Sunteți pe pagina 1din 12

Ministerul Educației,Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova


Facultatea Științe Economice
Departamentul Administrarea Afacerilor

LUCRU INDIVIDUAL

La disciplina: Managementul proiectelor

„ Implementarea unui nou utilaj în cadrul companiei IBEMA SRL „

Numele, prenumele autorului:


Mateuţa Elena , gr.BA1601

Conducător științific:

Sperelup Liliana ,lector univ.

Chișinău, 2019
Rezumat:

„ Implementarea unui nou utilaj în cadrul companiei IBEMA SRL „

Întreprinderea preconizează să investească 14 000 lei în procurarea utilajului de fabricare a


uşilor din metal.

Data de începere a proiectului: 30.06.2019;

Data finalizării proiectului: 30.10.2019;

Perioada de implementare: 4 luni

Valoarea totală a proiectului: 14 000 lei


Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității firmei printr-un program investițional ce
va avea un scop bine definit, anume acela de a implementa un utilaj nou de producţie , în domeniul
fabricării uşilor din metal .
Întreprinderea îşi propune să extindă activitatea de producere a uşilor din metal şi să
sporească volumul comercializării acestora pe piaţa Rusiei. În acest scop întreprinderea
va procura utilajul special de fabricat uşi din România. Utilajul procurat va fi instalat în
imobilul deţinut de către fondatori.

În urma implementării proiectului de producerea a uşilor vor fi create 6 locuri noi de muncă.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea sectorului productiv al întreprinderii prin inovarea produselor și proceselor și


achiziția de utilaje noi de producție în domeniul fabricării uşilor din metal.
2. Asigurarea calității produselor la cele mai înalte standarde si recunoașterea acestora la nivel
internațional.

Scopul şi obiectivele investiţiei (proiectului):


Scopul investiţiei planificate este mărirea volumului de uşi fabricate, reducerea
sinecostului, automatizarea procesului de fabricare şi îmbunătăţirea calităţii produsului.
Obiectivele propuse de întreprindere după efectuarea investiţiei:
a) pe termen scurt:

 Procurarea utilajului de producere a uşilor ;


 Producerea materiei prime proprii ;
 Creşterea volumului de uşi până la 180 000 bucăţi anual;
 Exportarea a 95% din volumul produsului pe piaţa Rusiei.
b) pe termen lung:
 Atingerea valorilor maxime de producere (200 000 uşi pe an);
 Reducerea sinecostului prin folosirea materiei prime proprii şi utilajului
performant;
 Îmbunătăţirea calităţii produselor;
 Diversificarea produselor ca forma si dimensiuni;
 Creşterea profitului întreprinderii.
Descrierea investiţiei în cadrul proiectului:

Pentru a-şi atinge scopul propus, întreprinderea va procura utilaje necesare din Romania
conform tabelului de mai jos.
Utilajul procurat va permite să se efectueze mecanic frezarea metalului , găurirea
metalului şi asamblarea uşilor.

Utilajul de fabricat uşi va fi deservit de 6 persoane, care vor asigura întreg procesul de
producere, inclusiv ambalare şi stocarea produsului la depozit.

Materia primă necesară va fi strînsă pe terenul întreprinderii , iar fierul de cea mai buna
calitate va fi folosit special pentru uşi .

La moment întreprinderea deţine 40% din necesitatea anuală de materia primă


necesară pentru fabricarea uşilorr şi care va asigura activitatea până la strîngerea noii
partide de fier uzat .

Finanţarea proiectului investiţional va fi efectuată din resursele financiare proprii ale


fondatorului şi din resursele întreprinderii de la comercializarea produselor, inclusiv sub
formă de materie primă strînsă de întreprindere.

Impactul investiţiei:

Implementarea proiectului dat se va solda cu următoarele efecte:


• Va fi mărit volumul de uşi fabricate pînă la 180 000 bucăţi pe an;
• Vor fi micşorate lucrările manuale la fabricarea uşilor ;
• Vor fi create 6 locuri noi de muncă;
• Se va îmbunătăţi calitatea uşilor fabricate;
• Se va consolida poziţia pe piaţa externă;
• Se vor micşora cheltuielile operaţionale, etc.

Potenţialii beneficiari ai proiectului


• Persoane asigurate cu loc de muncă;
• Agenţii economici (producătorii de metal) care vor avea unde vinde fierul ca materie
primă;
• Administraţia publică (impozite la buget);
• Fondatorii întreprinderii .
Durata de implementare a proiectului

 Pregătirea documentelor pentru procurarea utilajului – iulie 2019;

 Atragerea resurselor financiare– iulie-august 2019;

 Procurarea utilajelor planificate – august 2019;

 Instalarea utilajelor şi reglarea lor – august 2019;

 Instruirea personalului – august-septembrie 2019;

 Deschiderea bazei de metal– septembrie 2019;

 Iniţierea operaţională – octombrie 2019;

 Exportul de mături – noiembrie 2019.

Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

La moment, întreprinderea nu dispune de multe utilaje, iar după implementarea proiectului


investiţional, întreprinderea va dispune de utilaje performante de fabricare a uşilor, ce permite
împletirea cozilor, coaserea măturilor şi asamblarea măturilor.
Utilajele procurate vor fi montate într-un imobil cu suprafaţa de 500 m.p., asigurat cu energie
electrica, gaz, apă şi sistem de ventilare/încălzire. Imobilul respectiv aparţine fondatorilor
întreprinderii şi se află pe teritoriul orăşelului Sîngera.
Materia primă necesară va fi strînsă de întreprindere.
Încălzirea spaţiilor de producere în perioada rece a anului este asigurata de un cazan care
funcţionează cu gaz natural.
Personalul necesar ce va lucra la confecţionarea uşilor se va angaja din populaţia orăşelului .
Poziţia produselor/serviciilor întreprinderii pe piaţă comparativ cu cele ale
concurenţei

Produsele oferite pe piaţă de întreprinderea noastră se vor deosebi de produsele altor întreprinderi
producătoare prin calitatea lor deoarece vor fi confecţionate de utilaje performante ce permit
executarea operaţiunilor mai exact. Calitatea, preţul, precum si diversificarea produselor după
formă si dimensiuni va asigura o cotă de piaţă în or. Novgorod de cca 25%.

În comparaţie cu concurenţii preţul de cost al unei unităţi va fi mai mic cu 20% deoarece vom
utiliza materia primă strînsă de întreprindere şi vom avea un volum mai mare de produse datorită
productivităţii sporite a utilajelor.

Reducerea costului de producere ne va permite micşorarea preţului de comercializare, extinderea


şi consolidarea pieţii, precum şi menţinerea profitului.

Principalii clienţi
Clienţi prezenţi Produse Condiţii de Data
plată iniţierii
vândute
colaborării
(numerar, 30
zile, 60 zile)
OOO” VOLHOVET” Novgorod, Uşi de diferite În momentul 2018
Rusia dimensiuni şi
realizării
forme

Principalii concurenţi
Concurenţi Ce produc? Condiţii de plată
Persoane fizice Uşi În momentul livrării
Întreprinzători Uşi În momentul livrării
Individuali
Producători din alte ţări Uşi În momentul livrării

4.5. Principalii furnizori

Furnizori Ce furnizează? Condiţii de plată Data iniţierii


colaborării
Agenţi economici Metal În momentul livrării 2010
ţ

4.6. Care este piaţa ţintă? Cât de mare estimaţi a fi această piaţă?

Studierea şi comercializarea produsului pe piaţa Rusiei a fost iniţiată din anul 2016 de
fondatorii întreprinderii care practică confecţionarea uşilor din metal şi exportul în calitate
de persoane fizice de mai mulţi ani.

Din anul 2018 întreprinderea deţine o cota de piaţa în or. Novgorod de cca 2%. După
efectuarea investiţiei, segmentul de piaţă pretins de întreprindere este de 25%, ori 500
000 USD anual. Piaţa respectivă va fi asigurată de un contract de colaborare pentru
livrarea de mărfuri pe o perioadă de 5 ani cu un agent economic din or. Novgorod, care
deţine 95% din piaţă.

De asemenea, în caz de necesitate(preţ convenabil, probleme transport, reducerea


temporară a vânzărilor, etc.) vom realiza produsele noastre şi pe piaţa internă în volume
mai mici.
4. PROCESUL DE PRODUCŢIE

La fabricarea uşilor, un rol important îl joacă calitatea materiei prime şi modul de


asamblare.

1. Aprovizionarea cu materie primă, strîngerea metalului.a

Întreprinderea va începe să strîngă contra cost diferite metale , fieruri ,pe care oamenii
le vor aduce iar ulterior acesta va fi folosit la fabricarea uşilor.

2. Fabricarea uşilor.

Principala operaţiune la fabricarea uşilor este pregătirea materiei prime, care constă
din tăierea fierului după mărimea necesară, conform comenzilor. Lucrările respective se
vor efectua cu personalul întreprinderii si în caz de necesitate vor fi solicitate suplimentar
braţe de muncă.

După ce materia primă a fost pregătită de o anumită mărime se efectuează operaţiunea


de găurire-frezare la utilajul special, apoi modifică după modelul care a fost comandat si
se şi se asamblează.

Realizarea procesului de confecţionare a maturilor se va efectua cu utilajul procurat, si


anume: Maşina de frezat şi găurit metal.

Uşile fabricate se ambalează, se pregătesc pentru comercializare şi se depozitează.

Riscurile de fabricaţie -apar în procesul de producere, aprovizionare şi deservire postrealizare,ca


urmare a comercializării unui volum de producţie mai mic decât cel planificat,majorării
cheltuielilor materiale, refuzului consumatorului de la producţia propusă sau rambursarea
acesteia, accidente şi defectări de utilaj, obţinerea producţiei rebutate etc.

Riscurile financiare – sunt cauzate de neexecutarea de către întreprindere a obligaţiunilor


financiare. Riscurile date pot apărea ca urmare a fluctuaţiei cursului monedei naţionale,evoluţiei
dobânzilor bancare, neachitării creanţelor, penalităţilor contractuale etc.
Riscurile sociale- sunt cauzate de accidentele de lucru, majorarea salariilor etc.
Riscurile politice- pot apărea ca urmarea politicii de stat, instabilitatea politică în
ţară,introducerea unor restricţii etc.

V Diagrama GANTT

Planul de realizare Perioada de realizare, săptămîni


I II III IV V
1). Analiza activităţii
asociaţiei;
2). Evidenţierea şi
identificarea
problemelor;

3). Întocmirea planului


de audit;

4).Propunerea
recomandărilor şi
gestionarea;
5). Monitorizarea
măsurilor propuse şi
îndeplinirea lor;
6).Verificarea şi
revizuirea realizării celor
propuse;
7). Întocmirea raportului
de audit.

Compania IBEMA SRL este un producător de uși metalice de destinație diferită: usi din oțel
armat de intrare, usi de incendiu, usi speciale folosite în centrele de detenție și închisori, și alte
intrări sunt utilizate in gamă largă de construcție moderne. Ciclul complet de producție și de
control de înaltă calitate permite de a fabrica produse destinate celor mai exigente nevoi ale
clientilor nostri.
În compania IBEMA SRL , se acordă o deosebită atenţie calităţii produselor livrate. Sunt folosite
instrumentele clasice de control a calităţii , dar se încearcă şi alte metode mai moderne. Se pune
un accent deosebit pe livrarea doar a produselor conforme la client. Produsele care se găsesc
neconforme, aflate în fabrică, se repară şi apoi sunt livrate. În cazul în care produsele
neconforme nu se mai află la noi, sunt anunţate la client, specificându-se posibilul defect.
Îmbunătăţirea continuă a procesului conduce la erori cât mai puţine utilizând strategia „zero
defecte”. Aceasta evidenţiază responsabilitatea directă a fiecărui angajat pentru calitate. Succesul
în prevenirea defectelor nu îl constituie sancţionarea erorilor. El se obţine ca rezultat al unor
măsuri concrete care au ca scop realist ca fiecare operaţie să se execute corect.
Îmunătăţirea procesului de producţie este o metodă de lucru prin care fiecare colaborator poate
contribui prin propriile idei la:
 simplificarea proceselor,
 să se elimine tot ceea ce deranjează,
 să se ofere mai multă siguranţă,
 să se îmbunătăţească calitatea proceselor de producţie,
 să se îmbunătăţească calitatea produselor,
 să se crească productivitatea,
 să se îmbunătăţească calitatea serviciilor,
 să se îmbunătăţească punctualitatea livrărilor,
 să se reducă costurile respectiv să se reducă cheltuielile,
 să se crească profitul.
Producatorul are ca obiectiv fie maximizarea profitului, fie determinarea combinatiei factorilor
de productie astfel incit sa se realizeze o anumita cantitate de produse la un cost minim.
În cadrul organizaţiei, datorită folosirii materiei prime de la producători autohtoni, produsele
realizate sunt de cea mai bună calitate, fiind pe gustul clienților. De asemenea, personalul
societății este calificat în domeniu, dând dovadă de profesionalism, promptitudine și urmărind
întotdeauna mulțumirea clientelei dar si deschis catre noi metode de productie . Personalului
efectueaza frecvent cursuri de pregatire in domeniu pentru o mai buna conducere si o cresterea a
productivitatii si calitatii produselor oferite.
Pentru a creste productia si nivelul calitatii produselor oferite an de an se modernizeaza utilajele
de productie sau se achizitioneaza noi utilaje in vederea scaderii timpului de prelucrare a
anumitor produse precum si cresterii fabricatie
Crescand productia si numarul de utilaje este necesar ca incontinuu sa fie actualizate procesele
de fabricatie ale unor repere. Planificarea intregului proces de productie pleaca inca din faza
incipienta de la efectuare unei tehnologii de prelucrare a reperelor. In aceasta etapa in mod
normal din punct de vedere al productivitatii si calitatii ar trebui crearea unei echipe apartinand
din toate departamentele (economic, tehnologic, proiectare, sef de sectie ,programatori) care sa
aiba rolul de a crea cel mai bun proces de fabricatie atat din punct de vedere al timpului de
prelucrare cat si al calitatii produselor oferite la final, dar situatia din firma amintita nu implica
toate aceste departamente ci doar tehnologic si uneori economic .
Activitatea principala a IBEMA SRL o reprezinta fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice.
Obiectul proiectului il reprezinta dotarea societății cu echipamente performante, specifice
fabricării de construcții metalice.
Pentru îmbunătăţirea procesului de producţie şi a întregii activităţi din cadrul întreprinderii ar fi
bine-venită implementarea unui nou utilaj. Dintre utilajele descrise mai jos , am ales maşina de
torsionat fier la rece precum şi o maşină nouă de frezat şi găurit.

Denumire echipament Caracteristici tehnice Rol si functiuni


Mașină de frezat și găurit Diametru maxim de gaurire 40 Se foloseste la prelucrarea
mm(Fonta GG20), 32 mm placilor de imbinare, frezarea
(Otel C60) si gaurirea acestora, frezarea
Diametru de filetare 22 mm capetilor la tevile ce se
Con ax principal CM / MT IV asambleaza prin sudura.
Deplasare ax principal 130 Modelul vizat, prin
mm posibilităţile sale, înlcinarea
Distanta ax-coloana 260 mm capului, se pot efectua
Diametru coloana 115 mm operaţiuni atât de frezare cât şi
Dimensiuni masa 585 x 190 de găurire, monitorizarea
mm operaţunilor cu ajutorul
Dimensiuni placa de baza 648 afişajelor pentru piese unicat
x 412 mm şi serie mică.
Cursa longitudinala masa 370
mm
Cursa transversala masa 190
mm
Inclinare cap ± 90°
Canal T 12 mm
Putere utila motor 1500 W/
400 V
Viteza de lucru 75-1600
rot/min ( 6 tr.)
Viteza de lucru 75-3200
rot/min ( 12 tr.)
Cerinte recomandate:
Dimensiuni 740 x 790 x
1960h mm
Greutate 400 kg
Mașină de torsionat fier la Putere utila motor: 4 kW Este un echipament de
rece Tensiune de lucru: 220/380 V modelat diverse profile la
DImensiuni max. de rece.
prelucrare Masina de torsionat fier forjat
Profil rectangular 1 fir: 12, 14, la rece este echipata cu display
16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 mm programabil pentru productia
Platbanda 1 fir: max. 50x10 de serie. Se pot programa
mm punctele intial si final ale
Profil rectangular 2 fire: 25 pieselor care trebuiesc
mm executate.
Platbanda 2 fire: max. 50x10 Dotare panou de control
mm - Posibilitatea de memorare de
Rotund 2 fire: max. 25 mm pana la 8 programe diferite de
Cerințe recomandate: torsionare
Dimensiuni (Lxlxh): - Afisare numar piese realizate
2220x980x1280 mm - Tastatura tactila
Greutate: 1300 kg - Ecran digital

Pentru produsele ce urmează să fie achiziționate, avantajele tehnice şi financiare care motivează
alegerea, raportat la cerinţele solicitate sunt:
- posibilitatea de realizare de produse de calitate ridicată și de prevenire a aparitiei defectelor
produselor in timpul procesului de productie
- costul de exploatare cat mai scazut
- usurinta si flexibilitate in exploatare
- rezistenta in timp a produsului finit
- viteza de executie cat mai mare, in conditiile mentinerii unui nivel de calitate ridicat
- termenul de garanție cât mai ridicat.
Operatiunile ce se pot realiza cu o masina de frezat metal sunt foarte diverse, astfel incat
investitia intr-un astfel de utilaj este de cele mai multe ori una profitabila pe termen
lung. Modelele de masini de frezat pentru metal sunt utilizate pentru realizarea aplicatiilor de
frezare a metalelor.
Frezarea filetului cu o freza pentru metal se poate executa atat la piese lungi, cat si la piese
scurte. Masinile pentru frezare metal pot fi clasificate in masini de frezat pentru filet scurt sau
masini de frezat pentru filet lung.
Principalele operatiuni pe care le poate realiza o masina de prelucrare a metalului sunt cele de
frezat si de gaurit. Prin aschierea metalului se pot realiza operatiuni de gaurire, alezare, frezare
sau filetare.
O freza de metal poate fi numita si o masina de gaurit care prin adaugarea de diferite optionale
poate efectua si operatiuni de frezare. Acest tip de utilaje poate fi folosit la o varietate mare de
operatiuni si de aceea se intalnesc in majoritatea atelierelor de dimensiuni mai reduse si mari.
O parte a masinilor de frezat sunt multifunctionale putand efectua o mare diversitate de operatii
de frezare prin intermediul capului inclinabil si mobilitatii mesei. Din acest motiv masinile de
frezat reprezinta o investitie foarte buna pentru atelierele ceva mai mari.

Modelele de masini de frezat universale au o structura complexa cu reglaje multiple: astfel


avansul se poate regla pe mai multe axe, sunt inclinabile iar capul pentru frezat se poate invarti.
Datorita tuturor acestor caracteristici ele pot fi folosite intr-un mod universal la operatiuni variate
de frezare a metalului si sunt recomandate in utilizarea in cadrul firmelor care realizeaza
intretinere si reparatii sau ateliere medii si mici.
Orice freza pentru metal verticala prezinta in cadrul sistemului de actionare un cap pe verticala si
o masa aferenta. Operatiunile de frezat ale acestor echipamente le fac utile in cadrul firmelor care
lucreaza cu metal.
Exista o gama de freze pentru otel care permit deplasarea mesei pe un batiu ce prezinta niste
canale in forma de coada de randunica. Masinile de frezat cu batiu pot realiza operatiuni foarte
avansate care le fac utile in reparatii sau in atelierele unde se efectueaza prelucrarea metalului.
Datorita flexibilitatii prezentate de o masina de frezat pentru metal, ea poate fi folosita la foarte
multe operatii – de la prelucrare de piese simple pana la uz industrial.
Masinile de gaurit si frezat metal pot efectua, pentru prelucrare, operatii de frezare, gaurire
metal, fatetare, filetare, alezare etc.
Din punct de vedere al particularitatilor cinematice se intalneste tendinta de izolare a arborelui
principal de sistemul de antrenare.
Legatura dintre arborele principal si mecanismul de variatie a turatiei se face la fel ca la
stungurile pentru prelucrat metale, printr-o transmisie cu curele.
Masinile de frezat au o mare raspandire in industria mecanica, ocupand locul doi dupa strunguri.
Masinile de frezat pentru metal sunt construite astfel incat sa satisfaca cerintele impuse de
prelucrarea de precizie.
Sistemele de modulare permit montarea pe aceste masini a unei game largi de dispozitive de
lucru si accesorii de reglare si control.
Constructia acestor masini trebuie sa satisfaca cat mai mult cerintele impuse masinilor – unelte
de precizie pentru prelucrare metal, adica rigiditate mare si miscari uniforme la organele mobile.

Frezarea este procesul de folosire a unei freze rotative pentru indepartarea materialului dintr-o
piesa de prelucrat, prin avansarea intr-o directie la un unghi cu axa sculei. Acesta acopera o mare
varietate de diferite operatii si masini unelte, pe scari de la piese individuale mici, la operatii de
frezare grele. Este una dintre cele mai frecvent utilizate procese in industria de masini, pentru
prelucrarea pieselor la dimensiuni si forme precise.
Reguli de protectia muncii

- Este oprit sa se lucreze la masina de frezat cu haina sau cu mansetele desfacute, deoarece
acestea pot fi prinse usor de piesele in miscare ale masinii.

- Inainte de inceperea lucrului, se va controla starea de curatenie a masinii de frezat.

- Inainte de a porni motorul electric, se vor decupla toate manetele de comanda fixandu-le in
pozitia de repaus.

- Se va opri masina de frezat ori de cate ori se prinde sau se scoate piesa, la schimbarea
frezelor si atunci cand se strang aschiile sau cand masina de frezat se curata si se unge.

- La orice intrerupere a lucrului se va deconecta motorul electric, chiar daca intreruperea este
temporara.

- Inainte de inceperea lucrului, se va verifica daca frezele sunt bine ascutite daca au un
profil corect in raport cu operatia de executat si cu materialul din care sunt confectionate.

- Frezele se vor fixa bine in port-scula.

- Piesa de prelucrat se va fixa bine, pentru a nu fi smulsa si azvarlita in timpul lucrului.