Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT ”SIMION BĂRNUȚIU”


STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:
Programul de studii: Științe penale
Tehnică criminalistică

IDENTIFICAREA PERSOANELOR
DUPĂ SEMNALMENTE (METODA
PORTRETULUI VORBIT)

Coordonator științific:
Lect.univ.dr. Vasile Vidrighin

Masterand:
Mustață-Săndulescu Ramona Elena

2019