Sunteți pe pagina 1din 2

Regiunea Bucuresti-Ilfov

1.Caracteristici geografice: Regiunea Bucuresti – Ilfov este


localizata in partea de Sud-Est a Romaniei, in Campia Vlasiei, la
aproximativ 100 de km sud de Muntii Carpati, 200 km de Marea Neagra
si 60 km de Fluviul Dunare. Regiunea de Dezvoltare Bucuresti- Ilfov este
putin atipica fata de celelate regiuni ale Romaniei, avand in interior
municipiul Bucuresti inconjurat de judetul Ilfov si avand cele doua parti
componente ale regiunii (municipiul Bucuresti, judetul Ilfov) cu
caracteristici foarte diferite.

Aspecte legate de ocuparea si migratia fortei de


munca: Populatia activa din regiunea Bucuresti –Ilfov reprezenta
10,3% din populatia activa a tarii in 2004 si era intr-o tendinta ascendenta
incepand cu 2003 inregistrand o crestere. Regiunea de dezvoltarea
Bucuresti –Ilfov are o structura a ocuparii, in principalele sectoare
economice, similara cu cea din State Membre UE, in sensul unei ponderi
scazute a ocuparii in sectorul agricol si aflate in evolutie decrescatoare
(reprezentand 1,5 % populatie ocupata in agricultura in 2004) si a unei
ponderi mai ridicate decat media pe tara in sectorul serviciilor.

Economia regionala: În regiune sunt prezente toate ramurile


industriale, Bucuresti-Ilfov reprezentând principala aglomerare
industriala din tara, dar forta de munca s-a reorientat masiv, pe
parcursul ultimilor ani, spre servicii, care în prezent contribuie cel mai mult la economia regiunii. Tot aici se
înregistreaza cel mai alert ritm de crestere a unor sectoare precum constructiile si imobiliarele, evolutii rapide
înregistrând si activitatile de retail, de distributie si de management.

Infrastructura:
1.Transport: Regiunea Bucuresti-Ilfov, prin municipiul Bucuresti, cel mai important nod de transport rutier-
feroviar-aerian national si international al tarii, se caracterizeaza printr-un înalt grad de accesibilitate, fiind situata
pe cele doua coridoare europene: Axa Prioritara Europeana nr. 7 (Nadlac-Constanta) si Axa Prioritara Europeana
Giurgiu-Albita, planificate a fi construite în perioada imediat urmatoare, precum si în proximitatea Dunarii (Axa
Prioritara Europeana Nr. 18).
Accesibilitatea aeriana este asigurata de doua aeroporturi internationale: "Henri Coanda" (Otopeni) cel mai mare
aeroport international din România (70% din transportul total aerian de pasageri din România) si "Aurel Vlaicu"
(Baneasa).
Transportul public de pasageri are o retea extinsa si complexa realizându-se cu autobuze (46,2% din numarul total al
mijloacelor de transport), tramvaie (20,3%), troleibuze (10,5%), metrou (22,9%). El asigura mobilitatea foarte ridicata
a fortei de munca partial din zona metropolitana, autobuzele si tramvaiele transportând cel mai mare numar de
pasageri.

2.Utilitati publice:
3. Mediu economic: deosebit de atractiv datorita structurii institutionale existente, a fortei
de munca calificate si a sistemului de comunicatii dezvoltat
Educatie: Regiunea Bucuresti-Ilfov reprezinta cel mai important centru educational din România. În 2005 dispunea
de 252 gradinite, 370 unitati scolare din învatamântul pre-universitar si 34 institutii de învatamânt superior. Prin cele
34 institutii de învatamânt superior, Regiunea Bucuresti-Ilfov are cel mai dezvoltat mediu universitar din România si
concentreaza cel mai mare numar de studenti înregistrati în sistemul de învatamânt superior dintre regiunile
României.
4. Sanatate: Speranta de viata este cea mai ridicata din tara - 73,84 ani. În anul 2005 erau 52 spitale în Bucuresti
(2,7 spitale la 100.000 locuitori pe o suprafata de 238 ha), în timp ce judetul Ilfov avea 6 spitale (2,1 spitale la
100.000 locuitori, la o suprafata de 158.300 ha).
5. Populatia: Populatia regiunii, de 2.208.368 locuitori în anul 2005, este distribuita invers proportional cu
dimensiunea celor doua entitati administrative. Municipiul Bucuresti este cea mai mare aglomerare urbana din
România, populatia sa fiind de 1.924.959 locuitori reprezentând circa 87% populatia regiunii, peste 16% din populatia
urbana a tarii, respectiv circa 9% din populatia totala a României si având o densitate de aproximativ 8.100
locuitori/kmp.
Populatia judetului Ilfov de 283.409 locuitori reprezinta numai 13% din totalul regiunii, acesta fiind situat în categoria
judetelor mici ale tarii cu o densitate de aproximativ 180 locuitori/kmp.
Potential de dezvoltare: cea mai dinamica regiune din Romania