Sunteți pe pagina 1din 1

POSTURI DIDACTICE DE ASISTENT UNIVERSITAR PE PERIOADĂ

DETERMINATĂ, ETAPA II, AN UNIVERSITAR 2018-2019

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul nr. 4 - Medicină comunitară - Epidemiologie


Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Asistenţa primară a stării de sănătate,
Epidemiologie, Epidemiologie şi profilaxia infecţiilor nosocomiale

Departamentul nr. 8 - Specialități chirurgicale – Radiologie


Asistent universitar, poziția 73, disciplinele: Radiologie. Aparat locomotor, excretor şi
urgenţe, Radiologie. Aparat respirator, cardiovascularşi neurologie, Tehnologii aplicate în
radiologie şi imagistică, Introducere în radiografia digitală, Tomografie computerizată

Departamentul nr. 8- Specialități chirurgicale - ORL


Asistent universitar, poziția 69, disciplinele: Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale,
ORL

Departamentul nr. 10 - Neuroștiințe - Psihiatrie și psihiatrie pediatrică


Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Psihiatrie

Departamentul nr. 11 - Oncologie - Oncologie și Radioterapie


Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Radioterapie

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

Departamentul II – Odontologie conservativă – Pedodonție


Asistent universitar, poziția 43, disciplinele: Pedodonție.

FACULTATEA DE FARMACIE

Departamentul Farmacie 3 – Biochimie farmaceutică și laborator clinic


Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Biochimie farmaceutică și laborator clinic