Sunteți pe pagina 1din 4

Pavel Cristina Mihaela

Grupa 1037

Alfred Nobel

Alfred Nobel (n. 21 octombrie 1833, Stockholm - d. 10 decembrie 1896, San Remo) a fost un
chimist, inventator și om de afaceri suedez.
Tatăl său, pe nume, Immanuel Nobel, pune pe picioare o companie în St. Petersburg, Rusia, după
ce fosta sa companie a suferit un faliment, iar Alfred, cu fratele și mama sa, au rămas la
Stockholm. În 1842 Immanuel își poate permite să-și aducă familia în St. Petersburg. Aici, fiilor
săi li se predă științele naturii, limbi străine și literatură. La 17 ani Alfred vorbea fluent suedeza,
rusa, franceza, engleza și germana. Era atras deopotrivă de literatura engleză și de „științele
exacte” cum ar fi fizica sau chimia.
Timp de doi ani Alfred avea să viziteze Suedia, Germania, Franța și Statele Unite. La Paris are
șansa să lucreze în laboratorul unui chimist renumit pe atunci, T.J. Pelouze. Aici îl întâlnește pe
tânărul chimist italian Ascanio Sobrero, care cu trei ani în urmă inventase nitroglicerina, un
lichid exploziv deosebit de puternic și de instabil.
Nitroglicerina a fost considerată în epocă mult prea periculoasă pentru a putea fi folosită în
practică, datorită faptului că putea provoca explozii la variații mici de temperatură sau presiune.
Alfred era însă interesat de posibilitatea folosirii ei în construcții și începe să lucreze la
elaborarea unor metode de controlare a exploziei cu nitroglicerină.
În 1852 Alfred este chemat să lucreze pentru compania tatălui său care cunoștea o dezvoltare
continuă datorită livrărilor către armata rusă. Cu toate acestea, sfârșitul războiului avea să
provoace cel de-al doilea faliment al lui Immanuel Nobel. El își luă doi dintre fiii săi, Alfred și
Emil, și se reîntoarse la Stockholm.
Ajuns în orașul său natal, Alfred continuă cercetările prin care încearcă să folosească
nitroglicerina ca exploziv. Cercetările sale vor avea însă urmări tragice, determinând, în 1864,
moartea fratelui său Emil. Autoritățile se văd nevoite să-i interzică experimentele în interiorul
orașului. Alfred se mută pe un vas ancorat în Lacul Mälaren.
În curând Alfred avea să descopere că prin amestecarea nitroglicerinei cu cuarț se formează o
pastă care putea fi modelată în diferite forme și dimensiuni. În 1867 își brevetează invenția sub
denumirea de dinamită. Pentru a putea declanșa explozia, Alfred brevetează o altă invenție, un
detonator bazat pe aprinderea unui fitil.
Datorită faptului că dinamita reducea substanțial costurile aruncării în aer a blocurilor de piatră,
Alfred a făcut din vânzarea dinamitei o afacere profitabilă, astfel încât fabrica sa din Krümmel
(azi un cartier al orașului Geesthacht, Germania) începe să-și exporte produsele în alte țări din
Europa și chiar în America și Australia.
Datorită pasiunii sale pentru călătorii, Victor Hugo l-a denumit „cel mai bogat vagabond al
Europei”. Cu timpul Alfred și-a deschis fabrici și laboratoare în peste 20 de țări, iar când nu
călătorea lucra intens în laboratoarele sale.
În 1896 Alfred Nobel moare. Brevetase peste 355 de invenții, printre care cauciucul sintetic,
pielea artificială și mătasea sintetică.

Primele premii Nobel ( 10 decembrie 1901) :

 Premiul Nobel pentru Fizică


 Premiul Nobel pentru Chimie
 Premiul Nobel pentru Economie
 Premiul Nobel pentru Medicină
 Premiul Nobel pentru Literatură
 Premiul Nobel Pentru Pace

An Nume Țară Justificare

Ragnar Anton Norvegia "Pentru descoperirea și utilizarea modelelor


1969 Kittil Frisch și Țările de dinamice în analiza proceselor economice"
Jan Tinbergen Jos

"Pentru lucrări științifice prin care a dezvoltat o


Statele
Paul A. teorie economică statică și dinamică și pentru
1970 Unite ale
Samuelson participarea activă la ridicarea nivelului analizei
Americii
în științele economice"

"Pentru explicațiile sale în legătură cu creșterea


Statele economică, bazate pe experiența sa vastă,
1971 Simon Kuznets Unite ale explicații care au condus la perspective vaste in
Americii structurile economice și sociale și au condus
procesele de dezvoltare"

Regatul
John Richard Unit "Pentru lucrările sale deschizătoare de drumuri în
1972 Hicks și Statele teoria generală a echilibrului economic și în
Kenneth Arrow Unite ale teoria bunăstării"
Americii
Statele "Pentru elaborarea metodei Input-Output, ca și
1973 Wassily Leontief Unite ale pentru folosirea acesteia la rezolvarea unor
Americii probleme importante de economie"

"Pentru lucrările sale deschizătoare de drumuri în


Gunnar Myrdalși Suedia domeniul teoriei banilor și teoriei conjuncturii și
1974
Friedrich Hayek Austria analizelor amănunțite ale dependenței alternative
de relațiile economice, sociale și instituționale"

Uniunea
Leonid
Sovietică
Kantorovich și "Pentru contribuția acestora la teoria folosirii
1975 Statele
Tjalling optimale a resurselor"
Unite ale
Koopmans
Americii

"Pentru contribuția acestora la analiza


Statele
consumului, la istoria banilor și teoria banilor, cât
1976 Milton Friedman Unite ale
și pentru o clarificare a complexității politicii de
Americii
stabilizare"

Suedia "Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în


Bertil Ohlin și
1977 Regatul domeniul teoriei comerțului mondial și mișcării
James Meade
Unit internaționale a capitalului"

Statele
"Pentru studiul deschizător de drumuri al
1978 Herbert Simon Unite ale
proceselor de decizie în organizațiile economice"
Americii

Statele
Theodore "Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în
Unite ale
Schultz și studiul dezvoltării economice, prin luarea în
1979 Americii
William Arthur considerare a problemelor țărilor în curs de
Regatul
Lewis dezvoltare"
Unit
Statele "Pentru construcția modelelor economice
1980 Lawrence Klein Unite ale conjuncturale și utilizarea acestora în analizele
Americii politicilor economice"

Bibliografie:
1. https://ro.wikipedia.org/wiki/Premiul_Nobel_pentru_%C8%98tiin%C8%9Be_Economice
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Nobel