Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa

La contractual de lucatiune

Nr.__din____________20

ACT DE PREDARE

Localitatea_____________ “__”____________20

Comisia in component:

Presedintele comosiei:_________________________

Membrii comosiei:____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

In temeiul

(hotarirea,decizie,ordinal care a adoptat decizia de primire)

A efectuat____________________________________________________________________________

(gratuit,contra plata, denumirea deplina a mojlocului fix)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

conform situatiei le “__”___________20__ din gestiunea economica/din proprietatea/

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(denumirea autoritatii care transmite sediul)

In gestiunea economica si folosinta temporara la activitatea economico-finanaciara a

I.Caracteristica gnerala a mijlocului fix dat in locatiune:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.Starea mojloacelor fixe

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(caracteristica succinta a uzurii fizice si morale)


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

III.Informatii privind raparatia bunurilor primate in locatiune, preconizate in contract, termenul si


partea care va suporta chetuielile suportate de realizarea lor:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV.Alta informative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

V.Dispozitii finale

Prezentul act este intocmit in exemplare dintre care unul se transmite

____________________________________________________________________________________
(denumirea institutiei care transmite)

_____________________________________________________________________________________
(denumirea institutiei cere primeste)

Presedintele comosiei ________________ _________________________

de primire (semnatura) (nume.prenume)

Membrii comisiei de la Membrii comosiei de la partea

partea care transmite: care primeste:

______________________ _________________________

______________________ _________________________

______________________ _________________________

______________________ _________________________

______________________ _________________________