Sunteți pe pagina 1din 1

1.

ACTIVITATEA CENTRELOR ŞI CABINETELOR LOGOPEDICE


INTERŞCOLARE
3.1 Centralizarea datelor privind cazuistica:
An școlar Tulburǎri de Tulburǎri de Tulburǎri ale Tulburǎri de Tulburǎri Tulburări de limbaj Alte tulburări
pronunţie/ ritm şi fluenţǎ limbajului dezvoltare a de voce asociate cu (de precizat)
articulare a vorbirii scris-citit limbajului Sindrom Down, autism

2018-2019

3.2. Centralizarea datelor privind evaluarea copiilor cu tulburǎri de limbaj:


An școlar Examinaţi Depistaţi
2018-2019 Şcolari Preşcolari Total Şcolari Preşcolari Total

Luaţi în corectare Corectaţi Retraşi Amelioraţi


Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total Şcolari Preşc. Total
CLI nr. 1

3.3. Centralizarea datelor în funcție de beneficiarii activității din cadrul CLI


An școlar Copii logopați Copii cu CES Cadre Părinți
Nr. preșcolari Nr. școlari Nr. preșcolari Nr. școlari didactice
2018-2019

3.4. Activităţi adresate părinţilor


Nr. Titlul Tipul activității Locul de Grup Durata Nr. Observaţii/
crt. activității (lectorate, work-shop- desfășurare țintă (număr participanți rezultate
uri, participare la (urban/rural) ore)
ședințele cu părinții la
invitația educatorului/
învățătorului/ș.a..)

3.5. Activităţi adresate cadrelor didactice


Nr. Titlul Tipul activității Locul de Grup Durata Nr. Observaţii/
crt. activității (lectorate, work- desfășurare țintă (număr participanți rezultate
shop-uri, participare (urban/rural) ore)
la ședințele cu
părinții la invitația
educatorului/
învățătorului ș.a.)