Sunteți pe pagina 1din 13

GES-SINCAD

GES SINCAD este o aplicatie verticala pe suport AutoCAD Map R3 si AutoCAD


R14, dezvoltata cu scopul obtinerii unui timp cat mai scurt de realizare a unui proiect
CAD, TOPO, sau GIS, in conditiile unei standardizari a muncii la un astfel de proiect.

Aplicatia instaleaza un meniu standard, numit “GES-Sincad”, precum si o bara


standard de butoane numite tot “GES-SINCAD”.

Aplicatia contine mai multe module, dupa cum urmeaza:

1. Modulul de corectie este compus din urmatoarele componente, in ordinea


fireasca a apelarii lor:
a) administratorul de layere ce creaza automat layer-ele necesare cu
caracteristicile corespunzatoare;
b) aplicatia ce pune entitatile pe layerele corespunzatoare;
c) aplicatia ce rezolva problema blocurilor arbitrare;
d) administratorul de blocuri ce inlocuieste blocurile inserate cu cele
corespunzatoare;
e) aplicatia ce creaza automat legenda cu blocurile inserate in desen pe layer-ul
ATLAS_FRZ.

ADMINISTRATORUL DE LAYERE

Obiectiv: crearea automata a mediului de lucru, corespunzator unui standard


prestabilit

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Administrare layere”

- din meniu: GES-Sincad --> Layer Admin

- de la tastatura: comanda “adminlayer”

1
Descriere: functia de administrare a layer-elor realizeaza urmatoarele:
- atribuie tuturor entitatilor din desen culoarea BY LAYER;
- pe baza unui fisier de configurare cu numele “Config.lay” aflat in directorul
C:\GES, creat de utilizator in conformitate cu cele scrise in antetul
fisierului, programul creaza toate layer-ele cu numele si culoarea
specificate in fisier;
- daca un layer deja exista in desen, atunci se identifica numele sau si
eventual i se schimba culoarea;
- daca in desen exista si alte layer-e decat cele standard, acestea nu vor fi
modificate.

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierul text


“Config.lay”, deci completarea fisierului de catre utilizator trebuie facuta cu
atentie!
- Prima coloana este cea a numelor de layer-e standard, scrise pe 15
caractere.
- A doua coloana este cea a culorii layer-elor respective, scrise pe 10
caractere. Se va scrie numarul culorii, conform cu codurile de culoare
AutoCAD.
Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se
schimba numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.

ENTITATI PE LAYERE

Obiectiv: asezarea automata a entitatilor pe layer-ele corespunzatoare, conform


unui standard
prestabilit

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Entitati pe layere”

- din meniu: GES-Sincad --> Ent on layer

- de la tastatura: comanda “entonlay”

Descriere: functia de asezare a obiectelor pe layer-ele corespunzatoare realizeaza


urmatoarele:
- pe baza unui fisier de configurare cu numele “Config.lay” aflat in directorul
C:\GES, creat de utilizator in conformitate cu cele scrise in antetul
fisierului, programul aseaza entitatile cu tipul specificat in fisier pe layer-ul
corespunzator;
- pentru entitatile de tip text se specifica si inaltimea textului;

2
- un layer poate contine mai multe tipuri de entitati despartite prin spatiu
(blank);
- semnificatia codurilor care sunt introduse pe ultima coloana in fisier este:
 P = punct
 S = simbol (bloc)
 T = text cu inaltime nespecificata sau cu mai multe dimensiuni
posibile
 T2.5 = text cu inaltimea de 2.5 unitati
 L = linie sau polilinie
- celelalte tipuri de entitati nu vor fi modificate.

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierul text


“Config.lay”, deci completarea fisierului de catre utilizator trebuie facuta cu
atentie!
- Primele doua coloane se completeaza cum s-a aratat anterior;
- A treia coloana este cea a codului entitatii, si se completeaza folosind doar
codurile de mai sus.
Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se
schimba numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.

BLOCURI ARBITRARE

Obiectiv: inlaturarea blocurilor arbitrare (blocuri create arbitrar de AutoCAD la


copierea
obiectelor cu metoda COPY-PASTE sau mutarea lor cu metoda CUT-PASTE)
din desen

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Blocuri arbitrare”

- din meniu: GES-Sincad --> Arbit.Bloc

- de la tastatura: comanda “arbit”

Descriere: functia de inlaturare a blocurilor arbitrare realizeaza urmatoarele:


- explodeaza toate blocurile arbitrare;
- daca entitatile explodate sunt blocuri, atunci ele vor fi puse in locul de
inserare a blocului arbitrar
- daca entitatile explodate nu sunt blocuri, atunci ele nu vor fi modificate.

Interdictii: nu exista interdictii in folosirea acestui program

3
ADMINISTRATORUL DE BLOCURI

Obiectiv: inlocuirea blocurilor ce nu corespund unui standard acceptat sau impus,


cu cele ce corespund unui standard prestabilit

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Administrare blocuri”

- din meniu: GES-Sincad --> Bloc Admin

- de la tastatura: comanda “adminbloc”

Descriere: functia de administrare a blocurilor realizeaza urmatoarele:


- pe baza unui fisier de configurare cu numele “Config.blk” aflat in directorul
C:\GES, creat de utilizator in conformitate cu cele scrise in antetul
fisierului, programul inlocuieste blocurile din desen trecute in prima
coloana, cu blocurile din a doua coloana, blocuri externe construite la
scara 1:1, acceptate ca standarde. Aceste blocuri se gasesc in directorul
C:\GES\SIMBOLURI, si sunt construite pe layer-ul ATLAS_FRZ cu
culoarea entitatilor ce alcatuiesc blocurile BY BLOCK;
- pe ultima coloana a fisierului este trecut optional layer-ul pe care sa fie
asezate blocurile respective. Dimensiunile campurilor sunt:
 “Nume vechi” – 31 caractere (reprezinta numele blocurilor ce
urmeaza a fi inlocuite)
 “Nume standard” – 31 caractere (reprezinta numele blocurilor
externe, salvate pe disk in directorul SIMBOLURI, si care corespund
cu un standard de constructie)
 “Layer standard” – optional, maxim 31 caractere impuse de sistemul
AutoCAD; In cazul in care lipseste, blocurile sunt inlocuite pe layer-
ul original.
- in cazul in care o parte din blocuri nu exista desen, atunci vor fi inlocuite
numai blocurile ce au corespondenta in desen.

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierul text


“Config.blk”, deci completarea fisierului de catre utilizator trebuie facuta cu
atentie!

Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se


schimba numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.
LEGENDA

4
Obiectiv: automatizarea introducerii legendei cu toate blocurile standard inserate in
desen

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Legenda”

- din meniu: GES-Sincad --> Legenda

- de la tastatura: comanda “atlas”

Descriere: functia de creare a legendei realizeaza urmatoarele:


- pe baza unui fisier de configurare cu numele “Descr.leg” aflat in directorul
C:\GES, creat de utilizator in conformitate cu cele scrise in antetul
fisierului, programul parcurge desenul pentru a gasi toate simbolurile
standard scrise in fisier, dupa care cere punctul de inserare a legendei
(coltul din stanga-sus, acolo unde va fi inserat primul simbol al legendei) si
acceptul pentru imprejmuirea legendei cu un cadran.
- pe a doua coloana este trecut modul de aliniere al textului langa blocuri.
Dimensiunile campurilor sunt:
 “Nume standard” – 31 caractere (reprezinta numele blocurilor
standard ce vor putea fi incluse in legenda)
 “Alinierea veriticala” – 7 caractere (reprezinta modul de aliniere al
textului, respectiv pozitia punctului de inserare). Are rol estetic, iar
posibilitatile sunt: J = jos, C = centru si S = sus.
 “Definitie” – oricate caractere (reprezinta definitia ce va apare in
legenda corespunzatoare fiecarui simbol)
- in cazul in care o parte din blocurile mentionate nu exista desen, atunci vor
fi luate in considerare doar blocurile ce au corespondenta in desen.

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierul text


“Descr.leg”, deci completarea fisierului de catre utilizator trebuie facuta cu
atentie!

Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se


schimba numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.

5
MANAGERUL DE LAYERE

Obiectiv: automatizarea corectarii cazurilor particulare in distributia layerelor si a


entitatilor, prin punerea la dispozitia utilizatorului a unui instrument complex, dar usor
de folosit.

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Layer Manager”

- din meniu: GES-Sincad --> Layer Manager...

- de la tastatura: comanda “layman”

Descriere: La apelarea acestui program, va apare fereastra de dialog:

6
Fereastra de dialog este compusa din 4 zone, dupa cum urmeaza:
1. zona "Layere cu entitati", formata din:
- o lista ce contine numele tuturor layerelor din desenul curent ce contin
entitati; este permisa selectia multipla
- o zona de informatie, care precizeaza numarul total de obiecte din desen
- butonul Muta, care are rolul de a muta toate obiectele de pe layerele
selectate in lista de deasupra lui pe un layer specificat de utilizator prin
intermediul urmatoarei ferestre de dialog:

In aceasta fereastra sunt afisate, in functie de optiunea utilizatorului toate


layerele din desen sau numai layerele standard din desen (acestea provin din
fisierul "config.lay").
Butonul Cancel anuleaza comanda, iar butonul OK finalizeaza comanda, el
devenind activ doar daca este selectat un element din lista.
- butonul Sterge, ce sterge toate obiectele de pe layerele selectate in lista
din zona respectiva
Observatie: butoanele Muta si Sterge sunt inactive pana in momentul
selectiei unuia sau mai multora layere din lista.

2. zona "Layere goale", formata din:


- o lista ce contine numele tuturor layerelor din desenul curent ce nu contin
entitati; este permisa selectia multipla
- butonul Sterge, care are rolul de a sterge toate layerele selectate in lista
(purjare); in caz de nereusita, apare un mesaj in care sunt precizate
layerele ce nu au putut fi sterse

3. zona "Entitati pe layer", formata din:


- o lista ce contine tipurile si numarul de entitati de pe layerul selectat in lista
din zona "Layere cu entitati"; este permisa selectia multipla;
- o zona de informatie, care precizeaza numarul total de obiecte de pe
layerele selectate in lista din zona "Layere cu entitati";

7
- butonul Muta, care are rolul de a muta toate obiectele de tipurile selectate
de utilizator in lista din aceasta zona, pe un layer specificat prin intermediul
urmatoarei ferestre de dialog:

In aceasta fereastra sunt afisate, in functie de optiunea utilizatorului toate


layerele din desen sau numai layerele standard din desen (acestea provin din
fisierul "config.lay").
Butonul Cancel anuleaza comanda, iar butonul OK finalizeaza comanda, el
devenind activ doar daca este selectat un element din lista.
- butonul Sterge, ce sterge toate obiectele de tipul selectat in lista din
aceasta zona.
Observatie: butoanele Muta si Sterge sunt inactive pana in momentul selectiei
unuia sau mai multora layere din lista.

4. zona "Optiuni", formata din:


- butonul Corecteaza layere, care apeleaza modulul Administrator de
Layere
- butonul Entitati pe layere, care apeleaza modulul Entitati pe Layer
- butonul Simbol Manager, care apeleaza modulul Managerul de Blocuri
Observatii: dupa executia fiecaruia din aceste module, controlul va fi preluat
inapoi de catre Managerul de Layere.
- butonul << Scrie Raport >>, care deschide fereastra pentru salvarea
raportului:

8
Executia si citirea raportului pot fi realizate in orice moment al rularii aplicatiei
Managerul de Layere, avand efect imediat. Raportul are extensia txt si are
cale implicita de salvare in directorul "C:\GES\RAPOARTE". Raportul contine
date despre toate layerele din desenul curent. Structura raportului este
urmatoarea:

i. campul [LAYER] - numele fiecarui layer


ii. campul [TEXTE] - numarul de obiecte de tip text din layerul respectiv
iii. campul [PUNCTE] - numarul de obiecte de tip punct din layerul
respectiv
iv. campul [SIMBOL] - numarul de obiecte de tip bloc din layerul respectiv
v. campul [LINIE] - numarul de obiecte de tip linie, arc sau contur din
layerul respectiv
vi. campul [ALTE OBIECTE] - restul de entitati, altele decat cele
enumerate mai sus, din layerul respectiv
vii. campul <Observatii> - comentarii lamuritoare la starea layerului
respectiv, dupa cum urmeaza:

Tip Observatie Descriere


Este conform cu caietul de sarcini (contine
OK
numai tipuri de entitati standard)
Este conform cu caietul de sarcini, dar nu
OK (GOL)
contine nici o entitate
Layerul este conform cu caietul de sarcini,
dar contine si alte tipuri de entitati decat
cele standard; in acolade este specificat
tipul standard de entitati conform caietului
de sarcini, dupa cum urmeaza:
STANDARD {L T} -
- P = punct
contine si alte elemente
- L = linie, polilinie sau arc
- C = contur (linii, polilinii sau arce
ce definesc un contur inchis)
- S = bloc
- T = text (text sau mtext)
Nu este un layer Layerul nu este in conformitate cu caietul
standard de sarcini (are alt nume)
Layerul nu este in conformitate cu caietul
Nu este un layer
de sarcini (are alt nume); in plus nu contine
standard (GOL)
nici o entitate

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierul text


“Config.lay”, deci completarea fisierului de catre utilizator trebuie facuta cu
atentie!

Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se schimba


numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.

9
MANAGERUL DE BLOCURI

Obiectiv: automatizarea corectarii cazurilor particulare in distributia blocurilor


nestandard, prin punerea la dispozitia utilizatorului a unui instrument complex, dar
usor de folosit.

Mod de apelare: modul de apelare a programului este standard, dupa cum urmeaza:

- din bara de butoane: butonul “Bloc Manager”

- din meniu: GES-Sincad --> Bloc Manager...

- de la tastatura: comanda “blocman”

Descriere: La apelarea acestui program, va apare fereastra de dialog:

Fereastra de dialog este compusa din 4 zone, dupa cum urmeaza:


1. zona "Blocuri Nestandard in desen", formata din:
- o lista ce contine numele tuturor blocurilor nestandard (ce nu sunt in
conformitate standardul de lucru impus) din desenul curent;
Observatie: acest modul functioneaza pe baza fisierului "descr.leg" , in care
sunt precizate toate blocurile standard impreuna cu desrierea lor.

10
2. zona "Corectie Automata", formata din:
- butonul Blocuri Arbitrare, care apeleaza modulul Blocuri Arbitrare
- butonul Administrare Blocuri, care apeleaza modulul Administrare
Blocuri
- butonul Purjare Blocuri, care elimina toate blocurile nestandard nereferite
in desen
Observatii: dupa executia fiecaruia din aceste module, controlul va fi preluat inapoi
de catre Managerul de Blocuri; Modulul de Administrare de Blocuri functioneaza pe
baza fisierului "config.blk".

3. zona "Corectie Manuala", formata din:


- butonul Inlocuieste cu Blocul, care are rolul de a inlocui toate blocurile
nestandard cu numele specificat, cu unul din blocurile standard selecatat
prin intermediul urmatoarei ferestre de dialog:

In aceasta fereastra sunt afisate toate blocurile standard specificate in fisierul


"descr.leg".
Butonul Cancel anuleaza comanda, iar butonul OK finalizeaza comanda, el
devenind activ doar daca este selectat un element din lista.

- butonul Muta pe Layerul, care are rolul de a schimba layerul unui anumit
bloc nestandard, selectat in prealabil, prin intermediul urmatoarei ferestre
de dialog:

11
In aceasta fereastra sunt afisate toate blocurile standard specificate in fisierul
"config.lay".
Butonul Cancel anuleaza comanda, iar butonul OK finalizeaza comanda, el
devenind activ doar daca este selectat un element din lista.

- butonul Sterge, ce sterge toate blocurile cu numele selectat in prealabil,


dupa care purjeaza blocul respectiv din desen

4. zona "Optiuni", formata din:


- butonul -->> Legenda -->>, care apeleaza modulul Legenda
- butonul << Scrie Raport >>, care deschide fereastra pentru salvarea
raportului:

Executia si citirea raportului pot fi realizate in orice moment al rularii aplicatiei


Managerul de Blocuri, avand efect imediat. Raportul are extensia txt si are
cale implicita de salvare in directorul "C:\GES\RAPOARTE". El contine
numele tuturor blocurilor nestandard definite in desenul curent.

Interdictii: programul lucreaza numai pe baza informatiilor din fisierele text


“Config.lay” si "Descr.leg", deci completarea fisierului de catre utilizator
trebuie facuta cu atentie!

Programul va deveni nefunctional sau va functiona defectuos daca se schimba


numele, locul sau numarul de caractere atribuite fiecarui camp.

12
GES & SINCAD

13