Sunteți pe pagina 1din 1

În ziua de 29 noiembrie 2014, ora 1100, în sala E006, corp E, parter, va

avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

“RELAŢIILE DINTRE BISERICA ŞI STATUL ROMÂN: CONCORDATUL


CU VATICANUL (1918 – 1948)”,

elaborată de doctorandul TOMESCU G. Sergiu Iulian, domeniul Istorie,


conducător ştiinţific Profesor univ. dr Mihai IACOBESCU de la Universitatea
“Ştefan cel Mare" Suceava.

Comisia de analiză şi sinteză este:

PREŞEDINTE:
- Prof. univ. dr. Vasile EFROS, reprezentant IOSUD, Universitatea “Ştefan cel
Mare” din Suceava;

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC
- Prof. univ. dr. Mihai IACOBESCU, Universitatea “Ştefan cel Mare" din
Suceava;

REFERENŢI:
1. Prof. univ. dr. Ioan AGRIGOROAIEI, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
2. Prof. univ. dr. Ioan SOLCANU, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;
3. Prof. univ. dr. Ştefan PURICI, Universitatea “Ştefan cel Mare" din Suceava.

TEZA POATE FI CONSULTATĂ LA BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII


"ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA.