Sunteți pe pagina 1din 7

Aplicație medicală bazată pe inteligență artificială

Descrierea afacerii

Obiectivul firmei noastre constă în dezvoltarea unei aplicații de LifeStyle și implicit, medicale care, prin urmare, să fie divizată în două părți de interes:

- o parte în care sunt înregistrate date zilnice în ceea ce privește alimentația și activitatea fizică a utilizatorului (nivelul energetic, valoarea proteinelor, fibrelor, vitaminelor etc., acumulate din consumul de alimente) prin precizarea alimentelor consumate și a tipului de activitate fizică depusă ;

- o parte care se referă la profilul medical al utilizatorului, în care sunt înregistrate date simpliste, precum greutate, înălțime, vârstă, până la date mai complexe, cum ar fi: bolile pe care utilizatorul le-a avut în trecut sau bolile cu care s-au confruntat rudele apropiate și care ar putea avea caracter ereditar, un istoric al analizelor de sânge care poate fi realizat fie prin scanarea documentelor fizice, fie prin sincronizarea aplicației cu site-ul cabinetului medical în care s-au efectuat seturile de analize.

Scopul acestei aplicații este acela de a sfătui utilizatorul în privința unei probleme medicale. Mai exact, user-ul, prin intermediul unui modul de urgență, poate anunța printr-un mesaj vocal, așa-numitul „doctor virtual” încorporat, că se confruntă cu o problemă legată de starea de sănătate (de exemplu: o migrenă). Acesta din urmă, va fi capabil să adreseze o serie de întrebări, iar pe baza răspunsurilor și a datelor medicale înregistrate anterior, va putea oferi un diagnostic, cu o probabilitate de garantare de 95%. De asemenea, acest doctor virtual ii va oferi user-ului consultanță în ceea ce privește diagnosticul, iar în funcție de gravitatea acestuia, îl va îndruma spre cel mai apropiat cabinet medical, punându-i la dispoziție o programare la un medic specialist pentru a-și efectua tratamentul.

Considerăm că, de multe ori, în cadrul consultațiilor medicale se omit anumite aspecte esențiale, cum ar fi alimentația, ce constituie un factor destul de important în apariția bolilor, în cazul în care aceasta este una neechilirată. Prin intermediul acestei aplicații, vom sprijni și vom ușura munca doctorilor, punând la dispoziție un profil complet al pacientului pe care-l consultă. De asemenea, utilizând aplicația, vom micșora timpul necesar unei consultații întrucât pacientul va ști cu ce diagnostic se prezintă la doctor, urmând să fie supus eventual unor analize suplimentare specializate, sau chiar imediat, tratamentului.

Sediul firmei

Firma își va desfașura activitatea inițial în România, urmând ca, în funcție de nivelul de dezvoltare la care se va ajunge, să se extindă pe plan internațional. Sediul firmei se va afla în municipul București.

Clienții

Ne vom adresa persoanelor fizice, tuturor categoriilor de vârstă, întrucât implementarea aplicației va fi realizată astfel încât aceasta să dispună de o interfață prietenoasă utilizatorului.

Concurența

Momentan, pe piața din România nu există un astfel de produs care să dispună de aceleași facilități, însă dacă luăm în calcul faptul că această aplicație va fi descărcată din magazinele AppStore și GooglePlay, trebuie să analizăm aplicațiile asemănătoare care ar putea deveni concurente:

- în primul rând, acele aplicații preinstalate pe care le găsim în smartphone-ul nostru imediat după achiziționare: SamsungHealth ( Acesta va înregistra și analiza activitățile zilnice și diversele obiceiuri alimentare pentru a ajuta la menținerea unei diete de succes și dobândirea unui stil de viață sănătos; dispune de sincronizare cu alte device-uri: (de ex. Smartwatch) prin care înregistrează ritmul cardiac, tensiunea arterială, nivelul de glucoză din sânge), sau alte aplicații: Babylon principalul concurent)), LGHealth, HuaweiHealth;

- în al doilea rând, aplicații specializate pe una din aceste categorii: alimentație sau fitness. Alimentația este susținută de aplicații precum: Jurnalul Alimentar, dezvoltată de My Daily Bits LLC care ajută la menținerea unei diete sănătoase, controlul regimului alimentar prin funcția memento, Runtastic Balance Calorie Calculator; Activitatea fizică este susținută de aplicații precum: Plan Workout, care incorporează o serie de programe cu diverse exerciții specifice nevoii utilizatorului;

- în al treilea rând, aplicații care se bazează pe ideea de doctor virtual, cum este Babylon: un serviciu de asistență medicală care pune la dispoziția utilizatorului posibilitatea de a-și înregistra simptomele, urmând ca acesta din urmă, să fie pus în legătură telefonică sau chiar video cu un medic specialist. De asemenea, prin intermediul aplicației i se oferă clientului prescripții medicale electronice, care vor fi transmise la cea mai apropiată farmacie, de unde se pot colecta medicamentele în decurs de o oră, sau pot fi livrate la domiciliu. Alte aplicații asemănătoare sunt: Doctor OnDemand care realizează, de asemenea, programări medicale.

Fig. 1. Evoluția veniturilor, perioada 2015-2017 Structura administrativă Firma va avea angajați: 2 programatori

Fig. 1. Evoluția veniturilor, perioada 2015-2017

Structura administrativă

Firma va avea angajați: 2 programatori care vor lucra pe partea de dezvoltare a aplicației, 1 analist de business care se va ocupa de partea de proiectare, 1 administrator al bazelor de date, 1 designer al aplicației care se va ocupa de interfață și de pagina web, o persoană care se ocupă de relaționarea cu partenerii și investitorii. Pentru dezvoltarea aplicației, vom colabora cu facultatea de medicină Carol Davila pentru a folosi documentația științifică de care dispune, dar și ajutorul provenit din partea specialiștilor din domeniu.

Venituri

În ceea ce privește veniturile, acestea vor fi acumulate din reclame, din parteneriate cu diverse cabinete medicale, de la diverși investitori, din colaborări. De asemenea, vor exista extensii ale aplicației, de exemplu: o extensie care să -i sugereze utilizatorului meniuri zilnice în funcție de necesitate, incluzând rețete și valori nutriționale specifice, etc.

Obiective strategice Tabel 1. Bilanț 2018 Pe termen lung, firma noastră își propune să acceadă

Obiective strategice

Tabel 1. Bilanț 2018

Pe termen lung, firma noastră își propune să acceadă la piața internațională și, bineînțeles, să adauge funcționalități noi la aplicația deja existentă. Prin urmare, trebuie analizată în detaliu piața din România, pentru a vedea dacă ne poate susține în atingerea obiectivului propus. Dacă ne uităm la Fig. 2., vom observa că PIB-ul exprimat în valoare absolută, are un trend crescător până în anul 2022, an în care se estimează că va avea valoarea de 1261.5 miliarde de lei, însă putem fi siguri că această creștere este reală?

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Evoluția PIB - mld. lei

1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Evoluția PIB - mld. lei 2017 realizari 2018

2017

realizari

2018 2019

estimari

2020

2021

2022

Fig. 2. Evoluția Produsului Intern Brut, perioada 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Conform Tabelului 3., creșterea reală a Produsului Intern Brut va suferi modificări, trend-ul acestei serii nefiind pe deplin crescător. După cum putem observa, în anul 2018 a

existat o scădere de aprox. 2.5% față de anul anterior, urmând ca aceasta să crească ușor până în anul 2020, unde atinge valoarea de 5.5%. Totuși, această valoare va deveni egală cu 5% în anul 2022.

creșterea reală a PIB (%)

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

reală a PIB (%) 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2017 2018 2019

2017

2018

2019

2020

2021

2022

realizari

estimari

Fig. 3. Creșterea reală a PIB, 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Concluzionând, observăm clar că economia României se află într-o fază de încetinire a ciclului economic, care ar putea fi urmată de o recesiune în viitorul apropiat.

Castigul salarial real - % 14 12 10 8 6 4 2 0 2017 2018
Castigul salarial real - %
14
12
10
8
6
4
2
0
2017 2018
2019 2020
2021
2022
realizari
estimari

Fig. 4. Evoluția câștigului salarial real, 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Indicele câştigului salarial real (calculate ca raport între indicele câştigului salarial nominal mediu net şi indicele general al prețurilor de consum al populației) se pare că va suferi o scădere bruscă de 7% între anul 2019 și 2020, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a populației va scădea considerabil în viitorul apropiat, acest lucru întărind și mai mult idea recesiunii.

acest lucru întărind și mai mult idea recesiunii. Fig. 5. Contribuția serviciilor la creșterea reală a

Fig. 5. Contribuția serviciilor la creșterea reală a PIB-ului, 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Din Tabelul 5. se observă faptul că ramura serviciilor are cea mai mare contribuție la creșterea reală a PIB-ului, aceasta afirmație fiind valabilă și peste 3 ani. Deci, ramură specific activității pe care o vom desfășura este oarecum prielnică.

De asemenea, dacă ne uităm pe Fig. 6 și Fig.7, vom vedea că evoluția în ceea ce privește contul curent al balanței de plăți pentru servicii este una favorabilă, țara noastră exportând mai mult decât importând.

Balanţa serviciilor (mil. euro)

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

Balanţa serviciilor (mil. euro) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2017 2018 2019

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Fig. 6. Evoluția balanței serviciilor, 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

1.2 Balanţa serviciilor

8,210

8,135

9,315

10,635

12,185

13,870

Export

 
20,693
20,693
22,205
22,205
23,915
23,915
25,730
25,730
27,735
27,735
29,875
29,875

Import

12,483

14,070

14,600

15,095

15,550

16,005

Fig. 7. Balanța serviciilor, 2017-2022

Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

Dacă analizăm economia țării din punct de vedere al resurselor de muncă, implicit, a populației ocupate în vârstă de muncă, vom vedea că aceasta are un tren ușor crescător, în anul 2022 atingând valoarea de 71.7%, pe când rata șomajului va scădea ușor, de la 4.1% în 2019, la 3.8% în 2022.

Evoluția ratei de ocupare și a ratei șomajului (%)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ocupare și a ratei șomajului (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017
2017 2018 2019 2020 2021 2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Rata de ocupare a populaţiei in vârsta de munca (15-64ani)de ocupare și a ratei șomajului (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Rata somajului BIM80 70 60 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rata

Fig. 8. Evoluția ratei de ocupare și a ratei șomajului, 2017-2022 Sursa datelor: Comisia Națională de Strategie și Prognoză

În concluzie, am observat faptul că economia țării se apropie de o perioadă relativ dificilă, salariile diminuându-se, rata inflației crescând, însă zona serviciilor, din care facem parte, va fi una favorabilă, cel puțin deocamdată.