Sunteți pe pagina 1din 20

CONSILIERE

PSIHOLOGICĂ
de la motivaţia de a fi consilier,
la competenţa terapeutică

Ovidiu Gavrilovici

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
sumar
• Motivaţii pentru a fi consilier
• Procesul învăţării în terapie
• Trăsături facilitative
• Trăsături negative
• Contratransferul
• Deprinderi de autoconştientizare
• Competenţa terapeutică
Motivaţii pentru a fi consilier
• Dorinţa de a ajuta
• Dorinţa de a schimba lumea
• Dorinţa de a crea un scop şi o semnificaţie
• Dorinţa de a te auto-ajuta
• Dorinţa de a controla sau de a spune celorlalţi
ce au de făcut
• Dorinţa de a împărtăşi cu alţii experienţa
revenirii, a însănătoşirii
• Dorinţa de a împărtăşi din intuiţiile sau din
înţelepciunea ta
• Dorinţa de a avea asigurată securitatea şi
statutul financiar
Procesul învăţării în terapie

inconştientă
incompetenţă - competenţă
incompetenţa 1
conştienţă - inconştienţă
Procesul învăţării în terapie

inconştientă
1. Incompetenţa conştientă
inconştientă
2. Incompetenţa
conştientă
incompetenţa
3. Competenţa
1 2
conştientă
4. Competenţa
inconştientă
Procesul învăţării în terapie

inconştientă
1. Incompetenţa conştientă
inconştientă
2. Incompetenţa
conştientă
incompetenţa
3. Competenţa
1 2
conştientă
4. Competenţa
competenţa
inconştientă 3
Procesul învăţării în terapie

inconştientă
1. Incompetenţa conştientă
inconştientă
2. Incompetenţa
conştientă
incompetenţa
3. Competenţa
1 2
conştientă
4. Competenţa
competenţa
inconştientă 4 3
Trăsături facilitative
• Stima de sine şi competenţa
• Respectul de sine şi folosirea adecvată a puterii
• Acceptarea
• Sensibilitatea culturală
• Respectul de alţii
• Empatia
• Toleranţa pentru ambiguitate
• Complexitatea cognitivă
Trăsături facilitative

• Capacitatea pentru intimitate


• Flexibilitatea
• Simţul eticii şi al profesionalismului
• Conştientizarea şi exprimarea unui stil personal
• Abilitatea de a amâna gratificarea nevoilor
• Abilitatea de a amâna exprimarea afectelor
• Sănătate mintală
Trăsături negative

• Teama de eşec
• Teama de a cere ajutor, de a consulta alte
resurse
• Teama de nou
• Dominat de nevoi personale (de a fi admirat,
acceptat, respectat, etc.)
• Lipsa simţului umorului şi a relaxării
• Inabilitatea de a accesa un anume aspect al
experienţei umane (la sine sau la client)
CONTRATRANSFERUL

• Răspunsul consilierului la ceea ce spune


clientul este bazat pe inconştientul
consilierului, în general, şi pe anxietăţile
şi conflictele inconştiente, în particular
(Freud, 1949; Webb, 1989)
CONTRATRANSFERUL

1. Specific problemei
2. Specific stimulilor
3. Specific trăsăturilor
4. Specific clientului
Contratransferul specific problemei

• Apare ca o reacţie ce rezultă din stimularea aspectelor


neexplorate (inconştiente) ale clinicianului ca răspuns la
anumite comportamente, emoţii şi nevoi exprimate de un
client

• Problemele clientului şi ale consilierului sunt


incompatibile, prea asemănătoare sau prea
ameninţătoare
Contratransferul specific stimulului

• Apare ca răspuns la o caracteristică externă sau un


aspect al personalităţii clientului care stimulează material
irelevant problemelor prezentate de client

• Aceste reacţii inadecvate ale consilierului se petrec cu toţi


clienţii sau toate persoanele care au o anumită trăsătură
fizică, psihologică sau emoţională (culoarea pielii, exces
de greutate, etc.) deoarece stimulii interacţionează cu
emoţii sau credinţe (inconştiente) inadecvat explorate
Contratransferul specific trăsăturilor
• Mai general, considerat a fi “un mod habitual de
relaţionare” din partea consilierului - clinicianul
răspunde clientului aşa cum tinde să răspundă
altcuiva în orice moment din viaţa lor

• Acest tip de contratransfer este periculos nu doar


fiindcă e automat şi inconştient, ci mai ales pentru
că influenţează puternic terapia cu orice client,
indiferent de problema prezentată de acesta –
terapia este condiţionată de trăsătura
consilierului, nu de nevoile clientului
Contratransferul specific clientului
• Reacţia consilierului la un anumit client
• Consilierul poate identifica aceeaşi reacţie la descrierea
majorităţii, dacă nu a tuturor relaţiilor clientului

• Poate fi utilă terapiei în măsura în care clinicianul este


conştient de reacţie şi o înţelege ca fiind specifică
clientului

• Clientul, prin caracteristicile lui (de exemplu, negativism


sau dependenţă) provoacă un răspuns similar de la
mediu, inclusiv de la consilier
Deprinderi de auto-conştientizare

• autoconştientizare
– individuală (trăsături, valori, atitudini şi credinţe)
– interpersonală (nevoi în cadrul relaţiilor şi efectele
asupra altora)
– culturală (prejudice, bias, sterotyping)
– fizică (limbajul corpului, nonverbal, paraverbal)
– profesională (deprinderi şi strategii de învăţare,
alegerea deprinderilor şi strategiilor şi individualizarea
terapiei la nevoile clientului)
COMPETENŢA TERAPEUTICĂ

autoconştientizare

cunoştinţe, informaţii deprinderi


recapitulare
• Motivaţii pentru a fi consilier
• Procesul învăţării în terapie
• Trăsături facilitative
• Trăsături negative
• Contratransferul
• Deprinderi de autoconştientizare
• Competenţa terapeutică
Surse
• Brems, C. (2001). Basic skills in
psyhotherapy and counseling. Belmont,
CA: Brooks/Cole/Thomson Learning.