Sunteți pe pagina 1din 1

Statul deschide gratuit conturi de economii pentru copii

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru aprobarea OUG privind im-
plementarea programului „gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar”. Proiectul
a fost aprobat cu 159 de voturi „pentru”, 19 „împotrivă” şi 80 de abţineri.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investiţii
- Contul individual de economii “Junior Centenar”, titularul contului fiind orice copil care înde-
plineşte cumulativ mai multe condiţii. Titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare
de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în cont în anul
respectiv să fie de minimum 1.200 lei. La soldul contului se aplică o rată de dobândă al cărei nivel
se stabileşte la 3% pe an. De acest program vor beneficia şi copiii ocrotiţi prin serviciile publice şi
private specializate pentru protecţia copilului, depunerea anuală minimă de 1.200 lei fiind efec-
tuată din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Proiectul a fost criticat de opoziţie, care l-a caracterizat ca fiind “o manieră mascată prin care sta-
tul se împrumută de la populaţie”, deoarece banii pot fi accesaţi doar când copilul împlineşte 18 ani.

joi, 4 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8609 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Cluj-Napoca, surclasat de
Raportat la bugetele celorlalte ora-
Pompeo şe din Alianţa Vestului, Cluj-Na-
poca este departe de ce ar trebui să
fie după potențialul de dezvoltare

Oradea la capitolul buget


pe care-l oferă, iar veniturile mu-
nicipalităţii nu se ridică la nivelul
aşteptărilor. Potrivit proiectului
RADU VIDA de buget lansat în dezbatere pu-
Cluj-Napoca este depășit, din blică, municipalitatea clujeană va
nou, la capitolul buget de munici- avea la dispoziţie 1.254.076.337
piul Oradea. De asemenea, muni- lei, puţin mai mult decât anul tre-
cut, dar mai puţin decât acum doi

M
cipiul Timişoara are la dispoziție
inistrul de externe (alt Toderaş!) pentru 2019 o sumă cu peste 200 ani, când s-a bazat pe un buget de
Meleşcanu s-a deplasat la Înalta de milioane de lei mai mare decât 1.350.000.000 de lei. Din această
Poartă a SUA. A ţucat botoşeii cea de care dispune orașul condus sumă, 1.112.443.397 lei constituie
primului reprezentant al lui Trump şi a de Emil Boc. Ce e interesant e fap- buget local, 889.086.772 lei - buget
fost lăsat să intre. Nu înainte de a ascunde tul că atât Oradea cât şi Timişoara de funcţionare, iar 364.989.565 lei
în şalvarii moşteniţi de la ieniceri, rahatul reușesc să atingă aceste perfor- - buget de dezvoltare.
turcesc al parteneriatului public privat manțe bugetare în condițiile în Pentru învăţământ este prevă-
cu spahii moderni ai refuzului „Patriot”. care au o populație mai mică decât zută suma de 11.274.456 lei, în
Asta în favoarea S400, în paranteză fie a municipiului Cluj-Napoca. timp ce la Spitalul Clinic Muni-
spus. Bugetul municipiului Cluj-Na- cipal Cluj-Napoca este prevăzută
Dar cum noi defilăm, apărându-ne, cu poca pentru 2019 arată că așa zisul suma de 127.000.211 lei.
Deveselu... statut al orașului de forță econo- C. PURIȘ
S-a discutat. mică a Ardealului nu se susţine. continuare în pagina a 4-a
Că – vorba aia – de aia a trecut Atlan-
ticul. Şi din acest motiv şi-a rupt din timp
Pompeo. Să-l lude, vas’zică, pe ministru ce
băieţi de treabă suntem noi. Cât ne opu-
nem pericolului rusesc şi cum luptăm cu
Călin Popescu Tăriceanu, scrisoare Avertisment
pentru primarii
terorismu’. Cum apărăm fruntariile Mării
Negre şi cât ne zbatem să avem o preşedin- deschisă către Klaus Iohannis din localităţile
ţie CE în UE. Cât mai cât, favorabilă ame-
ricanilor, chiar dacă îl călcăm pe nervi pe Preşedintele Senatului Călin Po- gravitate extremă care răzbate din comunist. Dl. Augustin Lazăr nu învecinate
Juncker.. pescu Tăriceanu i-a trimis miercuri mass-media ultimelor zile şi despre a negat faptele, a încercat doar să
o scrisoare deschisă preşedintelui care nu aţi binevoit să aveţi până ocolească răspunderea reală pe care Înscrierea copiilor la creşe
Încurajat de.... încurajările numărului 2 rămâne una dintre cele mai
din administraţia Trump, Meleşcanu s-a Klaus Iohannis, prin care îi cere să acum vreo reacţie. Este vorba des- ar fi avut-o în ceea ce priveşte per-
semneze urgent decretul de revoca- pre dezvăluirile terifiante potrivit secutarea disidentului Iulius Filip, stringente probleme cu care se
dat în bărci. Şi a abordat subiectul cel mai confruntă mulţi părinţi clu-
fierbinte al momentului: corupţia. Care re din funcţie a procurorului gene- cărora procurorul general al Ro- arestat, anchetat, şicanat, torturat
şi lipsit de libertate de către regimul jeni, an de an. În şedinţa de
este – nu-i aşa ? – anti! Cum – deocam- ral, după dezvăluirile potrivit că- mâniei, persoană care ar trebui să consiliu local de marţi, Emil
dată – nu-l poate întrece nimeni pe Nenea rora Augustin Lazăr a fost implicat fie un model de etică şi de condui- comunist”. Boc le-a transmis primarilor
Iancu cu al său „si dăi, si luptă, neicuşoru- în persecutarea disidentului Iulius tă pentru magistraţii acestei ţări, Călin Popescu Tăriceanu mai din localităţile învecinate să
le” ministru externelor a dat-o pe interior. Filip. s-ar fi numărat printre personajele arată că România a ratat şansa is- construiască creşe, grădiniţe
continuare în pagina a 12-a “Vă scriu pentru a-mi exprima de tristă amintire care făceau jo- torică de a avea o lege a lustraţiei şi şcoli. “(...) Apahida, Flo-
revolta în faţa unei situaţii de o curile murdare ale fostului regim continuare în pagina a 4-a reşti şi Gilău... Dacă acolo
nu se construiesc creşe, şcoli
şi grădiniţe, nu aşteptaţi să
FERMECĂTOAREA TIRANIE A ŞCOLII rezolve Clujul toate proble-
mele, pentru că nu le va putea
rezolva. Soluţiile trebuie să fie
de vorbă cu generaţii imaginare de bariţişti în comunitate. De aceea carti-
Prepuim împreună cu vremurile erul Sopor pe care îl vom face
acum, după un masterplan
Clujul catolic, Clujul iezuit, Clujul calvin... Şcoală, aşadar, s-a făcut de ultimă generaţie, va avea
dintotdeauna pe meleag. Doar că nu în româneşte. Şi chiar şi dintre creşă, şcoală, grădiniţe, toate
români erau puţini aceia care reuşeau să se strecoare în sistemul de aceste facilităţi de bază. Dar
învăţământ latinesc. Cei care au urmat ciclurile trivium (gramatică, dacă în continuare va fi aceas-
retorică şi dialectică, bunăoară) şi, mai apoi, quadrivium (aritmetică, tă migraţie către Cluj-Napoca
astronomie şi muzică) şi, cu siguranţă, urmaşii lor, pentru care la mare de la zona metropolitană pen-
preţ şi trudnică opinteală erau retorica, dialectica, sintaxa, matemati- tru grădiniţă, creşă, şcoală,
ca, limbile clasice, poezia şi religia s-au entuziasmat la apariţia primei nu vom rezolva problema.
şcoli româneşti: „La 19 octombrie 1919 îşi deschide porţile primul liceu Din nefericire nu am nicio
teoretic în limba română, liceul G.Bariţiu. După zece ani de la Unire, la jurisdicţie asupra comunelor
Cluj funcţionau în limba română 17 grădiniţe, 11 şcoli primare, 14 şcoli din preajmă, dar împreună cu
elementare, 9 pentru băieţi şi 5 pentru fete” – ne spune prof. Lucia Ţu- primarii din zonele respective
culescu, în monografia colegiului de-acum, „George Bariţiu”. Un formi-
dabil gest estetic de ieşire din dogme, care ne permite, ne obligă chiar, la putem gândi o politică
Radu VIDA A.M.C.
continuare în pagina a 4-a
continuare în pagina a 7-a

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324