Sunteți pe pagina 1din 15

Portofoliu de seminar

Istoria Economiei

Teme abordate:

1.Citate reprezentative despre trecutul economic și istoria economică. 2.Prezentarea succintă a vieților reprezentanților școlilor și curentelor trecutului economic. 3.Ce știți despre Premiul Nobel pentru economie? 4.Citate reprezentative despre bani și economia monetară.

5.Ce este Porto-Franco?

6.Ce este lombardul și ce este lombardarea?

7.Ce cărți în limba română scrise de autori români sau traduse cunoașteți despre crizele economice?

1.Citate reprezentative despre trecutul economic și istoria economică

Istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă.Karl Marx în Manifestul Partidului Comunist

Istoria realizărilor omului în această lume este în esenţă Istoria

Marilor Oameni care au muncit aici.

Thomas Carlyle în Biografia lui Frederic cel Mare

Economia este baza societății.

”

Morihei Eushiba în Arta păcii

Economia este arta de a obține maximum de la viață.Grija de economie este rădăcina tuturor virtuților.

”

George Bernard Shaw

Orice risipitor este un vrăjmaș al societății.Orice econom este un binefăcător public.

”

Adam Smith

Ar trebui ca întotdeauna să planificăm cheltuielile noastre după veniturile pe care le avem.Acest obicei contituie însăși esența cinstei.

”

Samuel Smiles

Economia este izvorul independenței și al libertății.

Marie Therese Rodet Geoffrin

„ Socotesc că în familie,ca și în stat,cel mai bun izvor de virtute este economia.” Marcus
„ Socotesc că în familie,ca și în stat,cel mai bun izvor de virtute este
economia.”
Marcus Tullius Cicero
„ Economia bine înțeleasă ține mijlocul între risipă și zgârcenie.Se

cade să meargă hotărâtă pe această cale,încât să nu se aplece nici de o

parte,nici de alta.

Axel Oxenstierna

Dacă cineva vă spune că puteți să vă ridicați altfel decât prin

cultură,muncă și economie,fugiți de el.

Benjamin Franklin

Sunt multe mijloace de îmbogățire,dar puține sunt cinstite.Economia este unul din cele mai bune.Să fim cu luare-aminte însă,ca să nu se împotrivească faptelor bune și dărniciei.

”

Francis Bacon

Viziunea guvernamentală asupra economiei poate fi rezumată în câteva fraze scurte:Dacă o ramură economică funcționează,impoziteaz-o.Dacă se încăpățânează să funcționeze,reglementeaz-o.Dacă se blochează,subvenționeaz-o.

”

Ronald Reagan

Sunt în favoarea reducerii taxelor,în orice circumstanță și pentru orice motiv,pentru orice scuză,oricând este posibil acest lucru.

”

Milton Friedman

Criza economică nu atinge deloc pe cei bogați,găsitori întotdeauna a unor soluții pentru a-și proteja milioanele,ci pe dezmoșteniții soartei.

”

Camil Petrescu

2.Prezentarea succintă a vieților

reprezentanților școlilor și curentelor trecutului

economic.

-Școala istoriei economice tradiționale

Milton Friedman(n. 31 iulie 1912 - d. 16 noiembrie 2006, San Francisco) - a fost un evreu-american, profesor de economie laUniversitatea Chicago. În 1976 a primit Premiul Nobel pentru Economie. El este considerat reprezentantul principal al școlii din Chicago, al economiei de dreapta, de piață liberă. A fost elevul lui Frank Knight. Fiul său este David D. Friedman.A adus nenumărate contribuții la dezvoltarea microeconomiei și a macroeconomiei precum și la dezvoltarea teoriilor cu privire la economia de piață și la minimalizarea rolului statului în coordonarea economiei.

Simon Kuznets(n. 30 aprilie 1901- d. 8 iulie 1985) - a fost un economist evreu-american din Belarus. El a fost premiat cu Premiul Nobel pentru Economie în 1971 pentru interpretarea sa empirică a creșterii economice care a îmbunătățit înțelegerea structurilor socio-economice și a dezvoltării economice. Kuznets s-a născut în orașul bielorus Pinsk, pe atunci în Imperiul Rus, dar s-a mutat în Statele Unite ale Americii în 1922, unde a studiat la Universitatea Columbia. Cea mai importantă carte a lui Kuznets a fost Venitul național și compoziția sa, 1919-1938, publicată în 1941. Lui Kuznets i se atribuie meritul de a fi revoluționat econometria, iar munca sa a fost motorul revoluției keynesiene. Lucrările sale despre ciclul afacerii și aspectele legate de dezechilibrul creșterii economice au ajutat la dezvoltarea domeniului economiei dezvoltării. El a studiat, de asemenea și inegalitatea în decursul timpului, iar rezultatele sale au condus la așa-numita curbă a lui Kuznets.

-Materialismul istoric

Karl Marx(n. 5 mai 1818 - d. 14 martie 1883, Londra) - a fost un filozof german, economist și publicist, întemeietor împreună cu Friedrich Engels al

teoriei socialismului științific, teoretician și lider al mișcării

muncitorești.A

avut o influență importantă asupra istoriei politice a secolului al XX-lea. Karl Marx împreună cu Friedrich Engels a scris și a publicat în 1848: Manifestul

Partidului Comunist.Marx a argumentat că sistemul capitalist, la fel ca și sistemele socioeconomice precedente, produce tensiuni interne care îl conduc la

distrugere. Așa cum capitalismul a înlocuit feudalismul, capitalismul va fi înlocuit de comunism, o societate fără clase care urmează unei perioade de tranziție în care statul va fi un instrument al dictaturii proletariatului. Pe de altă parte, Marx a argumentat că schimbările socio-economice se produc prin intermediul activității revoluționare organizate. În acest model capitalismul va lua sfârșit prin activitatea organizată a clasei muncitoare internaționale. Ideile lui Marx au început să exercite o influență majoră asupra mișcării muncitorești la scurt timp după moartea sa.

Friedrich Engels(n. 28 noiembrie 1820 d. 5 august 1895) - a fost un filozof politic german, din secolul al XIX-lea. Împreună cu partenerul său, mai bine cunoscutul Karl Marx, Engels a dezvoltat teoria comunistă, a fost coautor al Manifestului Partidului Comunist (1848). După moartea lui Marx din 1883, Engels și-a dedicat restul vieții traducerii și editării scrierilor lui Marx. Totodată, a fundamentat teoria socialismului științific, sub denumirea de materialism dialectic, prin cea mai relevantă dintre scrierile sale, Dezvoltarea socialismului de la utopie la știință (1880), o broșură rezumativă a lucrării sale de mai mari dimensiuni : Domnul Eugen Duhring revoluționează știința, cunoscută și ca Anti-Duhring (1878).

-Școala sintezei istorice

Henri Berr(n. 31 ianuarie 1863 - d. 19 noiembrie 1954, Paris) - a fost un filozof francez și profesor de liceu, cunoscut ca fondator al revistei Revue de sinthese. El este creditat cu mutarea centrului de greutate al studiului istoriei în Franța, în conformitate cu ideile sale privind "sinteza". În ciuda lipsei de recunoaștere a conceptelor sale de către stabilirea academică a timpului, precum și efectele adverse asupra carierei sale, el a avut un mare impact asupra tinerei generații de istorici francezi.

-Școala „Annales”

Fernand Braudel(n. 24 august 1902 d. 27 noiembrie 1985) - a fost un istoric francez ce a aparținut curentului Școlii franceze de Istorie Economică din jurul revistei „Annales”.Moștenitorul lui Lucien Febvre, Braudel a știut cel mai bine să fructifice patrimoniul intelectual și instituțional al Annales, dându-le o dimensiune internațională. Fernand Braudel a creat un “imperiu” prin temperamentul său, prin spiritul de organizare, prin gustul pentru putere. A avut un fler extraordinar în a alege colaboratorii, de cele mai multe ori cercetători talentați din cele patru colțuri ale lumii. Astăzi funcționează în întreaga lume centre de cercetare ce îi poartă numele ca omagiu adus strălucitului istoric și metodelor de lucru propuse la școala pe care a reprezentat-o.

-Noua istorie economică

Joseph Alois Schumpeter(n. 8 februarie 1883 - d. 8 ianuarie 1950 Connecticut, SUA) - a fost un economist austriac și un autor ale cărui opere au fost foarte citite. În perioada neoclasică, el a intrat în rolul unui răzvrătit. El a încetățenit termenul de distrugere creatoare prin competiție. Schumpeter a avut o contribuție importantă în economia mondială fiind un pionier al teoriei dezvoltării economice (1912).

3.Ce știți despre Premiul Nobel pentru

economie?

Premiul Nobel pentru Economie este un premiu pentru contribuții extraordinare în domeniul economiei. Este în general considerat unul dintre cele mai prestigioase premii pentru această știință. Numele oficial este Premiul Sveriges Riksbank în științe economice în memoria lui Alfred Nobel (suedeză - Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne). Nu este unul dintre Premiile Nobel fondate cu voia lui Alfred Nobel în 1985, dar de obicei este considerat a fi unul dintre ele. Premiul în Economie, așa cum face referire la el Fundația Nobel, a fost fondat de către Sveriges Riksbank, banca centrală a Suediei, în 1968 la cea de-a 300 a aniversare a băncii, în memoria dorinței lui Alfred Nobel în 1895. Ca și laureații premiului Nobel în Chimie și Fizică, Laureații în economie sunt selectați de către Academia Regală Suedeză de Științe este utilizat și un comitet similar cu cel al Premiului Nobel. A fost acordat pentru prima oară în 1969 economiștilor Jan Tinbergen și Ragnar Frisch pentru „descoperirea și utilizarea modelelor dinamice în analiza proceselor economice”.

Sveriges Riksbank plătește Fundației Nobel cheltuieli administrative asociate cu premiul și finanțează parte monetară a premiului. Din 2001, partea monetară a Premiului în Economie a totalizat 10 milioane de coroane suedeze (în timpul lunii ianuarie 2008, aprox. 1,6 milioane de US$; 1,1 milioane de euro). Aceasta este echivalentă cu suma acordată pentru Premiile Nobel

înșiși. Din 2006, Sveriges Riksbank a dat Fundației Nobel o sumă anuală de 6,5

milioane de coroane suedeze (în ianuarie 2008, aprox. 1 milion de US$; 0.7

milioane de Euro) pentru cheltuielile administrative asociate cu premiul și un milion de coroane suedeze (până la sfârșitul anului 2008) pentru a include informații despre premiu în pagina de internet a Fundației Nobel.

Laureați ai premiului Nobel pentru Economie au fost:

       
 

"Pentru lucrări științifice prin care a dezvoltat o teorie

   
"Pentru lucrări științifice prin care a dezvoltat o teorie <a href=1970 Paul A. Samuelson Statele economică statică și dinamică și pentru participarea Unite activă la ridicarea nivelului analizei în științele economice" " id="pdf-obj-7-66" src="pdf-obj-7-66.jpg">

economică statică și dinamică și pentru participarea

activă la ridicarea nivelului analizei în științele

   

economice"

 
"Pentru explicațiile sale în legătură cu creșterea economică, bazate pe experiența sa vastă, explicații 1971 Simon
"Pentru explicațiile sale în legătură cu creșterea
economică, bazate pe experiența sa vastă, explicații
1971
Simon Kuznets
Statele
care au condus la perspective vaste in structurile
Unite
economice și sociale și au condus procesele de
dezvoltare"
"Pentru contribuția acestora la analiza consumului, la
1976
Milton Friedman
Statele
Unite
istoria banilor și teoria banilor, cât și pentru o
clarificare a complexității politicii de stabilizare"
Suedia
"Pentru lucrările deschizătoare de drumuri în
1977
Bertil Ohlin și
James Meade
Regatul
domeniul teoriei comerțului mondial și mișcării
internaționale a capitalului"
Unit
1981
James Tobin
Statele
Unite
"Pentru analiza piețelor financiare și a efectelor
acesteia asupra deciziilor de cheltuire și astfel asupra
ocupatiei forței de muncă, producției și formării
prețurilor"
"Pentru lucrările sale despre teoriile creșterii
1987
Robert M. Solow
Statele
economice"
Unite
Statele
"Pentru înnoirea cercetării economice prin folosirea
Unite
1993
Robert Fogel și
Douglass North
teoriei economice și a metodelor cantitative, pentru a
expica schimbările economice și instituționale"
Statele
Unite
"Pentru contribuțiile sale fundamentale la teoria
1998
Amartya Sen
India
economică a bunăstării, teorie aplicabilă și în țările în
curs de dezvoltare"
     

"Pentru introducerea unei perspective asupra

<a href=2002 Daniel Kahneman Israel cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de " id="pdf-obj-9-15" src="pdf-obj-9-15.jpg">

cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de

     

nesiguranță"

       
 
"Pentru introducerea experimentelor de laborator ca

"Pentru introducerea experimentelor de laborator ca

unealtă a analizei economice empirice, în special în

studiul diferitelor mecanisme ale pieții"

 
       
"Pentru introducerea unei perspective asupra <a href=2002 Daniel Kahneman Israel cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de nesiguranță" "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca Vernon L. Smith Statele unealtă a analizei economice empirice, în special în Unite studiul diferitelor mecanisme ale pieții" Finn E. Kydland ș i Norvegia "Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia 2004 dinamică: consistența temporală a politicii economice Edward C. Prescott Statele și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale" Unite Peter A. Statele Diamond , Dale T. Unite „Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în 2010 Mortensen ș i care șomajul este afectat de politicile Christopher A. Statele guvernamentale” Pissarides Unite Cipru Statele Thomas J. Sar g ent "Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre 2011 Christopher A. Sims Unite măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale" Statele Unite Statele 2012 Alvin E. Roth Unite "Pentru teoria alocațiilor stabile și practica Lloyd S. Shapley mecanismelor de piață" Statele Unite " id="pdf-obj-9-61" src="pdf-obj-9-61.jpg">
   
 
 

"Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia

<a href=2004 dinamică: consistența temporală a politicii economice " id="pdf-obj-9-82" src="pdf-obj-9-82.jpg">

dinamică: consistența temporală a politicii economice

și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale"

 
   
 
       
 
"Pentru introducerea unei perspective asupra <a href=2002 Daniel Kahneman Israel cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de nesiguranță" "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca Vernon L. Smith Statele unealtă a analizei economice empirice, în special în Unite studiul diferitelor mecanisme ale pieții" Finn E. Kydland ș i Norvegia "Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia 2004 dinamică: consistența temporală a politicii economice Edward C. Prescott Statele și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale" Unite Peter A. Statele Diamond , Dale T. Unite „Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în 2010 Mortensen ș i care șomajul este afectat de politicile Christopher A. Statele guvernamentale” Pissarides Unite Cipru Statele Thomas J. Sar g ent "Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre 2011 Christopher A. Sims Unite măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale" Statele Unite Statele 2012 Alvin E. Roth Unite "Pentru teoria alocațiilor stabile și practica Lloyd S. Shapley mecanismelor de piață" Statele Unite " id="pdf-obj-9-109" src="pdf-obj-9-109.jpg">
 
 

„Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în

<a href=2010 Mortensen ș i care șomajul este afectat de politicile " id="pdf-obj-9-139" src="pdf-obj-9-139.jpg">

care șomajul este afectat de politicile

guvernamentale”

 
<a href=Cipru " id="pdf-obj-9-161" src="pdf-obj-9-161.jpg">
 
 
   
"Pentru introducerea unei perspective asupra <a href=2002 Daniel Kahneman Israel cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de nesiguranță" "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca Vernon L. Smith Statele unealtă a analizei economice empirice, în special în Unite studiul diferitelor mecanisme ale pieții" Finn E. Kydland ș i Norvegia "Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia 2004 dinamică: consistența temporală a politicii economice Edward C. Prescott Statele și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale" Unite Peter A. Statele Diamond , Dale T. Unite „Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în 2010 Mortensen ș i care șomajul este afectat de politicile Christopher A. Statele guvernamentale” Pissarides Unite Cipru Statele Thomas J. Sar g ent "Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre 2011 Christopher A. Sims Unite măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale" Statele Unite Statele 2012 Alvin E. Roth Unite "Pentru teoria alocațiilor stabile și practica Lloyd S. Shapley mecanismelor de piață" Statele Unite " id="pdf-obj-9-171" src="pdf-obj-9-171.jpg">
 
   
 

"Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre

<a href=Unite " id="pdf-obj-9-198" src="pdf-obj-9-198.jpg">

măsurile de politică economică și impactul lor asupra

economiei reale"

 
   
   
"Pentru introducerea unei perspective asupra <a href=2002 Daniel Kahneman Israel cercetării psihologice în științele economice, în special cu privire la evaluările și deciziile în caz de nesiguranță" "Pentru introducerea experimentelor de laborator ca Vernon L. Smith Statele unealtă a analizei economice empirice, în special în Unite studiul diferitelor mecanisme ale pieții" Finn E. Kydland ș i Norvegia "Pentru contribuțiile acestora la macroeconomia 2004 dinamică: consistența temporală a politicii economice Edward C. Prescott Statele și puterea impulsionantă a ciclurilor conjuncturale" Unite Peter A. Statele Diamond , Dale T. Unite „Pentru o teorie care ajută la înțelegerea modului în 2010 Mortensen ș i care șomajul este afectat de politicile Christopher A. Statele guvernamentale” Pissarides Unite Cipru Statele Thomas J. Sar g ent "Progresul înregistrat în cercetarea relațiilor dintre 2011 Christopher A. Sims Unite măsurile de politică economică și impactul lor asupra economiei reale" Statele Unite Statele 2012 Alvin E. Roth Unite "Pentru teoria alocațiilor stabile și practica Lloyd S. Shapley mecanismelor de piață" Statele Unite " id="pdf-obj-9-217" src="pdf-obj-9-217.jpg">
 
   

"Pentru teoria alocațiilor stabile și practica

<a href=Lloyd S. Shapley mecanismelor de piață" " id="pdf-obj-9-241" src="pdf-obj-9-241.jpg">

mecanismelor de piață"

 
   
       

4.Citate reprezentative despre bani și economia monetară.

„Dacă vrei să aflii valoarea banilor,încearcă să te împrumuți.Creditorii au memorie mai bună decât datornicii.

Benjamin Franklin

„Când este vorba de bani,toți sunt de aceeași religie.”

Voltaire

„Valoarea de bază a banilor stă în faptul că omul trăiește într-o lume în care banii sunt supraestimați.”

Henry Louis Mencken

„Aproape fiecare om știe să câștige bani,dar nici măcar unul dintr-un milion nu știe cum să îi cheltuiască.”

Henry David Thoreau

„Banii sunt expresia concentrată a avuției sociale,a muncii sociale.Banii sunt un titlu care permite perceperea unui tribut de la toți oamenii muncii,banii sunt o rămășiță a exploatării de ieri.”

Vladimir Ilici Lenin

„Banul e,într-adevăr,cel mai important lucru din lume și orice morală personală și națională,trainică și de succes ar trebui să aibă acest fapt drept bază.”

George Bernard Shaw

„Banii,acel nerv al tuturor lucrurilor,vor avea totdeauna cea mai puternică înrudire asupra mersului tuturor afacerilor,încât condiția cea dintâi a oricărei bune cârmuiri va fi o înțeleaptă mânuire a finanțelor statului.”

A.D. Xenopol

„Cele mai periculoase cinci cuvinte pe care le poți folosi atunci când investești sunt: De data asta este diferit!”

John Templeton

„Nu-ți pune încrederea în bani,dar pune-ți banii acolo unde ai încredere.”

Oliver Wendell Holmes

„Liniștea financiară nu înseamnă achiziționarea diverselor lucruri. Înseamnă să înveți să trăiești cu mai puțin decât produci, ca să poți să dai bani înapoi și să mai rămâi cu alți bani pe care să îi investești. Nu poți câstiga până nu faci asta.”

Dave Ramsey

„O afacere care produce doar bani este o afacere slabă.”

Henry Ford

„Când eram tânăr,credeam că banii și puterea mă vor face fericit. Aveam dreptate. ”

Bill Gates

„Banii nu sunt singurul răspuns,dar fac diferența.”

Barack Obama

5.Ce este Porto Franco?

Un port liber (sau porto franco) este un port aflat într-o zonă economică liberă,cu o jurisdicție mai relaxată comparativ cu țara în care este localizat. Aceasta înseamnă,în mod normal,sa fie scutit de taxe vamale sau să aibă un regim vamal special cu reglementări vamale favorabile. La început,unele porturi se bucurau și de autonomie politică. Multe aeroporturi internaționale au porturi libere.

Statutul de zonă liberă desemnează un spațiu geografic din interiorul unei țări exceptat de la regimul vamal,unde nu se percep taxe vamale de import și unde se aplică o politică fiscală specială. Zonele libere se clasifică după mai multe criterii:

-după natura operațiunilor(zone libere portuare scutite de impozite,zone libere comerciale,zone de tranzit,zone libere industriale de export,zone economice speciale)

-după destinația mărfurilor(pentru depozitare și antrepozitare,pentru prelucrare)

-după modul de asigurare a transportului(un singur tip de transport,tipuri combinate de transport)

-după modul de finanțare(susținute din resursele bugetare centrale,susținute de agenții privați,finanțare mixtă)

Activitățile economice ce se pot efectua în zona liberă sunt:manipularea,depozitarea,sortarea,măsurarea,ambalarea,condiționa rea,prelucrarea,asamblarea,fabricarea,marcarea,testarea,licitarea,vânza rea,cumpărarea,expertizarea,repararea,dezmembrarea,etc

De asemenea,aici se desfășoară o serie de activități financiar- bancare,de transporturi și expediții și alte prestări de servicii specifice zonei.

6.Ce este lombardul și ce este lombardarea?

Lombardul este un împrumut sau avans de bani având drept

garanție efecte publice (titluri de rentă,obligațtiuni,acțiuni,etc.),obiecte

de valoare depuse ca gaj.

Se mai numește Lombard instituția de credit care acordă astfel

de împrumuturi.

Lombardarea este acțiunea de a depune în gaj efecte publice,obiecte de valoare,ca garanție de împrumut.

Operațiunile de lombardare reprezintă contractarea de împrumuturi pe garanții constituite din efecte publice(hârtii de valoare emise de stat,precum și obligațiuni,acțiuni,bonuri de tezaur),împrumuturi ce asigură băncilor comerciale noi resurse de la banca de emisiune,valorificându-și astfel hârtiile de valoare deținute.

7.Ce cărți în limba română scrise de autori români sau traduse cunoașteți despre crizele economice?

„România după criză” , Mircea Malita și Călin Georgescu

„Istoria globală a crizei financiare (2007-2010)” , Johan A.

Lybeck „Crizele economice și ciclicitatea lor” , Alex Berca

„Fragmente de criză” , Aurelian Dochia

„Crashkurs-manual de criză” , Dirk Muller

„Opriți această depresiune – ACUM!” , Paul Krugman

„Biletul de ieșire din criză” , Adrian Vasilescu

„Criză și fiscalitate – Ocupare și fiscalitate în societățile

îndatorate” , Ilie Ciprian Bădescu „Restructurarea firmelor în condiții de criză” , CH. Beck

„Criza economică și profeții ei” , George Soros , Warren

Buffett , Paul Volcker „În cădere liberă – America,piața liberă și prăbuțirea economiei

mondiale” , Joseph E. Stiglitz „Iluzia.Erou și antierou în crizele economice” , Andrei

Hrebenciuc „Capitalismul încotro? Criza economică,mersul ideilor,instituții”

, Daniel Daianu „Supremația americană : un balon de săpun” , George Soros

„Împotriva curentului – Însemnări despre criza financiară

actuală” , Bogdan Glăvan Criza,a cincea putere in stat – Managementul crizelor politice și economice,reflectat în presa timpului în România anilor 1930- 1939, Daniel Apostol