Sunteți pe pagina 1din 2

g

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ggggg

SEMESTRUL AL II-LEA
NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE
3. MANAGEMENTUL 3.1
ÎNVĂŢĂRII Autoevaluarea Școala-trecut, prezent și viitor 1 S19
progreselor în
învățare, utilizând Cum au învățat...pentru succes? 1 S20
instrumente simple de
planificare și Tehnici de învățare eficientă 1 S21
monitorizare
Cum îmi planific timpul pentru a învăța? 1 S22
3.2
Manifestarea Condițiile interne și externe ale învățării 1 S23
interesului pentru a
învăța de la ceilalți și Voluntar pentru o zi 1 S24
pentru a-i sprijini pe
ceilalți în învățare
4. MANAGEMENTUL
CARIEREI 4.1 Târgul ofertelor educaționale 1 S25
Compararea unor
trasee educaționale Pasiunile mele 1 S26
din perspectiva
alegerii carierei Modele de viață, modele de carieră 2 S27-28
S29
4.2 Criterii de alegere a unei cariere 1 S30
Analiza unor ocupaţii
din perspectiva Top 10 profesii 1 S31
responsabilităților,
condițiilor de lucru și Top 10 profesioniști 1 S32
a consecințelor asupra
stilului de viață
NR. DOMENIUL COMPETENŢE NR.
CONŢINUTURI ASOCIATE SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. TEMATIC SPECIFICE ORE

Incursiune în propria comoară 1 S33

Bilanț la sfârșit de an școlar 1 S34