Sunteți pe pagina 1din 6

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE

COMPETENTE GENERALE SI SPECIFICE. ACTIVITATI DE INVATARE


CLASA a V-a

UNITATEA DE
INVATARE. COMPETENTE GENERALE SI SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE
CONTINUTURI
ALIMENTE- • Observarea pe diferite perioade de timp a nevoii de
ORIGINEA 1. Realizarea practica de produse utile si/sau de lucrari creative alimente pentru familiile elevilor.
pentru activitati curente si valorificarea acestora.
ALIMENTELOR • Realizarea unor miniexpozitii/vizite la un targ de produse
• Definirea, 1.1. Executarea unor produse/lucrari creative simple pe baza unei fise
alimentare/produse traditionale si analizarea produselor
clasificarea si tehnologice date.
alimentare in functie de nevoile pe care le satisfac.
1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenomene
functiile • Intocmirea cosului alimentar zilnic si saptamanal, selectand
alimentelor specifice matematicii si stiintelor in realizarea unui produs.
si evaluand produsele alimentare pe baza unor criterii
1.3. Analiza produselor pe baza unor criterii stabilite de comun accord.
• Alimente de (origine, etichetare, interpretarea etichetelor de tip “bio”,
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile.
origine “eco”)
2.2. selectarea produselor din perspective pastrarii calitatii mediului si a
minerala.
sanatatii. • Realizarea unor experimente privind perisabilitatea
• Alimente de alimentelor prin depozitarea acestora in conditii variate de
3. Exploatarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/profesii,
origine vegetala. mediu (temperature, umiditate) si determinarea riscurilor
domenii profesionale si antreprenoriat in vederea alegerii
• Alimente de parcursului scolar si professional pentru sanatate in cazul consumarii unor produse expirate.
origine animala. 3.2. Manifestarea abilitatilor de a lucra individual si in echipa pentru • Vizita la magazine de produse alimentare, studio de caz.
• Alimente rezolvarea unor probleme • Realizarea individuala sau in cooperare a unui pliant de
ecologice. produse alimentare.
CULTIVAREA 1. Realizarea practica de produse utile si/sau de lucrari creative • Activitati practice de cultivare/ingrijire a plantelor de
PLANTELOR pentru activitati curente si valorificarea acestora gradina/apartament la scoalasi/sau acasa (semanat/plantat,
• Importanta 1.1. Executarea unor produse/lucrari creative simple pe baza unei fise combaterea buruenilor, bolilor si daunatorilor, udarea
agriculturii tehnologice date, selectand materiile prime, materialele, plantelor cultivate, recoltare), selectand si manuind correct
• Factorii de uneltele/ustensilele/dispozitivele/aparatele adecvate uneltele utilizate.
mediu care 1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenomene • Realizarea unei povestiri illustrate/colaje/prezentari privind
influenteaza specifice matematicii si stiintelor in realizarea unui produs procesul de crestere, ingrijire, recoltere si valorificare a
cultivarea 2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii unor plante prin culegerea de informatii despre procese,
plantelor durabile masini si utilaje specifice tehnologiilor agricole din diferite
• Elemente de 2.1. Argumentarea utilizarii normelor de igiena, a masurilor de sanatate surse(reviste, pliante, internet), vizionarea de filme
design in si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, documentare/didactice-“Povestea bobului de
cultivarea specifice conditiilor reale de munca grau/porumb”, “Livada fermecata”
plantelor 2.2. Selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii • Exercitii de identificare de date, marimi si relatii
• Cultivarea calitatii mediului si a sanatatii matematice la infiintarea unor culture (determinarea
plantelor de 3. Explorarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/profesii, necesarului de seminte, de rasaduri/puieti/butasi)
camp si de domenii profesionale si antreprenoriat in vederea alegerii • Amenajarea unei gradini/coltul verde din curtea scolii:
gradina parcursului scolar si profesional masurare perimeter, determinare arii, construirea unor
• Cultivarea 3.1. Identificarea unor modele de profesionisti in domeniile explorate figure geometrice, reprezentare prin desen a unor
plantelor configuratii geometrice (drepte paralele, drepte
ecologice perpendiculare, unghiuri de mesura data etc.)
• Norme de • Exercitii de identificare de procese, fenomene simple
sanatate si specifice la cultivarea plantelor-influenta factorilor de
securitate in mediu la semanat, plantat, lucrari de ingrijire, recoltare
munca (NSSM), • Exercitii de identificare de procese, fenimene simple
de prevenire si specifice stiintelor la obtinerea produselor prin agricultura
stingere a conventionala/ecologica
incendiilor • Realizarea unor simulari de situatii din viata reala in care
• Valorificarea este necesara respectarea normelor de igiena, a masurilor
produselor de de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a
origine vegetala incendiilor, cu folosire adecvata a echipamentelor de
• Activitati, protectie specifice
ocupatii, meserii • Vizionare de filme documentare/didactice privind rolul
specifice agriculturii ecologice si a procesarii ecologice a alimentelor
cultivarii in asigurarea sanatatii si culegerea de informatii din diferite
plantelor surse (reviste, pliante, internet etc) privind cresterea
ecologica a animalelor in ferma/gospodarie
• Vizite la ferme, crescatorii de animale, pensiuni
agroturistice, cofetarii, fabrici de dulciuri, la sere, piete,
magazine, operatori economici din localitate, unitati de
alimentatie publica etc, pentru identificarea activitatilor
desfasurate, a conditiilor de munca, a atributiilor angajatilor
din domeniu.
CRESTEREA 1. realizarea practica de produse utile si/sau de lucrari creative • Exercitii de identificare de date, marimi si relatii
ANIMALELOR pentru activitati curente si valorificarea acestora matematice in hranirea animalelor (stabilirea ratiei de hrana
• Factorii de 1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenomene pentru diferite specii de animale domestice/de companie)
mediu si specifice matematicii si stiintelor in realizarea unui produs • Exercitii de identificare de procese, fenomene simple
importanta lor 2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile specifice stiintelor la cresterea animalelor-asocierea
pentru cresterea 2.1. Argumentarea utilizarii normelor de igiena, a masurilor de sanatate factorilor de mediu cu animalele specifice zonelor
animalelor si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, specifice geografice.
• Elemente de conditiilor reale de munca • Realizarea unor simulari de situatii din viata reala in care
tehnologia 2.2. Selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii este necesara respectarea normelor de igiena, a masurilor
cresterii calitatii mediului si a sanatatii de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a
animalelor 3. Explorarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/profesii, incendiilor, cu folosirea adecvata a echipamentelor de
domestice domenii profesionale si antreprenoriat in vederea alegerii protectie specifice
• Cresterea parcursului scolar si professional • Vizionare de filme documentare/didactice privind rolul
animalelor in 3.1. Identificarea unor modele de profesionisti in domeniile explorate agriculturii ecologice si a procesarii ecologice a alimentelor
sistem ecologic in asigurarea sanatatii si culegerea de informatii din diferite
• Cresterea surse (reviste, pliante, internet etc) privind cresterea
animalelor de ecologica a animalelor in ferme/gospodarii
companie • Vizite la ferme, crescatorii de animale, pensiuni
• Norme de agroturistice, operatori economici din localitate, unitati de
sanatate si alimentatie publica/intreprinderi de prelucrare a produselor
securitate a de origine animala etc. pentru identificarea conditiilor de
muncii, de munca, a atributiilor angajatilor din domeniu
prevenire si • Intocmirea unor prezentari/colaje/afise privind ocupatiile
stingere a unor oameni din comunitatea locala
incendiilor
• Valorificarea
produselor de
origine animala
• Activitati,
ocupatii, meserii
specifice
cresterii
animalelor
• Calcularea cu aproximatie a valorii energetice/nutritive a
alimentelor pe baza de tabele, etichete, ambalaje
CRITERII DE
SELECTIE A • Intocmirea cosului alimentar zilnic si saptamanal, selectand
ALIMENTELOR si evaluand produsele alimentare pe baza unor criterii:
1. Realizarea practica de produse utile si/sau de lucrari creative origine (minerala, vegetala, animala), tehnologie de
• Caracteristici
pentru activitati curente si valorificarea acestora obtinere/prelucrare (traditionala, ecologica, industrializata),
organoleptice
1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenomene valoarea nutritive si energetica, folosirea aditivilor
• Informatii de pe
specifice matematicii si stiintelor in realizarea unui produs alimentary, ambalarea, transportul si depozitarea/pastrarea
ambalaj si
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile produselor, etichetarea/ambalarea produselor (interpretarea
etichete
2.2. Selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii etichetelor de tip “bio” sau “eco”
• Valoarea calitatii mediului si a sanatatii • Realizarea unor experimente privind perisabilitatea
nutritive,
alimentelor prin depozitarea acestora in conditii variate de
energetica si
mediu (temperature, umiditate) si determinarea riscurilor
estetica a
pentru sanatate in cazul consumarii unor produse expirate
produselor
• Confectionarea de ambalaje, etichete, reclame pentru un
produs alimentar pentru copii.
MENIUL SI 1. Realizarea practica e produse utile si/sau de lucrari creative • Activitati practice individuale sau de grup de realizare a
ALCATUIREA pentru activitati curente si valorificarea acestora unor preparate alimentare simple, specifice zonei
ACESTUIA 1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenimene specifice geografice, respectand succesiunea operatiilor prevazute in
• Criterii de matematicii si stiintelor in realizarea unui produs reteta de preparare, cu identificarea, selectarea si manuirea
intocmire a 1.3. Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun corecta a vaselor, ustensilelor, aparatelor utilizate in
meniului accord prepararea alimentelor
• Obiceiuri 2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile • Realizarea unei miniexpozitii/vizite la un targ de produse
alimentare ale 2.1. Argumentarea utilizarii normelor de igiena, a masurilor de sanatate alimentare/produse traditionale cu degustare si analizarea
elevilor si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, specifice produselor alimentare in functie de nevoile pe care le
• Tipuri de conditiilor reale de munca satisfac (proprietati organoleptice, valoare estetica)
meniuri 2.2. Selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii • Intocmirea unui meniu pentru un elev pentru o perioada de
• Relatia dintre calitatii mediului si a sanatatii. o zi/o saptamana, respectand principiile unei alimentatii
alimentatia sanatoase si echilibrate
corecta si • Vizionare de filme documentare/didactice privind aplicarea
factorii care o regulilor de igiena (igiena personala, igiena
determina echipamentului, igiena locului de munca), in timpul
prepararii alimentelor, depozitarii, consumului alimentelor
etc
• Realizarea individuala sau in cooperare a unui pliant de
promovare a produselor traditionale
• Organizarea in echipa a unei expozitii cu preparate/produse
traditionale
TEHNOLOGII DE • Activitati practice individuale sau de grup de realizare a
PREPARARE A unor preparate alimentare simple, specifice zonei
ALIMENTELOR 1. 1. Realizarea practica e produse utile si/sau de lucrari creative geografice, respectand succesiunea operatiilor prevazute in
• Bucataria pentru activitati curente si valorificarea acestora reteta de preparare, cu identificarea, selectarea si manuirea
• Factori de 1.1.Executarea unor produse/lucrari creative simple pe baza unei fise corecta a vaselor, ustensilelor, aparatelor utilizate in
confort in tehnologice date, selectand materiile prime, materialele, prepararea alimentelor
bucatarie uneltele/ustensilele/dispozitivele/aparatele adecvate • Pregatirea ingredientelor unui preparat alimentar:
• Aranjarea 1.2. Identificarea unor date, marimi, relatii, procese si fenimene specifice cantarirea, masurarea, aproximarea,
mesei matematicii si stiintelor in realizarea unui produs amestecarea/combinarea de diferite materii prime sau
1.3. Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun
• Prepararea materiale respectand reteta din carti de bucate/reviste de
accord specialitate
alimentelor
• Tehnologii • Aranjarea si decorarea mesei si a platourilor pentru un
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile
traditionale si eveniment festiv/pranj/mic dejun-elemente de desen
2.1. Argumentarea utilizarii normelor de igiena, a masurilor de sanatate
moderne de geometric
si securitate in munca, de prevenire si stingere a incendiilor, specifice
preparare a • Exercitii de identificare de procese, fenomene simple
conditiilor reale de munca
alimentelor specifice stiintelor la prepararea hranei si conservarea
2.2. Selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii
• Respectarea calitatii mediului si a sanatatii.
alimentelor-norme de igiena
NSSM si PSI la 3. explorarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/profesii, • Realizarea unei miniexpozitii/vizite la un targ de produse
prepararea domenii profesionale si antreprenoriat in vederea alegerii alimentare/produse traditionale cu degustare si analizarea
hranei parcursului scolar si professional produselor alimentare in functie de nevoile pe care le
• Bucataria 3.1. Identificarea unor modele de profesionisti in domeniile explorate satisfac (proprietati organoleptice, valoare estetica)
romaneasca 3.2. Manifestarea abilitatii de a lucra individual si in echipe pentru • Intocmirea unui meniu pentru un elev pentru o perioada de
• Conservarea, rezolvarea unor probleme o zi/o saptamana, respectand principiile unei alimentatii
depozitarea si sanatoase si echilibrate
valorificarea • Activitati practice de decorare, aranjare si servire a mesei
produselor pentru diferite ocazii, pe baza culegerii si interpretarii de
alimentare informatii din diferite surse (reviste, pliante, internet etc),
• Activitati, vizionarea de filme documentare si evaluarea reciproca,
ocupatii, respectand regulile specifice activitatilor, aspecte estetice,
meserii atitudini
specifice • Realizarea unor simulari de situatii de viata reala in care
prepararii si este necesara respecterea normelor de igiena, a masurilor
servirii de sanatate si securitate in munca, de prevenire si stingere a
alimentelor incendiilor, cu folosirea adecvata a echipamentelor de
protectie specifice
• Vizionare de filme documentare/didactice privind aplicarea
regulilor de igiena (igiena personala, igiena
echipamentului, igiena locului de munca), in timpul
prepararii alimentelor, depozitarii, consumului alimentelor
etc
• Studii de caz referitoare la personae din comunitatea locala
implicate in activitati de pastrare a traditiilor locale sau care
practica anumite mestesuguri locale
• Intocmirea unor prezentari/colaje/afise privind ocupatiile
unor oameni din comunitatea locala
• Realizarea individuala sau in cooperare a unui pliant de
promovare a produselor traditionale
• Organizarea in echipe a unei expozitii cu preparate/produse
traditionale.
2. Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltarii durabile
CALITATEA • Realizarea unor experimente privind perisabilitatea
ALIMENTELOR 2.2. selectarea produselor si a tehnologiilor din perspective pastrarii
alimentelor prin depozitarea acestora in conditii variate de
calitatii mediului si a sanatatii
• Calitatea mediu (temperature, umiditate) si determinarea riscurilor
produselor pentru sanatate in cazul consumarii unor produse expirate
3. Explorarea intereselor si aptitudinilor pentru ocupatii/profesii,
alimentare si a • Redactarea unor sesizari catre Comisariatul pentru
domenii profesionale si antreprenoriat in vederea alegerii
serviciilor din Protectia Consumatorului/Autoritatea Nationala pentru
parcursului scolar si profesional
alimentatie Protectia Consumatorilor pentru sesizarea unor aspecte
3.1. Identificarea unor modele de profesionisti in domeniile explorate
• Protectia 3.2. manifestarea abilitatii de a lucra individual si in echipa pentru
referitoare la calitatea unui produs.
consumatorului
rezolvarea unor probleme