Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAŢII PERSONALE

Gen | Data naşterii | Naţionalitatea

LOCUL DE MUNCA PENTRU


CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT
STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Tipul sau sectorul de activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Scrieţi datele (de la - până la)

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de


muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Publicaţii ▪
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
Referinţe

ANEXE

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2

S-ar putea să vă placă și