Sunteți pe pagina 1din 5

PCLP 1 Laboratorul 1

Asist.drd.ing. Ana-Maria SUDUC

Laboratorul 1
Elemente de bază
1. Noţiuni teoretice
1.1. Definiţii
Cod sursă – Textul unui program care poate fi citit de către utilizator, în general asimilat
programului. Codul sursă formează datele de intrare ale compilatorului C/C++.
Cod obiect – Traducerea codului sursă al unui program în cod maşină, pe care calculatorul îl
poate citi şi executa nemijlocit. Codul obiect reprezintă datele de intrare pentru programul de legare.
Linker – Un program care leagă funcţii compilate separat într-un program unic. Datele de ieşire
ale unui linker alcătuiesc un program executabil.
Bloc de cod – este un grup de declaraţii de program conectate în mod logic, pe care programul le
vede ca pe un întreg (între acolade {}).

1.2. Elemente introductive


Limbajul C a fost dezvoltat la începutul anilor 1970 de Ken Thompson şi Dennis Ritchie, care
aveau nevoie de un limbaj simplu şi portabil pentru scrierea nucleului sistemului de operare UNIX.
Sintaxa limbajului C a stat la baza multor limbaje create ulterior şi încă populare azi: C++, Java,
JavaScript, C#.
Limbajul C++ este considerat un limbaj de programare general de nivel mediu, incluzând atât
facilităţi specifice limbajelor de nivel înalt cât şi celor de nivel scăzut. C++ a fost dezvoltat în 1979 de
către Bjarne Stroustrup, ca o îmbunătăţire a limbajului C şi a fost numit “C cu clase” şi redenumit în
1983, “C++”.
Limbajul de programare C++ a fost standardizat în 1998 ca şi ISO 14882:1998, versiunea curentă
fiind din 2003, ISO 14882:2003. În momentul de faţă se lucrează la o nouă versiune a limbajului.
Bjarne Stroustrup descria o serie de reguli pe care le-a folosit în realizarea limbajului C++:
- C++ este proiectat ca un limbaj cu tipuri de date statice (tipul datelor variabilelor,
parametrilor şi valorilor returnate de funcţii sunt cunoscute din timpul compilării), la fel
de eficient şi de portabil ca şi limbajul C;
- C++ este proiectat să suporte mai multe stiluri de programare (programare procedurală,
abstractizarea datelor, programarea orientată obiect şi programarea generică);
- C++ este proiectat pentru a fi cât de mult posibil compatibil cu limbajul C;
- C++ evită caracteristicile care nu au caracter general şi depind de platformă;
- C++ este proiectat să funcţioneze fără un mediu de programare sofisticat.
Standardul din 2003 includea două părţi: nucleul limbajului şi biblioteca standard C++. Biblioteca
standard C++ include biblioteca standard C cu unele mici modificări.

1.3. Forma generală a unui program


Programele scrise în C/C++ constau dintr-una sau mai multe funcţii. Singura funcţie care trebuie
să fie prezentă în orice program se numeşte main() şi este prima funcţie apelată la începutul executării
programului. Forma generală a unui program în C/C++ este:

Declaratii de variabile
Tip_returnat main(lista de parametri)
{
Secventa de declaratii
}

Tip_returnat f1(lista de parametri)


{
Secventa de declaratii
}

1
PCLP 1 Laboratorul 1
Asist.drd.ing. Ana-Maria SUDUC

Tip_returnat f2(lista de parametri)


{
Secventa de declaratii
}
.
.
.
Tip_returnat fN(lista de parametri)
{
Secventa de declaratii
}

f1, f2,…, fN reprezintă funcţii definite de către utilizator.


1.4. Etapele compilării unui program
Un program scris în C++ este compilat în trei paşi: preprocesare, transformare în cod obiect şi
legare (ultimele două faze constituie compilarea propriu-zisă). În prima fază, preprocesarea,directivele
preprocesor realizează transformări lexicale în codul sursă. Directivele preprocesor încep cu # şi sunt
scrise fiecare pe câte o linie şi înlocuiesc secvenţele de caractere specificate cu alte secvenţe de caractere
sau fişiere, conform cu regulile definite de utilizator.

2. Aplicaţii
2.1. Lansaţi în execuţie aplicaţia Visual C++ 2010 Express Edition:
a) Din meniul Start-> All Programs-> Microsoft Visual Studio 2010 Express executaţi clic pe
opţiunea Microsoft Visual C++ 2010 Express.
2.2. Creaţi un nou proiect, Proiect1 şi un nou fişier File1.cpp:
a) Din meniul File->New, alegeţi opţiunea Project sau executaţi clic pe iconiţa New project
sau realizaţi combinaţia de taste Ctrl+Shift+N;

Fig. 1 Crearea unui nou proiect

b) În fereastra New Project selectaţi opţiunea Win32 şi verificaţi să fie selectat Win32 Console
Application;

2
PCLP 1 Laboratorul 1
Asist.drd.ing. Ana-Maria SUDUC

Fig. 2 Selectarea tipului şi stabilirea numelui proiectului

c) În câmpul Name introduceţi Proiect1 şi apăsaţi OK;


d) În fereastra deschisă apăsaţi Next şi apoi selectaţi opţiunea Empty Project şi apăsaţi Finish;
e) În secţiunea Solution Explorer executaţi clic dreapta pe directorul Source File şi alegeţi
opţiunea New-> Item;

Fig. 3 Crearea unui nou fişier


Obs. În cazul în care secţiunea Solution Explorer nu este vizibilă se alege opţiunea Solution Explorer din
meniul View sau se execută combinaţia de taste Ctrl+Alt+L.
f) În fereastra Add New Item selectaţi opţiunea C++ File (.cpp);

3
PCLP 1 Laboratorul 1
Asist.drd.ing. Ana-Maria SUDUC

Fig. 4 Selectarea tipului şi stabilirea numelui fişierului


g) În câmpul Name tastaţi numele File1 şi apăsaţi Add.
Obs. După realizarea acestor paşi se deschide fişierul File1.cpp în partea dreaptă a ferestrei de
aplicaţie. În această zonă va fi introdus programul dorit.
2.3. În fişierul File1.cpp introduceţi şi testaţi următorul program:
#include <iostream>
using namespace std;
void main(void)
{
cout<<"Primul program scris in C++.";
}
a) Tastaţi programul dat, respectând liniile de cod (păstraţi acoladele fiecare pe câte un rând);
b) Compilaţi programul executând clic dreapta pe numele fişierului din secţiunea Solution
Explorer şi executând clic pe opţiunea Compile;

Fig. 5 Compilarea programului

4
PCLP 1 Laboratorul 1
Asist.drd.ing. Ana-Maria SUDUC

c) Corectaţi eventualele erori semnalate în secţiunea Output (din partea de jos a ferestrei de
aplicaţie);
d) După rezolvarea tuturor erorilor şi afişarea mesajului din figura 6, rulaţi programul selectând,
din meniul Debug, opţiunea Start Without Debugging;

Fig. 6 Mesajul de compilare cu succes a programului