Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru- Zvon de primăvară

1. Formează mulţimi de elemente de acelaşi fel. Formează perechi între


elementele celor două mulţimi. Colorează mulţimea cu cele mai puţine
elemente.

2. Identifică câte elemente are fiecare mulţime şi încercuieşte cifra


corespunzătoare

1 2 3 1 2 3

1 2 3
3. Denumește imaginile. Desparte cuvintele in silabe și desenează atâtea
liniuțe câte silabe sunt. Cu ce literă începe?

V B A M B

4. Spune cum mă cheamă și ajută-mă să ajung acasă.