Sunteți pe pagina 1din 2

Sursele identificate în materialul de investigație:

După tipul După După După După


Sursa de acces al gradul de credibi- statut starea
jurnaliștilor identificare litate fizica
Anatolie Cebotaru,
directorul Instituției Spitalul Directă Identificată Credibilă Oficială Umană
Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”
Vitalie Moscalu, directorul Directă Identificată Credibilă Oficială Umană
Institutului de Cardiologie
al Academiei de Științe
Viorica Bargan, șefa Directă Identificată Credibilă Oficială Umană
farmaciei de la Institutul de
medicină urgentă din
Chișinău
Larisa Catrinici, directoarea Directă Identificată Credibilă Oficială Umană
Institutului Oncologic
Mama unui copil internat în Directă Neidentifi- Îndoielnică Neofi- Umană
secția de hematologie cată ciala
pediatrică a Institutului
Oncologic
O anchetă a Centrului de Directă Identificată Credibilă Oficială Scrisă
Investigații Jurnalistice
Infografic: CIJM (În baza Directă Identificată Credibilă Oficială Scrisă
datelor
https://tender.gov.md)
Alexandru Grabazei, Directă Identificată Îndoielnică Oficială Umană
directorul companiei Data
control SRL
Laurita Matveiciuc, Directă Identificată Îndoielnică Oficială Umană
specialista Departamentului
farmacovicilență al
Companiei Dita Estfarm
Sofia Cerlat, specialist Directă Identificată Îndoielnică Oficială Umană
principal în cadrul
serviciului farmacovigilență
al SRL Esculap Farm
Anatolie Cebotaru, Directă Identificată Credibilă Oficială Umană
directorul Instituției Spitalul
Clinic Republican „Timofei
Moșneaga”
Alexandru Slobodeanu, Directă Identificată Îndoielnică Neofi- Umană
agent economic cială

Datele Centrului pentru


Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate Directă Identificată Credibilă Oficială Scrisă
Ivan Antoci, director
Centrul pentru achiziții Umană
publice centralizate în Directă Identificată Credibilă Oficială
sănătate

Directă Neidentifi- Credibilă Oficială Umană


Agenției Medicamentului cată

Credibilă Oficială Umană


Ministerul Sănătății, Muncii Directă Neidentifi-
și Protecției Sociale cată

Victor Ghicavîi,
Președintele Societăţii Identificată
farmacologilor din Directă Credibilă Oficială Umană
Republica Moldova,
profesor universitar,
specialist în farmacologie
clinică
Identificată Credibilă Oficială Umană
Ghenadie Țurcanu, expert la Directă
Centrul pentru Politici și
Analize în Sănătate
Identificată Credibilă Oficială Umană
Stela Pavlov, expertă în Directă
cadrul Asociației „Juriștii
pentru Drepturile Omului”