Sunteți pe pagina 1din 2

Ce este un scenariu?

Scenariul este un gen aparte, aflat undeva la granita dintre literatura si vizual. Scenariul este
un proiect literar de realizare a unui posibil film.
Etape de realizare a scenariului
1. Sinopsis?
Povestirea pe scurt a întregului scenariu. Povestire care dă informaţii despre personajul
principal, dorinţele acestuia, conflict şi rezolvarea conflictului. Este un instrument de lucru şi
în acelaşi timp o formă de prezentare a scenariului către producători/ case de producţie etc.
Sinopsis, care este un rezumat concis al unui subiect pentru un viitor scenariu literar;
2. Scenariu literar
Este un proiect specific cinematografiei, destinat fiind doar posibilei realizări a unui film,
urmând a fi adus la cunoștința publicului doar prin film, în măsura în care acesta îl conține
astfel cum a fost scris, ori schimbat, sau modificat.
3. Scenariul regizoral
Cuprinde povestea literară - cu sau fără modificări, adăugiri sau restructurări dramaturgice -
redactată în limbaj cinematografic specific, necesar pregătirii, organizării și producerii
propriuzise a viitorului film.
4. Decupajul
Este alcătuit după finalizarea scenariului regizoral şi care cuprinde toate indicațiile de ordin
tehnic cinematografic (lungimea (durata) secvențelor, durata fiecarui cadru, costume,
recuzita)
Regizorul de film (în engleză film director) este creatorul principal al filmului.
Calitatea lui de conducător al întregului proces de creație îi permite să defalce sarcini
specifice colaboratorilor săi în realizarea creației: operatori, scenografi, compozitori, actori,
echipa tehnică, etc. El coordonează activitatea acestora pentru atingerea scopului artistic din
faza de concepție și reflectat în decupajul regizoral al filmului.
Filmul documentar este producția cinematografică fără actori, realizarea sa bazându-
se pe filmarea unor persoane, evenimente, peisaje sau obiecte din realitate. În filmele
documentare nu se recurge la puneri în scenă și nu se folosesc decoruri sau costume.
Documentarele pot fi: filme de călătorie, filme științifice, filme didactice, ș.a.
Filmul științifico-fantastic este un gen de film care pune accentul pe realități,
extrapolări sau pe știință speculativă și metode empirice, interacționează într-un context
social cu cele mai variate aspecte de actualitate. O caracteristică a genului este că un film
științifico-fantastic poate fi combinat cu multe alte genuri, dar în mod special cu filmul
horror.
Filmul de ficțiune, cunoscut și ca film jucat, film artistic ( denumire impropie ) este
producția de film care tratează un subiect imaginar despre personaje angrenate în acțiuni ce se
desfășoară în timp și spațiu.
Corespondența acțiunii poate fi reală, fiind reconstituirea unor evenimente petrecute
cu eroi reali. Poate fi de asemeni o acțiune imaginară în lumea reală sau pur și simplu un
scenariu imaginar care se vrea să fie real.
Filmul de acțiune este un gen cinematografic caracterizat prin accentul pus pe
secvențele spectaculoase, uneori stereotipice (urmăriri de mașini, schimb de focuri,
explozii,etc), în detrimentul poveștii sau evoluției personajelor. Conflictul este de cele mai
multe ori rezolvat în manieră violentă, cu moartea personajelor negative.
Drama (numită și film dramatic) reprezintă un gen cinematografic de largă
varietate. Accentul cade pe scenariu și dialoguri, existența unui fir narativ fiind neapărată;
evenimentele prezentate pot avea influente din domeniul fantasticului, însă dominante rămân
situațiile care amintesc de viața reală adesea încărcate cu tensiuni dramatice.