Sunteți pe pagina 1din 25

Lista celor 112 metode ( dharana ) de centrare/trezire/deblocare

CUPRINS
Lista meditaţiilor
Bibliografie

Lista meditaţiilor

Capitolul/ Chapter /Chapitre 3 (p.44):


3. Respiraţia - o punte către univers / Breath- a bridge to the universe / La respiration-un pont
vers l'univers

SUTRELE/ SUTRAS:
Shiva răspunde:/ Shiva replies:

1. VB1. Dharana 1 Sutra/Shloka n° 24 Ai grijă la pauza dintre două respiraţii: O Strălucitoareo,


această experienţă poate apare intre două respiraţii. După ce inspiri şi chiar înainte de a respira -
fii conştientă şi vei Realiza. ([3] vol. 1-p 43)/ Raza mea, experienţa poate apărea între două
răsuflări. După ce inspiri (în jos) şi imediat înainte să expiri (în sus) – darul. ([4] p.48)/
Strălucitoareo, această trăire poate să apară între două răsuflări. După ce aerul pătrunde (în jos) şi
tocmai înainte să se intoarcă în sus (afară) – binefacerea. ([8] sutra 1) /Radiant one, this
experience may dawn between two breaths. After breath comes in (down) and just before turning
up (out) - the beneficence. /Radieuse, la révélation peut se produire en une respiration. Après
l'inspiration (quand l'air pénètre) et juste avant l'expiration (quand l'air sort) ressens la félicité./
Toi qui es rayonnante, cette expérience peut naître entre deux souffles. Après l'inspiration (en
bas), et juste avant l'expiration (en haut) - le bienfait./ O radiosa, questa esperienza può affiorare
tra due respiri. Dopo che il respiro è entrato e poco prima che risalga, il beneficio.( Dopo che il
respiro è venuto dentro e appena prima che si rivolga in su -- il beneficio) vedeti explicatia VB1

2. VB2. Dharana 2 Sutra/Shloka n° 25. Ai grijă la momentul schimbării dintre două respiraţii :
Când expiraţia s-a terminat şi din nou înainte de a începe inspiraţia - fii conştientă de ambele
momente şi vei Realiza. ([3] vol. 1-p 43) /Când răsuflarea coteşte de jos spre în sus, şi, iar,când
coteşte de sus spre în jos – prin cele două întoarceri ale ei, înţelegi. ([4] p.50) /In vreme ce
răsuflarea se intoarce din jos in sus, şi iarăşi când răsuflarea se arcuieşte din sus in jos - prin
amândouă aceste arcuiri, inţelege.([8] sutra 2) / As breath turns from down to up, and again as
breath curves from up to down - through both these turns, realize./ Au moment où l'air va être
expiré et aussi lorsque l'air va être inspiré, à chacun de ces moment, prends conscience./ Lorsque
le souffle s'inverse et remonte, et à nouveau lorsque le souffle s'infléchit du haut vers le bas - à
travers ces deux mouvements, prends conscience."/ Quando il respiro si volge dal basso verso
l’alto, e di nuovo, quando curva dall’alto verso il basso, grazie a questi due punti di svolta,
comprendi. vedeti explicatia VB2

3. VB3. Dharana 3 Sutra/Shloka n° 26 Ai grijă la momentul contopirii a două respiraţii : Atunci


când inspiraţia şi expiraţia se contopesc, în acel moment conştientizează rezonanţa cu energia
cosmică, ca şi transcenderea oricărei energii. ([3] vol. 1-p 43) / Sau, când inspiraţia şi expiraţia se
contopesc, în acea clipă, atingi centrul cel fără-de- şi plin-de-energie. ([4] p. 52) / Sau când se
contopesc, inspirarea şi expirarea, în acea clipă, atinge lipsitul de energie centru plin de
energie.([8] sutra 3) / Or, whenever in-breath and out-breath fuse, at this instant touch the
energy-less, energy-filled center. / Ou bien encore, quand l'air inspiré et l'air expiré fusionnent, à
cet instant, ressens l'absence d'énergie, ressens la présence d'énergie./ Ou, dès que l’inspiration et
l’expiration fusionnent, à cet instant atteins sans énergie le centre plein d’énergie./ Oppure, ogni
volta che l’inspirazione e l’espirazione si fondono, i quell’istante tocca il centro privo di energia,
traboccante di energia. vedeti explicatia VB3

4. VB4. Dharana 4 Sutra/Shloka n° 27 Fii conştient de momentul în care se opreşte respiraţia :


Sau când expiraţia este completă şi respiraţia s-a oprit, ori când inspiraţia este completă şi
respiraţia s-a oprit - într-o astfel de pauză universală micul eu dispare. Această experienţă
spirituală este dificilă numai pentru cei impuri. ([3] vol. 1-p 43) / Sau, când răsuflarea e toată
afară (sus) şi s-a oprit de la sine, sau e toată înăuntru (în jos) şi s-a oprit – în această pauză
universală, micul sine dispare. Este greu numai pentru cei impuri. ([4] p.56) / Sau, când
răsuflarea e toată afară (în sus) şi s-a oprit de la sine, ori e toată înăuntru (în jos) – într-un astfel
de răgaz universal măruntul nostru sine dispare. Acest lucru este anevoios doar pentru cel impur.
([8] sutra 4) /Atunci cand ai expirat sau inspirat complet si miscarea s-a oprit de la sine, notiunea
eu-lui dispare. Nu este greu decat pentru cei impuri. [9]/ Or, when breath is all out (up) and
stopped of itself, or all in (down) and stopped - in such universal pause, one's small self vanishes.
This is difficult only for the impure. / Ou, quand l'air est complètement expiré et que la
respiration s'arrête d'elle-même, ou quand l'air est complètement inspiré et que la respiration
s'arrête, pendant cette pause universelle, le moi s'évanouit. Cette expérience est difficile
uniquement pour l'impur. / Ou, quand le souffle est complètement expiré (en haut), et s’est arrêté
de lui-même, ou complètement inspiré (en bas) et s’est arrêté - dans cette pause universelle, le
petit « moi » disparaît. Ceci n’est difficile que pour l’impur/ Oppure, quando il respiro è tutto
espirato, e si ferma da sé; o quando è tutto inspirato, e si arresta – in quella pausa universale, il
proprio piccolo io svanisce. Questo è difficile solo per l’impuro. vedeti explicatia VB4

Capitolul/ Chapter /Chapitre 5 (p.76):


Cinci tehnici pentru atenţie / Five Techniques of attentiveness
SUTRELE/ SUTRAS:

5. VB5. Dharana 8 Sutra/Shloka n° 31 Concentrează-ţi atenţia asupra celui de-al treilea ochi :
Fixează-ţi atenţia pe punctul dintre sprâncene (asupra celui de-al treilea ochi), lasă-ţi conştiinţa
(mintea atenţia) să fie înaintea (in faţa) gândirii. Lasă-ţi forma ( corpul) să se umple cu esenţa
respiraţiei şi urc-o până in creştetul capului ( la inspiraţie) pentru ca de acolo să se reverse ca o
ploaie de lumină (graţia divină, in momentul intervalului de suspendare si la expiraţie)/ Atenţia
la punctul dintre sprâncene, lasă conştiinţa să fie inaintea gândului. Lasă forma să se umple cu
esenţa respiraţiei şi urc-o până în vârful capului pentru ca de acolo să reverse ca o ploaie de
lumină. ([3] vol.1-p.77) / Atenţia între sprâncene lasă mintea înaintea gândului. Lasă forma să se
umple cu esenţa răsuflării până în creştetul capului, iar acolo să se reverse ca o lumină. ([4] p.77)
/ Cu atenţia concentrată între sprâncene lasă-ţi mintea să fie înaintea gândului. Lasă-ţi forma să
se umple de esenţa răsuflării către creştet, iar acolo să plouă ca lumina. ([8] sutra 8)
Concentrează-ti atentia intre sprancene si pazeste-te de orice gand. Lasă forma sa se umple cu
esenta respiratiei pana in crestetul capului si acolo, scaldă-te in lumină.[9]/ Attention between
eyebrows, let mind be before thought. Let form fill with breath essence to the top of the head and
there shower as light. / Attentif au point entre les sourcils, laissez l'esprit être avant la pensée.
Laissez l'essence de la respiration remplir la forme et monter jusqu'à la tête pour qu'elle se
déverse comme une pluie de lumière. / En centrant l'attention entre les sourcils, laisse le mental
être avant (devant) la pensée. Laisse la forme s'emplir de l'essence du souffle jusqu'au sommet de
la tête, et là, inonde-toi de lumière. / L'attenzione tra le sopracciglia, lascia che la mente preceda
il pensiero. Lascia che la forma si riempia con l’essenza del respiro fino alla sommità della testa
e lì piova come luce. vedeti explicatia VB5

6. VB6. Dharana 28 Sutra/Shloka n° 51 Concentrează-te asupra pauzei din timpul activităţilor


zilnice : In cursul activităţilor zilnice obişnuite, fii atent la pauza dintre "două respiraţii" (dintre
inspir si expir ) , şi prin aceasta practică, în câteva zile, te naşti din nou (vei fi ca un nou-născut)./
In timpul activităţilor zilnice obişnuite, fii atent la pauza dintre două respiraţii şi practicând
astfel, în câteva zile, vei fi ca un nou-născut. ([3] vol.1-p.77)/ In treburile zilnice, atenţia rămâne
între respiraţii, şi astfel exersând, în câteva zile renaşti. ([4] p.82) / Când te indeledniceşti cu
lucruri
lumeşti, păstrează-ţi atenţia intre două răsuflări, şi făcând asta, în câteva zile, naşte-te din nou
[Lakshmanjoo zice că aceasta este preferata lui ] ([8] sutra 27)/ When in worldly activity, keep
attentive between the two breaths, and so practicing in a few days be born anew. [Lakshmanjoo
says this is his favorite.] / Pendant vos activités quotidiennes, soyez attentif entre deux
respirations, et, ainsi, en quelques jours, naîtra un être nouveau. / Quand tu es dans l’activité du
monde, demeure attentive à « l’entre-deux-souffles » et, par cette pratique, en quelques jours,
être né de nouveau./ Durante l’attività quotidiana, mantieniti attenta tra i due respiri; osservando
questa pratica, in pochi giorni, sii nata di nuovo. vedeti explicatia VB6

7. VB7. Dharana 32 Sutra/Shloka n° 55 O tehnică pentru eliberare din lumea viselor (svapna;
supta) şi a morţii: Meditand asupra suflului (energiei; respiraţiei) din plan subtil din centrul
frunţii (dvadashanta), atunci când (suflul subtil) se intoarce in inimă, in momentul intrării in
somn (nidra), realizezi eliberarea (mukta) din lumea viselor (svapna; supta) şi a morţii însăşi
(eliberarea din ciclul samsara al vietilor si al mortilor; alegerea momentului de parasire a
corpului)[DM]/ Cu suflul subtil în centrul frunţii, ca atunci când acesta atinge inima în momentul
somnului, ai controlul asupra propriilor vise şi asupra morţii însăşi. ([3] vol.1-p.77) / Cu
respiraţie imperceptibilă în mijlocul frunţii, cum ajunge la inimă când adormi, controlezi visele şi
moartea însăşi. ([4] p. 84) / Cu răsuflarea de neatins în centrul frunţii, in vreme ce ajunge la
inimă in clipa somnului, cârmuieşte visele şi moartea însăşi. ([8] sutra 31)/ With intangible
breath in center of forehead, as this reaches heart at the moment of sleep, have direction over
dreams and over death itself. [Lakshmanjoo says this is his favorite.] / À l'aide du souffle
intangible au centre du front, quand il atteint le coeur au moment du sommeil, soyez le maître de
vos rêves et de la mort elle-même/ Avec le souffle impalpable au centre du front quand celle-ci
gagne le cœur au moment de sommeil [ de s'endormir], maîtrise tes rêves et la mort elle-même. /
Con l’intangibile respiro nel centro della fronte, allorché questo raggiungere il cuore, nel
momento del sonno, abbi il governo sui sogni e sulla morte stessa. vedeti explicatia VB7 vedeti
si: VB55. Dharana 52 Sutra/Shloka n° 75

8. VB8. Dharana 41 Sutra/Shloka n°64 Abandoneaza-te in momentul suspendării respiraţiei : Cu


cea mai mare devoţiune/predare/abandonare, centrează-te pe cele două joncţiuni ale respiraţiei
(după inspir si dupa expir ) şi cunoaste-l pe Cunoscator (cunoaşte-te pe tine însuţi). [DM]/ Cu o
devoţiune neţărmurită, centrează-te pe cele două joncţiuni ale respiraţiei şi cunoaşte-te pe tine
însuţi. ([3] vol.1-p.77) / Cu profundă evlavie, te centrezi pe cele două cotituri ale respiraţiei şi îl
afli pe cel care ştie. ([4] p. 87)/ With utmost devotion, center on the two junctions of breath and
know the knower.[1] / Avec la plus grande dévotion, concentrez-vous sur les deux jonctions de
la respiration et connaissez-vous vous- même./ Avec une dévotion extrême, centre-toi sur les
deux jonctions du souffle et connais celui qui connaît./ Con somma devozione, centrati sulle due
giunture del respiro e conosci colui che conosce. vedeti explicatia VB8

9. VB9. Dharana 54 Sutra/Shloka n° 77 9a. Stai întins ca un mort ; 9b. Ocupat de mânie; 9c.
Priveşte ţintă fără să clipeşti; 9d Suge ceva şi să devii suptul : Stai întins ca un mort (cadavru).
Purtat ( ocupat; inebunit) de furie/mânie, rămâi aşa (stai nemişcat). Ori priveşte ţintă/ fix in gol
fără să clipeşti. Sau suge ( aspira; inspiră un parfum) ceva şi să devii suptul (aspirarea, inspiraţia)
[DM]. / Stai întins precum un mort. Chiar înfuriat la culme fiind, stai nemişcat. Sau priveşte fără
să mişti nici o geană. Sau inspiră ceva şi devino inspiraţia. ([3] vol.1-p.77)/ Intins ca un mort.
Invelit în mânie, stai aşa. Sau priveşti ţintă, fără să mişti măcar o geană. Sau sugi şi devii însuşi
suptul. ([4] p. 88)/ Lie down as dead( like a corpse). Enraged in wrath, stay so. Or stare without
moving an eyelash. Or suck something and become the sucking./ Restez allongé comme un mort
( un cadavre). Emporté par la colère (rage), restez ainsi. Ou alors, regarde fixement sans ciller.
Ou bien encore, aspirez et devenez l'aspiration ( suce quelque chose et deviens la succion). /
Rimanere sdraiato come morta (o un cadavere). Infuriata d’ira, resta così. Guarda fisso senza
muovere ciglio. Oppure O succhia qualcosa e diventa il succhiare. vedeti explicatia VB9

Capitolul/ Chapter /Chapitre 7 (p.109):


Tehnici pentru destindere / Techniques to put you at ease

S U T R E L E/ SUTRAS:
10. VB10. Dharana 43 Sutra/Shloka n° 66 Să devii dezmierdarea :In timp ce eşti tandru
mângâiată, Dulce Prinţesă, trăieşte această iubire ca pe o viaţă veşnică. ([3] vol.1-p.115)/ Sub
mângâieri, dulce prinţesă, intră în dezmierdare ca viaţă veşnică. ([4] p.115)/ While being
caressed, Sweet Princess, enter the caress as everlasting life. / Pendant la caresse, Douce
Princesse, entre dans cette caresse comme dans une vie qui n'a pas de fin. /Pendant que tu es
caressée, douce princesse, pénètre la caresse comme vie éternelle / Mentre vieni accarezzata,
dolce principessa, entra in quella carezza come vita eterna. vedeti explicatia VB10

11. VB11. Dharana 44 Sutra/Shloka n° 67 11. Inchide-ţi simţurile, devino de piatră : [Devino de
piatră şi] Inchide porţile simţurilor când simţi furnicături(in meditaţie). Atunci. [DM]/ Inchide
uşile simţurilor când simţi furnicătura unei furnici. Atunci. ([3] vol.1-p.115) /Inchide uşa
simţurilor când simţi târâşul furnicii. Atunci. ([4] p.120) /Ferecă uşile simţurilor când simţi
furişarea unei furnici. Apoi. ([8] sutra 42)/ Stop the doors of the senses while feeling the creeping
of an ant. Then. / Fermez les portes des sens au chatouillement d'une fourmi. Alors. / Ferme la
porte des sens lorsque tu sens qu’arrive un fourmillement. Ensuite./ Chiudi le porte dei sensi
quando senti il solletico di una formica. Allora! vedeti explicatia VB11

12. VB12. Dharana 58 Sutra/Shloka n° 82 Lasă-te să devii fără greutate : Atunci când eşti aşezat
pe un pat sau pe un scaun, lasă-te să devii fără greutate (uşor ca un fulg; sa pluteşti in spaţiu), şi
mergi dincolo de minte. [DM] /Când eşti pe un pat sau pe un scaun, lasă-te să fii fără greutate,
dincolo de minte. ([3] vol.1-p.115) / Eşti pe pat sau pe scaun, laşi greutatea să dispară, dincolo de
minte. ([4] p. 122)/ Când eşti pe un pat sau pe un scaun, lasă-te să devii lipsită de greutate,
dincolo de minte. ([8] sutra 57)/ When on a bed or a seat, let yourself become weightless, beyond
mind. / Allongé ou assis, plus léger qu'une plume, allez au-delà du mental./ Sur un lit ou sur un
siège, laisse-toi devenir sans poids, au-delà du mental./ Quando sei sdraiata su un letto o seduta
su una sedia, lasciati diventare senza peso, oltre la mente. vedeti explicatia VB12

Capitolul/ Chapter /Chapitre 9 (p.141):


Tehnici de centrare /Techniques for centering
SUTRELE/ SUTRAS:

13. VB13. Dharana 9 Sutra/Shloka n° 32 Concentrează-te în întregime asupra unui obiect :


Sau, imaginează-ţi cele cinci cercuri colorate de pe coada păunului ca fiind cele cinci simţuri ale
tale în spaţiul nelimitat. Acum lasă frumuseţea lor să umple spaţiul. ([3] vol.1-p.151)/ Sau
închipuie-ţi cele cinci cercuri colorate pe coada păunului drept cele cinci simţuri ale tale în spaţiu
nelimitat. Acum lasă frumuseţea să se topească în interior.([4] p. 147)/ Sau închipuie-ţi ca acele
cinci cercuri colorate din coada păunului sunt cele cinci simţuri ale tale în spaţiul de necuprins.
Acum lasă-le frumuseţea să se topească înăuntru.([8] sutra 9)/ / Or, imagine the five-colored
circles of the peacock tail to be your five senses in illimitable space. Now let the beauty melt
within. / Ou bien, imaginez que les cinq couleurs des ocelles du paon sont vos cinq sens, dans un
espace sans limites. Laissez leur beauté envahir l'espace. / Ou, imagine que les cercles aux cinq
couleurs de la roue du paon soient les cinq sens dans l’espace illimité. Maintenant, laisse leur
beauté se fondre ensemble./ Oppure, immagina che i cerchi dai cinque colori della coda del
pavone siano i tuoi cinque sensi, nello spazio illimitato. Ora lascia che la loro bellezza si dissolva
all’interno. vedeti explicatia VB13

13. VB13bis. Dharana 10 Sutra/Shloka n° 33 Similar, priveşte la orice punct din spaţiu sau de pe
un zid - până când punctul se dizolvă. Astfel, dorinţa ta pentru altceva se realizează. ([3] vol.1-
p.151)/ La fel, cu orice punct în spaţiu sau pe un zid – până ce punctul se dizolvă. Atunci dorinţa
pentru altul se împlineşte. ([4] p. 147)/ Tot aşa in orice punct din spaţiu ori pe un perete - până ce
punctul se dizolvă. Atunci dorinţa pentru altul devine adevărată .([8] sutra 9)/ Similarly, at any
point in space or on a wall - until the point dissolves. Then your wish for another comes true. /
De même, n'importe quel point dans l'espace ou sur un mur. Jusqu'à ce que le point se dissolve.
Alors, le désir d'autre chose se réalisera / De même pour n’importe quel point de l’espace ou
d’un mur jusqu’à ce que le point se dissolve. Alors ton désir pour un autre devient vrai./ Allo
stesso modo, in qualsiasi punto dello spazio, o su di un muro – finché il punto non si dissolva.
Allora il tuo desiderio per un altro si avvera. vedeti explicatia VB13

14. VB14. Dharana 12 Sutra/Shloka n° 35 Pune-ţi întreaga ta atenţie în centrul coloanei


vertebrale: Pune-ţi întreaga ta atenţie în nervul, delicat ca o fibră de lotus, din centrul coloanei
vertebrale. Astfel vei fi transformată. ([3] vol.1-p.151)/ Concentrezi întreaga atenţie în nerv,
delicat ca firul de lotus, în centrul coloanei vertebrale. Astfel eşti transformat. ([4] p. 152)
/Concentrează-ţi întreaga atenţie asupra nervului, delicat ca fibra de lotus, din centrul coloanei
tale vertebrale. Prin aceasta fii transformată. ([8] sutra 11) /Place your whole attention in the
nerve, delicate as a lotus thread, in the center of your spinal column. In such be transformed./
Concentrez toute votre attention sur le nerf, aussi délicat qu'une fibre de lotus, au centre de la
colonne vertébrale. Et ainsi, soyez transformé. / Placez toute votre attention dans le nerf, aussi
délicat qu’une tige de lotus, au centre de votre colonne vertébrale. Ainsi soyez transformé./ Poni
tutta la tua attenzione sul nervo, delicato come il filamento del loto, nel centro della tua spina
dorsale. In esso sii trasformata. vedeti explicatia VB14

Capitolul/ Chapter /Chapitre11 (p. 173)


Tehnici de pătrundere în centrii interiori / Techniques to penetrate the inner centers
SUTRELE/ SUTRAS:

15. VB15. Dharana 13 Sutra/Shloka n° 36 Inchide toate deschiderile capului tău : Astupând cele
şapte deschizături ale capului cu mâinile, spaţiul dintre ochi devine atotcuprinzător. ([3] vol.1-
p.186) / Inchizând cu mâinile cele şapte deschideri ale capului, un spaţiu dintre ochi devine
atotcuprinzător. ([4] p. 177)/ Inchizând cu palmele cele şapte deschizături ale capului, un spaţiu
dintre ochi tăi devine atotcuprinzător. ([8] sutra 12) / Closing the seven openings of the head
with your hands, a space between your eyes becomes all inclusive. / Ferme les sept ouvertures de
la tête avec tes mains : tu vois un espace entre les yeux, incluant tout./ Les sept ouvertures de la
tête closes avec les mains, un espace entre les yeux soyez en vous. / Chiudendo le sette aperture
della testa con le mani, uno spazio tra gli occhi diventa onnicomprensivo. vedeti explicatia VB15

16. VB16. Dharana 26 Sutra/Shloka n°49 Absoarbe simţurile în inimă : Binecuvântato, când
simţurile sunt absorbite in inimă, atinge centrul lotusului. [3] vol.1-p.186 / Binecuvântatule, în
timp ce simţurile îţi sunt absorbite de inimă, ajungi în centrul lotusului. ([4] p. 180) /
Binecuvântato, in vreme ce simţurile sunt absorbite in inimă, ajungi in centrul lotusului.([8] sutra
25)/ Dizolva/topeste simţurile în inimă si vei atinge centrul lotusului / Blessed one, as senses are
absorbed in the heart, reach the center of the lotus. / Tandis que les sens sont absorbés par le
cœur, atteignez le centre du lotus. /Toi qui est bénie, comme les sens sont absorbés dans le cœur,
atteins le centre du lotus. /O beata, quando i sensi sono assorbiti nel cuore, raggiungi il centro del
loto. vedeti explicatia VB16

17. VB17. Dharana 27 Sutra/Shloka n° 50 Nu alege, rămâi în mijloc : Cu mintea golită de


gânduri, rămâi la mijloc - până la (Trezire). ([3] vol. 1-186) / Mintea neatentă, rămâi la mijloc -
până la.([3] vol. 1-186) / Minte care nu iei seama, rămâi în mijloc – până când. ([4] p. 184) / Fără
să iei aminte la minte, rămâi la mijloc - până atunci([8] sutra 26)/ Unminding mind, keep in the
middle - until./ Oublieux de la pensée, restez au milieu jusqu'à l'Eveil. /L’esprit sans pensée,
reste au milieu - jusqu’à. / Incurante della mente, tieniti nel mezzo – fino a che. vedeti explicatia
VB17

Capitolul/ Chapter /Chapitre 13 (p. 203):


Pătrunderea în centrarea interioară /Entering the inner centering
SUTRELE/ SUTRAS:
18. VB18. Dharana 39 Sutra/Shloka n° 62 Priveşte cu drag la un obiect : Priveşte iubitor la un
obiect. Nu te îndrepta spre alt obiect. Aici în mijlocul obiectului - află binecuvântarea. ([3] vol.1-
p.218)/ Priveşte cu drag un obiect oarecare. Nu trece la altul. Aici, în mijlocul obiectului –
binecuvântarea. ([4] p. 207)/ Priveste cu dragoste un obiect. Nu privi nimic altceva. Aici, in
centrul acestui obiect, gaseste FERICIREA [9]./ Look lovingly at an object. Do not go on to
another object. Here in the middle of the object - the blessing. / Regardez avec amour un objet.
Celui-là et pas un autre. Là, au milieu de l'objet la félicité./ Regarde quelque objet avec amour.
Ne te détourne pas vers un autre objet. Ici, au centre de cet objet - la béatitude./ Guarda con
amore un oggetto qualsiasi. Non passare a un altro oggetto. Qui, nel mezzo dell’oggetto, la
beatitudine. vedeti explicatia VB18

19. VB19. Dharana 55 Sutra/Shloka n° 78 Stai numai pe fese: Fără sprijin pe mâini sau picioare,
stai doar pe fese. Brusc, centrarea.([3] vol.1-p.218)/Fără sprijin în mâini sau picioare, stai numai
pe fese. Dintr-odată, centrarea. ([4] p. 212)/ Fără sprijin pe mâini sau pe picioare, şezi doar pe
fese. Dintr-odată, echilibrarea ([8] sutra 53)/ Without support for feet or hands, sit only on the
buttocks. Suddenly, the centering. / Sans appui pour tes pieds ou pour tes mains, assieds-toi
seulement sur le postérieur. Soudain, la sensation du centre./ Senza un supporto per i piedi o per
le mani, siediti unicamente sulle natiche. All’improvviso, la centratura. vedeti explicatia VB19

20. VB20. Dharana 60 Sutra/Shloka n° 83 Cum să meditezi într-un vehicul în mişcare : 20. Intr-
un vehicul în mişcare, prin legănare ritmică, experienţa. Sau într-un vehicul care nu se mişcă,
balansându-te lent în cercuri invizibile. ([3] vol.1-p.218)/ In vehiculul aflat în mişcare, te legeni
ritmic, experienţa. Sau, într-un vehicul care stă, te roteşti încet în cercuri invizibile. ([4] p. 214)
/ Intr-un vehicul care se mişcă, prin legănare ritmică, traieşte senzaţia experienţa. Ori într-un
vehicul care stă pe loc, legănându-te din ce in ce mai se încet în cercuri invizibile. ([8] sutra 58) /
In a moving vehicle, by rhythmically swaying, experience. Or in a still vehicle, by letting
yourself swing in slowing invisible circles. / Dans un véhicule en marche, par le balancement
rythmé, l'expérience. Ou dans un véhicule immobile, en oscillant en lents cercles invisibles./
Dans un véhicule en mouvement, oscillant régulièrement, éprouve. Ou, dans un véhicule
immobile, en te laissant balancer dans des cercles invisibles qui ralentissent. / In un veicolo in
movimento, oscillando ritmicamente, sperimenta. Oppure in un veicolo fermo, dondolandoti in
invisibili circoli che rallentano. vedeti explicatia VB20
21. VB21. Dharana 70 Sutra/Shloka n° 93 Concentrează-te asupra unei dureri din corp :
Străpunge cu un ac o parte din forma ta plină de nectar, pătrunde uşor în străpungere şi atinge
puritatea internă. ([3] vol.1-p.218)/ Inţepi cu un ac o parte a formei pline de nectar şi pătrunzi
uşor prin înţepătură, atingi puritatea interioară. ([4] p. 217)/ Străpunge cu un ac o parte a formei
tale pline de nectar, şi intră cu blandete în străpungere . ([8] sutra 68)/ Pierce some part of your
nectar-filled form with a pin, and gently enter the piercing and attain to the inner purity. / Percez
avec une aiguille un endroit de la forme remplie de nectar et doucement pénétrez la piqûre pour
atteindre la pureté intérieure. /Perce quelque endroit de ta forme gonflée de nectar avec une
aiguille, et pénètre en douceur dans cette douleur./ Fora una parte qualsiasi della tua forma colma
di nettare con uno spillo, e con gentilezza penetra la foratura e consegui la purezza interiore.
vedeti explicatia VB21

Capitolul/ Chapter /Chapitre15:


Catre intangibila realitate interioară /Toward the untouched inner reality/ Vers la Réalité
Intérieure

SUTRELE/ SUTRAS:
22. VB22. Dharana 94 Sutra/Shloka n°119 Priveşte-ţi trecutul, ca un vis fără a te identifica/
implica/ Regardez votre passé dés-identifié /Vedere il passato come un sogno : Lasă-ţi atenţia să
se indrepte catre un loc unde se vede ceva ce se întâmplă in trecut, şi chiar forma dvs., după ce a
pierdut caracteristicile sale actuale, este transformată. [DM]/ Lasă mintea să revadă cu detaşare
unele întâmplări trecute şi chiar şi forma ta, pierzându-şi caracteristicile prezente, astfel este
transformată. [3] vol.1-p.254/ Laşi atenţia într-un loc din care vezi o întâmplare trecută, şi chiar
forma ta, după ce pierde toate trăsăturile de acum, este transformată. ([4] p. 241) /Let attention be
at a place where you are seeing some past happening, and even your form, having lost its present
characteristics, is transformed. / Placez votre attention sur un événement passé, et même votre
forme, ayant perdu ses caractéristiques présentes, sera transformée. /Que ton attention se porte en
un lieu où tu vois quelque événement passé, et même ta forme, ayant perdu ses caractéristiques
présentes, est transformée./ Fai che la tua attenzione sia in un punto dove puoi vedere qualche
evento passato, e perfino la tua forma, avendo perso le sue attuali caratteristiche, è trasformata.
vedeti explicatia VB22

23. VB23. Dharana 97 Sutra/Shloka n°122 Simte un obiect şi devino acel obiect : Simte un
obiect în faţa ta. în afară de acesta, simte absenţa tuturor celorlalte obiecte. Apoi, dincolo de
prezenţa obiectului şi absenţa celorlalte, realizează. ([3] vol.1-p.254). Simţi obiectul din faţa ta.
Simţi absenţa tuturor celorlalte obiecte. Apoi, laşi la o parte simţirea obiectului şi a absenţei,
înţelegi. ([4] p. 247) / Feel an object before you. Feel the absence of all other objects but this
one. Then, leaving aside the object-feeling and the subject-feeling, realize. / Ressentez la
présence d'un objet devant vous. Ressentez l'absence de tous les autres objets. Puis, au-delà de la
présence de l'un et de l'absence des autres, réalisez. /Sens un objet devant toi. Sens l’absence de
tous les autres objets, sauf de celui-ci. Puis laissant de côté l’objet-sensation et l’absence-
sensation, prends conscience./ Senti un oggetto di fronte a te. Percepisci l’assenza di ogni altro
oggetto, fatta eccezione per questo. Poi, lascialo da parte la sensazione dell’oggetto e la
sensazione dell’assenza, realizza. vedeti explicatia VB23

24. Ai grijă la stările sufleteşti : Simţi o pornire împotriva sau pentru cineva, nu o pune pe seama
aceluia, ci rămâi centrat. ([4] p. 249)/ When a mood against someone or for someone arises, do
not place it on the person in question, but remain centered.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 17 ( p. 267):


Câteva tehnici de stopare / Several stop techniques
SUTRELE/ SUTRAS:
25. VB25. Dharana 66 Sutra/Shloka n° 89 Stop ! : Chiar in momentul in care simţi impulsul de a
face ceva, opreşte-te ! ([3] vol.2-p.4)/ Exact când simţi impulsul de a face ceva, opreşte-te. ([4] p.
270) / Taman cand simti imboldul sa faci ceva , opreste-te([8] sutra 64) /Just as you have the
impulse to do something, stop/ Juste au moment où tu as l’impulsion de faire quelque chose,
arrête./ Appena hai l'impulso di fare qualcosa, fermati. vedeti explicatia VB25
26. VB26. Dharana 73 Sutra/Shloka n° 96 Cercetează orice dorinţă : Când apare o dorinţă, fii
conştient de existenţa ei. Apoi, brusc, renunţă la ea. ([3] vol.2-4)/ Când simţi că apare o dorinţă,
cerceteaz-o. Apoi, brusc, renunţă. ([4] p. 277) / Când se iveşte vreo dorinţă, cugeta la ea. Apoi,
dintr-o dată, părăseşte-o ([8] sutra 71) / When some desire comes, consider it. Then, suddenly,
quit it. / Lorsque vient quelque désir, considère-le. Puis soudain, quitte-le./ Quando arriva un
desiderio, consideralo. Poi, improvvisamente, mollalo. vedeti explicatia VB26

27. VB27. Dharana 87 Sutra/Shloka n° 111 Extenuează-te şi cazi la pământ : Aleargă (sau
roteşte-te in cerc) până la epuizare/extenuare şi apoi cazi la pământ, în această cădere/predare fii
intreg(total prezent); [DM]/ Umbla până la epuizare şi apoi cazand la pământ, fii total ([3] vol.2-
p.4) / Umblă de colo-colo până oboseşti, şi atunci, căzând la pământ, întregeşte-te în cădere. ([4]
p. 282)/ Hoinăreşte până ce te lasă puterile, şi apoi, prăbuşindu-te la pământ, în această prăbuşire
fii întreagă.([8] sutra 86)/ Roam about until exhausted and then, dropping to the ground, in this
dropping be whole. / Fatigue-toi jusqu’à n’en plus pouvoir, et laisse-toi tomber à terre : dans ce
laisser-aller, sois en plénitude. / Vagabonda in giro fino ad essere esausta e poi, cadendo a terra,
in questo cadere il tutto..vedeti explicatia VB27
Nota
Invârtirea sau rotirea misticilor este o formă de meditaţie (sama) activă in plan fizic, care provine
din cercurile dervişilor sufi, care încă o practică si azi/ Sufi whirling (or Sufi spinning) is a form
of Sama or physically active meditation which originated among Sufis, and which is still
practiced by the Sufi Dervishes
DM: epuizarea efortul este urmat de repaus; contractia (yang) de relaxare (yin); sistola de
diastolă;

Capitolul/ Chapter /Chapitre 19 (p.302):


O tehnică pentru tipul intelectual şi o tehnică pentru tipul sentimental /A Technique for the
intellectual and a technique for the feeling type
SUTRELE/ SUTRAS:
28. VB28. Dharana 88 Sutra/Shloka n° 112 Inchipuie-ţi că îţi pierzi toată energia : Atunci când
sunteţi treptat goliţi/lipsiţi de putere ( activitate epuizantă; expiraţie) şi de cunoaştere ( golire prin
chestionare, amplificarea agitaţiei minţii ori a indoielii pana la suspendarea activitatilor
cognitive). In momentul acestei goliri, transcendeţi [DM]/ Presupune ca devii treptat lipsit de
putere sau de cunoaştere. In momentul acestei privări, transcede. [3] 2-37 / Inchipuie-ţi că treptat
rămâi fără putere sau cunoştinţe. Chiar în clipa lipsei lor, transcende. ([4] p. 309) / Inchipuie-ţi că
eşti lipsită puţin câte puţin de putere ori de cunoaştere. In această clipă a lipsirii transcende. ([8]
sutra 87)/ Suppose you are gradually being deprived of strength or of knowledge. At the instant
of deprivation, transcend. / Suppose que tu sois progressivement privé de force ou de savoir. A
l’instant du dénuement, transcende./ Supponi di essere gradualmente deprivata di forza e
conoscenza. All'istante della deprivazione, trascendi. vedeti explicatia VB28

29. VB29. Dharana 96 Sutra/Shloka n°121 Predă-te : Devoţiunea eliberează. ([3]2-37) Veneraţia
eliberează.([4] p. 312)/ Evlavia eliberează.([8] sutra 96)/ Devotion frees/ La dévotion libère/ La
devozione libera. [1] [2][5];
Tipul de intuiţie (mati; cunoaştere nemijlocită ), care apare prin intensitatea devoţiunii în acea
fiinţă care este perfect detaşată/predată este cunoscută ca puterea lui Sankara (Shakti a lui
Shankara). Cineva ar trebui să o contemple pe aceasta permanent. Apoi, aceea fiinţă devine
Shiva însuşi./ The sort of intuition (mati) that emerges through the intensity of devotion in one
who is perfectly detached is known as the sakti of shankara. One should contemplate on it
perpetually. Then he becomes Shiva Himself. [Jaideva Singh]
Acest fel de intuiţie (cunoaştere directă, care este o manifestare a accesului la regimul divin sau
holografic de funcţionare), declanşată de devotare/predare, se naşte la fiinţa umană care a realizat
suprema detasare de la obiecte şi este chiar energia Binefăcătorului. Dacă este evocată permanent
se realizează identificarea cu Shiva/ Cette sorte d’intuition qui, grâce à l’intensité de l’adoration,
naît chez l’homme parvenu au parfait détachement, c’est l’énergie même du Bienfaisant. Qu’on
l’évoque perpétuellement et l’on s’identifiera à Shiva. [Lilian Silburn, 1961]
NOTA : Inlocuirea devoţiunii cu veneraţia [4] reprezintă o traducere eronată, fiindcă devoţiunea
(predarea, abandonarea) faţă de Dumnezeu este calea de eliberare folosită in Yoga Sutra (Ishvara
pranidhana reprezintă predarea catre, si iubirea pentru Dumnezeul dinlauntrul nostru in hinduism
si Yoga; Ishvarapranidhana represents surrender to, and love for, the divinity within the
individual in Hinduism and Yoga; http://en.wikipedia.org/wiki/Ishvarapranidhana), in Vijnana
Bhairava si in Bhakti Yoga ( yoga iubirii sau devotiunii descrisa in Bhagavad Gita); redăm mai
jos alte traduceri ale acestei sutra / Bhakti Yoga (Devanāgarī: भभभभभ भभभ) is a spiritual path
described in Hindu philosophy which is supposed to be for fostering love, utter faith and
surrender to God; http://en.wikipedia.org/wiki/Bhakti_yoga

Capitolul/ Chapter /Chapitre 21 (p.335):


Trei tehnici pentru privire / Three looking techniques
SUTRELE/ SUTRAS:
30. VB30. Dharana 11 Sutra/Shloka n° 34 Inchide ochii şi opreşte-le mişcarea: Cu ochii închişi,
observaţi in detaliu fiinţa interioară. Astfel, vei vedea adevărata ta natură. ([3] vol.2-p.68) / Cu
ochii închişi, îţi priveşti în amănunt fiinţa interioară. Astfel îţi vei vedea adevărata fire. ([4] p.
340)/ Cu ochii închişi, vezi în amănunt făptura dinăuntrul tău. Astfel vezi adevărata-ţi natură.
([8] sutra 10) / Cu ochii inchisi, vezi interiorul tau in detaliu. Apoi, vezi adevarata ta natura.[9]
Eyes closed, see your inner being in detail. Thus see your true nature. /"Les yeux clos, vois ton
être intérieur en détail. Ainsi, vois ta vraie nature."/ Ad occhi chiusi, vedi il tuo essere interiore in
dettaglio. Così vedi la tua vera natura vedeti explicatia VB30

31. VB31. Dharana 36 Sutra/Shloka n° 59 Priveşte un obiect ca pe un întreg: Priviţi un vas fără
a-i vedea pereţii sau părţile materiale. In câteva momente deveniţi constienţi.[DM] / Priveşte un
vas fără să-i vezi marginile sau materialul. In câteva momente devino conştient. ([3]vol.2-p.68)/
Priveşte un vas fără a-i vedea marginile sau materialul. În câteva clipe devii conştient. ([4] p.
344) /
Priveşte un castron fără să-i vezi laturile ori materia. In câteva clipe ajungi conştientă. ([8] sutra
34)/Look upon a bowl without seeing the sides or the material. In a few moments become aware.
/ Regarde au-dessus d’un bol sans voir les parois ou la matière. En quelques instants, deviens
conscient./ Guarda ad una ciotola senza vederne i lati o il materiale. In pochi momenti diventa
consapevole. vedeti explicatia VB31

32. VB32. Dharana 57 Sutra/Shloka n° 80 Priveşte un obiect ca şi cum ai face-o pentru prima
dată : Priveşte ca pentru prima oară o persoană frumoasă sau un obiect obişnuit. ([3] vol.2-p.68);
Priveşte o persoană fermecătoare sau un obiect obişnuit, priveşte-l de parcă ai face-o pentru
prima dată. ([4] p. 348) / Vezi ca şi cum ar fi pentru prima oară o persoană plină de frumuseţe ori
un lucru de rând. ([8] sutra 55) /See as if for the first time a beauteous person or an ordinary
object. / Vois, comme si c’était pour la première fois, une belle personne ou un objet
ordinaire./Vedi come per la prima volta una bella persona o un oggetto ordinario. vedeti
explicatia VB32

Capitolul/ Chapter /Chapitre 23 (p.369):


Mai multe metode de a privi / Several more looking methods
SUTRELE/ SUTRAS:
33. VB33. Dharana 61 Sutra/Shloka n° 84 Pur si simplu priveşte cerul albastru nemărginit de
dincolo de nori si intră in seninatate: Privind pur si simplu cerul albastru, dincolo de nori,
linistea; ([3] vol.2-p.99) / Doar privind cerul albastru, dincolo de nori, seninătatea. ([4] p. 377)/
Pur si simplu, privind cerul albastru de dincolo de nori, seninătatea. ([8] sutra 59) /Simplu,
privind cerul albastru in spatele norilor, gaseste SENINATATEA [9].
Simply by looking into the blue sky beyond clouds, the serenity. /En regardant simplement dans
le ciel bleu au-delà des nuages, la sérénité./ Semplicemente guardando nel cielo blu oltre le nubi,
la serenità. / If one making himself thoroughly immobile1 beholds the pure (cloudless) sky 2
with fixed eyes, 3 at that very moment, O goddess, he will acquire the nature of Bhairava. ([11].
Jaidev Singh) vedeti explicatia VB33

34. VB34. Dharana 89 Sutra/Shloka n° 113 O tehnică secretă - Ascultarea : Ascultă în vreme ce
este împărtăşită învăţătura mistică supremă: cu ochii încremeniţi, fără să clipeşti, şi pe dată devii
complet liber. [3] vol.2-p.99/ Ascultă în vreme ce este împărtăşită învăţătura mistică supremă: cu
ochii încremeniţi, fără să clipeşti, şi pe dată devii complet liber. ([4] p. 378) / Ascultă în vreme ce
este împărtăşită învăţătura mistică supremă: cu ochii încremeniţi, fără să clipeşti, să devii pe dată
cu totul liberă.([8] sutra 88)/ Listen while the ultimate mystical teaching is imparted. Eyes still,
without blinking, at once be absolutely free. / Écoute tandis que l’ultime enseignement mystique
est exposé : les yeux fixes, sans ciller, aussitôt tu deviens absolument libre./ Ascolta mentre è
impartito il supremo insegnamento mistico. Occhi fermi, senza sbattere le palpebre, subito
diventa assolutamente libera. vedeti explicatia VB34

35. VB35. Dharana 90 Shloka n° 115 Priveşte într-o fântână adâncă : La marginea unei fântâni
foarte profunde priveşte fix în adâncurile ei până când [ se deschide] miraculosul ( oprirea mintii
prin uimire, mirare) ([3] vol.2-p.99 )/ La marginea unei fântâni adânci, priveşte fix în adâncurile
ei până – minunăţie.([4] p. 381)/ Pe ghizdul unui puţ adânc, priveşte liniştită in adâncurile lui
până ce- starea de minunare ([8] sutra 90)/ At the edge of a very deep well look steadily into its
depths until—the wondrousness. / Sur la margelle d’un puits profond, regarde fixement dans ses
profondeurs jusqu’à - l’émerveillement./ Sul bordo di un pozzo profondo guarda fissamente nelle
sue profondità finché -- la meraviglia. vedeti explicatia VB35

36. Retrage-te complet (p. 382): Priveşte un obiect, apoi încet retrage-ţi privirea de la el, apoi
încet retrage-ţi gândul de la el. Apoi./ Look upon some object, then slowly withdraw your sight
from it, then slowly withdraw your thought from it. then.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 25 (p. 401):


De la cuvinte, prin sunete pure, la fiinţă / From words to pure sounds to being
SUTRELE/ SUTRAS:
37. VB37. Dharana 7 Sutra/Shloka n° 30 Dincolo de cuvinte şi sunete : Devi, imagineaza-ti
literele sanscrite in aceste concentrari pline de miere ale Constiintei, mai inta ca llitere, apoi mai
subtile, ca sunete, apoi si mai subtile ca stare. Apoi, renuntand la ele, fii libera. ([3] vol.2-p.131)/
Devi, închipuie-ţi, în aceste focare de conştiinţă pline de nectar, literele sanscrite, mai întâi ca
litere, apoi, mai subtil, ca sunete, apoi, cel mai subtil, ca trăire. Şi apoi, lăsându-le deoparte,
eliberare. ([4] p. 406) / Devi, închipuie-ţi literele sanscrite în aceste focare de conştienţă pline de
miere, întâi ca litere, apoi, mai diafan, ca sunete, iar apoi ca senzaţia cea mai delicată. Apoi,
lăsându-le deoparte, fii liberă. ([8] sutra 7) / Devi, imagine the Sanskrit letters in these honey-
filled foci of awareness, first as letters, then more subtly as sounds, then as most subtle feeling.
Then, leaving them aside, be free. / Devi, imagine les lettres sanskrites dans ces foyers de
vigilance emplis de miel, d’abord en tant que lettres, puis de manière plus subtile en tant que
sons, ensuite en tant que sensation la plus fine. Puis, les laissant de côté, sois libre./ Devi,
immagina le lettere sanscrite in queste focalizzazioni mielate di consapevolezza, prima come
lettere, poi più sottilmente come suoni, poi come la più sottile sensazione. Poi, lasciandoli da
parte, sii libera. vedeti explicatia VB37

38. VB38. Dharana Sutra/Shloka n° Simte-te în centrul sunetelor : Scaldă-te în centrul sunetului,
ca in sunetul continuu al unei caderi de apa. Sau, punandu-ti degetele in urechi, asculta sunetul
sunetelor. ([3] vol.2-p.131)/ Scaldă-te în centrul sunetului precum în sunetul necurmat al
cascadei. Sau, punându-ţi degetele în urechi, auzi sunetul sunetelor. ([4] p. 412) / Scaldă-te în
miezul sunetului ca în sunetul continuu al unei cascade. Sau, astupându-ţi urechile cu degetele,
auzi sunetul sunetelor. ([8] sutra 14) / Bathe in the center of sound, as in the continuous sound of
waterfall. Or, by putting the fingers in the ears, hear the sound of sounds. / "Baigne-toi dans le
centre du son, comme dans le son continu d'une cascade. Ou, en mettant tes doigts dans tes
oreilles, entends le son des sons." /. Bagnati nel centro del suono, come nel continuo suono di
una cascata. O, mettendo le dita nelle orecchie, ascolta il suono dei suoni. vedeti explicatia VB38

Capitolul/ Chapter /Chapitre 27 (p.433)


Absenţa şi plenitudinea sunetului şi deplina conştienţă / Soundlessness, soundfulness and total
awareness
S U T R E L E/ SUTRAS:
39. VB39. Dharana 16 Sutra/Shloka n°39 Intonează un sunet şi vei deveni acel sunet: Intoneaza
lent un sunet ca AUM. Asa cum sunetul intra plin de sunet, la fel si tu.( [3] vol.2-p.165)Intonează
rar un sunet, precum "aum". Pe măsură ce sunetul intră în deplinătatea sunetului, vei intra şi tu.
([4] p. 436) / Intonează un sunet, cum ar fi AUM, incet. Pe măsură ce sunetul pătrunde în starea
de sunet, pătrunzi şi tu. ([8] sutra 15)/ Intone a sound, as AUM, slowly. As sound enters
soundfulness, so do you. / Entonne un son, comme a-u-m, lentement. Tu entres avec le son dans
la plénitude"/ Intona un suono, come aum, lentamente. Come il suono entra la non-sonorità, così
fai tu. vedeti explicatia VB39

40. VB40. Dharana 17 Sutra/Shloka n° 40 Ascultă un sunet ce se stinge : La inceputul si la


rafinarea gradata a sunetului oricarei litere; trezeste-te ( [3] vol.2-p.165) / La început şi în timpul
purificării treptate a sunetului oricărei litere, treaz. ([4] p. 443) / La inceputul şi în desăvarşirea
gradată a sunetului oricărei litere; trezeşte-te. ([8] sutra 16) / La inceputul rafinarii gradate a unui
sunet, trezeşte-te. (se refera la sunetele subtile interioare)[9]/ In the beginning and gradual
refinement of the sound of any letter, awake. / Dans le commencement et dans l’affinement
progressif du son d’une lettre, éveille-toi./ Nell'inizio e graduale raffinamento del suono di ogni
lettera, risvegliati. vedeti explicatia VB40

41. VB41. Dharana 18 Sutra/Shloka n°41 Ascultă un instrument cu coarde : In timp ce auzi
instrumentele cu coarde, asculta sunetul lor central compus; astfel, omniprezenta; ([3] vol.2-
p.165)/ In timp ce asculţi instrumente cu coarde, urmăreşte sunetul central al compoziţiei; astfel
omniprezenţa. ([4] p. 445) / In vreme ce asculţi instrumente cu coarde, auzi sunetul lor central
combinat; ca atare, omniprezenţa. ([8] sutra 17)/ Atunci cand asculti instrumente cu coarde,
asculta sunetul central omniprezent.(se refera la sunetele subtile interioare)[9]/ While listening to
stringed instruments, hear their omnipresent central sound; thus omnipresence. /18. Si,
indifférent à toute autre chose, on suit attentivement les sons prolongés d'instruments à cordes,
ou autres, à la fin de chaque son, la splendeur infinie du firmament se déploiera. Mentre ascolti
strumenti a corda, odi il loro suono composito centrale; così onnipresenza. vedeti explicatia
VB41

Capitolul/ Chapter /Chapitre 29 (p.463):


Metode pentru abandonarea minţii / Sound methods for the dropping of the mind
SUTRELE/ SUTRAS:
42. VB42. Dharana 19 Sutra/Shloka n°42 Foloseşte sunetul ca pe o trecere înspre simţire :
Intoneaza cu voce tare un sunet, apoi din ce in ce mai putin audibil, pana cand sentimentul se
adanceste in aceasta armonie tacuta. ([3] vol.2-p.196)/ Intonează un sunet, mai întâi tare, apoi din
ce în ce mai încet pe măsură ce simţirea se adânceşte în tăcuta armonie. ([4] p. 468)/ Intonează
un sunet cu glas tare, apoi din ce în ce mai încet, pe măsură ce senzaţia se adânceşte în această
armonie tăcută. ([8] sutra 18)/ Intone a sound audibly, then less and less audibly as feeling
deepens into this silent harmony. / Entonne un son de façon audible, puis de façon de moins en
moins audible, au fur et à mesure de ta sensation dans cette harmonie silencieuse./ Intona un
suono udibile, poi meno e meno udibile mentre il sentire sprofonda in questa silente armonia.
vedeti explicatia VB42

43. VB43. Dharana 58 Sutra/Shloka n° 81 Concentrează-ţi mintea asupra limbii : Avand gura
intredeschisa focalizeaza-ti mintea in mijlocul limbii. Sau, cand respiratia patrunde inauntru,
simte sunetul "HH". ([3] vol.2-p.196)/ Cu gura uşor întredeschisă, păstrează mintea în mijlocul
limbii. Sau, când răsuflarea pătrunde tăcut, simte sunetul "Aah".([4] p. 473) / Cu gura puţin
deschisă, păstrează mintea în mijlocul limbii. Ori, in vreme ce răsuflarea pătrunde tăcut in trup,
simte sunetul HH. ([8] sutra 56) / With mouth slightly open, keep mind in the middle of the
tongue. Or, as breath comes silently in, feel the sound 'HH'. / La bouche légèrement entrouverte,
garde le mental au milieu de la langue. Ou tandis que le souffle entre silencieusement, sens le
son HH./ Con la bocca leggermente aperta, tieni la mente nel centro della lingua. O, mentre il
respiro silenziosamente entra dentro, senti il suono "hh". vedeti explicatia VB43
44. VB44. Dharana 67 Sutra/Shloka n° 90 O tehnică pentru cei cu urechea sensibilă: Centreaza-
te pe sunetul "AUM" fara nici un "A" sau "M". ([3] vol.2-p.196)/ Centrează-te pe sunetul "Aum"
fără "A" sau "M".([4] p. 476)/ Centrează-te pe sunetul AUM fără A sau M ([8] sutra 65) /
Center on the sound "AUM" without any "A" or "M". /Concentre-toi sur le A-U-M sans « A » ni
« M »./ Centrati nel suono "AUM" senza alcuna "A" o "M"; vedeti explicatia VB44
Capitolul/ Chapter /Chapitre 31 (p. 496):
De la sunet la liniştea interioară / From sound to inner silence
SUTRELE/ SUTRAS:

45. VB45. Dharana 68 Sutra/Shloka n° 91 Intonează un cuvânt care se termină în "AH" :


Intoneaza incet un cuvânt care se termina in "AH". Apoi in HH, fara efort, spontaneitatea. ([3]
vol.2-p.228)/ Intonezi în tăcere un cuvânt care se termină în "AH". Şi apoi, în "HH", fără efort,
spontaneitate. ([4] p. 498)/ Intonează tăcut un cuvânt care se sfârşeşte in "AH". Apoi in HH, fără
strădanie, spontaneitatea. ([8] sutra 66) / Silently intone a word ending in 'AH'. Then in the 'HH',
effortlessly, the spontaneity. /Entonne silencieusement un mot qui se termine en AH. Alors, dans
le HH, sans aucun effort, la spontanéité./ Silenziosamente intona una parola che termina in "ah".
Poi nel "hh," senza sforzo, la spontaneità. vedeti explicatia VB45

46. Inchizi urechile şi contracţi rectul : Inchizi urechile prin apăsare şi rectul prin contracţie,
pătrunzi în sunet. ([4] p. 505)/ Stopping ears by pressing and the rectum by contracting, enter the
sound.
47. Foloseşte-ţi numele ca pe o mantră : Lasă sunetul numelui tău să pătrundă şi, prin acest sunet,
toate sunetele. ([4] p. 509) / Enter the sound of your name and, through this sound, all sounds.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 33 (p. 530):


Spiritualitatea actului sexual tantric / The spirituality of the trantic sex act
SUTRELE/ SUTRAS:

48. VB48.. Dharana 45 Sutra/Shloka n° 68 In actul sexual, nu căuta eliberarea : La începutul


uniunii sexuale îndreaptă-ţi atenţia asupra focului de la început şi menţine-te în el (in actul sexual
nu cauţi eliberarea, sfârşitul, efectul), pentru a evita cenusa la sfarşit ( stingerea focului; relaxarea
negativa; epuizarea) [DM]/ La inceputul uniunii sexuale fii atent pe focul de la inceput si
continuaind astfel, evita taciunii incinsi de la sfarsit. ([3] vol.2-p.260)/ La începutul unirii prin
sex, urmăreşti cum se aprinde focul şi aşa, păstrându-l, eviţi tăciunii la sfârşit. ([4] p. 533) / La
începutul contopirii sexuale, rămâi atentă la focul de la inceput şi, continuând astfel, fereşte-te de
jarul de la sfârşit. ([8] sutra 43) / At the start of sexual union keep attentive on the fires in the
beginning, and so continuing, avoid the embers at the end/ Au début de l’union sexuelle, porte
ton attention sur le feu dès le commencement, et en continuant ainsi, évite les braises ardentes à
la fin. / All'esordio dell'unione sessuale mantieniti attenta sul fuoco all'inizio, e così continuando,
evita le braci alla fine. vedeti explicatia VB48

49. VB49. Dharana 46 Sutra/Shloka n° 69 Tremurând în sex: Atunci când, într-o astfel de
îmbrăţişare (uniune sexuala) simturile tale se cutremură ca frunzele în timpul furtunii (orgasm),
intraţi in această cutremurare [DM]/ Cand intr-o astfel de imbratisare simturile vibreaza precum
frunzele, patrunde in aceasta vibratie ([3] 2-260)/ Când într-o asemenea îmbrăţişare simţurile îţi
freamătă precum frunzele, pătrunde în acel freamăt. ([4] p. 536)/ Când în această îmbrăţişare
simţurile îţi sunt zguduite ca frunzele, pătrunde în această zguduire. ([8] sutra 44) / / When in
such embrace your senses are shaken as leaves, enter this shaking. / Lorsqu’en une telle étreinte
tes sens sont agités comme des feuilles, pénètre cette agitation./ Quando in tale abbraccio i tuoi
sensi sono scossi come foglie, entra questo scuotimento. vedeti explicatia VB49

50. VB50. Dharana 47 Sutra/Shloka n° 70 Fă dragoste fără partener : Singură amintirea unităţii,
fără acea îmbrăţişare, aduce transformarea.[DM]( folosirea evocării pt intrare in transă; Milton
H. Erickson )/ Chiar amintindu-ti uniunea, fara imbratisare, transformarea. ([3] vol.2-
p.260)/Chiar amintirea unirii, fără îmbrăţişare, transformare. ([4] p. 537) / Chiar şi amintindu-ţi
de contopire, fără de îmbrăţişare, transformarea. ([8] sutra 45)/ / Even remembering union,
without the embrace, transformation/ Même dans le souvenir de l’union, sans l’étreinte, la
transformation / Persino ricordando l'unione, senza l'abbraccio, trasformazione. vedeti explicatia
VB50
51. VB51. Dharana 48 Sutra/Shloka n° 71 Când bucuria răsare la revederea unui prieten plecat
de mult, devino bucurie : Văzand cu bucurie un prieten de mult plecat, pătrunde aceasta bucurie.
[3] vol.2-p.260/ Veselia întâlnirii cu un prieten de mult absent, pătrunde această veselie. ([4] p.
539)/ Când întâlnesti cu bucurie un prieten care a lipsit multa vreme, pătrunde în această bucurie.
([8] sutra 46)/ On joyously seeing a long-absent friend, permeate this joy. / Dans la joie de voir
un ami longtemps absent, pénètre cette joie. / Nel vedere gioiosamente un amico da lungo
assente, permea questa gioia. vedeti explicatia VB51

52. VB52. Dharana 49 Sutra/Shloka n° 72 Mănâncă şi bea conştient: Când mănânci sau bei
(conştient ) devino gustul mâncării sau băuturii, şi fii umplut [DM]/ Când mănânci sau bei,
devino gustul mâncării sau al băuturii şi fii plin. ([3] vol.2-p.260)/ Mănânci sau bei, devii gustul
acela, fii plin. ([4] p. 541) / Când mănânci ori bei, prefă-te in gustul hranei ori al băuturii şi fii
umplut. ([8] sutra 47) / When eating or drinking, become the taste of food or drink, and be filled./
Quand tu manges ou quand tu bois, deviens le goût de l’aliment ou de la boisson, et sois empli./
Quando mangi o bevi, diventa il sapore del cibo o bevanda, e sii riempita. vedeti explicatia VB52

Capitolul/ Chapter /Chapitre 35 (p557):


Intoarcerea în interior, înspre real / Turning inward toward the real
SUTRELE/ SUTRAS:
53. VB53. Dharana 50 Sutra/Shloka n° 73 Amintirea de sine /Se souvenir de soi: O, tu, cea cu
ochii de lotus, dulce la atins, când cânţi, când vezi, când guşti, fii conştientă că tu exişti şi
descoperă nemurirea; ([3] vol.3-p.4)./ Tu, fiinţă cu ochi de lotus, delicată la atingere, în cânt, în
privire, în savoare, dă-ţi seama că eşti şi descoperă veşnicia. ([4] p. 561)/ O, tu, cea cu ochi de
lotus, dulce la atingere, atunci când cânţi, priveşti, guşti, fii conştientă că eşti şi descoperă
fiinţarea veşnică. ([8] sutra 49)/ O lotus-eyed one, sweet of touch, when singing, seeing, tasting,
be aware that you are and discover the ever-living. / O toi œil de lotus, douceur du toucher,
lorsque tu chantes, lorsque tu vois, lorsque tu goûtes, sois consciente que tu es et découvre
l’éternité. / Oh occhi di loto, dolce di tatto, quando canti, vedi, gusti, sii consapevole di essere e
scopri ciò che sempre vive. vedeti explicatia VB53

54. VB54. Dharana 51 Sutra/Shloka n° 74 Simte satisfacţia: 54. Oriunde este găsită satisfacţia, in
orice act, reaminteşte-ţi asta. ([3] vol. 3-p.4)/ Oriunde găseşti satisfacţie, în orice act, o trăieşti.
([4] p. 564)/ Ori de câte ori afli mulţumirea, in orice ai face, implineşte aceasta ([8] sutra 49) /
Wherever satisfaction is found, in whatever act, actualize this. / Dès que la satisfaction est
trouvée, dans quelque acte que ce soit, rends ceci réel. / Ovunque è trovata soddisfazione, in
qualsiasi atto, realizza questo.vedeti explicatia VB54

55. VB55. Dharana 52 Sutra/Shloka n° 75 Fii atent la momentul dintre trezie şi somn : In
momentul adormirii, când somnul nu a venit incă şi veghea dispare, in acest punct Fiinţa este
dezvăluită. ([3] vol.3-p.4) / In pragul somnului, până ce vine, când starea de veghe a zilei
dispare, atunci se dezvăluie fiinţa. ([4] p. 567)/ In pragul somnului, când somnul inca n-a venit
iar trezia din afară se topeşte, în acest moment este dezvăluită fiinţarea [Lakshmanjoo zice ca şi
aceasta se numără printre preferatele lui ] ([8] sutra 50) / At the point of sleep, when the sleep
has not yet come and the external wakefulness vanishes, at this point Being is revealed. / Au
moment de t’endormir, lorsque le sommeil n’est pas encore venu et que (pourtant) la vigilance
extérieure disparaît, à ce moment-là, l’être est révélé. /Sul punto di addormentarti, quando il
sonno non è ancora arrivato e la veglia esterna svanisce, a questo punto l'essere è rivelato. vedeti
explicatia VB55 vedeti si: VB7. Dharana 32 Sutra/Shloka n° 55

56. VB56. Dharana 72 Sutra/Shloka n° 95 Gândeşte-te la lume ca şi cum ar fi o iluzie: Iluziile


amagesc, culorile circumscriu, chiar si divizibilul este indivizibil. ([3] vol.3-4)/ Iluziile sunt
înşelătoare, culorile se circumscriu, chiar şi lucrurile divizibile sunt indivizibile. ([4] p. 571)/
Iluziile înşală. Culorile mărginesc. Până şi cele divizibile sunt indivizibile. ([8] sutra
70)/Illusions deceive, colors circumscribe, even divisibles are indivisible./ Les illusions
trompent. Les couleurs circonscrivent. Même les choses divisibles sont indivisibles ./ Le illusioni
ingannano, i colori circoscrivono, persino i divisibili sono indivisibili. vedeti explicatia VB56

Capitolul/ Chapter /Chapitre 37 (p. 591):


Tehnici pentru a fi martor la filmul curgerii vieţii /Techniques to witness the flux-like film of life
SUTRELE/ SUTRAS:
57. VB57. Dharana 78 Sutra/Shloka n° 101 Fii netulburat de dorinţe : In starile de dorinta
extrema, fii netulburata. ([3] vol.3-36)/In clipe de dorinţă arzătoare, rămâi netulburat. ([4] p.
594)/ In stări de dorinţă extremă, fii netulburată ([8] sutra 76) / In moods of extreme desire, be
undisturbed. ./ Dans des humeurs de désir extrême, sois non-troublée./ In stati d'animo di
estremo desiderio, sii indisturbata. vedeti explicatia VB57

58. VB58. Dharana 79 Sutra/Shloka n° 102 Priveşte lumea ca pe un spectacol: Acest aşa-zis
univers pare a fi un spectacol. Aşa trebuie privit pentru a fi fericit. ([4] p. 600)/ Acest aşa-numit
univers apare ca o jonglerie, ca spectacol de imagine. Ca să fii fericită, priveşte-l ca atare. ([8]
sutra 77)/ This so-called universe appears as a juggling, a picture show. To be happy, look upon
it so. / Ce soi-disant univers apparaît comme une fantasmagorie, une imagerie. Pour être heureux,
perçois-le comme tel./ Voyez le monde comme une comédie / Questo cosiddetto universo appare
come un gioco di destrezza, una esibizione di quadri. Per essere felice, guarda a questo così.
vedeti explicatia VB58

59. VB59. Dharana 80 Sutra/Shloka n° 103 Rămâi la mijloc între două polarităţi: O fiinta iubita
fixeaza-ti atentia la mijloc între două polarităţi, nici pe placere si nici pe durere/ Iubirea mea,
atenţia să-ţi fie nu în plăcere, nu în durere, ci între cele două. ([4] p. 602)/ O, iubito, nu-ti
concentra atentia nici pe placere, nici pe durere, ci între acestea. ([8] sutra 78)/ O beloved, put
attention neither on pleasure nor on pain, but between these. / Oh amata, poni l'attenzione né sul
piacere né sul dolore, ma tra questi. vedeti explicatia VB59

60. VB60. Dharana 82 Sutra/Shloka n° 105 Acceptarea: Obiectele şi dorinţele există în mine ca
şi în celelelalte fiinţe umane (ca forme gţnd). Astfel acceptându-le, lasă-le să fie translatate
[DM]./ Obiecte şi dorinţe există şi în mine la fel ca şi în ceilalţi. Prin acceptare, le laşi să se
transforme. ([4] p. 604)/ Lucrurile şi dorinţele există în mine aşa cum există in alţii. Acceptând
aceasta, fie ca ele să fie tălmacite. ([8] sutra 80)/ Objects and desires exist in me as in others. So
accepting, let them be transformed. /Objets et désirs existent en moi comme dans les autres.
Ainsi, l’acceptant, qu’ils soient translatés. / Oggetti e desideri esistono in me come negli altri.
Così accettando, lascia che siano trasformati. vedeti explicatia VB60
Capitolul/ Chapter /Chapitre 39 (p635):
De la val la oceanul cosmic / From the wave to the cosmic ocean
SUTRELE/ SUTRAS:
61. VB61. Dharana 86 Sutra/Shloka n° 110 Experimentează existenţa ca unduire ( oscilaţie)
universală : Aşa cum valurile se nasc din apă şi flăcările din foc, tot astfel valurile (variatele
aspecte) din univers s-au nascut din mine, adica din Bhairava. ( conştiinţa universală)[DM]. /
Aşa cum valurile apar din apa şi flăcările din foc, tot aşa Universalul ne unduieşte; ([3] vol.3-71)/
Aşa cum valurile vin cu apa şi flăcările vin cu focul, tot aşa Universalul ne unduieşte ([4] p.
628)/ Aşa cum valurile vin cu apa şi flăcările vin cu focul, valurile universale vin cu noi.([8]
sutra 85)/ As waves come with water and flames with fire, so the universal waves with us./ As
waves come with water and flames with fire, so the waves (variegated aspects) of the universe
have arisen in differentiated forms from me i.e. Bhairava /Comme les vagues surgissent de l’eau
et les flammes du feu, ainsi les vagues universelles viennent de nous (le bhairava). / Come le
onde vengono con l'acqua e le fiamme col fuoco, così l'universale ondeggia con noi. vedeti
explicatia VB61

62. VB62. Dharana 91 Sutra/Shloka n° 116 Foloseşte mintea ca pe o uşă pentru meditaţie:
Oriunde rătăceşte mintea ta, in interior sau in exterior (in orice loc este aici-starea de shiva;
fiindca Shiva este omniprezent, unde ar putea mintea sa mearga ca sa-l evite ?), exact în acest
loc, acela (lumina unică a constiintei).[DM] / Oriunde iţi hoinareşte/ rătăceşte mintea, in interior
sau exterior, chiar in acel loc (opreşte-te), aceasta ( realizeaza).. [3] vol.3-71/ Oriunde iţi
hoinareşte/rătăceşte mintea, in interior sau exterior, chiar in acel loc (opreşte-te), aceasta (
realizeaza) ([4] p. 633)/ Ori de câte ori mintea rătăceşte, inăuntru sau pe afară, chiar in acest loc
aceasta.([8] sutra 91)
Wherever you mind is wandering, internally or externally, at this very place, this.. / Partout où
ton mental erre, vers l’intérieur ou vers l’extérieur, à cet endroit même, ceci (la lumière unique
de la conscience)./ Ovunque la tua mente sta vagabondando, internamente o esternamente, in
questo preciso posto, questo. vedeti explicatia VB62

63. Fii atent cine simte : Când prezenţa conştientă a devenit vie/trezită, printr-un anumit simţ,
menţine-te in/ca prezenţă conştientă. ([4] p. 636) / When vividly aware through some particular
sense, keep in the awareness

Capitolul/ Chapter /Chapitre 41:


Fii martor, nu judecător/ Be a witness not a judge
SUTRELE/ SUTRAS:
64. La începutul unei senzaţii puternice, fii atent: La inceputul strănutului, in timpul fricii, in
anxietate, deasupra unei prăpastii sau intr-o fugă de pe câmpul de luptă, atunci când esti extrem
de curios, la inceputul senzatiei de foame si la sfarsitul ei, fii conştient fără intrerupere. ([4] p.
663) / At the start of sneezing, during fright, in anxiety, above a chasm, flying in battle, in
extreme curiosity, at the beginning of hunger, at the end of hunger, be uninterruptedly aware.

65. Fii martor, nu judecător: Puritatea altor învăţături este impuritate pentru noi. In realitate nu
considera nimic ca pur sau impur. ([4] p. 668) / The purity of other teachings is an impurity to us.
In reality, know nothing as pure or impure.
VB65. Dharana 98 Sutra/Shloka n°123 Puritatea altor invăţături este impuritate pt noi. In
realitate nu judeca nimic drept pur si impur... 668/ The purity of other teachings is an impurity to
us. In reality, know nothing as pure or impure. /La pureté des autres enseignements est pour nous
comme l’impureté. En réalité ne connais rien comme pur ou impur./ La purezza di altri
insegnamenti è impurità per noi. In realtà, riconosci niente come puro o impuro. vedeti explicatia
VB65

Capitolul/ Chapter /Chapitre 43 (p.689):


Găsirea neschimbarii prin schimbare / Finding the changeless through the changing
SUTRELE/ SUTRAS:
66. Fii atent la ceea ce nu se schimbă niciodată în tine: Fii neacelasi-acelasi, atat fata de un
prieten, cat si fata de un necunoscut, in glorie, cat si in dezonoare. ([3] 3-135) / Rămâi
neschimbat în schimbare şi pentru prieten, şi pentru străin, în onoare şi dezonoare. ([4] p. 693)/
Be the unsame same to friend as to stranger, in honor and dishonor.
67. Adu-ţi aminte că totul se schimbă: Aici este sfera schimbării, curgerii (permanente) ,
transformării. Prin intermediul schimbării, epuizează/ consumă schimbarea./ Aici este sfera
schimbării, a schimbării, a schimbării. Prin intermediul schimbării, epuizează schimbarea ([3] 3-
135)/Aici este sfera schimbării, schimbării, schimbării. Prin schimbare consumă schimbarea. ([4]
p. 699)/ Here is the sphere of change, change, change. through change consume change.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 45 (p721):


Rămânând cu realul /Remaining with the real
SUTRELE/ SUTRAS:

68. VB68. Dharana 109 Sutra/Shloka n°134 Fii autentic- Aşteaptă neaşteptatul ( fii lipsit de
speranţă) : Aşa cum cloşca îşi ocroteşte puii, tot aşa ingrijeşte (finanţează; hraneşte) doar ceea
ce-ţi aparţine, ceea ce este real şi autentic in planul cunoaşterii şi acţiunii si vei invia ; [anumite
cunoaşteri (directe, reale, autentice şi aruncă cunoaşterea falsă, copiată, imprumutată, netraită,
ne-experimentată, negustată; nu privi prin ochii altora) şi acţiuni ( adevarate nu urma modele,
ordinele altora; obligaţii , datorii; elimină viaţa falsă, copiată, impusă; acţionezi tu sau părinţii
tăi; zambesti tu sau este un zambet fals afişat, forţat), din realitate ( nu ingriji visele, sperantele;
eşti in prezent actul; nu rămai in urmă şi nici nu o iei inainte)] . / Cu aceeaşi dibacie cu care o
cloşcă işi ingrijeşte puii, ingrijeşte si tu anumite cunoaşteri şi acţiuni, in realitate([3] 3-p.167);
/Aşa cum cloşca îşi ocroteşte puii, ocroteşte cunoaşterea personală, actul personal, în realitate.
([4] p.727)/ Aşa cum cloşca îşi ocroteşte puii, ocroteşte anumite cunoaşteri, anumite fapte, în
realitate.([8] sutra 109)/ As a hen mothers her chicks, mother particular knowings, particular
doings, in reality. / Comme une poule materne ses poussins, materne des connaissances
particulières, des actions particulières, dans la réalité./ Come una chioccia fai da mamma ai suoi
pulcini, fai da mamma ad intese particolari, a faccende particolari, in realtà

69. VB69. Dharana 110 Sutra/Shloka n°135 Treci dincolo de sclavie/ robie şi libertate: Din
moment ce, in realitate, sclavia si libertatea sunt relative, aceste cuvinte exista doar pentru cei
speriati de univers. Acest univers este o reflexie a mentalurilor. Asa cum vezi în apă mai mulţi
sori, de la un singur soare, tot astfel cunoaste robia si libertatea.([3] 3-167)/ De vreme ce în
adevăr robia şi libertatea sunt legate, aceste cuvinte sunt doar pentru cei înspăimântaţi de univers.
Universul este o reflexie a minţii. Cum vezi în apă mai mulţi sori, de la un singur soare, tot aşa
vezi robia şi libertatea. ([4] p. 731)/ Dat fiind ca, in realitate, legarea şi libertatea sunt relative,
aceste vorbe sunt doar pentru cei ingroziti de univers. Acest univers este o reflectare a mintilor.
Aşa cum vezi mai mulţi sori în apă, de la un soare, tot aşa vezi legarea şi libertatea. ([8] sutra
110)/
/ Since, in truth, bondage and freedom are relative, these words are only for those terrified with
the universe. This universe is a reflection of our minds. As you see many suns in water from one
sun, so see bondage and liberation. / Puisque dans la vérité, le joug et la libération sont relatifs,
ces mots ne sont que pour ceux-là, terrifiés par l’univers. Cet univers est un reflet des intellects.
De même que les nombreux soleils que tu vois dans l’eau viennent d’un soleil unique, vois ainsi
le joug et la libération. /Poiché, in verità, schiavitù e libertà sono relative, queste parole sono solo
per coloro terrorizzati dall'universo. Questo universo è un riflesso delle menti. Come vedi molti
soli nell'acqua da un sole, vedi così schiavitù e liberazione. vedeti explicatia VB69

Capitolul/ Chapter /Chapitre 47 (p.751):


Meditaţia tantrică prin tehnici cu lumină/Tantric meditation with light techniques
SUTRELE/ SUTRAS:
70. VB70. Dharana 5 Sutra/Shloka n°28 Vizualizează raze de lumină ce se înalţă de-a lungul
coloanei vertebrale : Consideră esenţa ta ca raze de lumină urcand pe coloană din centru in
centru, in lungul vertebrelor şi tot astfel va răsări "viaţa" in fiinţa ta.. ([3] vol.3-196) / Urmăreşte-
ţi esenţa ca raze de lumină, de la un centru la altul, urcând prin vertebre, astfel forţa vitală se
înalţă în tine. ([4] p. 756)/ Priveşte-ţi esenţa ca pe razele de lumină ce se ridică din centru ca să
echilibreze vertebrele , şi astfel se inalţă in tine starea de fiinţare([8] sutra 5) / Consider your
essence as light rays from center to center up the vertebrae, and so rises "livingness" in you.
/Considère ton essence comme des rayons de lumière qui s’élèvent de centre en centre le long de
la colonne vertébrale, et s’élève ainsi ce qui est vivant en toi. / Considera la tua essenza come
raggi di luce da centro a centro su per le vertebre, e così eleva la "vitalità" in te. vedeti explicatia
VB70

71. VB71. Dharana 6 Sutra/Shloka n°29 Vizualizează o fulgerare de lumină ce sare de la o


chakră la următoarea : Sau, intre spaţiile dintre (centri), simte aceasta (lumină) ca o fulgerare..
([3] 3-196)/ Vizualizează o scânteie de lumină ce sare de la o chakră la următoarea. ([4] p. 762)/
Sau în locaşurile dintre ele, simte-o ca pe un fulger. ([8] sutra 6) / Or in the spaces between, feel
this as lightning. /Ou, dans les intervalles, ressens ceci comme l’éclair/ O negli spazi di mezzo,
senti questo come fulmine. vedeti explicatia VB71

72. Simte prezenţa existenţei eterne: Percepe cosmosul ca pe o eterna prezenta translucida
([3]vol. 3-p.196)/Simte cosmosul ca eternă prezenţă diafană. ([4] p. 763) Feel the cosmos as a
translucent ever-living presence.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 49:


Infăptuirea conştientă/ Conscious doing
SUTRELE/ SUTRAS:
73. VB73. Dharana 53 Sutra/Shloka n° 76 Să devii limpezimea cerului lipsit de nori: Vara, cand
privesti cerul senin, pătrunde in această claritate. ([3] 3-225)/ Vara, când vezi întregul cer
nesfârşit de limpede, intră în acea limpezime. ([4] p. 785)/ Vara, când vezi tot cerul nesfârşit de
limpede, pătrunde în această limpezime. ([8] sutra 51) / In summer when you see the whole sky
endlessly clear, enter such clarity. / En été lorsque vous voyez que le ciel est entièrement clair,
entrez dans une telle clarté./ In estate quando vedi l'intero cielo infinitamente chiaro, entra tale
chiarezza. vedeti explicatia VB73

74. VB74. Dharana 62 Sutra/Shloka n° 85 Simte întregul univers în capul tău : Shakti, priveste
intreg spatiul ca si cum este deja absorbit in propriul tău cap, în strălucire. ([3] 3-225)/ Shakti,
vezi spaţiul tot deja absorbit în capul tău în strălucire. ([4] p. 790) /Shakti, priveşte tot spaţiul ca
şi cum ar fi deja absorbit în capul tău în strălucire. ([8] sutra 60) / Shakti, see all space as if
already absorbed in your own head in the brilliance. / Shakti, vois tout espace comme s’il était
déjà absorbé dans ta propre tête, dans la brillance / Shakti, vedi tutto lo spazio come se già
assorbito nella tua testa nella brillantezza. vedeti explicatia VB74

75. VB75. Dharana 63 Sutra/Shloka n° 86 Aminteşte-ţi de tine ca lumină: In timp ce esti treaz,
cand dormi, cand visezi, cunoaşte-te pe tine ca lumină. ([3] 3-225) /Trezire, somn, visare, te
cunoşti ca lumină. ([4] p. 792)/ In stare de veghe, dormind, visand, cunoaşte-te ca lumină. ([8]
sutra 61)/ Waking, sleeping, dreaming, know you as light./ T’éveillant, dormant, rêvant, connais-
toi comme lumière. /Au réveil, sommeil, du rêve, connais-toi comme lumière. / Sveglia,
addormentata, sognante, riconosciti come luce; vedeti explicatia VB75

Capitolul/ Chapter /Chapitre 51:


Revenirea la existenţă/ Come back to existence
SUTRELE/ SUTRAS:
76. VB76. Dharana 64 Sutra/Shloka n° 87 Dizolvă-te în întuneric: Cand ploua, intr-o noapte
intunecata, patrunde in acea intunecime ca in forma formelor. ([3] vol.4-5)/ In ploaia nopţii
negre, pătrunde întunericul ca formă a formelor. ([4] p. 815)/ Pe ploaie intr-o noapte cufundată in
beznă, pătrunde acea beznă ca formă a formelor. ([8] sutra 62)/ In rain during a black night, enter
that blackness as the form of forms. / Dans la pluie par une nuit noire, pénètre cette obscurité
comme la forme des formes./ Nella pioggia durante una notte nera entra quella oscurità come la
forma delle forme. vedeti explicatia VB76

77. VB77. Dharana 65 Sutra/Shloka n° 88 Scoţând afară întunericul interior: 77. Cand afara nu
ploua si nu este o noapte fara luna, inchide ochii si descopera intunecimea. Astfel, orice
vinovatie va disparea pentru totdeauna. ([3] vol.4-5)/ Când noaptea nu-i cu ploaie, fără lună,
închide ochii şi găseşte întunericul în faţa ta. Deschizi ochii şi vezi întunericul. Astfel, greşelile
dispar pentru totdeauna. ([4] p. 821)/ Când nu este o noapte fără lună şi ploioasă , inchide ochii şi
află bezna în faţa ta. Deschizând ochii, vezi bezna . Asa incât greşelile să dispară pe vecie.([8]
sutra 63) / When a moonless rainy night is not present, close eyes and find blackness before you.
Opening eyes, see blackness. So faults disappear forever/ De même, lorsqu’il n’y a pas de nuit
pluvieuse sans lune, ferme les yeux et trouve l’obscurité devant toi. Ouvrant les yeux, vois
l’obscurité : ainsi les fautes disparaissent-elles à jamais./ De même, tenant d’abord les yeux bien
fermés, une couleur sombre apparaît. Si on les ouvre, tout grands en évoquant la forme de
Bhairava, on s’identifiera à elle. / Quando una notte di pioggia senza luna non è presente, chiudi
gli occhi e trova oscurità davanti a te. Aprendo gli occhi, vedi oscurità. Così le colpe scompaiono
per sempre. vedeti explicatia VB77

78. Dezvoltă atenţia pură: Oriunde atenţia ţi se trezeşte, chiar în acest punct, experimentează. ([4]
p. 824)/ Wherever your attention alights, at this very point, experience.
Capitolul/ Chapter /Chapitre 53 (p844):
De la moarte la fără-de-moarte / From death to deathlessness
SUTRELE/ SUTRAS:
79. VB79. Dharana 28 Sutra/Shloka n° 52 Concentrează-te asupra focului: Focalizeaza-te asupra
focului care se ridica prin corpul tau, de la degetele picioarelor in sus, pana cand corpul tau este
transformat in cenusa, dar nu si tu. ([3] vol.4-38)/ Concentrează-te asupra focului ce se înalţă
prin forma ta din vârful picioarelor până ce trupu-ţi devine cenuşă, dar nu tu. ([4] p. 849)/
Concentrează-te pe focul ce se înalţă prin forma ta,pornind de la degetele picioarelor, până ce
trupul se preface in cenuşă, dar nu tu. ([8] sutra 28)/ Focus on fire rising through your form from
the toes up until the body burns to ashes but not you./ Concentre-toi sur l’embrasement de ta
forme à travers le feu qui l’enflamme des orteils au sommet de la tête jusqu’à ce que le corps soit
réduit en cendres, mais pas toi./ Focalizzati sul fuoco che sale attraverso la tua forma, dalle dita
dei piedi in su, finché il corpo brucia incenerito ma non tu. vedeti explicatia VB79

80. VB80. Dharana 30 Sutra/Shloka n° 53 Imaginează-ţi întreaga lume arzând: Meditează asupra
lumii iluzorii ca arzând până se transformă in cenuşă şi transcede tot ce este uman. ([3] vol.4-38)/
Meditează la o lume imaginară ce arde şi devine cenuşă şi înalţă-te deasupra omenescului. ([4] p.
853)/ Cugetă la lumea părelnică prefăcându-se in cenuşă, şi ajungi să fii mai presus de omenesc
([8] sutra 29)/ Meditate on the make-believe world as burning to ashes, and become being above
human. / De même, après avoir médité en imagination sur le monde entier comme étant consumé
par les flammes, l’homme dont l’esprit est indifférent à toute autre chose, accèdera à la plus
haute condition humaine. Méditez sur le monde make-believe ( ?) brûlant en cendres et
transcendez./ Medita sulla finzione del mondo che brucia incenerito e diventa essere sopra
umano. vedeti explicatia VB80

81. VB81. Dharana 33 Sutra/Shloka n° 56 Totul se adună în fiinţa ta: 81. Aşa cum, in mod
subiectiv, literele curg in cuvinte şi cuvintele în fraze, şi aşa cum, in mod obiectiv, cercurile curg
în lumi şi lumile in principii, descoperă în cele din urmă cum toate acestea converg în fiinţa
noastră. ([3] vol.4-38)/ Aşa cum, subiectiv, literele curg în cuvinte, iar cuvintele în fraze, şi aşa
cum, obiectiv, cercurile devin lumi şi lumile devin principii, află-le în cele din urmă adunându-se
în fiinţa noastră. ([4] p. 854)/ In vreme ce, subiectiv, literele curg în cuvinte şi cuvintele curg în
propozitii, şi în vreme ce, obiectiv, cercurile curg în lumi şi lumile curg in principii, află-le în
cele din urmă pe acestea convergând în fiinţa noastră. ([8] sutra 32)/ As, subjectively, letters flow
into words and words into sentences, and as, objectively, circles flow into worlds and worlds into
principles, find these at last converging in our being. / Comme - subjectivement - les lettres
affluent dans les mots et les mots dans les phrases, et comme - objectivement - les cercles
affluent dans les mondes et les mondes dans des principes, découvre à la fin que tous convergent
dans notre être./ Come soggettivamente, le lettere fluiscono in parole e le parole in frasi, e come,
oggettivamente, i cerchi fluiscono in mondi ed i mondi in principi, trova finalmente questi
convergere nel tuo essere. vedeti explicatia VB81

Capitolul/ Chapter /Chapitre 55 (p875) :


Numai irealul se topeşte / Only the unreal dissolves
SUTRELE/ SUTRAS:
82. VB82. Dharana 71 Sutra/Shloka n° 94 Simte, nu gândi: Simte: gandul meu, eu-l, organele
mele interne-Eu. ([3] vol.4-67)/ Simte: gândul meu, eul meu, organele mele interne – sine. ([4] p.
880)/ Simte: gândurile mele, starea de eu, organele interne –eu ([8] sutra 69)/ Feel: my thought,
I-ness, internal organs - me. / Ressens : ma pensée, l’ego, les organes internes - moi./ Senti: il
mio pensiero, io sono, gli organi interni -- me vedeti explicatia VB82

83. VB83. Dharana 74 Sutra/Shloka n° 97 Mută-ţi atenţia către goluri: Cum aş putea spune "eu
sunt", inainte de a dori şi a cunoaşte ? Ia in considerare aceasta. Dizolvă-te in frumuseţe. ([3]
vol.4-67)/ Inainte de dorinţă şi înainte de a cunoaşte, cum pot spune "eu sunt"? Cugetă.
Dizolvare în frumuseţe. ([4] p. 887) /Inainte de dorinţă şi înainte de a şti, cum pot spune că sunt ?
Cugetă. Topeşte-te în frumuseţe. ([8] sutra 72)/ Before desire and before knowing, how can I say
I am? Consider. Dissolve in the beauty. / Avant le désir et avant la connaissance, comment puis-
je dire que je suis ? Considère cela. Fonds-toi dans la beauté. / Prima del desiderio e prima di
conoscere, come posso dire io sono? Considera. Dissolviti nella bellezza. vedeti explicatia VB83

Capitolul/ Chapter /Chapitre 57 (p903):


Eşti pretutindeni / Searching for freedom
SUTRELE/ SUTRAS:
84. VB84. Dharana 81 Sutra/Shloka n° 104 Detaşează-te de corpul tău: Elimină identificarea cu
trupul ( funcţionarea localizată ) pentru a inţelege funcţionarea delocalizată de care eu mă bucur.
Cel omniprezent este plin de fericire [DM] / Aruncă ataşarea faţă de corp, devenind conştient ca
"Eu sunt peste tot." Cel ce este peste tot ( care realizeaza omniprezenta) este plin de bucurie[3]/
Leapădă legătura cu trupul, înţelegând că eu sunt pretutindeni. Cel care se află pretutindeni este
plin de veselie. ([4] p. 906)/ Nu îngădui îndrăgirea trupului, înţelegând că eu sunt pretutindeni.
Cel care e pretutindeni e voios. ([8] sutra 79)/ Toss attachment for body aside, realizing I am
everywhere. One who is everywhere is joyous. / Rejette l’attachement pour le corps, en prenant
conscience du « je suis partout ». Il est plein de joie, celui qui est partout./ Getta da parte
l'attaccamento per il corpo, realizza che io sono ovunque. Chi è ovunque è gioioso. vedeti
explicatia VB84

85. VB85. Dharana 84 Sutra/Shloka n° 108 Gândeşte-te la nimic: Gândirea golită de lucruri (
vrittis: fluctuatii psiho-emotionale; vikalpas: constructii mentale ) face nelimitat sinele limitat
(şterge limitele ego-ului) [DM]/ Dacă nu te gândeşti la nici un lucru vei transcede limitele sinelui
limitat. ([3] vol.4-97) / Fără gând spre ceva, mărginitul sine va fi nemărginit. ([4] p. 912)/
Gândind la nimic, sinele mărginit se va nemărgini. ([8] sutra 83)/ Nu mai gandi si eu-l nu va mai
avea limite [9]. / Thinking no thing will limited-self unlimit. ./ Penser nulle chose fera disparaître
les limites de l’ego./ Ne penser à rien rompt les limites du petit soi./ Pensando nessuna cosa
renderà senza limite il sé limitato vedeti explicatia VB85

Capitolul/ Chapter /Chapitre 59 (p933):


Privind de la înălţime / Watching from the hills
SUTRELE/ SUTRAS:
86. Imaginează-ţi inimaginabilul: Inchipuie-te contemplând ceva dincolo de percepţie, dincolo de
înţelegere, dincolo de a nu fi – tu. ([4] p. 937)/ Suppose you contemplate something beyond
perception, beyond grasping, beyond not being. -- you.
87. Simte "Eu sunt" :Eu exist. Asta este a mea. Asta este asta. Oh, preaiubito, chiar şi în asta
cunoaşte fără limită. ([4] p. 941)/ I am existing. this is mine. this is this. oh beloved, even in such
know illimitably.
Capitolul/ Chapter /Chapitre 61:
Tehnici pentru a deveni una cu întregul/ Techniques to become one with the whole
SUTRELE/ SUTRAS:
88. VB88. Dharana 111 Sutra/Shloka n°136 Retragerea senzoriala ascunsa pt a cunoaşte pe cel
care cunoaşte şi pe cel ce este cunoscut: Fiecare lucru este perceput prin cunoaştere. Sinele
străluceşte în spaţiu prin cunoaştere. Percepe o singură fiinţă drept cel care cunoaşte şi cel ce este
cunoscut. ([4] p. 969)/ Fiece lucru este perceput prin cunoaştere. Sinele străluceşte în spaţiu prin
cunoaştere. Percepe o făptură drept ca acela care cunoaşte şi cel cunoscut. ([8] sutra 111)/
Each thing is perceived through knowing. The self shines in space through knowing. Perceive
one being as knower and known / Chaque chose est perçue à travers la connaissance. Le « soi »,
brille dans l’espace à travers la connaissance. Perçois un être unique comme connaissant et
connu. / Ogni cosa è percepita tramite il conoscere. Il sé risplende nello spazio tramite il
conoscere. Percepisci un essere come conoscente e conosciuto. vedeti explicatia VB88

89. VB89. Dharana 112 Sutra/Shloka n°137 Include totul în fiinţa ta: Iubito, în această clipă lasă
mintea, cunoaşterea, răsuflarea, forma, să fie cuprinse. ([4] p. 975) ([8] sutra 112) /
Beloved, at this moment let mind, knowing, breath, form, be included. / Bien-Aimée, à ce
moment laisse le mental, la connaissance, le souffle, la forme, être englobés./ Amata, in questo
momento lascia che mente, conoscere, respiro, forma, siano inclusi. vedeti explicatia VB89

Capitolul/ Chapter /Chapitre 63:


Incepe să te creezi pe tine / No map to follow
SUTRELE/ SUTRAS:
90. VB90. Dharana 14 Sutra/Shloka n° 37 Atinge-ţi ochii uşor : Atingand delicat globii oculari-
ca pe un fulg, linistea dintre ei se deschide in inima si de acolo patrunde intregul cosmos. ([3]
vol. 4-190)/ Pe ochi atingere ca fulgul, uşurinţa dintre ei se deschide în inima ta şi acolo pătrunde
cosmosul. ([4] p. 1000)/ Atingand globii ochilor ca o pană, strălucirea dintre ei se deschide în
inimă şi acolo pătrunde in cosmos ([8] sutra 13)/ Touching eyeballs as a feather, lightness
between them opens into heart and there permeates the cosmos. /"Touchant telle une plume les
globes oculaires, la lumière entre eux s'épanouit dans le coeur et là, pénètre le cosmos."/
Toccando gli occhi come una piuma, la leggerezza tra di loro si apre nel cuore e là permea il
cosmo. vedeti explicatia VB90

91. VB91. Dharana 21 Sutra/Shloka n° 44 Experimentează-ţi corpul eteric: Iubita Devi, intra in
prezenta ta eterica care este cu mult deasupra si dedesubtul formei tale. ([3] vol.4-190)/ Blândă
Devi, intră în prezenţa eterică ce pătrunde mult deasupra şi dedesubtul formei tale. ([4] p. 1004)/
Blândă Devi, intră în eterica prezenţă care pătrunde mult deasupra şi dedesubtul formei tale. ([8]
sutra 20) / Kind Devi, enter etheric presence pervading far above and below your form. /Douce
Devi, entre dans la présence éthérée qui se répand loin au-dessus et au-dessous de ta forme/
Gentile Devi, entra la presenza eterica che pervade molto sopra e sotto la tua forma. vedeti
explicatia VB91

Capitolul/ Chapter /Chapitre 65:


Viaţa este un mister, nu o problemă/ Life is a mystery, not a problem
SUTRELE/ SUTRAS:
92. VB92. Dharana 22 Sutra/Shloka n° 45 Fii atent la momentele de non gând: Pune conţinutul
minţii intr-o fineţe inexprimabilă deasupra, dedesubtul şi in inima ta ([3] vol. 5-5)/ Pune
materialul minţii într-o delicateţe inexprimabilă deasupra, dedesubtul şi în inima ta. ([4] p. 1027)/
Pune-le pe cele ale minţii intr-o astfel de negrăită fineţe deasupra, dedesubt şi în inima ta ([8]
sutra 21)/
/ Put mindstuff in such inexpressible fineness above, below and in your heart. / Rends les fibres
du mental d’une finesse ineffable au-dessus, au-dessous et dans ton cœur./ Metti il materiale
mentale in una tale finezza inesprimibile sopra, sotto e nel tuo cuore. vedeti explicatia VB92

93. VB93. Dharana 23 Sutra/Shloka n° 46 Consideră corpul nelimitat: Consideră orice zonă a
formei tale prezente ca fiind un spaţiu nelimitat. [3] vol.5-5/ Consideră orice parte a prezentei
tale forme ca fiind nelimitat lărgită. ([4] p. 1034)/ Priveşte orice parte a formei tale prezente ca
nemărginit de cuprinzătoare. ([8] sutra 22)/ Consider any area of your present form as limitlessly
spacious. / Considère tout espace de ta forme présente comme l’espace illimité. / Considera ogni
area della tua forma presente come illimitatamente spaziosa.
If a yogi contemplates over his body believed to be the limited empirical subject as void even for
a while with an attention freed of all vikalpas (thought-constructs), he becomes liberated
from vikalpas and finaIly acquires the state of Bhairava who is above all vikalpas. [Jaidev Singh]
Si l’on évoque, rien qu’un instant, l’absence de dualité en un point quelconque du corps, voilà la
Vacuité même. Libéré de toute pensée dualisante, on accèdera à l’essence non dualisante. [Lilian
Silburn] vedeti explicatia VB93

Capitolul/ Chapter /Chapitre 67 (p. 1054):


Nici spirit, nici materie / Neither mind nor matter
SUTRELE/ SUTRAS:

94. VB94. Dharana 24 Sutra/Shloka n° 47 Simte-te saturat: Simte substanta ta, oasele, carnea,
sangele, saturate cu esenta cosmica ([3] vol.5-32)/ Simte-ţi substanţa, oasele, carnea, sângele,
saturate cu esenţă cosmică. ([4] p. 1058)/ Simte-ţi substanţa, oasele, carnea, sângele, saturate de
esenţa cosmică. ([8] sutra 23)/ Feel your substance, bones, flesh, blood, saturated with the
cosmic essence./ Sens ta substance, tes os, ta chair, ton sang, pénétrés d’essence cosmique./ Senti
la tua sostanza, ossa, carne, sangue, saturata con l'essenza cosmica. vedeti explicatia VB94

95. VB95. Dharana 31 Sutra/Shloka n° 54 Concentrează-te asupra sânilor sau asupra rădăcinii
penisului: Simte subtilele calităţi ale creativităţii pătrunzându-ţi sânii si căpătând configuraţii
delicate. ([3] vol.5-32)/Simte calităţile subtile ale creaţiei pătrunzându-ţi în sâni şi luând forme
delicate. ([4] p. 1064)/ Simte minunatele calităţi ale creativităţii, care îţi umplu pieptul şi iau
forme delicate. ([8] sutra 30)/ Feel the fine qualities of creativity permeating your breasts and
assuming delicate configurations./ Sens les subtiles qualités de la créativité se diffuser dans tes
seins où elle révèle de délicates configurations./ Senti le belle qualità della creatività permeare i
tuoi seni e assumere delicate configurazioni. vedeti explicatia VB95

Capitolul/ Chapter /Chapitre 69:


Eşti o fiinta necunoscută pentru tine însăţi/ insuţi / You are unknown to yourself
SUTRELE/ SUTRAS:
96. VB96. Dharana 37 Sutra/Shloka n° 60 Priveşte în spaţiul nemărginit: Stai intr-un loc spatios,
nelimitat, fără copaci, dealuri, clădiri. De acolo vine sfârşitul presiunilor minţii. ([3] vol.5-62)/
Fă popas undeva în spaţiu nemărginit, fără copaci, dealuri, aşezări. Aici iau sfârşit presiunile
minţii. ([4] p. 1090)/ Trăieşte într-un loc cu spaţiu nemărginit, fără copaci, dealuri, locuinţe. Prin
aceasta sfârşesc cele ce apasă mintea.([8] sutra 35)/ Stai intr-un loc spatios lipsit de copaci, de
coline si de locuinte. Odihneste-ţi spiritul[9]./ Abide in some space endlessly spacious, clear of
trees, hills, habitations. Thence comes the end of mind pressures. /Séjourne en un endroit
d’espace infini, dépourvu d’arbres, de collines, d’habitations. Alors survient la fin des pressions
mentales. / Soggiorna in qualche posto interminabilmente spazioso, lontano da alberi, colline,
abitazioni. Da là arriva la fine delle pressioni della mente. vedeti explicatia VB96

97. Umple spaţiul nelimitat cu trupul tău de fericire deplină: Gândeşte întreg spaţiul ca fi ind
propriul tău trup de fericire deplină. ([4] p. 1099)/ Consider the plenum to be your own body of
bliss.

Capitolul/ Chapter /Chapitre 71:


Uită de periferie/ Forget the periphery
SUTRELE/ SUTRAS:
98. VB98. Dharana 56 Sutra/Shloka n° 79 Simte pacea din inima ta: In orice pozitie confortabila,
umple treptat zona cuprinsa intre subtiori intr-o pace profunda. [3] vol. 5-91/ Intr-o poziţie
comodă, pătrunde treptat spaţiul cuprins între subsuori, în pace profundă. ([4] p. 1121)/ Intr-o
poziţie comodă, umple treptat o zonă dintre subsuori, în imensă pace ([8] sutra 54)/ In any easy
position gradually pervade an area between the armpits into great peace./ Dans une position
commode, pénètre progressivement une région entre les aisselles et entre dans une grande paix /
In qualsiasi posizione gradualmente pervadi un'area tra le ascelle in grande pace. vedeti
explicatia VB98

99. VB99. Dharana 69 Sutra/Shloka n° 92 Răspândeşte-te în toate direcţiile: Simte-te ca şi cum


pătrunzi in toate direcţiile - departe, aproape. ([3] vol.5-91)/ Simte cum te răspândeşti în toate
direcţiile, departe, aproape. ([4] p. 1126)/ Simte-te ca şi cum ai patrunde in toate directiile -
departe, aproape.([8] sutra 67) / Simte-te ca si cum te-ai RASPANDI in toate directiile, infinit
[9]./
/ Feel yourself as pervading all directions, far, near. / Sens que tu te répands dans toutes les
directions, lointaines-proches./ Senti te stessa come pervadere tutte le direzioni, lontano, vicino.
vedeti explicatia VB99

Capitolul/ Chapter /Chapitre 73:


Teama de a ne transforma/ Fear of transformation
SUTRELE/ SUTRAS: