aviz 435,00 82,65 517,65
producere/consum P>100MW

AVIZE TEHNICE DE RACORDARE PENTRU UTILIZATORI EXISTENTI

Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de


7 1 aviz 55,00 10,45 65,45
producere/consum P<= 30kW
Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
8 1 aviz 120,00 22,80 142,80
producere/consum 30< P<= 100kW
Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
9 1 aviz 185,00 35,15 220,15
producere/consum P>100kW
Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
10 1 aviz 205,00 38,95 243,95
producere/consum P<=50 MW
Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
11 1 aviz 250,00 47,50 297,50
producere/consum 50< P<= 100MW
Tarif actualizare AVIZ TEHNIC DE RACORDARE pentru un loc de
12 1 aviz 270,00 51,30 321,30
producere/consum P>100MW

DUPLICAT AVIZ DE AMPLASAMENT/AVIZ TEHNIC DE RACORDARE/CERTIFICAT DE RACORDARE

13 Tarif emitere duplicatAA/ATR/CR 1 aviz 15,00 2,85 17,85