Sunteți pe pagina 1din 57

ISSN 1857-0496

ÎNTREPRINDEREA DE STAT “POŞTA MOLDOVEI”

CATAL GUL
Ziarelor şi revistelor
Каталог газет и журналов 2019

G R U P U L E D I T O R I A L L I T E R A

CĂRȚI
BUNE,
PREȚURI
MICI!
ABONA MENTE LA PAGIN ILE 26 - 58
3

Stimaţi ABONAŢI,
Catalogul ziarelor şi revistelor pentru anul 2019, editat de Î.S. “Poşta Moldovei”, cuprinde 13
compartimente cu diverse tematici. Compartimentele sunt divizate în funcție de tipul publicațiilor periodice
şi limba în care sunt editate. Versiunea electronică a catalogului o puteţi accesa pe site-ul www.posta.md.
În baza prezentului catalog aveți posibilitatea să perfectați abonamente la publicațiile periodice cu
distribuirea lor ulterioară prin una din modalităţile alese, şi anume:
• post restant – ridicarea publicațiilor periodice din sediul oficiului poştal specificat în formular.
• pe adresă – distribuirea pe adresa indicată, din orice localitate a Republicii Moldova sau peste
hotarele ei.
Abonarea la publicaţiile periodice se efectuează pe formularele speciale f. SP-1, care se găsesc în orice
oficiu poştal. La publicaţiile periodice republicane abonamentele se perfectează până la data de 25 a fiecărei
luni. Abonamentele publicaţiilor din spaţiul CSI se perfectează până la data de 12 a lunii.
Achitarea plăţii pentru abonamentele perfectate se efectuează în numerar sau prin virament bancar,
conform preţurilor de abonare. În cazul în care solicitaţi o explicaţie la prezentul catalog, nu ezitaţi să
contactaţi Secția Abonare a Î.S. „Poşta Moldovei”, la telefoanele: 022 251 211; 022 251 261 sau e-mail:
abonare@posta.md.

RESPONSABILITATEA:

Redacţiile, editurile poartă toată răspunderea morală şi materială faţă de abonaţi şi de Î.S. «Poşta
Moldovei» pentru needitarea publicațiilor periodice, comasarea publicaţiilor, suspendarea sau nerespectarea
termenelor de apariţie.
Pentru distribuirea publicațiilor periodice editate în alte ţări, Î.S. «Poşta Moldovei» poartă răspundere
faţă de abonaţi din momentul sosirii acestora în mun. Chişinău.

Дорогие ПОДПИСЧИКИ,
Каталог газет и журналов на 2019 год, изданный ГП «Пошта Молдовей», состоит из 13 разделов.
Разделы составлены в зависимости от категории периодических изданий, языка выхода и
страны происхождения. Электронную версию каталога также можно найти на сайте www.posta.md
По каталогу можно оформить подписку с доставкой:
• До востребования – получение в почтовом отделении, указанному Вами;
• на адрес – с доставкой по адресу, указанному Вами в любой населенный пункт Молдовы и за ее
пределами.
Подписку на периодические издания можно оформить в любом почтовом отделении связи на
специальном бланке ф. SP-1.
В подтверждение оплаты стоимости подписки подписчик получает абонемент с оттиском
кассового аппарата.
Оплата за подписку принимается по наличному и безналичному расчету, согласно подписным
ценам, указанным в данном каталоге. Если Вы хотите подписаться на периодическое издание, не
включенное в данный каталог, Вы можете обратиться в Отдел Подписки по тел. 022 251 211; 251 261
или по электронному адресу abonare@posta.md.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ПОДПИСЧИКОМ


Редакции, издательства несут всю моральную и материальную ответственность перед
подписчиками и ГП «Пошта Молдовей» за несвоевременность выхода изданий из печати и за
нарушение условий каталога, т.е. за выход объединенных номеров изданий, за их ликвидацию или
несоблюдение периодичности.
За издания других стран ГП «Пошта Молдовей» несет ответственность перед подписчиком за
своевременную доставку изданий с момента поступления их в мун. Кишинэу.
4 5
Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей CUPRINS
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni СОДЕРЖАНИЕ
Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
I. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ............................................................ 10
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
1.1 AGRICULTURĂ ............................................................................................... 10
1.2 CULINĂRIE ....................................................................................................... 10
1.3 CULTURĂ ......................................................................................................... 10
1.4 ECONOMIE ....................................................................................................... 11
1.5 EDUCAŢIE ........................................................................................................ 11
1.6 ORDIN INFORMAŢIONAL ................................................................................ 12
1.7 ORDIN GENERAL ............................................................................................ 12
1.8 ORDIN SOCIAL ................................................................................................ 14
1.9 PENTRU COPII ............................................................................................... 15
1.10 PENTRU PĂRINŢI ........................................................................................... 16
1.11 SĂNĂTATE ...................................................................................................... 16
1.12 ŞTIINŢE ........................................................................................................... 16

II. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ ..................................................................... 17


РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
2.1 КУЛИНАРИЯ ................................................................................................... 17
2.2 КУЛЬТУРА ....................................................................................................... 17
2.3 МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАНИЯ ........................................................................... 17
2.4 НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ................................................................................... 17
2.5 НАУКА .............................................................................................................. 18
2.6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ ....................................................................... 18
2.7 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ .................................................................. 19
2.8 РЕКЛАМНЫЕ ИЗДАНИЯ ................................................................................ 20
2.9 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ............................................................................... 21
2.10 СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ .......................................................................... 21
2.11 ЭКОНОМИКА ................................................................................................. 21

III. PUBLICAȚII RAIONALE .............................................................................................. 22


РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ

IV. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ......................................................... 24


РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЖУРНАЛЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
4.1 AGRICULTURĂ ................................................................................................ 24
4.2 CĂRŢI ............................................................................................................... 25
4.3 CONTABILITATE .............................................................................................. 62
4.4 COPII ................................................................................................................ 64
4.5 CULTURĂ ........................................................................................................ 64
4.6 DESIGN ............................................................................................................. 65
4.7 FEMEI .............................................................................................................. 65
4.8 ECONOMIE ...................................................................................................... 65
4.9 ECOLOGIE ...................................................................................................... 65
4.10 EDUCAŢIE ...................................................................................................... 65
4.11 LEGISLAŢIE ................................................................................................... 66
4.12 LITERATURĂ ................................................................................................. 67
4.13 ORDIN INFORMAŢIONAL ............................................................................. 67
4.13 ORDIN SOCIAL .............................................................................................. 67
4.14 ŞTIINŢE .......................................................................................................... 67
6 7
I. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
V. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ ............................................................... 69 ADEVĂRUL MOLDOVEI …………………………...…. 12 OBSERVATORUL DE NORD ....................................... 13
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЖУРНАЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ AGRAVISTA ................................................................. 10 PRO COOPERAŢIA ................................................... 11
5.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ................................................................................ 69
BUCĂTĂRIA DE ACASĂ .............................................. 10 REVISTA FAMILIEI “ACASĂ” ....................................... 13
5.2 ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ............................................................................................. 70
5.3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО .................................................................................. 70 CAPITAL MARKET ....................................................... 11 SĂNĂTATE DE ACASĂ ................................................ 16
5.4 ЗДОРОВЬЕ, СЕМЬЯ, ЛИЧНОСТЬ ................................................................ 70 COMUNISTUL .............................................................. 14 SĂPTĂMÎNA ................................................................ 13
5.5 ИСТОРИЯ ........................................................................................................ 70 CONTRAFORT ............................................................. 10 SET SERIA “ACASĂ” ................................................. 14
5.6 ИФОРМАЦИОННЫЕ ....................................................................................... 70 CUVÂNTUL ORTODOX ................................................. 11 SCARA SPRE CER .................................................... 16
5.7 КУЛИНАРНИЯ ................................................................................................ 71
CUVÂNTUL.................................................................... 12 SFATURILE BUNICUŢEI ............................................ 16
5.8 КНИГИ ............................................................................................................. 71
5.9 НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ .................................................................................. 71 CUVÂNTUL LIBER ........................................................ 12 SOCIALIŞTII ............................................................... 15
5.10 НАУКA ........................................................................................................... 71 DEPOZIT EN GROS .................................................... 12 TAINELE SĂNĂTĂŢII .................................................. 16
5.11 ОБРАЗОВАНИЕ ............................................................................................ 71 DREPTUL ................................................................... 16 TIMPUL ........................................................................ 14
5.12 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ............................................................... 72 TOACA ......................................................................... 11
FĂCLIA ........................................................................ 11
5.13 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ............................................................................ 72
FLORILE DALBE ......................................................... 15 UNGHIUL ...................................................................... 14
5.14 ЭКОНОМИКА ................................................................................................ 73
5.15 ЭКОЛОГИЯ ................................................................................................... 73 FUNCȚIONARUL PUBLIC .......................................... 15 UNIVERSUL PEDAGOGIC PRO ................................ 11
GAZETA DE SUD ........................................................ 12 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII .............................................. 16
VI. ABONAREA LA PUBLICAȚIILE PERIODICE CU DISTRIBUIREA PESTE HOTARE . 74 GAZETA SATELOR ...................................................... 12 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII + SFATURILE BUNICUŢEI .... 16
I. REVISTE ............................................................................................................ 74
GRĂDINA DE ACASĂ ................................................ 10 UN PAS PENTRU MOLDOVA .................................. 14
II ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ ................................................... 74
III ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ .......................................................... 74 JURNAL DE CHIŞINĂU .............................................. 13 VETERANUL ................................................................ 15
LITERATURA ŞI ARTA ............................................... 11 VOCEA POPORULUI ................................................... 15
VII. ZIARE DIN REPUBLICA BELORUS ........................................................................... 75 MOLDOVA CREŞTINĂ ................................................ 15 ZIARUL DE GARDA ..................................................... 15
ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ MOLDOVA SUVERANĂ ............................................. 13 ZIARUL NOSTRU ......................................................... 15
NATURA ....................................................................... 11
VIII. REVISTE DIN REPUBLICA BELORUS ....................................................................... 75
ЖУРНАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ II. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ
ANTEHHA .................................................................... 19 КУЛИНАРИЯ ................................................................ 17
IX. ZIARELE DIN FEDERAȚIA RUSĂ ............................................................................ 77
АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ .............................................. 18 МАКЛЕР ...................................................................... 20
ГАЗЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАБУСЯ ....................................................................... 17 MK KH WORLD WEEKLY .......................................... 19
X. REVISTELE DIN FEDERAȚIA RUSĂ ........................................................................ 78 БАБУШКИНА АПТЕКА .............................................. 17 МОЛДАВСКИЕ ВЕДОМОСТИ .................................... 19
ЖУРНАЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАБУШКА ................................................................... 17 PRO COOPERAŢIA ..................................................... 21
ВЕСТИ ГАГАУЗИИ ..................................................... 18 РУКОДЕЛИЕ ................................................................ 19
XI. ZIARE DIN REPUBLICA UCRAINA ............................................................................. 104
ВЕТЕРАН .................................................................... 21 РУССКОЕ СЛОВО ...................................................... 17
ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНЫ
ВНУЧКА ...................................................................... 17 СЕКРЕТЫ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ ................................ 17

XII. REVISTE DIN REPUBLICA UCRAINA ....................................................................... 106 ГАЗЕТА СП ................................................................ 21 СОЦИАЛИСТЫ .......................................................... 21
ЖУРНАЛЫ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНЫ ГОЛОС НАРОДА ....................................................... 21 ТАЙНЫ ЗДОРОВЬЯ ................................................... 17
DEPOZIT EN GROS .................................................. 20 ТЕЛЕ-КЛАСС .............................................................. 20
XIII. PUBLICAȚIILE PERIODICE ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ДОБРЫЕ НОВОСТИ .................................................. 17 ТВ-ПРОГРАММЫ ........................................................ 19
DIN STÎNGA NISTRULUI ............................................................................................ 108
ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ .................................................. 18 ТОАКА ......................................................................... 17
ЗДОРОВЬЕ ................................................................. 17 UNGHIUL .................................................................... 18
ЗИАРУЛ ДЕ ГАРДЭ ................................................... 18 УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА .............................................. 21
ЗИАРУЛ НОСТРУ ...................................................... 21 ШАНС ......................................................................... 20
CAPITAL MARKET ..................................................... 21 Экономическое Обозрение ЛОГОС ПРЕСС ......... 21
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ................................... 18 ЭКСТРА КЛАСС ......................................................... 20
КОММУНИСТ .............................................................. 21
8 9
IV. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ COLOCŢIA SIMPLISSIME ........................................... 55 LIDER AGRO ............................................................... 24
ABECEDARUL PENTRU CLASA PREGĂTITOARE DE COLECŢIA DE CARTE .................................................. 58 COLECŢIA ŞCOALA CELOR ŞAPTE PITICI ........... 56-57 MEDIUL AMBIANT ....................................................... 65
LA GRĂDINIȚĂ ŞI CAIET DE SCRIERE “COMUNICARE COLECŢIA DE CARTE TIMPUL 5 VOL. ........................ 58 COLECŢIA “SOY LUNA” .......................................... 47-48 MANAGEMENTUL DEŞEURILOR .............................. 65
ÎN LIMBA ROMÂNĂ” .................................................... 25 COLECŢIA CITESC ŞI MĂ JOC ..................................... 51 COLECŢIA TESTE DE CULTURĂ GENERALĂ ............ 55 MESAGERUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII ................. 66
ADMINISTRAREA PUBLICĂ ...................................... 67 COLECŢIA CLASICI MODERN ............................... 35-36 COLECŢIA “THRILLER” ........................................... 37-38 MIHAI VITEAZUL .......................................................... 58
ALBUMUL “REPUBLICA MOLDOVA” ......................... 25 COLECŢIA “CLUBUL MICILOR GENII” ......................... 26 COLECŢIA VIOLETA .............................................. 55-56 MIHAI VITEAZUL TIMPUL ............................................. 58
ALTARUL CREDINŢEI ................................................. 64 COLECŢIA CUM SĂ CREŞTI UN COPIL EXTRAORDINAR ... 52 COLECŢIA VOI FI ŞCOLAR ........................................ 56 MONITORUL FISCAL FISC.MD ..................................... 62
ALUNELUL ................................................................... 64 COLECŢIA DISNEY-AUDIOBOOK ................................ 28 COLECŢIA 50 DE IDEI PE CARE TREBUIE SĂ LE MONITORUL OFICIAL AL RM ........................................ 66
a MIC ............................................................................ 64 COLECŢIA “ENCICLOPEDII ESENŢIALE” .................... 48 CUNOŞTI ...................................................................... 48 MOLDOVA .................................................................... 67
ARTA ROMÂNEASCĂ DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT ... 25 COLECŢIA ENCICLOPEDIA ILUSTRATĂ PENTRU COPII ... 52 COLECŢIA 50 DE IDEI PE CARE TREBUIE SĂ LE MOLDOVEANCA .......................................................... 65
ATLAS GEOGRAFIC CL. 5-11 ...................................... 57 COLECŢIA ENCICLOPEDII MISTERELE ...................... 57 CUNOŞTI FILOSOOFIE, FIZICĂ ............................ 48 MOLDOVA COUNTRY TO DESCOVER ..................... 58
BASARABIE ŞI RELAŢIILE RUSO-ROMÂNE .............. 58 COLECŢIA ”ENCICLOPEDII NAŢIONAL GEOGRAFIC COLECŢIA 50 DE IDEI PE CARE TREBUIE SĂ LE NOI ............................................................................... 64
BASARABIE ŞI RELAŢIILE RUSO-ROMANE TIMPUL .... 58 KIDS PRIMA MEA CARTE DESPRE...” .................... 36-37 CUNOŞTI MATEMATICĂ, PSIHOLOGIE ................ 48 OASTEA MOLDOVEI .................................................... 67
BĂNCI ŞI FINANŢE PROFIT ......................................... 65 COLECŢIA “ENCICLOPEDIA PENTRU ELEVI” ....... 39-40 COLECŢIA 100 DE POVEŞTI CU ÎNTÎMPLĂRI ŞI OMNIBUS ..................................................................... 24
BULETINUL INFORMATIV BURSA DE VALORI A MOLDOVEI ... 65 COLECŢIA ENCICLOPEDIA PREŞCOLARULUI ......... 52 AVENTURI .................................................................... 48 POMICULTURA, VITICULTURA ŞI VINIFICAŢIA ........ 24
BULETINUL CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE ............. 66 COLECŢIA “ENCICLOPEDII TOTUL DESPRE” ............ 37 CONTABILITATE ŞI AUDIT ........................................... 62 PSIHOLOGIE ................................................................ 65
CARTEA “BUNELE MANIERE. ÎNVĂŢĂ SĂ TE PORŢI CA COLECŢIA ENGLEZĂ PENTRU TOŢI .......................... 52 DAS INTERIOS ............................................................. 65 PICTURESQUE MOLDOVA .......................................... 58
O PRINŢESĂ” ............................................................... 25 COLECŢIA FRACURILE NEGRE ................................. 57 DESIGN, SRHITECTURE, STYLE ................................ 65 REALITĂŢI CULTURALE .............................................. 64
CARTEA “CEA MAI SPECTACULOASĂ CARTE” .......... 25 COLECŢIA “FLORILE DE LA MANSARDĂ” ............. 42-43 DIDACTICA PRO ......................................................... 66 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT ................................ 67
CARTEA “CEA MAI SPECTACULOASĂ CARTE DESPRE ANIMALE” ..... 25 COLECŢIA IDEI FUNDAMENTALE .............................. 53 DREPTUL MUNCII ..................................................... 66 РАБОТА & ОТДЫХАЙ .................................................. 67
CARTEA “CEA MAI SPECTACULOASĂ CARTE DESPRE COLECŢIA ÎNVĂŢ SĂ CITESC ..................................... 53 ECONOMICA ............................................................... 65 ROUA STELARĂ ........................................................... 67
DINOZAURI” ................................................................. 25 “COLECŢIA ”ISTORIA ILUSTRATĂ A ROMÂNIEI ŞI A ELOGIUL LIMBII ROMÂNE .......................................... 57 SERIAL ENCICLOPEDIC “LOCALITĂŢILE REPUBLICII
CARTEA “ENGLEZA PENTRU TOŢI GHID DE GRAMATICĂ” .... 25 REPUBLICII MOLDOVA” ............................................... 43 GRĂDINIŢA MODERNĂ ............................................. 66 MOLDOVA” ................................................................. 59
CARTEA FOAMEA ÎN MOLDOVA SOVIETICĂ (1946-1947) ... 25 COLECŢIAISTORIAILUSTRATĂAROMÂNILOR PENTRU ÎNDRUMĂTORUL ABITURIENTULUI .................... 66-71 ŞTEFAL CEL MARE ...................................................... 58
CARTEA “ISTORIA ROMÂNIEI ÎN IMAGINI, ATLAS ELEVI, TINERI, COPII ................................................... 53 ÎNVĂŢĂTORUL MODERN ............................................ 66 ŞTEFAL CEL MARE, VOIEVOD AL MOLDOVEI ........... 58
ISTORIC ILUSTRAT AL ROMÂNIEI” .............................. 25 COLECŢIA “IUBIRI DE POVESTE” ......................... 28-31 ISTORIA BASARABIEI VOL.1 ...................................... 58 SUD EST CULTURAL ................................................... 64
CARTEA MARE INSTORIE INDUSTRIALĂ A ROMÂNIEI COLECŢIA IUBIRI ŞI DESTINE ............................... 31-32 ISTORIA BASARABIEI VOL.2 ...................................... 58 THE MOLDOVAN MEDICAL JOURNAL ......................... 67
ŞI REPUBLICII MOLDOVA ............................................ 25 COLECŢIA “KRONIKA” ............................................ 43-44 ISTORIA BASARABIEI VOL.1 A.BOLDUR .................... 58 TROPOŢEL ŞI TROPOŢICĂ ......................................... 64
“CARTEA O ISTORIE ILUSTRATĂ, A ROMÂNILOR, COLECŢIA “LECTURI ŞCOLARE” ........................... 44-45 ISTORIA BASARABIEI VOL.2 TIMPUL ......................... 58 UNIVERSUL PEDAGOGIC ........................................... 66
CRONOLOGIE ISTORICĂ ILUSTRATĂ A ROMÂNIEI“ ...... 25 COLECŢIA MARI COMANDANŢI ÎN AL DOILEA RĂZBOI JURNAL JURIDIC NAŢIONAL ................................... 66 VÂNĂTORUL ŞI PESCARUL MOLDOVEI .................... 24
CARTEA “SCRIEREA CALIGRAFICĂ, TEHNICI DE MONDIAL ...................................................................... 54 КАДРЫ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ................................. 62 VIP MAGAZIN ............................................................... 64
CALIGRAFIE MODERNĂ ŞI DE SCRIERE GRAFICĂ” .... 25 COLECŢIA “MATEMATICĂ PENTRU PERFORMANŢĂ” ... 40 LEGEA ŞI VIAŢA .......................................................... 66
CARTEA “SUSŢINE CU A TA MÂNĂ COROANĂ ROMÂNĂ” ... 25 COLECŢIA “MASTER CHEF ŞCOALĂ DE BUCĂTAR” ... 37
V. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ
CARTEA VINUL ............................................................. 26 COLECŢIA MĂ JOC ŞI DESCOPĂR ........................ 53-54
COLECŢIA ACTIVITĂŢI DE VACANŢĂ CLASA COLECŢIA MICUL ARTIST PLASTIC ............................ 32 ADMINISTRAREA PUBLICĂ ....................................... 71 LIDER AGRO ............................................................... 72
PREGĂTITOARE ......................................................... 48 COLECŢIA MICUL ZEN ................................................. 54 AQUARELLE ............................................................... 70 ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ КРОССВОРДЫ ........................ 70
COLECŢIUA “AGATHA CHRISTIE” .............................. 27 COLECŢIA MISTERELE LONDREI, PARISULUI ......... 54 BĂNCI ŞI FINANŢE PROFIT ..................................... 73 ЛУЧШИЕ СУДОКУ ...................................................... 72
COLECŢIA AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ............... 27 COLECŢIA MISTERELE LONDREI .............................. 54 BULETINUL INFORMATIV “BURSA DE VALORI A ЛЮБИМАЯ ЯРМАРКА СКАНВОРДЫ ........................ 72
COLECŢIA AUTOCOLANTE FERMECATE ........... 33-34 COLECŢIA MISTERELE PARISULUI ............................ 54 MOLDOVEI …..........................................................… 73 MEDIUL AMBIANT ...................................................... 73
COLECŢIA “BASMELE COPILĂRIEI” .......................... 40 COLECŢIA “OSHO” ...................................................... 45 БАБУШКИНЫ ТРАВКИ .............................................. 71 MONITORUL OFICIAL al RM ...................................... 70
COLECŢIA “BERLITZ. GHIDURI DE CONVESAŢIE” .. 26 COLECŢIA POEZIA NATURII ........................................ 32 БАБУШКА РЕЦЕПТЫ ОТ 100 БЕД ........................... 71 MONITORUL FISCAL FISC.md ................................... 69
COLECŢIA BESTSELLER BIOGRAFII ....................... 34 COLECŢIA PENTRU TOŢI COPII ............................ 34-35 BUSINESS CLASS ..................................................... 73 OMNIBUS ..................................................................... 72
COLECŢIA BIBLIOTECA PENTRU TOTI COPIII ........... 49 COLECŢIA “PONS - DICŢIONARE ŞI GRAMATICA БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ ... 69 ОХОТНИК И РЫБОЛОВ МОЛДОВЫ .......................... 73
COLECŢIA BIBLIOTECA ŞCOLARULUI ................ 49-50 LIMBILOR STRĂNINE” ................................................. 45 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ................................................... 70 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ БАБУШКА .......... 71
COLECŢIA BIOGRAFII ................................................ 50 COLECŢIA “POVEŞTILE COPILĂRIEI” ................. 26-27
ВКУСНО И ПРОСТО .................................................... 71 ТАЙНЫ ДОЛГОЛЕТИЯ. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ. .............. 70
COLECŢIA “BLUE MOON - ROMANE” ................... 40-41 COLECŢIA “POVEŞTILE LUI ION CREANGĂ” ............. 37
ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ .......................................... 71 POMICULTURA, VITICULTURA ŞI VINIFICAŢIA ......... 73
COLECŢIA “BUZZ BOOKS” ..................................... 38-39 COLECŢIA “PRIMA MEA LECTURĂ” ....................... 45-46
ÎNVĂŢĂTORUL MODERN ........................................... 72 PSIHOLOGIE .............................................................. 71
COLECŢIA CAIET DE LUCRU PENTRU GRĂDINIŢĂ .. 27-28 COLECŢIA “PRIMUL RĂZBOI MONDIAL” ................... 46
CONTABILITATE ŞI AUDIT ......................................... 69 ПРОГРАММ ДОСУГА АНЕКДОТЫ ............................ 72
COLECŢIA CARTE GIGANT ........................................ 50 COLECŢIA REGII BLESTEMAŢI ............................ 54-55
COLECŢIA CELE MAI BUNE GLUME DE ALUNGAT COLECŢIA ROMANUL DE DRAGOSTE ................. 32-33 КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ............................... 69 РАБОТАЙ & ОТДЫХАЙ .............................................. 70
PLICTISEALA ............................................................... 50 COLECŢIA ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ... 55 КАРАМЕЛЬКИ ............................................................. 70 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT .............................. 71
COLECŢIA “CELE MAI FRUMOASE ROMANE DE COLECŢIA “SALATE” .............................................. 46-47 КЕЙВОРДЫ ................................................................. 72 СОЦВЕТИЕ СКАНВОРДОВ ........................................ 72
DRAGOSTE” ........................................................... 41-42 COLECŢIA “SĂNĂTATE” ............................................... 47 КОЛЕКЦИЯ ДИСНЕЙ – ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ ………. 71 ТЁЩИН ПИРОГ ........................................................... 72
COLECŢIA CEO PENTRU MEDIUL DE AFACERI ... 50-51 COLECŢIA SET DE CĂRŢI METOLOGIA ...................... 55 КУЗЯ ............................................................................ 70 THE MOLDOVAN MEDICAL JOURNAL …….……….. 71
COLECŢIA CE ŞTIU DEPSRE ..................................... 57 COLECŢIA SET EDUCAŢIONAL DESCOPERĂ ŞTIINŢA ... 55 ЛЕЧИМСЯ ВМЕСТЕ ................................................... 71 ЭЛЕКТРОННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ .......... 71
10 11
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
I. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PM22190 CUVÂNTUL ORTODOX 1 pe lună 6,00 12,00 18,00 36,00 72,00
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ PM67781 LITERATURA ŞI ARTA 1 pe săpt. 15,33 30,66 45,99 91,98 183,96

1.1 AGRICULTURĂ PM67781/23 LITERATURA ŞI ARTA 1 pe săpt. 14,83 29,66 44,49 88,98 177,96
pens. inval. şi stud.
PM21948 AGRAVISTA (August) 2 pe lună 14,00 28,00 42,00 84,00 154,00

Ziarul oamenilor de afaceri din mediul rural


PM21915 TOACA 1 pe lună 8,00 16,00 24,00 48,00 96,00
Ziarul naţional de spiritualitate şi atitudine
PM21948/22 AGRAVISTA (August) 2 pe lună 13,00 26,00 39,00 78,00 143,00 ortodoxă „Toaca” este un sfetnic bun al trezirii
pensionari şi invalizi duhovniceşti, al desăvârşirii şi al statornicirii
valorilor creştine strămoşeşti, îndeamnă, prin
PM22165 GRĂDINA DE ACASĂ 1 pe lună 5,50 11,00 16,50 33,00 66,00 rândurile de aur ale sfinţilor mari dascăli şi
învăţători ai Bisericii, la întărirea credinţei şi
urmarea neabătută a căii mântuirii.
1.4 ECONOMIE
PM21700 CAPITAL MARKET 1 pe săpt. 36,13 72,26 108,39 216,78 433,56

Publicaţie periodică cu cele mai utile idei şi „Ziarul CAPITAL MARKET” Î.S. este ediţia
sfaturi în ale grădinăritului. periodică a Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare, care relevă informaţii despre piaţa
de capital, valorile mobiliare a RM şi sectorul
bancar. CAPITAL MARKET acumulează
date privind rezultatele activităţii anuale
ale Societăţilor pe Acţiuni şi desfăşurarea
adunărilor de acţionari.
1.2 CULINĂRIE PM30702 PRO COOPERAŢIA (August) 1 pe lună 5,90 11,80 17,70 35,40 64,90
PM24046 BUCĂTĂRIA DE ACASĂ 1 pe lună 5,50 11,00 16,50 33,00 66,00 1.5 EDUCAŢIE
PM21280 FĂCLIA 48 pe an 45,00 90,00 135,00 270,00 540,00

Revistă de reţete şi sfaturi utile în prepararea


bucatelor din produse naturale, ecologice
şi cât mai la îndemână. Revista cuprinde
şi reţete din bucătăriile tradiţionale ale altor
popoare, dar şi secrete în ale gătitului, culese
de la gospodinele de pe la noi.
PM21280/26 FĂCLIA abonare 6 luni 48 pe an 225,00 450,00
PM21280/25 FĂCLIA abonarea integrală 48 pe an 348,00
PM67805 NATURA 1 pe lună 6,00 12,00 18,00 36,00 72,00
1.3 CULTURĂ
PM30692 CONTRAFORT 1 pe lună 6,00 12,00 18,00 36,00 72,00

Revistă de literatură și dialog intelectual.


Publică autori din Moldova, România și din
străinătate: poezie, proză, eseu, interviuri,
dezbateri de actualitate, traduceri din literatura
PM67805/24 NATURA per. jur 1 pe lună 12,00 24,00 36,00 72,00 144,00
universală. Direcția editorială:democratică,
națională și europenistă PM21741 UNIVERSUL PEDAGOGIC PRO 47 pe an 18,80 37,60 56,40 112,80 225,60
12 13
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
1.6 ORDIN INFORMAŢIONAL PM21472 JURNAL DE CHIŞINĂU 1 pe săpt. 31,40 62,80 94,20 188,40 376,80

PM11073 DEPOZIT EN GROS (August) 1 pe lună 3,00 6,00 9,00 18,00 33,00

TVA 0,33 0,66 0,99 1,98 3,63

1.7 ORDIN GENERAL


PM21472/23 JURNAL DE CHIŞINĂU 1 pe săpt. 28,50 57,00 85,50 171,00 342,00
PM22229 ADEVĂRUL MOLDOVEI 48 pe an 18,00 36,00 54,00 108,00 216,00
pens. inval. şi stud.
PM21472/24 JURNAL DE CHIŞINĂU per. jur 1 pe săpt. 60,35 120,70 181,05 362,10 724,20
PM11047 MOLDOVA SUVERANĂ 3 pe săpt. 31,96 63,92 95,88 191,76 383,52
(August) 4 numere

PM21010 CUVÂNTUL 48 pe an 20,00 40,00 60,00 120,00 240,00


PM21295 CUVÂNTUL LIBER 48 pe an 10,40 20,80 31,20 62,40 124,80 PM11047/22 MOLDOVA SUVERANĂ 3 pe săpt. 20,55 41,10 61,65 123,30 246,60
pensionari şi invalizi
PM21406 OBSERVATORUL DE NORD 48 pe an 14,00 28,00 42,00 84,00 168,00
PM22046 REVISTA FAMILIEI "ACASĂ" 1 la 2 luni 6,50 19,50 39,00
PM22844 GAZETA SATELOR 48 pe an 30,40 60,80 91,20 182,40 364,80

O premieră în RM este Revista familiei


Ziar săptămânal pentru săteni, pentru „Acasă” cu cele mai utile şi accesibile
antreprenorii din mediul rural. materiale, ce conţin idei de afaceri, invenţii,
Avanpremieră Ştii pe cine „Cartea a fost mereu
inedită la Teatrul ai ales cel mai important remedii naturiste, reţete culinare, interviuri cu
„B. P. Hasdeu” în calitate instrument de vedete, integrame, umor etc. Toate acestea
PM67906 GAZETA DE SUD
din Cahul PAGINA 2
de primar? 48 pe an PAGINA
22,00
4
culturalizare
44,00 a omului”
66,00 132,00 264,00
PAGINA 5
se adresează cititorilor de diferite vârste,
ocupaţii şi profesii, oamenilor de la sate, dar
şi orăşenilor.

PM21303 SĂPTĂMÂNA 1 pe săpt. 39,60 79,20 118,80 237,60 475,20


Publicație periodică
Publicație independentă
periodică independentă Anul
Nr. 33XX
(987) Nr. 3311
(987)
septembrie 2015 11 septembrie XX www.gazetadesud.md
Anul2015 www.gazetadesud.md

DĂRUIRE.
Stimați cititori,
Patru copii şi-au găsit
fericirea
Dacă vreți să fiți la într-o
curent fami-
cu
lie adoptivă
evenimentele care sedin oraşul
produc în zona
Cimişlia.
de sud a Republicii Moldova,
Pag.
dar și la Chișinău, 12 și în
precum
întreaga lume, te îndemnăm să
te abonezi la

PM67906/24 GAZETA DE SUD per. jur 48 pe an 28,00 56,00 84,00 168,00 336,00
14 15
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM23050 SET SERIA ''ACASĂ'' 1 pe luna/1 108,00 216,00 PM67919 FUNCŢIONARUL PUBLIC 2 pe lună 13,00 26,00 39,00 78,00 156,00
la 2 luni
Ziar tematic bilunar ce reflectă evenimente din
Revista familiei acasă + Sănătatea de Acasă + Bucătăria de Acasă + Grădina de Acasă + Afacerea de Acasă domeniul administraţiei publice din Moldova
supliment al revistei ştiinţifice „Administrarea
Publică”.

PM22920 MOLDOVA CREȘTINĂ (August) 47 pe an 14,46 28,92 43,38 86,76 173,52


2 numere

PM22071 SOCIALIŞTII (Ianuarie, August) 28 pe an 10,00 20,00 30,00 50,00 100,00

PM21587 VETERANUL rom. rus. 1 pe lună 1,00 2,00 3,00 6,00 12,00

PM67798 VOCEA POPORULUI (Iulie, August) 44 pe an 17,60 35,20 52,80 105,60 211,20
2 numere

PM21592 TIMPUL 48 pe an 26,00 52,00 78,00 156,00 312,00


PM21980 ZIARUL DE GARDĂ 47 pe an 20,00 40,00 60,00 120,00 240,00

PM21592/25 TIMPUL abonarea integrală 48 pe an 286,20

PM21592/22 TIMPUL pensionari şi invalizi 48 pe an 25,00 50,00 75,00 150,00 300,00

PM21592/24 TIMPUL per. jur 48 pe an 40,00 80,00 120,00 240,00 480,00

PM21447 Un PAS Pentru Moldova 1 pe lună 5,00 10,00 15,00 30,00 60,00

PM21980/23 ZIARUL DE GARDĂ pens. inval. şi stud. 47 pe an 15,00 30,00 45,00 90,00 180,00

PM21980/24 ZIARUL DE GARDĂ per. jur 47 pe an 30,00 60,00 90,00 180,00 360,00

PM23206 ZIARUL NOSTRU rom. rus 48 pe an 18,20 36,40 54,60 109,20 218,40

PM67887 UNGHIUL 48 pe an 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00 1.9 PENTRU COPII
1.8 ORDIN SOCIAL PM21238 FLORILE DALBE (Iulie, August) 1 pe săpt. 32,00 64,00 96,00 192,00 320,00
PM11113 COMUNISTUL (August) 43 pe an 9,78 19,56 29,34 58,68 107,58

PM11113/22 COMUNISTUL (August) 43 pe an 8,08 16,16 24,24 48,48 88,88


pensionari şi invalizi
16 17
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM22119 SCARA SPRE CER 1 pe lună 8,00 16,00 24,00 48,00 96,00 II. ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ
“Suiţi, fraţilor, suiţi!”, ne îndeamnă Sfântul Ioan РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ГАЗЕТЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Scărarul, arătându-ne cele treizeci de trepte
ale scării virtuţilor, scării spre Dumnezeu, 2.1 КУЛИНАРИЯ
scării Raiului. Să încercăm împreună să
identificăm aceste trepte şi să facem primii PM22209 КУЛИНАРИЯ- тематическое 1 pe lună 5,75 11,50 17,25 34,50 69,00
paşi pe ele. Numai astfel vom putea deveni приложение «Газеты для женщин»
mai buni şi mai desăvârşiţi.
Рецепты вкусных и изысканных блюд с
1.10 PENTRU PĂRINŢI цветными фотографиями.
PM21654 SFATURILE BUNICUŢEI 1 pe lună 9,80 19,60 29,40 58,80 117,60
2.2 КУЛЬТУРА
PM21654/23 SFATURILE BUNICUŢEI 1 pe lună 5,80 11,60 17,40 34,80 69,60
pens. inval. şi stud. PM22183 ДОБРЫЕ НОВОСТИ 1 pe lună 5,00 10,00 15,00 30,00 60,00

1.11 SĂNĂTATE PM21555 РУССКОЕ СЛОВО Август 1 pe săpt. 32,00 64,00 96,00 192,00 352,00

PM23046 SĂNĂTATEA DE ACASĂ 1 pe lună 5,50 11,00 16,50 33,00 66,00 PM21555/22 РУССКОЕ СЛОВО Август 1 pe săpt. 23,58 47,16 70,74 141,48 259,38
pensionari şi invalizi

O revistă despre utilizarea terapiilor naturiste PM22915 ТОАКА 1 pe lună 8,00 16,00 24,00 48,00 96,00
în tratarea unor afecţiuni sau în ameliorarea
Православная газета «Тоака» («Било»)
stării de sănătate. Sunt incluse diverse
дает возможность почерпнуть много
informaţii despre puterile miraculoase ale
нового и душеполезного из святоотеческих
plantelor, despre cauzele apariţiei unor boli, писаний, узнать о древних и новых святых,
despre regimurile alimentare ce trebuie о новомучениках и исповедниках нашего
respectate în anumite situaţii. Este un ghid времени, о стоянии в вере наших дедов и
de sănătate şi de prim-ajutor atunci, când прадедов, а также о текущих событиях
apare vre-o problemă, iar medicul e departe. православной жизни.

2.3 МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДАНИЯ


PM76932 TAINELE SĂNĂTĂŢII 1 pe lună 9,00 18,00 27,00 54,00 108,00
PM22211 ЗДОРОВЬЕ - тематическое 1 pe lună 5,75 11,50 17,25 34,50 69,00
приложение «Газеты для женщин»

Новинки медицины, народное лечение +


цветные фотографии.
PM21547 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII 1 pe lună 9,80 19,60 29,40 58,80 117,60
PM22212 СЕКРЕТЫ ВАШЕГО ЗДOРОВЬЯ 1 pe lună 2,70 5,40 8,10 16,20 32,40
PM21547/23 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII 1 pe lună 5,80 11,60 17,40 34,80 69,60
pens. inval. şi stud. Современные методики лечения
заболеваний, народная медицина.
PM22037 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII + 1 pe lună 15,00 30,00 45,00 90,00 180,00
SFATURILE BUNICUŢEI PM76933 ТАЙНЫ ЗДОРОВЬЯ 1 pe lună 8,80 17,60 26,40 52,80 105,60
PM22037/23 UNIVERSUL SĂNĂTĂŢII + 1 pe lună 11,00 22,00 33,00 66,00 132,00
SFATURILE BUNICUŢEI
pens. inval. şi stud.

1.12 ŞTIINŢE
2.4 НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
PM21596 DREPTUL 48 pe an 19,20 38,40 57,60 115,20 230,40
PM22138 БАБУСЯ 2 pe lună 5,40 10,80 16,20 32,40 64,80

PM21797 БАБУШКА (рецепты от 100 бед) 1 pe săpt. 10,75 21,50 32,25 64,50 129,00

PM22136 БАБУШКИНА АПТЕКА 1 pe lună 2,70 5,40 8,10 16,20 32,40

PM22137 ВНУЧКА 1 pe săpt. 11,70 23,40 35,10 70,20 140,40


18 19
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

2.5 НАУКА PM50176/22 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 52 pe an 30,94 61,88 92,82 185,64 371,28
(толстушка) pens. inval. şi stud.
PM22207 ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ 2 pe lună 19,50 39,00 58,50 117,00 234,00
PM22202 МК КН World WEEKLY 1 pe săpt. 28,53 57,06 85,59 171,18 342,36
“Мистика, расследование загадочных
августе выходит один номер
явлений”.

2.6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ

PM67888 UNGHIUL рус. 48 pe an 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00

PM22980 ZIARUL DE GARDĂ rus. 47 pe an 16,00 32,00 48,00 96,00 192,00

PM22202/23 МК КН World WEEKLY pens. inval. şi stud. 1 pe săpt. 26,43 52,86 79,29 158,58 317,16

PM22013 МОЛДАВСКИЕ ВЕДОМОСТИ 1 pe săpt. 19,20 38,40 57,60 115,20 211,20


пт.Август

”Все о Молдове: актуальные новости,


аналитическая информация о политических
и экономических событиях, социальных,
нравственных и правовых проблемах и
PM50187 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 1 pe săpt. 26,50 53,00 79,50 159,00 318,00 телепрограмма на 23-х каналов.”

PM22013/23 МОЛДАВСКИЕ ВЕДОМОСТИ 1 pe săpt. 18,20 36,40 54,60 109,20 200,20


“Аргументы и факты в Молдове Самые
пт.Август pens. inval. şi stud.
важные события в республике и мире,
горячие темы по социальным проблемам”
2.7 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ
PM50187/22 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 1 pe săpt. 23,50 47,00 70,50 141,00 282,00
pensionari şi invalizi PM11309 АНТЕННА 1 pe săpt. 26,52 53,04 79,56 159,12 318,24

PM50187/21 АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ studenţi 1 pe săpt. 24,50 49,00 73,50 147,00 294,00

PM67854 ВЕСТИ ГАГАУЗИИ 1 pe săpt. 45,46 90,92 136,38 272,76 545,52

PM50057 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДA 199 pe an 95,74 191,48 287,22 574,44 1 148,88


(ежед. + толстушка) PM22210 РУКОДЕЛИЕ- тематическое 1 pe lună 5,75 11,50 17,25 34,50 69,00
приложение «Газеты для женщин»

Вышивание, вязание, аппликация,


резьба, макраме со схемами и цветными
фотографиями.
PM50057/22 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДA 199 pe an 90,72 181,44 272,16 544,32 1 088,64
(ежед. + толстушка) pens. inval. şi stud.
PM21759 ТВ-ПРОГРАММЫ 1 pe săpt. 21,00 42,00 63,00 126,00 252,00
PM22070 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (ежед.) 147 pe an 62,72 125,44 188,16 376,32 752,64
Программы 29 самых популярных
PM22070/22 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (ежед.) 147 pe an 59,78 119,56 179,34 358,68 717,36 телеканалов и Радио Молдовы, новинки
pens. inval. şi stud. кино, секреты народной медицины,
кулинарные рецепты, астрологический
PM50176 КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 52 pe an 33,02 66,04 99,06 198,12 396,24 прогноз, кроссворды, сканворды и много
(толстушка) другой полезной информации.
20 21
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM21430 ШАНС 1 pe săpt. 36,13 72,26 108,39 216,78 433,56 2.9 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
- занимательные “”Fantasy””, подлинные сканворды, PM21934 УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА 1 pe lună 2,70 5,40 8,10 16,20 32,40
информативные кроссворды, суперчайнворды,
наглядные детские задания, викторины, комплексные 2.10 СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
задания для эрудитов,
- познавательно-развлекательные статьи, PM21587 VETERANUL rom. rus. 1 pe lună 1,00 2,00 3,00 6,00 12,00
- большой выбор программы телеканалов (85 каналов),
PM23206 ZIARUL NOSTRU rom. rus 48 pe an 18,20 36,40 54,60 109,20 218,40
- рубрика «Мой любимый огород» (советы огородникам),
- день в истории (исторический хронограф), PM21703 ГАЗЕТА СП 1 pe săpt. 20,84 41,68 62,52 125,04 250,08
- иллюстрированные пошаговые рецепты на любой
вкус, PM67799 ГОЛОС НАРОДА 44 pe an 17,60 35,20 52,80 105,60 211,20
В лучшей развлекательной газете для - астрологический прогноз, июль август 2 номера
всей семьи “”ШансTV”” вы найдете: - уморительные анекдоты, стоп-кадры,
а также возможность разнообразить свою
жизнь походами в театры и призы-сюрпризы как
вознаграждение за собственную эрудицию.

PM21829 ЭКСТРА КЛАСС 1 pe săpt. 31,11 62,22 93,33 186,66 373,32


PM11114 КОММУНИСТ Август 43 pe an 9,78 19,56 29,34 58,68 107,58
“Три повода в пользу газеты “”Экстра-
Класс””:
1. Лучшая телепрограмма в Молдове - 87
каналов!
2. Самое большое количество сканвордов!
3. Самое большое количество анекдотов и PM11114/22 КОММУНИСТ 43 pe an 8,08 16,16 24,24 48,48 88,88
афоризмов! Август pensionari şi invalizi
Редакция желает своим читателям
PM22072 СОЦИАЛИСТЫ Январь Август 28 pe an 10,00 20,00 30,00 50,00 100,00
приятного времяпровождения!”

PM22829 ТЕЛЕ КЛАСС 1 pe săpt. 17,07 34,14 51,21 102,40 204,84

В газете “ТелеКласс” самая большая


телепрограмма по самой выгодной цене 2.11 ЭКОНОМИКА
PM21700 CAPITAL MARKET 1 pe săpt. 36,13 72,26 108,39 216,78 433,56
2.8 РЕКЛАМНЫЕ ИЗДАНИЯ „Ziarul CAPITAL MARKET” Î.S. este ediţia
periodică a Comisiei Naţionale a Pieţei
PM11073 DEPOZIT EN GROS Август 1 pe lună 3,00 6,00 9,00 18,00 33,00
Financiare, care relevă informaţii despre piaţa
de capital, valorile mobiliare a RM şi sectorul
TVA 0,33 0,66 0,99 1,98 3,63
bancar. CAPITAL MARKET acumulează
PM22061 МАКЛЕР (вторник, пятница) 100 pe an 45,65 91,30 136,95 273,90 547,80 date privind rezultatele activităţii anuale
ale Societăţilor pe Acţiuni şi desfăşurarea
TVA 5,21 10,42 15,63 31,26 62,52 adunărilor de acţionari.

PM30702 PRO COOPERAŢIA Август 1 pe lună 5,90 11,80 17,70 35,40 64,90
PM21124 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 48 pe an 30,00 60,00 90,00 180,00 360,00
ЛОГОС ПРЕСС

PM22057 МАКЛЕР Bălţi 1 pe săpt. 22,36 44,72 67,08 134,16 268,32

TVA 2,64 5,28 7,92 15,84 31,68

PM22056 МАКЛЕР вторник 1 pe săpt. 17,31 34,62 51,93 103,86 207,72

TVA 2,00 4,00 6,00 12,00 24,00

PM22055 МАКЛЕР пятница 1 pe săpt. 28,34 56,68 85,02 170,04 340,08

TVA 3,21 6,42 9,63 19,26 38,52


22 23
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

III. PUBLICAȚII RAIONALE PM21444 FARUL NISTREAN 48 pe an 12,00 24,00 36,00 72,00 144,00
Rezina
РАЙОННЫЕ ИЗДАНИЯ
PM67906 GAZETA DE SUD 48 pe an 20,00 40,00 60,00 120,00 240,00
PM22213 ACASĂ 48 pe an 12,00 24,00 36,00 72,00 144,00 Cahul, Cantemir, Cimişlia, Leova
Rezina
PM21775 ACTUALITATI FLOREȘTENE 1 pe săpt. 20,00 40,00 60,00 120,00 220,00
Floreşti Август PM67906/24 GAZETA DE SUD per. Jur 48 pe an 28,00 56,00 84,00 168,00 336,00
PM22147 ADEVĂRUL DIN ANENII NOI 2 pe lună 5,00 10,00 15,00 30,00 60,00 Cahul, Cantemir, Cimişlia, Leova
Anenii Noi august 1 număr PM31664 GLIA DROCHIANĂ 48 pe an 7,00 14,00 21,00 42,00 84,00
PM22229 ADEVĂRUL MOLDOVEI 48 pe an 14,08 28,16 42,24 84,48 168,96 Drochia
Cahul, Cantenir, Cimişlia, Hînceşti
PM67830 MELEAG NATAL rom. 1 pe săpt. 16,00 32,00 48,00 96,00 192,00
Leova
Briceni
PM67831 MELEAG NATAL rus. 1 pe săpt. 16,00 32,00 48,00 96,00 192,00
Briceni
PM21467 NORD INFO 1 pe săpt. 19,00 38,00 57,00 114,00 228,00
Briceni, Edineţ, Ocniţa
PM21406 OBSERVATORUL DE NORD rom. 48 pe an 14,00 28,00 42,00 84,00 168,00
PM11111 CAHUL EXPRES 48 pe an 27,28 54,56 81,84 163,68 327,36 Soroca
Cahul, Comrat
PM22181 OPINIA LIBERĂ 48 pe an 12,00 24,00 36,00 72,00 144,00
TVA 4,20 8,40 12,26 25,20 50,40 Orhei, Rezina, Sîngerei
PM21694 CÎMPIA GLODENILOR 1 pe săpt. 6,67 13,34 20,01 40,02 80,04
Bălţi
PM67844 CURIER DE EDINEŢ rom./rus. 44 pe an 16,5 33,00 49,50 99,00 198,00
Edineţ
PM67850 CURIERUL DE HÎNCEȘTI 1 pe săpt. 18,00 36,00 54,00 108,00 216,00 PM22181/24 OPINIA LIBERĂ per. Jur 48 pe an 18,00 36,00 54,00 108,00 216,00
Hînceşti Orhei, Rezina, Sîngerei
PM67850/22 CURIERUL DE HÎNCEȘTI pen. şi inv. 1 pe săpt. 14,00 28,00 42,00 84,00 168,00 PM18215 PASUL NOU-INFO 1 pe săpt. 18,75 37,50 56,25 112,50 225,00
Hînceşti Ocniţa
PM21295 CUVÂNTUL LIBER 48 pe an 11,80 23,60 35,40 70,80 141,60 PM67714 PATRIA MEA 1 pe săpt. 8,00 16,00 24,00 48,00 96,00
Leova Bălţi
PM21241 DEȘTEPTAREA Август 1 pe săpt. 14,00 28,00 42,00 84,00 154,00 PM21478 PRIER-INFO 1 pe săpt. 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00
Nisporeni Ştefan-Vodă
PM21241/24 DEȘTEPTAREA Август per. Jur 1 pe săpt. 18,20 36,40 54,60 109,20 200,20 PM22188 SUD EXPRESS 2 pe lună 5,00 10,00 15,00 30,00 60,00
Nisporeni Cantemir
PM67860 ECOUL NOSTRU 48 pe an 20,00 40,00 60,00 120,00 220,00 PM67854 ВЕСТИ ГАГАУЗИИ 1 pe săpt. 22,95 45,90 68,85 137,70 275,40
Sîngerei august 1 număr Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia
PM67856 EST CURIER 1 pe săpt. 11,00 22,00 33,00 66,00 132,00 PM67854/22 ВЕСТИ ГАГАУЗИИ pens. şi inv. 1 pe săpt. 16,95 33,90 50,85 101,70 203,40
Criuleniu Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia
PM67856/22 EST CURIER pensionari şi invalizi 1 pe săpt. 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00 PM67854/24 ВЕСТИ ГАГАУЗИИ per. Jur 1 pe săpt. 37,95 75,90 113,85 227,70 455,40
Criuleni Cahul, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia
PM67856/24 EST CURIER per. Jur 1 pe săpt. 17,00 34,00 51,00 102,00 204,00 PM67891 ЗНАМЯ 1 pe săpt. 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00
Criuleni Ceadîr-Lunga, Comrat, Taraclia
PM21721 EVENIMENT ACTUAL 1 pe săpt. 12,00 24,00 36,00 72,00 144,00 PM22057 МАКЛЕР 1 pe săpt. 16,00 32,00 48,00 96,00 192,00
Rîşcani Bălţi
PM21945 EXPRESUL 48 pe an 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00 TVA 2,22 4,44 6,66 13,32 26,64
Ungheni, Călăraşi

PM67902 СВЕТ Август 47 pe an 13,00 26,00 39,00 78,00 143,00


Comrat, Taraclia
24 25
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

IV. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ 4.2 CĂRŢI


РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЖУРНАЛЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ
4.1 AGRICULTURĂ

PM32117 LIDER AGRO 3 la 3 luni 37,50 75,00 150,00

На страницах журнала Вы найдете


статьи о технологиях выращивания PM31243 ABECEDAR PENTRU CLASA 2 volume 158,00
сельскохозяйственных культур, PREGĂTITOARE DE LA pe an
защите растений, семенах, способах GRĂDINIŢĂ ȘI CAIET DE SCRIERE
хранения и транспортировки урожая; “COMUNICARE ÎN LIMBA
узнаете об опыте лидирующих ROMÂNĂ”
«LIDER Agro» - ежемесячный, сельскохозяйственных предприятий
Молдовы и зарубежья; прочтете прогноз PM31227 ALBUMUL “REPUBLICA MOLDOVA” 1 volum 120,00
полностью цветной, сельскохо-
развития болезней и вредителей pe an
зяйственный журнал для сельхоз-
производителей, на русском языке. растений, агрометеопрогноз, PM32455 ARTA ROMÂNEASCĂ DE LA 1 volum 799,00
новости от министерства сельского ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT pe an
хозяйства; в рубриках агроакадемия,
агробизнес, статистика, помощь PM33459 CARTEA "CEA MAI 2 volume 598,00
государства, юридическая консультация SPECTACULOASĂ CARTE" pe an
- найдете много полезной и интересной PMA33459 CARTEA "CEA MAI 1 volum 299,00
информации. SPECTACULOASĂ CARTE pe an

PM32180 OMNIBUS rom 1 pe lună 15,50 31,00 46,50 93,00 186,00


DESPRE ANIMALE"
PMB33459 CARTEA "CEA MAI 1 volum 299,00
SPECTACULOASĂ CARTE pe an
DESPRE DINOZAURI"
PM31467 CARTEA "SUSȚINE CU A TA MÂNĂ 1 volum 459,00
COROANA ROMÂNĂ" pe an

PM31856 POMICULTURA, VITICULTURA ȘI 1 la 2 luni 37,00 111,00 222,00 PM31223 CARTEA BUNELE MANIERE. 1 volum 169,00
ÎNVAȚĂ SĂ TE PORȚI CA O pe an
VINIFICAȚIA
PRINȚESĂ carte + CD
PM32459 CARTEA “CUM SĂ FII BUN LA 1 volum 399,00
MATE” pe an
PM31459 CARTEA “ENGLEZĂ PENTRU 1 volum 399,00
TOȚI” GHID DE GRAMATICĂ pe an
PM31447 CARTEA “FOAMETEA ÎN MOLDOVA 1 volum 699,00
SOVIETICĂ” (1946-1947) pe an
PM32876 VÎNĂTORUL ȘI PESCARUL 1 pe lună 12,50 25,00 37,50 75,00 150,00
MOLDOVEI PM33466 CARTEA “ISTORIA ROMÂNIEI 2 volume 458,00
ÎN IMAGINI, ATLAS ISTORIC pe an
ILUSTRAT AL ROMÂNIEI”
PM32457 CARTEA MARE ISTORIE 1 volum 799,00
INDUSTRIATĂ A ROMÂNIEI ȘI A pe an
REPUBLICII MOLDOVA
PM32466 CARTEA O ISTORIE ILUSTRATĂ 2 volume 698,00
A ROMÂNILOR, CRONOLOGIE pe an
ISTORICĂ ILUSTRATĂ A ROMÂNIEI
PM31460 CARTEA “SCRIEREA 1 volum 249,00
CALIGRAFICĂ. TEHNICI DE pe an
CALIGRAFIE MODERNĂ ȘI DE
SCRIERE GRAFICĂ”
26 27
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM33464 CARTEA VINUL 2 volume 538,00 PMA32447 COLECȚIA „POVEȘTILE 5 volume 295,00
pe an COPILĂRIEI” pe an

1. Vinul. Cum îl înțelegem, cum îl bem. Ghid 2. Vinul. Un aliment esențial pentru sănătatea ta. 1. Fraţii Grimm Alba ca zăpada şi cei şapte 4. Charles Perrault Frumoasa din pădurea
de degustare. pitici adormită
2. Fraţii Grimm Cenuşăreasa 5. Charles Perrault Motanul încălţat
PM31247 COLECȚIA "ÎNVĂȚ SĂ CITESC” 4 volume 140,00 3. Hans Christian Andersen Crăiasa
pe an zăpezilor

1. Cuvinte și imagini 3. O mulțime de cuvinte PMB32447 COLECȚIA „POVEȘTILE 5 volume 295,00


2. Găsește cuvântul potrivit 4. Primele cuvinte COPILĂRIEI” pe an

PM33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 7 volume 693,00 6. Ion Creangă Punguţa cu doi bani 9. Wilhelm Hauff Povestea lui Muck cel Mic
CONVERSAȚIE” pe an 7. Ali Baba şi cei 40 de hoţi 10. Hans Christian Andersen Lebedele sălbatice
8. Oscar Wilde Prinţul fericit
PMA33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00
CONVERSAȚIE” Limba chineză pe an PM34454 COLECȚIA Al DOILEA RĂZBOI 10 volume 790,00
MONDIAL pe an
PMB33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00
CONVERSAȚIE” Limba engleză pe an 1. Robert Forczyk Moscova 1941 6. Peter Antill Stalingrad 1942
2. Carl Smith Pearl Harbor 1941 7. Robert Forczyk Kursk 1943
PMC33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00 3. Robert Forczyk Sevastopol 1942 8. Ken Ford Monte Cassino 1944
pe an 4. Mark Healy Midway 1942 9. Stephen Badsey Normandia 1944
CONVERSAȚIE” Limba franceză 5. Ken Ford El Alamein 1942 10. Peter Antill Berlin 1945
PMD33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00 PM31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 10 volume 690,00
CONVERSAȚIE” Limba germană pe an pe an

PME33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00 PMA31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 2 volume 138,00
CONVERSAȚIE” Limba italiană pe an pe an

PMF33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00 1. O supradoză de moarte


CONVERSAȚIE” Limba spaniolă pe an 2. Moarte printre nori

PMG33450 COLECȚIA „BERLITZ. GHIDURI DE 1 volum 99,00 PMB31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 2 volume 138,00
pe an pe an
CONVERSAȚIE” Limba turcă
3. Un buzunar plin de secară
PM32454 COLECȚIA „CLUBUL MICILOR 4 volume 356,00 4. Cu cărțile pe față
GENII”, Carolyn Skit, Harold Gale, Robert Allen pe an
PMC31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 2 volume 138,00
PMA32454 COLECȚIA „CLUBUL MICILOR 1 volum 89,00 pe an
GENII”, pe an
Pune-ţi mintea la încercare. Mensa Kids 5. Calul bălan
6. Tragedie în trei acte
PMB32454 COLECȚIA „CLUBUL MICILOR 1 volum 89,00
GENII”, pe an PMD31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 2 volume 138,00
Pune-ţi neuronii la treabă. Mensa Kids pe an

PMC32454 COLECȚIA „CLUBUL MICILOR 1 volum 89,00 7. Oglinda spartă


pe an 8. Ceasul rău de pe strada Llickery
GENII”,
Testează-ţi agerimea minţii. Mensa Kids PME31216 COLECȚIA "AGATHA CHRISTIE" 2 volume 138,00
pe an
PMD32454 COLECȚIA „CLUBUL MICILOR 1 volum 89,00
GENII”, pe an 9. Petrecerea de Halloween
Un creier în formă maximă. Mensa Kids 10. La hotelul Bertram

PM32447 COLECȚIA „POVEȘTILE 10 volume 590,00 PM32134 COLECȚIA "CAIETE DE LUCRU 12 volume 204,00
COPILĂRIEI” pe an PENTRU GRĂDINIȚĂ" 3, 4, 5, 6 ani
28 29
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMA32134 COLECȚIA "CAIETE DE LUCRU 3 volume 51,00 PMB31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
PENTRU GRĂDINIȚĂ" caiete de lucru pe an DE LA VOL.11-VOL.20 pe an
pentru grupa mică (peste 3 ani) 11. Sarah MacLean Sezonul pasiunilor 16. Christina Dodd Ispita
1. Dezvoltarea vorbirii 12. Stephanie Laurens Totul sau nimic 17. Johanna Lindsey Prizonierul dorinţelor mele
2. Modele de scriere 13. Stephanie Laurens Provocarea 18. Teresa Medeiros Lecţii de seducţie
3. Matematică 14. Christina Dodd În cele mai nebuneşti 19. Christina Dodd Mireasa mea favorită
visuri 20. Teresa Medeiros Un sărut de neuitat
PMB32134 COLECȚIA "CAIETE DE LUCRU 3 volume 51,00 15. Johanna Lindsey Promisiunea
PENTRU GRĂDINIȚĂ" caiete de lucru pe an
PMC31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
pentru grupa mijlocie (peste 4 ani)
DE LA VOL.21-VOL.30 pe an
4. Dezvoltarea vorbirii
21. Christina Dodd Arta iubirii 26. Sarah MacLean Nouă reguli de nesocotit
5. Modele de scriere
22. Vicky Dreiling Cum să cucereşti un Diavol 27. Christina Dodd Aleasa prinţului
6. Matematică
23. Elizabeth Thornton Frumoasa trădătoare 28. Teresa Medeiros O noapte compromiţătoare
PMC32134 COLECȚIA "CAIETE DE LUCRU 3 volume 51,00 24. Sarah MacLean Un târg potrivit pentru 29. Julie Garwood Un altfel de Făt-Frumos
PENTRU GRĂDINIȚĂ" caiete de lucru pe an un duce 30. Loretta Chase Scandalul poartă satin
pentru grupa mare (peste 5 ani) 25.Johanna Lindsey Flăcări şi gheaţă
7. Dezvoltarea vorbirii PMD31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
8. Modele de scriere DE LA VOL.31-VOL.40 pe an
9. Matematică 31. Teresa Medeiros Mireasa şi Bestia 36. Loretta Chase Un gentleman imposibil
PMD32134 COLECȚIA "CAIETE DE LUCRU 3 volume 51,00 32. Victoria Alexander Cum să alegi 37. Johanna Lindsey Jocul seducţiei
PENTRU GRĂDINIȚĂ" caiete de lucru pe an soţul potrivit 38. Victoria Alexander Mireasă pentru un prinţ
33. Johanna Lindsey Pasiune şi tandreţe 39. Teresa Medeiros În căutarea dragostei
pentru grupa pregătitoare (peste 6 ani)
34. Victoria Alexander Lecţia de dragoste 40. Elizabeth Hoyt Ducele nopţii
10. Dezvoltarea vorbirii 35.Elizabeth Hoyt Lordul Întunericului
11. Modele de scriere
PME31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
12. Matematică grupa
DE LA VOL.41-VOL.50 pe an
PM31208 COLECȚIA "DISNEY - 9 volume 621,00
41. Anne Barton Păcătoasa 46. Johanna Lindsey Înlănţuită de iubire
AUDIOBOOK" carte + CD pe an
42. Duran Meredith Amăgirea 47. Lorraine Heath Între diavol şi dorinţă
PMA31208 COLECȚIA "DISNEY - 3 volume 207,00 43.Victoria Alexander 48. Cheryl Holt O propunere tentantă
AUDIOBOOK" carte + CD pe an Aventuri compromiţătoare 49. Lorraine Heath Provocarea dragostei
44. Joanna Shupe Ducesa curtezană 50. Lorraine Heath Capcana dragostei
1. Aventurile lui Minnie + CD 45. Marina Fiorato Fecioara din Siena
2. Aventurile lui Winnie + CD
3. Avioane + CD PMF31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL. 51-VOL. 60 pe an
PMB31208 COLECȚIA "DISNEY - 3 volume 207,00
pe an 51 Johanna Lindsey Seductia 56 Jennifer Blake Cavalerul de aur
AUDIOBOOK" Carte + CD 52 Joanna Shuppe Contesa Libertina 57 Victoria Alexander Înălțimea sa, soția mea
4. Clubul lui Mickey Mouse + CD 53 Caroline Linden Scandaluri acunse. 58 Lorraine Heath Ultimul rebel.
5. Doctorița Plușica + CD 54 Victoria Alexander Micile minciuni 59 Elizabeth Hoyt Inima sălbatică.
6. Jake şi piraţii din Tara de Nicăieri + CD ale dragostei 60 Sarah MacLean O soție potrivită pentru un
55 Christina Dodd Legile iubirii marchiz
PMD31208 COLECȚIA "DISNEY - 3 volume 207,00
AUDIOBOOK" Carte + CD pe an PMG31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.61-VOL.70 pe an
7. Manny Iscusitul şi prietenii săi + CD
8. Povestea lui Rapunzel + CD 61 Cara Elliott Tentația fructului oprit 66 Vicky Dreiling Dorințele unui Duce
9. Povestirile lui Bucșă + CD 62 Karen Robards Foc și gheață. 67 Lorraine Heath O moștenitoare scandaloasă
63 Elizabeth Hoyt Seducerea unui păcătos. 68 Teresa Medeiros În căutarea dragostei
PM31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 200 volume 9 800,00 64 Lorraine Heath Plăcerile nopții. 69 Sarah MacLean Sezonul pasiunilor
pe an 65 Johanna Lindsey Sub asediul iubirii. 70 Daisy Goodwin Sisi. Împărăteasa nefericită
PMA31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 PMH31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.1-VOL.10 pe an DE LA VOL.71-VOL.80 pe an
1. Jennifer Blake Cavalerul de aur 6. Stephanie Laurens Peţitoarea 71 Victoria Alexander Îndrăgostită de soţul 76 Johanna Lindsey Jurnalul unei iubiri
2. Vicky Dreiling Dorințele unui conte 7. Karen Robards Suflete captive potrivit 77 Alice Johnson O întâlnire neașteptată.
3. Vicky Dreiling Dorințele unui libertin 8. Samantha James Păcatele vicontelui 72 Penny Jordan Iubiri și matasuri 78 Teresa Medeiros Savoarea unui sărut
4. Elizabeth Hoyt Dragul meu necunoscut Sutherland 73 Penny Jordan Iubiri și pacate 79 Kelly Bowen Un duce doar pentru mine
5. Sabrina Jeffries O răpire cu urmări 9. Karen Robards Înfruntarea inimilor 74 Hoyt Elizabeth Fantoma din st. Giles 80 Lorraine Heath Între diavol și dorință
neașteptate 10. Teresa Medeiros Savoarea unui sărut 75 Vicky Dreiling Dorințele unui libertin
30 31
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMI31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 PMP31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.81-VOL.90 pe an DE LA VOL.151-VOL.160 pe an
81 Teresa Medeiros Hoțul de inimi 86 Sarah MacLean Nouă reguli de nesocotit 151 Julie Garwood Mireasa îndărătnică 156 Tessa Dare Zeița vînătorii
82 Hoyt Elizabeth Ducele nopții 87 Sabrina Jeffries Arta de a păcătui 152 Infama mea doamnă 157 Blestemul frumuseții
83 Lorraine Heath Ispitirea unui lord 88 Christina Dodd Vraja unui sărut. 153 Deeanne Gist Sacrificiul inimii 158 Johanna Lindsey Suflet vrăjit
84 Valerie Bowman Ducesa din întâmplare 89 Cara Elliott Tentații periculoase. 154 Teresa Medeiros Șoaptele trandafirilor 159 Lorraine Heath Doamna de companie
85 Stephanie Laurens Iubiri de poveste 90 Julie Anne Long Un iubit ca nimeni altul 155 Doar dragostea conteaza 160 Pasiuni mistuitoare

PMJ31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 PMQ31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
pe an DE LA VOL.161-VOL.170 pe an
DE LA VOL.91-VOL.100
161 Cum sa te însori cu o moștenitoare 166 Delamere Jennifer Moștenitoarea
91 Sarah MacLean Un târg potrivit pentru 96 Sabrina Jeffries O dragoste periculoasă
162 Johanna Lindsey Perechea perfectă 167 Lorraine Heath Lordul ispitei
un duce 97 Duran Meredith Amăgirea
163 Lorraine Heath Cucerește-mă din nou 168 Stephanie Laurens Prizoniera dragostei
92 Sabrina Jeffries O răpire cu urmări 98 Johanna Lindsey Înlănțuită de iubire
164 Ashleen Macnamara O propunere 169 Stephanie Laurens Patimile iubirii
neașteptate 99 Caroline Linden Între rațiune și scandal
scandaloasă 170 Johanna Lindsey Când dragostea așteaptă
93 Lorraine Heath Un pact cu diavolul 100 Vanesa Kelly O cerere în căsătorie
165 Victoria Alexander Avantajul de a fi
94 Sabrina Jeffries Măritata cu un viconte
păcătos
95 Sabrina Jeffries O iubire celebră
PMR31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
PMK31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.171-VOL.180 pe an
DE LA VOL.101-VOL.110 pe an
171 Sarah MacLean O iubită potrivită pentru 176 Sabrina Jeffries Dansul seducției
101 Kelly Bowen Tu ești contele dorit 106 Hoyt Elizabeth Bravul meu capitan un conte 177 Vanesa Kelly Farmecul unei relații interzise
102 Sarah MacLean Zece feluri de a fi adorată 107 Cheryl Holt Plăcere absolută 172 Kate Noble Rămășagul 178 Lorraine Heath Ducele și doamna în roșu
103 Johanna Lindsey Un libertin îndrăgostit 108 Kelly Bowen Stăpânul inimii mele 173 Elizabeth Hoyt Înger și demon 179 Julie Anne Long Capitularea
104 Tessa Dare Trei nopți de dorințe 109 Anna Harrington Un duce pentru totdeauna 174 Victoria Alexander Mărturisirea 180 Deeanne Gist Fata de la Tiffany
105 Webb Heather Cum să devii împărăteasă 110 Lorraine Heath Iubire fara mască 175 Christina Dodd Dragoste și abandon
PML31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 PMS31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.111-VOL.120 pe an DE LA VOL.181-VOL.190 pe an
111 Victoria Alexander Duelul sentimentelor 116 Jennifer Blake Capcana inimii 181 Juliana Gray Cum să-ți îmblânzești 186 Juliana Gray Cum să educi un rebel
112 Barton Anne Păcătoasa 117 Tessa Dare Dublă tentație ducele 187 Tessa Dare O lady convingătoare
113 Christina Dodd Înșelătoria 118 Sarah MacLean Aparente înșelătoare 182 Duran Meredith Regina de gheață 188 Anna Harrington Cum m-am măritat cu
114 Johanna Lindsey Văpaia din brațele lui 119 Lorraine Heath În căutarea plăcerilor interzise. 183 Tessa Dare Predarea sirenei un marchiz
115 Anna Harrington Secrete și tentații 120 Julie Anne Long Plăceri primejdioase 184 Grace Burrowes O chestiune de onoare 189 Lorraine Heath Făgăduiala
185 Winston Graham Cele patru lebede 190 Christi Caldwell Pariul unui crai
PMM31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.121-VOL.130 pe an PMT31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00
DE LA VOL.191-VOL.200 pe an
121 Duran Meredith Anotimpul pasiunii 126 Johanna Lindsey Inimi aprinse
122 Victoria Alexander 127 Lorraine Heath Invitație la seducție 191 Chase Loretta Nu tocmai o lady 196 Joanna Shupe Mogulul
Aventuri compromițătoare 128 Îmblânzirea Bestiei 192 Joanna Shupe Baronul 197 Elizabeth Hoyt Dorinte nobile
123 Christina Dodd În cele mai nebunești visuri 129 Julie Garwood O nuntă de vis 193 Vanesa Kelly Prințesa mea îndărătnică 198 Kerrigan Byrne O ȚINTĂ SEDUCĂTOARE.
124 Thornton Elizabeth Frumoasa trădătoare 130 Cel mai tandru libertin 194 Loretta Chase Regina scandalurilor 199 Kelly Bowen DUELUL INIMILOR.
125 Victoria Alexander Șarada 195 Christi Caldwell Onoarea unui tâlhar 200 Anna Harrington PEȚITORUL.

PMN31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 PM31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE" 20 volume 1 180,00
DE LA VOL.131-VOL.140 pe an PMA31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE" 4 volume 236,00
pe an
131 Mia Marlowe Pretențiile unui crai 136 Johanna Lindsey Îngerul de argint
132 Stephanie Laurens Provocarea 137 Elizabeth Hoyt Gustul ispitei 1. Anne de York Iubirea pierdută 3. Maria-Luiza. Adevărata dragoste a lui Napoleon
133 Hoyt Elizabeth Dragul meu necunoscut 138 Mia Marlowe Seducție la prima vedere 2. Curtezanele de la Versailles 4. Nefericiții. Regina Nilului
134 Tessa Dare Un dans cu un duce 139 Aproape o lady PMB31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE" 4 volume 236,00
135 Valerie Bowman Dincolo de rațiune 140 Cucerirea unui Duce pe an
PMO31215 COLECȚIA "IUBIRI DE POVESTE" 10 volume 490,00 5. Caterina de Medici. Regina nopţii 7. Isabella de Castilia. Legământul iubirii
DE LA VOL.141-VOL.150 pe an sângeroase 8. Din dragoste pentru o regină. Iubirile lui Filipp
6. Sisi. Împărăteasa nefericită al II-lea
141 Elizabeth Hoyt Plăceri vinovate 146 Victoria Alexander Dragoste de probă
142 Mai presus de dorință 147 Lorraine Heath Doamna și nelegiuitul PMC31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE" 4 volume 236,00
143 Lorraine Heath Gentlemanul seducator 148 Un viconte pentru o lady pe an
144 Sarah MacLean Cucerirea unui libertin 149 Teresa Medeiros Ispita atingerii tale 9. Iubirea secretă a Regelui Soare 11. Curtezane. Magia dragostei
145 Caroline Linden Dragostea 150 Valerie Bowman Un burlac irezistibil 10. Concubina regelui. La curtea lui Eduard 12. O dragoste tragică – Destinul ultimului Romanov
și alte povești scandaloase al III-lea
32 33
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMD31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE" 4 volume 236,00 PMA32177 COLECȚIA “ROMANUL DE 2 volume 100,00
pe an DRAGOSTE” pe an
1. Claude Anet Mayerling
13. Lucreţia Borgia Păcate din iubire 15. Iubire și moarte la Venetia
2. Stendhal Armance
14. Jurnalul secret al Mariei Antoaneta 16. Soția sultanului
PMB32177 COLECȚIA “ROMANUL DE 2 volume 100,00
PME31214 COLECȚIA "IUBIRI ȘI DESTINE " 4 volume 236,00 DRAGOSTE” pe an
pe an 3.Anne Bronte Necunoscuta de la Wildfell
17. Marea ducesă. O viaţă sub semnul iubirii 19. O regină în căutarea iubirii. Povestea Caterinei Hal
18. Maria Tudor. Povara frumuseţii de Valois 4. Henri De Regnier Văpaia
20. Secretul reginei. Intrigi şi iubiri la curtea PMC32177 COLECȚIA “ROMANUL DE 2 volume 100,00
Elizabetei DRAGOSTE” pe an

PM32084 COLECȚIA "MICUL ARTIST 18 volume 540,00 5. Xavier de Montepin Lumina în amurg
pe an 6. Emile Zola Visul
PLASTIC"
PMD32177 COLECȚIA “ROMANUL DE 2 volume 100,00
PMA32084 COLECȚIA "MICUL ARTIST 6 volume 180,00 DRAGOSTE” pe an
PLASTIC" pe an 7. Vicente Blasco Ibanz Printre portocali
8. Hermann Sudermann Puntea Pisicilor
1. Animăluțe din plastilină 4. Coșulețul cu flori
2. Crăiasa Zăpezii 5. Crăiasa Zăpezii PME32177 COLECȚIA “ROMANUL DE 2 volume 100,00
3. Secretele foii de hârtie 6. Cutii fermecate DRAGOSTE” pe an
9. D.H. Lawrence Păunul alb
PMB32084 COLECȚIA "MICUL ARTIST 6 volume 180,00
10.Guy de Maupassant Pierre şi Jeanne
PLASTIC" pe an
PM31213 COLECȚIA "SCRIITORI ROMÂNI 24 volume 1 560,00
7. Desene în acuarelă și guașă 10.Figuri geometrice ILUSTRAȚI" pe an
8. Desene neobișnuite 11.Flori în acuarelă PMA31213 COLECȚIA "SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
9. Fâșii multicolore 12. Horoscopul din hârtie
ILUSTRAȚI" pe an
PMC32084 COLECȚIA "MICUL ARTIST 6 volume 180,00 1. Ce-ti doresc eu ție, dulce Românie 3. Mihai Eminescu La steaua
PLASTIC" pe an 2. Frumoasă-i limba noastră 4. Vasile Alecsandri Lunca din Mircești
PMB31213 COLECȚIA "SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
13. Iluzii optice 16. Lumea din plastilină
ILUSTRAȚI" pe an
14. Jucării de Crăciun 17. Munții fermecați
15. Jucării din plastilină 18. Pârtii din plastilină 5. George Bacovia Alean 7.Emil Gârleanu Când stăpânul nu-i acasă
6.Petre Ispirescu Tinereţe fără bătrâneţe 8.Ioan Slavici Doi feţi cu stea în frunte
PM33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 5 volume 495,00 şi viaţă fără de moarte
pe an PMC31213 COLECȚIA "SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
PMA33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 1 volum 99,00 ILUSTRAȚI" pe an
GEORGE TOPÂRCEANU BALADA pe an 9. Otilia Cazimir A-nflorit o păpădie 11. Petre Ispirescu Aleodor Împărat
UNUI GREIER MIC 10. Elena Farago Căţeluşul şchiop 12. Lucian Blaga Din copilăria mea
PMD31213 COLECȚIA "SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
PMB33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 1 volum 99,00 pe an
ILUSTRAȚI"
VASILE ALECSANDRI CONCERTUL pe an
13. Nicolae Filimon Omul de flori cu barbă 15. I.L.Caragiale Lanțul slăbiciunilor
ÎN LUNCĂ de mătase 16. Barbu Ştefănescu Delavrancea Neghiniță
PMC33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 1 volum 99,00 14. Costache Negruzzi
pe an Alexandru Lăpușneanu
MIHAI EMINESCU FIIND BĂIET
PĂDURI CUTREIERAM PME31213 COLECŢIA “SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
ILUSTRAȚI” pe an
PMD33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 1 volum 99,00 17. Poezia naturii 19. Proverbe și expresii comentate
S. O. IOSIF VISEAZĂ CODRUL pe an 18. Păcală şi Tândală 20. I.L.Caragiale Vizită

PME33217 COLECȚIA "POEZIA NATURII" 1 volum 99,00 PMF31213 COLECŢIA “SCRIITORI ROMÂNI 4 volume 260,00
pe an ILUSTRAȚI” pe an
GEORGE COȘBUC POMUL
CRĂCIUNULUI 21. George Coşbuc Doina 23. I.L.Caragiale Tempora
22. Amintiri din copilărie 24. Octavian Goga Dorinţa
PM32177 COLECȚIA "ROMANUL DE 10 volume 500,00 PM32243 COLECȚIA “AUTOCOLANTE 10 volume 420,00
DRAGOSTE" pe an FERMECATE” (10 VOLUME) pe an
34 35
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMA32243 COLECȚIA “AUTOCOLANTE 5 volume 210,00 PMD33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00
FERMECATE” pe an
1. Completează imaginea 4. Culorile curcubeului 25. Franz Kafka America 29. Lev Tolstoi Învierea
2. Compune un puzzle 5. Geometrie amuzantă 26. George Bacovia Plumb 30. Graham Green Al zecelea om
3. Corectează diferențele 27. Alice Munro Dragă viață 31. Stendhal Mănăstirea din Parma
28. James Joyes Oameni din Dublin 32.Alice Munro Ură, prietenie, dragoste, căsătorie
PMB32243 COLECȚIA “AUTOCOLANTE 5 volume 210,00
FERMECATE” PME33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00
pe an
6. Ilusrații color 9. Numărătoare multicoloră
7. Micul ilustrator 10. Povești îndrăgite 33. Edith Wharton Casa veseliei 37. Gustave Flaubert Doamna Bovary
8. Mult-Puțin 34. Joseph Conrad, Lord Jim 38. Lev Tolstoi Sonata Kreutzer și alte povestiri
35. Graham Greene Americanul liniștit 39. Jane Austen Mîndrie și prejudecată
PM31244 COLECȚIA “BESTSELLER 8 volume 952,00
36. Iris Murdoch Clopotul 40. Cella Serghi Pânza de păianjen
BIOGRAFII” pe an
PMF33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00
PMA31244 COLECȚIA “BESTSELLER 2 volume 238,00
pe an
BIOGRAFII” pe an
41. Robert D. Kaplan, Răzbunarea geografiei 45. Edith Wharton, Rivalitate
1. Gheorghi Jukov 42. Michael Bar, Mossad. Istoria sîngeroasă 46. D. H. Lawrence, Amantul doamnei Chatterley
2. Hannibal a spionajului 47.Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizațiilor
PMB31244 COLECȚIA “BESTSELLER 2 volume 238,00 43. Michael Neiberg, POTSDAM. Sfîrșitul 48. Feodor Dostoevsky, Demonii
BIOGRAFII” pe an celui de-al Doilea Război Mondial și
refacerea Europei
3. Lawrence al Arabiei 44. Dr. Gayatri Devi, Calm. Cum să-ți găsești
4. Mustafa Kemal Ataturk liniștea îmtro lume stresantă și agitată
PMC31244 COLECȚIA “BESTSELLER 2 volume 238,00 PMG33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00
BIOGRAFII” pe an pe an
5. Iulius Caesar 49. Feodor Dostoevski, Frații Karamazov 53. Saul Bellow, Darul lui Humboldt
6. Napoleon Bonaparte 50. Daron Acemoglu, James A. Robinson, 54. Graham Greene, Miezul lacurilor
PMD31244 COLECȚIA “BESTSELLER 2 volume 238,00 De ce eșuează nașiunile. Originile puterii, 55. Iris Murdoch, Marea, marea
BIOGRAFII” pe an ale prosperității și ale sărăciei 56. Malcom Lowry, Sub vulcan
51. Tim Weiner, CIA - O istorie secretă
7. Adolf Hitler 52. Saul Bellow, Aventurile lui Augie March
8. John Fitzgerald Kennedy
PM32239 COLECȚIA CLASICI MODERNI 24 volume 2 376,00
PM33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 56 volume 2 744,00
pe an
pe an
PMA32239 COLECȚIA CLASICI MODERNI 2 volume 198,00
PMA33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00
pe an
pe an
1. Mihai Eminescu Poezii 5. I. S. Turghenev Părinți și copii 1.Graham Greene Al zecelea om
2. I. L. Caragiale Momente și schițe 6. Cella Serghi Cartea Mironei 2.Franz Kafka America
3. Ion Creangă Amintiri din copilărie 7. Mircea Eliade La țigănci. Pe strada Mântuleasa PMB32239 COLECȚIA CLASICI MODERNI 2 volume 198,00
4. Ioan Slavici Moara cu noroc 8. Anton Cehov Doamna cu cățelul pe an
PMB33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00 3. Richard Flanagan O cale îngustă spre nordul îndepărtat
pe an 4. George Bernard Shaw Pygmalion
9. Mark Twain Jurnalul lui Adam și al Evei 13. G. M. Zamfirescu Maidanul cu dragoste PMC32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
10. Liviu Rebreanu Pădurea spînzuraților 14. F. M. Dostoievski Oameni sărmani pe an
11. Ion Marin Sadoveanu Sfîrșit de veac în 15. Zaharia Stancu Șatra
București 16. James Joyce Portret al artistului la tinerețe 5. James Joyce Portret al artistului la tinereţe
12. Jerome K. Jerome Gîndurile trîndave 6. William Saroyan Ce-am mai râs! O poveste serioasă
ale unui pierde-vară PMD32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
PMC33245 COLECȚIA “PENTRU TOȚI COPIII” 8 volume 392,00 pe an
pe an 7. William Golding Moştenitorii
17. Cezar Petrescu Dumineca Orbului 21. Zaharia Stancu Ce mult te-am iubit 8. Virginia Woolf Noapte şi zi
18. Mihai Bulgakov Maestrul și Margareta 22. Oscar Wilde, Portretul lui Dorian Gray
PME32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
19. Fănuș Neagu Frumoșii nebuni ai marilor 23. Mateiu I. Caragiale Craii de Curtea -Veche
pe an
orașe 24. Mihai Eminescu Proză
20. F. M. Dostoevski Amintiri din casa 9. Alice Munro Prea multă fericire
morților 10. Karen Joy Fowler Ne-am ieşit cu toţii complet din minţi
36 37
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMF32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00 PME33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00
pe an NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an
11. David Nicholls Noi PRIMA MEA CARTE DESPRE...
12. Francis Scott Fitzgerald Petrecere până în zori 9. De ce? Prima mea carte de întrebări
PMG32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00 10. Prima mea carte despre dinozauri
pe an PMF33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00
13. Kurt Vonnegut Hocus pocus NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an
14. W. Somerset Maugham Pe muchie de cuţit PRIMA MEA CARTE DESPRE...
PMH32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00 11. Cum? prima mea carte de întrebări
pe an 12. Prima mea carte despre lume
15. EL Doctorow Ragtime PMG33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00
16. Svetlana Aleksievici Ultimii martori NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an
PMI32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00 PRIMA MEA CARTE DESPRE...
pe an 13. Atlasul lumii pentru copii
14. Prima mea carte despre insecte
17. Edith Warthon New-York-ul de altă dată
18. E.L.Doctorow Billy Bathgate PM31245 COLECȚIA “ENCICLOPEDII TOTUL 6 volume 894,00
DESPRE... ” pe an
PMJ32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
pe an PMA31245 COLECȚIA “ENCICLOPEDII TOTUL 2 volume 298,00
DESPRE... ” pe an
19. Richard Yates Revolutionary Road
20. Richard Yates Parada de Paşte 1. Totul despre animalele de companie
2. Totul despre bătălii
PMK32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
pe an PMB31245 COLECȚIA “ENCICLOPEDII TOTUL 2 volume 298,00
DESPRE... ” pe an
21. Svetlana Aleksievici Soldaţii de zinc
22. J.P. Donleavy Roşcovanul 3.Totul despre dinozauri
4.Totul despre Egiptul Antic
PML32239 COLECȚIA “CLASICI MODERNI” 2 volume 198,00
pe an PMC31245 COLECȚIA “ENCICLOPEDII TOTUL 2 volume 298,00
DESPRE... ” pe an
23. I.S. Turgheniev Un cuib de nobili. Rudin
24. Richard Flanagan Să baţi din palme cu o singură mână 5.Totul despre felinele mari
6.Totul despre mitologie
PM33244 COLECȚIA “ENCICLOPEDII 14 volume 2 786,00
pe an PM32247 COLECȚIA “MASTER CHEF 8 volume 552,00
NAȚIONAL GEOGRAPHIC KIDS pe an
ȘCOALA DE BUCĂTAR ”
PRIMA MEA CARTE DESPRE...”
Vol. 1. Forme. Ustensile. Vol. 5. Paste. Cereale. Legume
PMA33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00 Vol. 2. Cum preparați ouăle Vol. 6. Deserturi
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an Vol. 3. Prepararea sosurilor Vol. 7. Aperitive și gustări
PRIMA MEA CARTE DESPRE... Vol. 4. Pește și fructe de mare Vol. 8. Rețete clasice într-o nouă prezentare
1. Atlasul lumii pentru elevi PM32244 COLECȚIA “POVEȘTILE LUI ION 10 volume 350,00
2. Prima mea carte despre oceane CREANGĂ” pe an
PMB33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00 PMA32244 COLECȚIA “POVEȘTILE LUI ION 5 volume 175,00
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an CREANGĂ” pe an
PRIMA MEA CARTE DESPRE... 1. Soacra cu trei nurori 4. Ivan Turbincă
3. Atlasul pămîntului pentru aventurieri 2. Dănilă Prepeleac 5. Ursul păcălit de vulpe
4. Prima mea carte despre păsări 3. Fata babei și fata moșneagului

PMC33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00 PMB32244 COLECȚIA “POVEȘTILE LUI ION 5 volume 175,00
pe an CREANGĂ” pe an
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS.
PRIMA MEA CARTE DESPRE... 6. Povestea lui Stan Pățitul 9. Soacra cu trei nurori
7. Povestea porcului 10. Capra cu trei iezi
5. Prima mea carte despre oameni celebri 8. Punguța cu doi bani. Ursul păcalit de vulpe
6. Prima mea carte despre vreme
PM31246 COLECȚIA “THRILLER” 24 volume 2 688,00
PMD33244 COLECȚIA ENCICLOPEDII. 2 volume 398,00 pe an
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS. pe an
PMA31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00
PRIMA MEA CARTE DESPRE... pe an
7. Prima mea carte despre animale 1. T.S. Learner Sfinxul 3. Danielle Trussoni Angelologia
8. Prima mea carte despre cosmos 2. Sam Christer Moștenirea Stonehenge 4. Gerge Dewes Green Corbii
38 39
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMB31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00 PMI33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00
pe an pe an
5. Val McDermid Dincolo de sânge 7. Rosamund Lupton Sora 17. Fiona Barton Copilul
6. Dan Chaon Aștept râspuns 8. Belinda Bauer Câmpul cu iarbă neagră 18. Carla Guelfenbein Femeia vieții mele
PMC31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00 PM32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 15 volume 5 985,00
pe an pe an
PENTRU ELEVI”
9. Dean Koontz Fără îndurare 11. Val McDermid Febra oaselor
10. William Peter Blatty Dimiter 12. James Bradley Hoțul de trupuri PMA32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PENTRU ELEVI” pe an
PMD31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00
pe an Incredibil dar adevărat
13. Deon Meyer Treisprezece ore 15. John Katzenbach Profesorul PMB32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
14. Guillermo del Toro, Chuck Hogan 16. Dean Koontz Cu sufletul la gură PENTRU ELEVI” pe an
Molima
Marea carte despre personalităţi. Regi, împarati, savanţi
PME31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00
pe an PMC32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PENTRU ELEVI” pe an
17. Răzbunare la Paris 19. Imperiul pierdut
18. Anii pierduți 20. Ars Marea carte despre progresul omenirii
PMF31246 COLECȚIA “THRILLER” 4 volume 448,00 PMD32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
pe an PENTRU ELEVI” pe an
21. Legea răzbunării 23.Vecinul Super Natura
22.Aurul Spartanilor 24.În întuneric
PME32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PM33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 18 volume 2 862,00
PENTRU ELEVI” pe an
pe an
PMA33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 Cele mai spectaculoase 100 de călătorii extreme
pe an PMF32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
1. Charles Belfoure Arhitectul parizian PENTRU ELEVI” pe an
2. Ottessa Moshfegh Eileen Enciclopedia copilului deștept
PMB33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 PMG32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
pe an pe an
PENTRU ELEVI”
3. Elan Mastai Omul care a cucerit timpul
4. L.S. Hilton Domina Enciclopedia pentru toți copiii
PMC33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 PMH32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
pe an PENTRU ELEVI” pe an
5. Patricia Highsmith Carol 5000 de lucruri uimitoare
6. Peter Swanson Cei care merită să moară
PMI32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PMD33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 PENTRU ELEVI” pe an
pe an
Marea carte de cultură generală
7. J.P. Delaney Fata dinainte
8. L.S. Hilton Maestra PMJ32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PME33451 COLECȚIA „BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 PENTRU ELEVI” pe an
pe an Marea carte de întrebări și răspunsuri
9. Suter M. Maestrul bucătar PMK32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
10. Jonathan Dee Privilegiaţii pe an
PENTRU ELEVI”
PMF33451 COLECȚIA „ BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00
Cea mai spectaculoasă carte despre animale
pe an
11. Alexandra Oliva Supravieţuitoarea PML32452 COLECȚIA „ ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
12. Fiona Barton Văduva PENTRU ELEVI” pe an
PMG33451 COLECȚIA „ BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00 Cea mai spectaculoasă carte despre dinozauri
pe an PMM32452 COLECȚIA „ ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
13. Austin Wright Tony si Susan PENTRU ELEVI” pe an
14. Carla Guelfenbein Cu tine în depărtare
Prima mea enciclopedie. Animale
PMH33451 COLECȚIA „ BUZZ BOOKS” 2 volume 318,00
pe an PMO32452 COLECȚIA „ ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00
PENTRU ELEVI” pe an
15. Celeste Ng. Tot ce nu ţi-am spus
16. Emma Heale Elizabeth a dispărut Prima mea enciclopedie cu lucruri foarte importante
40 41
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMP32452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDIA 1 volum 399,00 PMA32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
PENTRU ELEVI” pe an ROMANE” pe an
100 de idei geniale care au schimbat lumea 1. Kristin Hannah A doua şansă
PM31452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 8 volume 1 752,00 2. Danielle Steel Aripile destinului
VIZUALE” pe an PMB32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
PMA31452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 2 volume 438,00
VIZUALE” pe an 3. Martha Hall Kelly Când înfloreşte liliacul
4.Jodi Picoult Pactul
1. Marile minuni ale lumii
2. Animale PMC32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
PMB31452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 2 volume 438,00
VIZUALE” pe an 5. Barbara Taylor Bradf Cavendon Hall
6. Danielle Steel Daruri de preţ
3. Cristale şi geme
4. Grecia antică PMD32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
PMC31452 COLECȚIA „ ЕNCICLOPEDII 2 volume 438,00
VIZUALE” pe an 7. Jojo Moyes După ce te-am pierdut
8. Jojo Moyes Fata pe care ai lăsat-o în urmă
5. Roma antică
6. Ştiinta PME32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
PMD31452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 2 volume 438,00
VIZUALE” pe an 9. Danielle Steel Fiul risipitor
10. Jojo Moyes Înainte să te cunosc
7. Fluturii
8. Recorduri de viaţă PMF32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
PM31454 COLECȚIA „МATEMATICĂ PENTRU 4 volume 276,00
PERFORMANȚĂ” (cl.1,2,,3,4) pe an 11. Danielle Steel Învingătorii
12. Danielle Steel Jocuri de putere
PMA31454 COLECȚIA „МATEMATICĂ PENTRU 1 volum 69,00
pe an PMG32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
PERFORMANȚĂ”
ROMANE” pe an
Nicoleta Nedelescu, Petrita Vlaicu Clasa I-a
13. Danielle Steel O viaţă perfectă
PMB31454 COLECȚIA „МATEMATICĂ PENTRU 1 volum 69,00 14. Nora Roberts. Obsesia
PERFORMANȚĂ” pe an
PMH32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
Alina Bratisan, Alina Danciu Clasa a II-a ROMANE” pe an
PMC31454 COLECȚIA „МATEMATICĂ PENTRU 1 volum 69,00 15. Tatiana De Rosnay Se numea Sarah
PERFORMANȚĂ” pe an 16. Danielle Steel Sub acoperire
Ana-Maria Canavoiu| Elena Niculae Clasa a III-a PMI32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
PMD31454 COLECȚIA „МATEMATICĂ PENTRU 1 volum 69,00 ROMANE” pe an
PERFORMANȚĂ” pe an 17. Jojo Moyes Ultima scrisoare de dragoste
Marilena Călin, Elvira Toma Clasa a IV-a 18. Jojo Moyes Un bărbat şi o femeie
PM32450 COLECȚIA „BASMELE 6 volume 534,00 PMJ32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
COPILĂRIEI” ilustrator Tony Wolf
PMA32450 COLECȚIA „BASMELE 3 volume 267,00 19. Jacqueline Susan Valea păpuşilor
pe an 20. Elin Hildebrand Zvonul
COPILĂRIEI”
PMK32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
1. Fratii Grimm Cenuşăreasa şi alte poveşti 3. Greierele şi furnica şi alte poveşti cu animale
ROMANE” pe an
2. Charles Perrault Frumoasa din Pădurea
Adormită și alte poveşti 21. Nora Roberts Secrete şi minciuni
PMB32450 COLECȚIA „BASMELE 3 volume 267,00 22. Kristin Hannah Privighetoarea
COPILĂRIEI” pe an PML32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 2 volume 278,00
ROMANE” pe an
4. Jack si vrejul de fasole şi alte poveşti 6. Hans Christian Andersen Mica Sirena și alte
din lumea întreagă poveşti 23. Danielle Steel Blue
5. Lampa lui Aladin şi alte poveşti orientale 24. Danielle Steel Moștenire secretă
PM32451 COLECȚIA „BLUE MOON - 24 volume 3 336,00 PM31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 33 volume 3 927,00
ROMANE” pe an ROMANE DE DRAGOSTE” pe an
42 43
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMA31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 PMB32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 1 volum 119,00
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an MANSARDĂ”, V.C. Andrews pe an
1. D.H. Lawrence Amantul doamnei 2. Lela Meacham Somerset Spinii Destinului
Chatterley 3. Edith Wharton Rivalitate
PMC32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 1 volum 119,00
PMB31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00
MANSARDĂ”, V.C. Andrews pe an
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an
Grădina umbrelor
4. Lev Tolstoi Anna Karenina Vol. 1 6. Louis Bromfield Toamna timpurie
5. Lev Tolstoi Anna Karenina Vol. 2 PMD32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 1 volum 119,00
PMC31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 MANSARDĂ”, V.C. Andrews pe an
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an Petale în vânt
7. Lucinda Riley Secretul Orhideei 9. Anișoara Odeanu Într-un cămin de domnișoare PME32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 1 volum 119,00
8. David Nocholls O zi Călător din noaptea de Ajun pe an
MANSARDĂ”, V.C. Andrews
PMD31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00
Seminţele trecutului
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an
PM33454 COLECȚIA „ISTORIA ILUSTRATĂ 6 volume 534,00
10.Guy de Maupassant Bel-Ami 12. Leila Meacham Trandafiri
A ROMÂNIEI ȘI A REPUBLICII pe an
11. Mihail Sebastian Oraşul cu salcâmi.
Accidentul MOLDOVA”
PME31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 PM33453 COLECȚIA „KRONIKA” 32 volume 5 728,00
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an pe an
13. Louis de Bernieres Idila Căpitanului Corelli 15. Cella Serghi Genţiane PMA33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
14. George Călinescu Cartea nunții pe an
PMF31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 1. Tony Judt Când lucrurile se schimbă 3. Ian Kershaw Drumul spre iad
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an 2. Oleg V. Hlevniuk Stalin. O nouă biografie 4. Greg Gardin În umbra lui Kissinger
a unui dictator
16. Segal E. Poveste de iubire. Povestea lui Oliver. 18. Virginia Woolf Noapte şi zi
17. George Călinescu Enigma Otiliei PMB33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
PMG31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 pe an
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an 5. Daniel Barbu Între timp. Amintiri din casa 7. Volodarski Boris Cazul Orlov. Dosare KGB.
Cezarului Cea mai mare înşelătorie din istoria serviciilor
19. Henry James Vârsta ingrată 21. Robert James Waller Podurile din Madison
6. Robert D. Kaplan Butoiul cu pulbere secrete
20. Hardy Thomas Idila pe un turn County. Întoarcerea în Madison County
al Asiei. Marea Chinei de Sud şi şfârşitul 8. Cristina Martin Clubul Bilderberg. Stapânii lumii
PMH31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 stabilităţii în Pacific
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an
PMC33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
22. Jane Austen Rațiune și simțire 24. Honore de Balzac Iluzii pierdute Vol. 2 pe an
23. Honore de Balzac Iluzii pierdute Vol. 1
9. Gleen Greenwald Afacerea Edward 11. Daron Acemoglu, James A. Robinson De ce
PMI31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 Snowden. Cele mai şocante dezvăluiri eşuează naţiunile.Originile puterii, ale prosperitaţii
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an despre spionajul american şi ale sărăciei
10. Paul Dobrescu Crizele de dupa criză 12. William J. Dobson Dictatura 2.0. În culisele
25. Andre Maurois Climate 27. D.H. Lawrence Curcubeul
luptei mondiale pentru democraţie
26. Emily Bronte La răscruce de vînturi
PMJ31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 PMD33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
pe an pe an
ROMANE DE DRAGOSTE”
13. Michael Bar-Zohar, Nissime Mishal 15. John Perkins Noile confesiuni ale unui asasin
28. Margaret Mitchell Pe aripile vântului Vol. 1 30. Margaret Mitchell Pe aripile vântului Vol. 3
Mossad. Istoria sângeroasă a spionajului economic. Adevărul şocant despre cum America a
29. Margaret Mitchell Pe aripile vântului Vol. 2
israelian cucerit lumea
PMK31450 COLECȚIA „CELE MAI FRUMOASE 3 volume 357,00 14. Alan Forrest Napoleon. Viaţa, 16. Jacqueline Kennedy Viaţa mea cu John
ROMANE DE DRAGOSTE” pe an mostenire, imagine: O biografie F. Kennedy. Interviuri cu Arthur M. Schlesinger
31. John Galsworthy Floare întunecată 33. Gustave Flaubert Doamna Bovary jr.,1964
32. Madox Ford Povestea unei pasiuni PME33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
PM32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 5 volume 595,00 pe an
MANSARDĂ”, V.C. Andrews pe an 17. Mathew Burrows Viitorul declasificat. 19. Richard Overy 1939. Numărătoarea inversă
PMA32453 COLECȚIA „FLORILE DE LA 1 volum 119,00 Megatendinţele care ne-ar putea distruge 20. Michael Neiberg Potsdam. Sfârşitul celui de-al
lumea Doilea Razboi Mondial şi refacerea Europei
MANSARDĂ”, V.C. Andrews pe an
18. Garry Kasparov Vine iarna. De ce
Florile de la mansardă trebuie oprit Vladimir Putin şi inamicii lumii
libere
44 45
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMF33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00 PMI33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00
pe an pe an
21. Anna Funder Stasiland. Poveşti din 23. Erik Larson Siajul morţii 25. Ioan Slavici Mara 27. Balade populare românești
spatele zidului Berlinului 24. George Friedman Puncte de presiune. Despre 26. Lewis Carroll Alice în țara minunilor.
22. Boris Johnson Factorul Churchill. Cum viitoarea criză din Europa Alice în țara Oglinzilor.
a schimbat un singur om istoria PMJ33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00
PMG33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00 pe an
pe an 28. Petre Ispirescu Pasărea măiastră 30. Rudolf Erich Raspe Uimitoarele aventuri ale
25. Tom Reiss Contele negru. Povestea 27. Mihail Sergheevici Gorbaciov Amintiri. Viaţa 29. Vasile Alecsandri Doine. Pasteluri. baronului Munchhausen
adevăratului Monte-Cristo mea înainte şi după Perestroika Poezii populare
26. Robert D. Kaplan Răzbunarea 28. Bastian Obermayer, Frederik Obermaier PM32448 COLECȚIA „OSHO” 12 volume 1 428,00
geografiei Panama Papers. Cum îşi ascund banii cei bogaţi
pe an
şi puternici
PMA32448 COLECȚIA „OSHO” 3 volume 357,00
PMH33453 COLECȚIA „KRONIKA” 4 volume 716,00
pe an
pe an
1. Arta atenţiei depline în lumea modernă 3. Cuvinte ale unui om fără cuvinte
29. Robert Gerwarth Cei învinși 31. Robert D. Kaplan Butoiul cu pulbere al Asiei
2. Compasiunea. Înflorirea supremă a iubirii
30. Tim Marshall Prizonierii geografiei 32. Ingrid von Oelhafen, Tim Tate Copiii uitați ai lui
Hitler. Povestea adevărată a programului Lebensborn PMB32448 COLECȚIA „OSHO” 3 volume 357,00
și a unei femei în căutarea identității sale pe an
PM33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 30 volume 1 770,00 4. Frica 6. Maturitatea. Responsabilitatea de a fi tu însuţi
pe an 5. Încrederea. O directie, nu o destinaţie
PMA33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 PMC32448 COLECȚIA „OSHO” 3 volume 357,00
pe an pe an
1.Ion Creangă Amintiri din copilărie 3. Cezar Petrescu Fram, ursul polar 7. Meditaţii pentru oamenii ocupaţi 9. Scrisiori de dragoste către viaţă
2.Dimitrie Bolintineanu Legende istorice 8. Osho pentru fiecare zi
PMB33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 PMD32448 COLECȚIA „OSHO” 3 volume 357,00
pe an pe an
4. Petre Ispirescu Basme 6. Robert Louis Stevenson Comoara din insulă 10. Traieşte periculos 12. Viaţă. Iubire. Râs
5.Frank Baum Vrăjitorul din Oz 11. Trupul muritor şi lumina spiritului
PMC33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 PM31451 COLECȚIA „PONS - DICȚIONARE 6 volume 1 194,00
pe an ȘI GRAMATICA LIMBILOR pe an
7. Liviu Rebreanu Ion 9. Ioan Slavici Moara cu noroc STRĂINE”
8. Octavian Goga Poezii PMA31451 COLECȚIA „PONS - DICȚIONARE 2 volume 398,00
PMD33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 ȘI GRAMATICA LIMBILOR pe an
pe an STRĂINE”
10. Ion Luca Caragiale Momente și schiţe 12. Mihai Eminescu Poezii 1. Dicţionar ilustrat englez-român. Pentru viaţa de zi cu zi
11. Calistrat Hogaș Pe drumuri de munte 2. Limba engleză. Gramatica în imagini
PME33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 PMB31451 COLECȚIA „PONS - DICȚIONARE 2 volume 398,00
pe an ȘI GRAMATICA LIMBILOR pe an
13. Ion Creanga Poveşti. Povestiri 15. Mark Twain Prinţ şi cerşetor STRĂINE”
14. Nicolae Filimon Ciocoii vechi și noi
3. Dicţionar ilustrat francez-roman. Pentru viaţa de zi cu zi
PMF33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00 4. Limba franceză. Gramatica în imagini
pe an
PMC31451 COLECȚIA „PONS - DICȚIONARE 2 volume 398,00
16. Robert Louis Stevenson Răpit de Piraţi 18. Petre Ispirescu Tinereţe fără bătrâneţe și viață pe an
ȘI GRAMATICA LIMBILOR
17. Edmondo de Amicis Cuore fără de moarte
STRĂINE”
PMG33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00
5. Dicţionar ilustrat german-român. Pentru viaţa de zi cu zi
pe an
6. Limba germana. Gramatica în imagini
19. George Bacovia Plumb 21. Constantin Negruzzi Alexandru Lăpușneanu
20. Ion Luca Caragiale Teatru PM33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 48 volume 3 792,00
LECTURĂ”, Holly Webb pe an
PMH33447 COLECȚIA „LECTURI ȘCOLARE” 3 volume 177,00
pe an PMA33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00
LECTURĂ”, Holly Webb pe an
22.Petre Ispirescu Cele douăsprezece fete 24. Duiliu Zamfirescu Viața la țară. Tănase Scatiu
de împărat 1. Getty, pisoiul dispărut 3. Căţeluşul fermecat. Un nou început
23. Petre Ispirescu Prâslea cel Voinic 2. Cățelușul Ellie vrea acasă 4. Catkin, pisicuţa secretă
46 47
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMB33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 PMB32449 COLECȚIA „SALATE”, 2 volume 198,00
LECTURĂ”, Holly Webb pe an Georgrane Brennan pe an
5. Timmy, un cățeluș în încurcătură 7. Henry, căţeluşul de pe plajă 3. O reţetă pentru fiecare zi din an (iulie, august, septembrie)
6. Star, o pisicuță singură în noapte 8. Jess, căţeluşa singuratică 4. O reţetă pentru fiecare zi din an (octombrie, noiembrie, decembrie)
PMC33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00
pe an PM33448 COLECȚIA „SĂNĂTATE ” 14 volume 448,00
LECTURĂ”, Holly Webb
pe an
9. Caramel, un pisoi curajos 11. Milly, pisicuţa răpită
10. O pisicuță pentru Lucy 12. Năsturel, căţelul care fuge de acasă PMA33448 COLECȚIA „SĂNĂTATE ” 7 volume 224,00
PMD33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 pe an
LECTURĂ”, Holly Webb pe an 1. Patrick Holford, dr. James Braly 4.Bonnie Henry Ghidul microbilor. Cum sa ne
13. O vară la fermă 15. Pufi, pisicuţa rătăcită în zăpadă Alergii alimentare ferim de virusuri, ciuperci, bacterii și paraziţi
14. O casă pentru Molly 16. Rina, căţeluţa pierdută 2. Gheorghe Mencinicopschi 5. C. Norman Shealy Ghidul terapiilor
Biblia alimentară complementare
PME33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00
3. Michel Montignac 6. Daniel F. Seidman Lasă-te de fumat în 30 de zile
LECTURĂ”, Holly Webb pe an
Dieta Montignac pentru femei 7. Michel Montignac Mănânc sănătos şi rămân
17. O vară vrăjită 19. Sammy, un pisoi sperios tânăr
18. Visuri de vacanță 20. Sid, căţeluşul cu blăniţa zbârlită
PMB33448 COLECȚIA „SĂNĂTATE ” 7 volume 224,00
PMF33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00
pe an
LECTURĂ”, Holly Webb pe an
21. Toby, cățelușul pierdut 23. Un cămin pentru Kuki 8. Phyllis A. Balch Nutriţie și 11. Phyllis A. Balch Nutriţie și biotratamente. Vol. 4
22.Pisicuța Alba ca Zăpada 24. Spot, pisoiul furat biotratamente. Vol. 1 12. Patrick Holford, Fiona McDonald Joyce
9. Phyllis A. Balch Nutriţie și Reţeta sănătăţii perfecte. Schimbă-ţi viaţa în 6 săptămâni
PMG33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 biotratamente. Vol. 2 13. Kirsten Hartvig 150 de alimente esenţiale pentru imunitate
LECTURĂ”, Holly Webb pe an 10. Phyllis A. Balch Nutriţie și 14. Rob Parr, Laurel House Dietă de vedetă. Secretele
25.Academia Antimonştri 27. Alfie, singur-singurel biotratamente.Vol. 3 celebrităţilor pentru o talie de invidiat
26. Pufi, pisicuța rătăcită prin viscol 28. Cherly, certăreața
PM31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 14 volume 1 946,00
PMH33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 pe an
LECTURĂ”, Holly Webb pe an
PMA31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
29. Moody 31. Biscuit, o pisicuță speriată
pe an
30. Tumbe 32. Monștrii Frankenstein
PMI33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 1. Agenda mea de şcoală
pe an 2. Album de fan
LECTURĂ”, Holly Webb
33. Vârcolacii 35. Harry, un cățel fără adăpost PMB31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
34. Cleo, o pisicuță curioasă 36. Aventuri la școală pe an
PMJ33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 3. Cartea prieteniei
LECTURĂ”, Holly Webb pe an 4. Concurs pe role
37. Mica vedetă. 39. Lucky scapă cu viață PMC31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
38. Panda cel jucăuș 40. Max, cățelușul dispărut
pe an
PMK33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00
pe an 5. În cautarea viselor
LECTURĂ”, Holly Webb
6. Începe competiţia
41. Un oui de foca mătăsos 43. Nera, o pisicuță fără stăpân
42. Puiul de lup gălăgios 44. Pisoiul pe care nu-l voia nimeni PMD31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
PML33449 COLECȚIA „PRIMA MEA 4 volume 316,00 pe an
LECTURĂ”, Holly Webb pe an 7. Jurnalul meu secret
45. Aventuri la Ham hotel Pookie, piul mamei 47. Roșcovana, o pisicuță a nimănui 8. Magie pe role
46. Pippa piperas și animalele 48. Sam, cățelușul furat
PME31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
PM31449 COLECȚIA „PRIMUL RĂZBOI 10 volume 1 190,00 pe an
MONDIAL” pe an
9. Mâini de vedetă
PM32449 COLECȚIA „SALATE”, 4 volume 396,00 10. Marea aventură
Georgrane Brennan pe an
PMF31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00
PMA32449 COLECȚIA „SALATE”, 2 volume 198,00
pe an
Georgrane Brennan pe an
1. O reţetă pentru fiecare zi din an (ianuarie, februarie, martie) 11. Traieşte viaţa în culori
2. O reţetă pentru fiecare zi din an (aprilie, mai, iunie) 12. Un nou început
48 49
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMG31448 COLECȚIA „SOY LUNA” 2 volume 278,00 PM33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 28 volume 1 932,00
pe an TOȚI COPIII pe an
13. Viaţa pe role PMA33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
14. Fii cool pe role TOȚI COPIII pe an
PM33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 5 volume 1 395,00 1. Lewis Caroll Alice în țara minunilor 3. Frank Lyman Baum Vrăjitorul din Oz
ESENȚIALE” pe an 2. Tarzan din neamul maimuțelor 4. Mihai Eminescu Basme
PMA33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 1 volum 279,00 PMB33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
ESENȚIALE” pe an TOȚI COPIII pe an
Biblia 5. Petre Ispirescu Basme 7. Arthur Conan Doyle Un studiu în roșu.
6. Kenneth Grahame Vântul prin sălcii Semnul celor patru
PMB33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 1 volum 279,00 8. Rudyard Kipling A doua carte a junglei
ESENȚIALE” pe an
PMC33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
Istoria vizuală a lumii TOȚI COPIII pe an
PMC33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 1 volum 279,00 9. Robert Louis Stevenson Comoara din 11. Jules Renard Morcoveață
ESENȚIALE” pe an insulă 12. Arthur Conan Doyle
Mitologia 10.Robert Louis Stevenson Răpit de pirați O lume dispărută
PMD33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
PMD33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 1 volum 279,00
TOȚI COPIII pe an
ESENȚIALE” pe an
13. Jack London Colț Alb 15. Arthur Conan Doyle Câinele din Baskerville
Arhitectura
14. Mark Twain Aventurile lui Tom Sawyer 16.Ion Minulescu Corigent la limba romană
PME33452 COLECȚIA „ЕNCICLOPEDII 1 volum 279,00 PME33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
ESENȚIALE” pe an pe an
TOȚI COPIII
Arta 17. Agatha Christie Cortina. Ultimul caz al 19. Vergiliu Eneida
PM32465 COLECȚIA 100 DE POVEȘTI CU 4 volume 556,00 lui Hercule Poirot 20. A.G. Roemmers Întoarcerea tânărului prinț
ÎNTÂMPLĂRI ȘI AVENTURI pe an 18. Edmondo de Amicis Cuore

1. 100 de povești cu aventuri uimitoare 3. 100 de povești cu întîmplări magice PMF33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
2. 100 de povești cu cei mai buni prieteni 4. 100 de povești pentru toți copiii TOȚI COPIII pe an
PM31465 COLECȚIA 50 DE IDEI PE CARE 4 volume 556,00 21. Antoine De Saint-Exupery Micul Prinț 23. Homer Odiseea
pe an 22. Jules Verne Ocolul Pământului în 80 de 24. Mark Twain Un yankeu la curtea regelui Arthur
TREBUIE SĂ LE CUNOȘTI
zile
PMA31465 COLECȚIA 50 DE IDEI PE CARE 2 volume 278,00 PMG33082 COLECȚIA BIBLIOTECA PENTRU 4 volume 276,00
TREBUIE SĂ LE CUNOȘTI pe an pe an
TOȚI COPIII
FILOSOFIE. FIZICĂ
25. Oscar Wilde Prințul fericit și alte povestiri 27. Alphonse Daudet Tartarin din Tarascon
PMB31465 COLECȚIA 50 DE IDEI PE CARE 2 volume 278,00 26. Mircea Sântimbreanu Recreația mare 28. Gottfried August Burger Uimitoarele călatorii
TREBUIE SĂ LE CUNOȘTI pe an ale baronului Munchhausen
MATEMATICĂ. PSIHOLOGIE PM32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 40 volume 1 160,00
PM32230 COLECȚIA ACTIVITĂȚI 4 volume 196,00 ȘCOLARULUI pe an
DE VACANȚĂ CLASA pe an PMA32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00
PREGĂTITOARE, clasele 1,2,3,4 ȘCOLARULUI pe an
PMA32230 COLECȚIA ACTIVITĂȚI DE 1 volum 49,00 1. Ion Ciocanu Conștientizarea greșelii 3. Ion Gheţie Biruitorii vol.2
VACANȚĂ pe an 2. Ion Gheţie Biruitorii vol.1 4. Constantin Țoiu Căderea în lume
5. S. O. Iosif Cântec sfânt
Activități de vacanță clasa pregătitoare
PMB32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00
PMB32230 COLECȚIA ACTIVITĂȚI DE 1 volum 49,00 pe an
ȘCOLARULUI
VACANȚĂ pe an
6. Leonid Dimov Carte de vise 8. Andrei Muresanu Deșteaptă-te, române
Activități de vacanță clasa 1 7. Alexandru Hâjdău Clipe de inspirație 9. Nicolae Iorga Din faptele străbunilor
PMC32230 COLECȚIA ACTIVITĂȚI DE 1 volum 49,00 10. Aleksandr Beleaev Capul profesorului Dowell.
pe an Omul amfibie
VACANȚĂ
PMC32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00
Activități de vacanță clasa 2
ȘCOLARULUI pe an
PMD32230 COLECȚIA ACTIVITĂȚI DE 1 volum 49,00
11. Nicolai Costenco Elegii păgâne 13. Panait Cerna Floare și genune
VACANȚĂ pe an
12. Ion Agârbiceanu Faraonii 14. Anatol Baconsky Fluxul memoriei
Activități de vacanță clasa 3 15. Eugen Jebeleanu Hannibal
50 51
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMD32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00 PMB31463 COLECȚIA CEO PENTRU MEDIUL 2 volume 398,00
ȘCOLARULUI pe an DE AFACERI pe an
16. Alexandru Robot Îmblânzitorul de cuvinte 18. Constantin Stamati Imnul lăutei românești Avantajul. De ce sănătatea organizațională
17. Ioan Alexandru Imne 19. Mihai Eminescu Între Scylla și Charibda este cel mai important atu în afaceri
20. Alexandre Dumas Laleaua neagră warren buffett despre aproape orice
PME32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00
PMC31463 COLECȚIA CEO PENTRU MEDIUL 2 volume 398,00
ȘCOLARULUI pe an
DE AFACERI AVENTURI DIN pe an
21. Ion Pillat Limpezimi 23. Herbert George Wells Mașina timpului.
LUMEA AFACERILOR. CELE CINCI
22. Mihai Eminescu Luceafărul Războiul lumilor
24. Alexandru Philippide Monolog în Babilon TENTAȚII ALE CEO
25. Constantin Cantacuzino Istoria Ţării Românești PMD31463 COLECȚIA CEO PENTRU 2 volume 398,00
PMF32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00 MEDIUL DE AFACERI MAGNAȚII. pe an
ȘCOLARULUI pe an EXCELENȚA ÎN MANAGEMENT
26. Nichita Stănescu Necuvintele 28. Alexandru Vlahuţă Iubire PM31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 18 volume 2 142,00
27. Costache Negruzzi Negru pe alb 29. Dumitru Radu Popescu Teatru pe an
30. Nicolae Dabija Doruri interzise
PMA31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
PMG32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00
pe an
ȘCOLARULUI pe an
Aventurile cu prietenii princeselor
31. Gib I. Mihăescu Rusoaica 33. Constantin Dobrogeanu-Gherea Studii critice
Alice în țara minunilor. Aventurile lui Alice
32. Ion Ghica Scrisori către Vasile Alecsandri 34. N.V. Gogol Taras Bulba. Povestiri din Petersburg
în țara oglinzilor
35. Paul Anghel Teatru
PMH32240 COLECȚIA BIBLIOTECA 5 volume 145,00 PMB31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
pe an pe an
ȘCOLARULUI
36. Dumitru Radu Popescu Vânătoarea 38. Miron Costin Viața lumii Aventuri în regatul de gheață
regală 39. Şota Rustaveli Voinicul în piele de tigru Frumoasa și Bestia
37. Şerban Cioculescu Varietăți critice 40. Emilian Galaicu-Păun Yin time PMC31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
PM33457 COLECȚIA BIOGRAFII 6 volume 599,00 pe an
pe an Aventuri în țara imaginației
1. Benito Mussolini 4. Mao Zedong Sofia întîi. Aventurile Sofiei
2. Adolf Hitler 5. Ernesto Che Guevara
PMD31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
3. Stalin 6. John Fitzgerald Kennedy
pe an
PM32462 COLECȚIA CARTE GIGANT 8 volume 1 080,00
pe an Aventurile lui Ariel
Miles în spațiu. Aventurile lui Miles
PMA32462 COLECȚIA CARTE GIGANT 2 volume 270,00
CĂLĂTOR PRIN UNIVERS. pe an PME31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
HANSEL ȘI GRETHEL pe an
PMB32462 COLECȚIA CARTE GIGANT 2 volume 270,00 Mașini. Aventurile lui Fulger Mcqueen
pe an În căutarea lui Dory. Aventurile lui Dory
MUZICANȚII DIN BREMEN
PUNGUȚA CU DOI BANI PMF31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
pe an
PMC32462 COLECȚIA CARTE GIGANT 2 volume 270,00
RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ pe an Garda Felină. Aventurile lui Kion
RIDICHEA URIAȘĂ Aventurile lui Olaf
PMD32462 COLECȚIA CARTE GIGANT 2 volume 270,00 PMG31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
SĂRBĂTORI CU SURPIRIZE pe an pe an
SOLDĂȚELUL DE PLUMB Aventurile lui Rapunzel
PM32463 COLECȚIA CELE MAI BUNE 4 volume 356,00 Bunul dinozaur. Aventurile lui Arlo
GLUME DE ALUNGAT pe an PMH31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
PLICTISEALA pe an
PM31463 COLECȚIA CEO PENTRU MEDIUL 8 volume 1 592,00 Cartea Junglei. Aventurile lui Mowgli
DE AFACERI pe an Aventurile Vianei
PMA31463 COLECȚIA CEO PENTRU MEDIUL 2 volume 398,00 PMI31464 COLECȚIA CITESC ȘI MĂ JOC 2 volume 238,00
DE AFACERI pe an pe an
Află cum și de ce modul în care facem ceva Elena din Avalor. Aventuri în Avalor
decide rezultatul acțiunii. Un singur lucru Garda felină. Garda felină salvează regina
52 53
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM32464 COLECȚIA CUM SĂ CREȘTI UN 4 volume 916,00 PM32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 7 volume 3 283,00
COPIL EXTRAORDINAR pe an pe an
PMA32464 COLECȚIA CUM SĂ CREȘTI UN 2 volume 458,00 PMA32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
COPIL EXTRAORDINAR pe an pe an
ECONOMIE
Cum să crești un copil extraordinar
prin metoda Montessori. PMB32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
Cum să crești un copil sănătos. FILOSOFIE pe an
PMB32464 COLECȚIA CUM SĂ CREȘTI UN 2 volume 458,00 PMC32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
COPIL EXTRAORDINAR. pe an POLITICĂ pe an
Cum să crești un copil extraordinar.
Cum să crești un copil inteligent și de succes. PMD32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
PSIHOLOGIE pe an
PM31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 12 volume 594,00
ILUSTRATĂ PENTRU COPII pe an PME32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
PMA31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00 RELIGII pe an
ILUSTRATĂ PENTRU COPII pe an
PMF32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
ABORIGENI. BARAJE SOCIOLOGIE pe an
PMB31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00
pe an PMG32456 COLECȚIA IDEI FUNDAMENTALE 1 volume 469,00
ILUSTRATĂ PENTRU COPII
ȘTIINȚĂ pe an
BARBARI. EINȘTEIN
PMC31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00 PM31462 COLECȚIA ÎNVĂȚ SĂ CITESC 3-4 30 volume 2 970,00
ILUSTRATĂ PENTRU COPII pe an NIVELE pe an
ELECTRICITATE. HIBERNARE PMA31462 COLECȚIA ÎNVĂȚ SĂ CITESC 10 volume 990,00
PMD31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00 NIVEL 1 (10 VOLUME) pe an
ILUSTRATĂ PENTRU COPII pe an
HINDUISM. MUȘCHI ȘI FERIGI PMB31462 COLECȚIA ÎNVĂȚ SĂ CITESC 10 volume 990,00
NIVEL 2 (10 VOLUME) pe an
PME31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00
ILUSTRATĂ PENTRU COPII pe an PMC31462 COLECȚIA ÎNVĂȚ SĂ CITESC 10 volume 990,00
MUȘCHI ȘI MIȘCARE. ROBOȚI NIVEL 3 (10 VOLUME) pe an
PMF31461 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 2 volume 99,00 PM31466 COLECȚIA ISTORIA ILUSTRATĂ 3 volume 687,00
ILUSTRATĂ PENTRU COPII ROCI pe an pe an
A ROMÂNILOR PENTRU ELEVI,
ȘI MINERALE. ZBOR ÎN SPAȚIU TINERI, COPII
PM32231 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 3 volume 387,00
pe an PMA31466 COLECȚIA ISTORIA ILUSTRATĂ A 1 volum 229,00
PREȘCOLARULUI
ROMÂNILOR pe an
PMA32231 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 1 volum 129,00
PREȘCOLARULUI TOTUL PENTRU pe an Istoria ilustrată a românilor pentru copii
FETIȚE Magda Stan

PMB32231 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 1 volum 129,00 PMB31466 COLECȚIA ISTORIA ILUSTRATĂ A 1 volum 229,00
PREȘCOLARULUI ANIMALELE pe an ROMÂNILOR pe an
PMC32231 COLECȚIA ENCICLOPEDIA 1 volum 129,00 Istoria ilustrată a românilor pentru elevi
PREȘCOLARULUI PLANETA pe an Magda Stan
NOASTRĂ
PMC31466 COLECȚIA ISTORIA ILUSTRATĂ A 1 volum 229,00
Animalele pe an
ROMÂNILOR
PM33458 COLECȚIA ENGLEZĂ PENTRU 4 volume 1 196,00
pe an Istoria ilustrată a românilor pentru tineri
TOȚI
Ioan-Aurel Pop
PMA33458 COLECȚIA ENGLEZĂ PENTRU 2 volume 598,00
TOȚI CURS PRACTIC + CAIET DE pe an PM33456 COLECȚIA MĂ JOC ȘI DESCOPĂR 3 volume 387,00
EXERCIȚII NIVEL 1 pe an
PMB33458 COLECȚIA ENGLEZĂ PENTRU 2 volume 598,00 PMA33456 COLECȚIA MĂ JOC ȘI DESCOPĂR. 1 volum 129,00
TOȚI CURS PRACTIC + CAIET DE pe an GRUPA MARE. DISNEY pe an
EXERCIȚII NIVEL 2 EDUCAȚIONAL SET 2
54 55
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMB33456 COLECȚIA MĂ JOC ȘI DESCOPĂR. 1 volum 129,00 PMD33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00
GRUPA MICĂ. DISNEY pe an MAURICE DRUON pe an
EDUCAȚIONAL SET 2 Legea bărbaţilor
PMC33456 COLECȚIA MĂ JOC ȘI DESCOPĂR. 1 volum 129,00 PME33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00
GRUPA MIJLOCIE. DISNEY pe an MAURICE DRUON pe an
EDUCAȚIONAL SET 2 Lupoaica Franţei
PM31455 COLECȚIA MARI COMANDANȚI ÎN 10 volume 790,00 PMG33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00
AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL pe an MAURICE DRUON pe an
Când un rege pierde Franţa
1. Dwight Eisenhower 6. Heinz Guderain
2. Erich Von Manstein 7. Iosoroku Yamamoto PMF33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00
3. George S. Patton 8. Walther Model MAURICE DRUON pe an
4. Albert Kesselring 9. Erwin Rommel
Crinul şi Leul
5. Bernard Montgomery 10. Omar Bradley
PM31457 COLECȚIA ROMÂNIA ÎN PRIMUL 4 volume 396,00
PM32460 COLECȚIA MICUL ZEN 4 volume 476.00 pe an
RĂZBOI MONDIAL
pe an
PM33463 COLECȚIA SET DE CĂRȚI 4 volume 596,00
PMA32460 COLECȚIA MICUL ZEN MĂ 1 volum 119,00 MITOLOGIA pe an
RELAXEZ CU ANDA, MICUȚA pe an
1. Cele mai frumoase povești din mitologia 2. Totul despre mitologie.
PANDA LOUISON NIELMAN, greacă. 3 Raftul de cultură generală Mitologia (2 volume).
THIERRY MANES
PM32458 COLECȚIA SET EDUCAȚIONAL 2 volume 798,00
PMB32460 COLECȚIA MICUL ZEN MOTORAȘ, 1 volum 119,00 DESCOPERĂ ȘTIINȚA pe an
UN IEPURAȘ FĂRĂ ASTÂMPĂR pe an
PMA32458 COLECȚIA SET EDUCAȚIONAL 1 volum 399,00
LOUISON NIELMAN, THIERRY DESCOPERĂ CORPUL UMAN pe an
MANES
PMB32458 COLECȚIA SET EDUCAȚIONAL 1 volum 399,00
PMC32460 COLECȚIA MICUL ZEN NU MI-E 1 volum 119,00 DESCOPERĂ DINOZAURII pe an
SOMN LOUISON NIELMAN, pe an
PM33460 COLECȚIA SIMPLISSIME 3 volume 537,00
THIERRY MANES pe an
PMD32460 COLECȚIA MICUL ZEN RINA 1 volum 119,00 PMA33460 COLECȚIA SIMPLISSIME CEA MAI 1 volum 179,00
URSULINA E FURIOASĂ LOUISON pe an SIMPLĂ CARTE DE MAGIE DIN pe an
NIELMAN, THIERRY MANES LUME
PM33461 COLECȚIA MISTERELE LONDREI, 8 volume 792,00 PMC33460 COLECȚIA SIMPLISSIME CEA MAI 1 volum 179,00
PARISULUI pe an SIMPLĂ CARTE DE YOGA DIN pe an
LUME
PMA33461 COLECȚIA MISTERELE LONDREI 4 volume 396,00
pe an PMD33460 COLECȚIA SIMPLISSIME CELE MAI 1 volum 179,00
SIMPLE EXERCIȚII ȘTIINȚIFICE pe an
PMB33461 COLECȚIA MISTERELE PARISULUI 4 volume 396,00 DIN LUME
pe an
PM32461 COLECȚIA TESTE DE CULTURĂ 6 volume 774,00
PM33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI 7 volume 623,00 GENERALĂ pe an
pe an
1. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.1 4. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.4
PMA33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00 2. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.2 5. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.5
MAURICE DRUON pe an 3. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.3 6. 1000 de întrebări. Teste de cultură generală. Vol.6

Regele de fier PM33212 COLECȚIA VIOLETA 8 volume 600,00


pe an
PMB33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI 1 volum 89,00 PMA33212 COLECȚIA VIOLETA 2 volume 150,00
DE MAURICE DROUN REGINA pe an pe an
SUGRUMATĂ 1. Un nou început
Regina sugrumată 2. Totul pentru muzică

PMC33237 COLECȚIA REGII BLESTEMAȚI DE 1 volum 89,00 PMB33212 COLECȚIA VIOLETA 2 volume 150,00
pe an pe an
MAURICE DRUON
3. Primul sărut
Otrăvurile coroanei 4. Prietene pe viață
56 57
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PMC33212 COLECȚIA VIOLETA 2 volume 150,00 PMF32178 COLECȚIA"ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00
pe an ȘAPTE PITICI" pe an
cărți pentru copii de la 5-6 ani
5. Două Violette pentru un Leon
41. Gândire logică 45. Tainele naturii
6. Triumful dragostei 42. Număr. Mărime. Formă 46. Timpul. Spaţiul
PMD33212 COLECȚIA VIOLETA 2 volume 150,00 43. Număr. Mărime. Formă 47. Timpul. Spaţiul
44. Scrierea. Elemente grafice 48. Scrierea. Elemente grafice
pe an
PM32246 COLECȚIA“ ENCICLOPEDII 4 volume 876,00
7. Un nou vis MISTERELE...” pe an
8. Unde e dragostea PMA32246 COLECȚIA“ ENCICLOPEDII 2 volume 438,00
PM33465 COLECȚIA VOI FI ȘCOLAR 3 volume 177,00 MISTERELE...” pe an
pe an 1. Misterele chimiei
2. Misterele corpului uman"
1. Învață cu mine! Cifrele 5-6 ani PMB32246 COLECȚIA“ ENCICLOPEDII 2 volume 438,00
2. Învață cu mine! Exerciții grafice 5-6 ani pe an
3. Învață cu mine! Literele 5-6 ani
MISTERELE...”
3. Misterele fizicii
PM32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 48 pe an 1 440,00 4. Misterele matematicii
ȘAPTE PITICI" PM33246 COLECȚIA“ ENCICLOPEDII 4 volume 276,00
PENTRU COPII” pe an
PMA32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00
1. Prima mea carte de igienă 3. Religie și filozofie
ȘAPTE PITICI" pe an 2. Societate şi economie 4. Lumea astăzi
cărți pentru copii de la 0-1 ani PM31453 COLECȚIA„FRACURILE NEGRE”, 8 volume 792,00
1. Aici șede-un iepuraș 5. Pătrățelul și cerculețul Paul Feval pe an
2. Cine și cum face 6. Prima mea carte PMA31453 COLECȚIA„FRACURILE NEGRE”, 2 volume 198,00
3. Desene colorate 7. Învață culorile Paul Feval pe an
4. Compune un desen 8. Jucăriile mele preferate 1. Brasarda cu nestemate
PMB32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00 2. Inimă de oţel
pe an PMB31453 COLECȚIA„FRACURILE NEGRE”, 2 volume 198,00
ȘAPTE PITICI"
Paul Feval pe an
cărți pentru copii de la 1-2 ani
3. Strada Jerusalem
9. Biluțe din plastilină 13. La plimbare prin oraș 4. Arma nevăzută
10. Mare- mic 14. La țară PMC31453 COLECȚIA„FRACURILE NEGRE”, 2 volume 198,00
11. Noțiuni opuse 15. Casa mea Paul Feval pe an
12. Desenăm cu degețelele 16. Cine este și cum face 5. Mama Leo
PMC32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00 6. Înghiţitorul de săbii
ȘAPTE PITICI" pe an PMD31453 COLECȚIA„FRACURILE NEGRE”, 2 volume 198,00
cărți pentru copii de la 2-3 ani Paul Feval pe an
7. Cavalerii tezaurului
17. Anotimpurile 21. În poiana din pădure 8. Banda Cadet
18. Ce profesii există 22. Unde trăiesc animalele PM33462 COLECȚIE CE ȘTIU DESPRE... 5 volume 395,00
19. Culoarea. Forma 23. Tablouri din plastilină pe an
20. Un, unul, o, una, mulți, multe 24. Ce e bine și ce e rău
ACTIVITĂȚI 4+6 ANI
1. Ce știu despre animale 3. Ce știu despre lumea culorilor
PMD32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00 2. Ce știu despre anotimpuri 4. Ce știu despre sărbători
pe an 5. Ce știu despre jocurile copilăriei
ȘAPTE PITICI"
PM33455 ELOGIU LIMBII ROMÂNE 1 volum 129,00
cărți pentru copii de la 3-4 ani
pe an
25. Ce profesii există 29. Mijloace de transport
26. Eu număr până la cinci 30. Studiez natura
27. Timpul. Spaţiul 31. Scrierea. Elemente grafice
28. Lăcomia strică omenia 32. Numărarea. Mărimea. Forma
PME32178 COLECȚIA "ȘCOALA CELOR 8 volume 240,00
ȘAPTE PITICI" pe an
cărți pentru copii de la 4-5 ani
33. Cel mai... cel mai... 37. Număr. Mărime. Formă
34. Din ce sunt făcute toate 38. Scrierea. Elemente grafice
35. Timpul. Spaţiul 39. Stele și planete PM31458 ATLAS GEOGRAFIC CL.5 - 11 1 volum 45,00
36. Gândire logică 40. Mai repede.Mai sus. Mai puternic pe an
58 59
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM21056 COLECȚIA DE CARTE 5 volume 5 volume 300,00 PM32146 SERIAL ENCICLOPEDIC 11 volume 1 899,20
pe an "LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
PM24054 BASARABIA ȘI RELAȚIILE RUSO- 1 volum 60,00 MOLDOVA"
ROMANE pe an
Serialul enciclopedic ilustrat „Localităţile Republicii Moldova”
PM21058 ISTORIA BASARABIEI vol.1 1 volum 60,00 preconizat în 15 volume, până în prezent fiind editate deja
pe an 13 volume, descrie, în ordine alfabetică, evoluţia în timp
PM23055 ISTORIA BASARABIEI Vol.II 1 volum 60,00 a 1488 de oraşe, sate şi cătune ale Republicii Moldova,
pe an de la litera „A” până la litera „Tî”. Ediţia pune la dispoziţie
toată informaţia utilă referitoare la localitatea respectivă:
PM24058 MIXAI VITEAZUL de Petre Panaitescu 1 volum 60,00
descoperirile arheologice, anul atestării documentare,
pe an evoluţia economică şi demografică pe parcursul secolelor,
PM21057 ȘTEFAN CEL MARE 1 volum 60,00 marii proprietari şi binefăcători din trecut, primii paşi ai şcolii
de Alexandru Boldur pe an şi bisericii, alte evenimentele importante, listele celor căzuţi
PM21059 COLECȚIA DE CARTE TIMPUL 5 vol. 5 volume 175,00 în război şi ale celor deportaţi, persoanele notorii urcate la
scară naţională, note statistice, bibliografice şi de uz actual
pe an
referitoare la fiecare aşezare.
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul
PMA32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
PM23054 BASARABIA ȘI RELAȚIILE RUSO- 1 volum 35,00
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
ROMANE pe an
MOLDOVA" VOL. I
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul
PM21055 ISTORIA BASARABIEI vol.I A. Boldur 1 volum 35,00 PMB32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
pe an LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul MOLDOVA" VOL. II
PM22058 ISTORIA BASARABIEI Vol. II 1 volum 35,00 PMG32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
pe an LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul MOLDOVA" vol. III
PM24055 MIXAI VITEAZUL de Petre Panaitescu 1 volum 35,00 PMC32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
pe an LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul MOLDOVA" vol. IV
PM21054 ŞTEFAN CEL MARE, VOIEVOD AL 1 volum 35,00
PMS32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
MOLDOVEI de Alexandru Boldur pe an
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
Exclusiv pentru abonații ziarului Timpul MOLDOVA" vol. V
PM31468 MOLDOVA COUNTRY TO 1 volum 550,00
PMD32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
DISCOVER rom.rus.engl. pe an
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
MOLDOVA" vol. VI
PMH32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
MOLDOVA" vol. VII
PMM32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
MOLDOVA" vol. XI
PMR32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
MOLDOVA" vol. XII
PMU32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 167,20
LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
MOLDOVA" vol. XIV
PME32146 SERIAL ENCICLOPEDIC " 1 volum 227,20
PM32468 Picturesque MOLDOVA rom.engl. 1 volum 315,00 LOCALITĂȚILE REPUBLICII pe an
pe an MOLDOVA" vol..XV
62
Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
4.3 CONTABILITATE
PM77084 CONTABILITATE SI AUDIT 1 pe lună 169,00 338,00 507,00 1 014,00 2 028,00

Preţul abonamentului include accesul la


versiunea electronică a revistei din anii 1998–
2019 (detalii pe www.contabilitate.md)

PM77082 CONTABILITATE ŞI AUDIT 1 pe lună 169,00 338,00 507,00 1 014,00 2 028,00


(pentru perfectarea abonării anuale în
cursul anului)
Подписная цена включает доступ к
электронной версии журнала за 1998–2019
годы (подробности на www.contabilitate.md)
PM30119 MONITORUL FISCAL FISC. MD + 7 pe an 998,97
CODUL FISCAL

PM31119 MONITORUL FISCAL FISC.MD + 7 pe an 1 498,98


CODUL FISCAL + Acces la ediția
electronică monitorul.fisc.md
PM31885 КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 pe lună 97,00 194,00 291,00 582,00 1 164,00
Revista este o publicație practică ce prezintă
informații referitoare la: modificările operate
în legislația muncii, normele de redactare
a documentelor ce țin de managementul
resurselor umane, practica judiciară, eficienţa
managerială; totodată, cititorilor le sunt
oferite modele de acte și răspunsuri la cele
mai frecvente întrebări. Pentru informații
suplimentare accesați: www.rus.md și www.
registre.md
PM33885 КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 pe lună 97,00 194,00 291,00 582,00 1 164,00
(pentru perfectarea abonării anuale în
cursul anului)
Revista este o publicație practică ce prezintă
informații referitoare la: modificările operate
în legislația muncii, normele de redactare
a documentelor ce țin de managementul
resurselor umane, practica judiciară, eficienţa
managerială; totodată, cititorilor le sunt
oferite modele de acte și răspunsuri la cele
mai frecvente întrebări. Pentru informații
suplimentare accesați: www.rus.md și www.
registre.md
64 65
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
4.4 COPII 4.6 DESIGN
PM31309 "a" Mic 1 pe lună 16,85 33,70 50,55 101,10 202,20 PM33029 DAS INTERIORS 2 pe an 39,25 78,50
№5-6 Dublu
PM34029 DESIGN. ARHITECTURE. STYLE 2 pe an 55,50
№7-8 Dublu
PM31236 ALUNEL Июнь Июль 10 pe an 10,00 20,00 30,00 50,00 100,00 4.7 FEMEI
PM31239 Revista "NOI" 1 pe lună 16,00 32,00 48,00 96,00 192,00 PM31922 MOLDOVEANCA 1 la 2 luni 46,60 139,80 279,60

MOLDOVEANCA
ISSN 1857-3053

www.moldoveanca.md

PM31922/22 MOLDOVEANCA pensionari și invalizi 1 la 2 luni 37,60 112,80 225,60


PM31922/24 MOLDOVEANCA per. jur 1 la 2 luni 62,60 187,80 375,60
4.8 ECONOMIE
PM31360 BĂNCI ȘI FINANȚE PROFIT 1 pe lună 45,00 90,00 135,00 270,00 540,00
№1-2 Dublu
№7-8 Dublu
PM31882 BULETINUL INFORMATIV "BURSA 1 pe lună 92,60 185,20 277,80 555,60 1 111,20
DE VALORI A MOLDOVEI"
Piața valorilor mobiliare corporative din
Republica Moldova
PM31627 ECONOMICA 1 la 3 luni 76,00 152,00 304,00
4.9 ECOLOGIE
PM32200 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 1 la 3 luni 83,10 166,20 332,40

PM31862 TROPOȚEL ȘI TROPOȚICA 1 pe lună 10,00 20,00 30,00 60,00 120,00


4.5 CULTURĂ
PM21556 ALTARUL CREDINȚEI 2 pe an 100,00 200,00
PM32118 REALITĂȚI CULTURALE 1 pe lună 25,00 50,00 75,00 150,00 300,00
PM77025 SUD- EST CULTURAL 1 la 3 luni 35,00 70,00 140,00

PM31717 VIP MAGAZIN Январь Август 1 pe lună 50,00 100,00 150,00 250,00 500,00

PM31618 MEDIUL AMBIANT 1 la 3 luni 63,10 126,20 252,40


4.10 EDUCAŢIE
PM32009 PSIHOLOGIE revista științifico-practică 1 la 6 luni 40,00 80,00
Abonamentul poate fi perfectat pentru primul
număr până la 31 aprilie 2019, pentru al II-lea
număr 31 septembrie 2019
66 67
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM31546 DIDACTICA PRO 1 la 2 luni 39,10 117,30 234,60 4.12 LITERATURĂ
PM32011 ROUA STELARĂ 1 la 3 luni 60,00 120,00 240,00

Abonamentul pentru primul număr poate fi


perfectat pînă la 31 ianuarie 2018

PM31052 GRĂDINIȚA MODERNĂ 1 la 3 luni 55,00 110,00 220,00

Revista Educației Timpurii și Preșcolare din 4.13 ORDIN INFORMAŢIONAL


Republica Moldova. Supliment al Revistei
Învățătorul Modern. PM32053 РАБОТАЙ & ОТДЫХАЙ 1 la 2 luni 35,80 107,40 214,80

PM35612 ÎNDRUMARUL ABITURIENTULUI 1 pe an 15,00 Журнал «Работай&Отдыхай!» – для


СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 2019 тех, кто любит жизнь и хочет знать,
как сделать ее лучше! Мы поможем
Oferte de studii pentru anul 2019 сориентироваться в происходящем, чтобы
Apare în luna Mai вы эффективнее работали и приятнее
PM35612/24 ÎNDRUMARUL ABITURIENTULUI 1 pe an 20,00 отдыхали.
СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА
2019 per. jur 4.14 ORDIN SOCIAL
PM32052 ÎNVĂȚĂTORUL MODERN rom. 1 la 2 luni 55,00 165,00 330,00 PM76957 ADMINISTRAREA PUBLICĂ 1 la 3 luni 42,00 84,00 168,00

Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială


incluzând publicaţii/cercetări din domeniile
Revista Științifico-Metodică ştiinţelor administrative, economiei şi finanţelor,
dreptului, politologiei, relaţiilor internaţionale,
instruirea funcţionarilor publici etc
PM31742 UNIVERSUL PEDAGOGIC 1 la 3 luni 45,50 91,00 182,00
PM31719 MOLDOVA 1 pe lună 34,25 68,50 102,75 205,50 411,00
4.11 LEGISLAŢIE
PM76946 OASTEA MOLDOVEI 1 pe lună 7,60 15,20 22,80 45,60 91,20
PM76909 BULETINUL CURȚII SUPREME DE 1 pe lună 62,60 125,20 187,80 375,60 751,20
JUSTIȚIE 4.15 ŞTIINŢE
PM31822 DREPTUL MUNCII 1 pe lună 73,10 146,20 219,30 438,60 877,20
PM31902 BULETINUL ACADEMIEI DE 1 la 3 luni 50,00 100,00 200,00
PM32201 JURNAL JURIDIC NAȚIONAL: 1 la 2 luni 124,25 372,75 745,50 ȘTIINȚE A MOLDOVEI. ȘTIINȚE
teorie și practică MEDICALE
PM77030 LEGEA ȘI VIAȚA 1 pe lună 63,10 126,20 189,30 378,60 757,20 PM31536 REVISTA NAȚIONALĂ DE DREPT 1 pe lună 63,10 126,20 189,30 378,60 757,20
PM77033 MESAJERUL MINISTERULUI 1 pe lună 52,60 105,20 157,80 315,60 631,20
PM32130 The Moldovan Medical Journal eng. 1 la 3 luni 304,25 608,50 1 217,00
SĂNĂTĂȚII
PM21128 MONITORUL OFICIAL al RM rom. 52 pe an 275,00 550,00 825,00 1 650,00 3 300,00
Monitorul Oficial al Republicii Moldova centrale de specialitate ale administraţiei publice,
editează legile promulgate de Preşedintele ale Băncii Naţionale a Moldovei, ale Comisiei
Republicii Moldova, hotărârile Parlame- Naţionale a Pieţii Financiare etc. Autorizaţia
ntului, decretele Preşedintelui Republicii pentru reproducerea ori crearea unor produse
Moldova,hotărîrile şi dispoziţiile Guvernu- derivate se eliberează numai în baza contractului.
lui, ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii de Ediţiile speciale ale Monitorului Oficial nu sunt
Conturi, actele normative ale organelor incluse în abonamentul pentru ediţiile de bază.
69
Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

V. REVISTE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ


РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЖУРНАЛЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
5.1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
PM77084 CONTABILITATE SI AUDIT 1 pe lună 169,00 338,00 507,00 1 014,00 2 028,00

Подписная цена включает доступ к


электронной версии журнала за 1998–2018
годы (подробности на www.contabilitate.md)

PM77082 CONTABILITATE ŞI AUDIT 1 pe lună 169,00 338,00 507,00 1 014,00 2 028,00


(pentru perfectarea abonării anuale în
cursul anului)
Подписная цена включает доступ к
электронной версии журнала за 1998–2018
годы (подробности на www.contabilitate.md)
PM30119 MONITORUL FISCAL FISC. MD + 7 pe an 998,97
CODUL FISCAL

PM31119 MONITORUL FISCAL FISC.MD + 7 pe an 1 498,98


CODUL FISCAL + Acces la ediția
electronică monitorul.fisc.md
PM31199 БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ 1 pe lună 498,75 997,50 1 995,00
КОНСУЛЬТАЦИИ
PM33199 БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ 1 pe lună 498,75 997,50 1 995,00
КОНСУЛЬТАЦИИ
(для оформление подписке в течении года)
PM31885 КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 pe lună 97,00 194,00 291,00 582,00 1 164,00
Практический журнал по кадровой работе:
изменения трудового законодательства,
правильное оформление кадровых
документов, образцы документов, ответы на
вопросы, судебная практика, эффективные
управленческие решения. Дополнительная
информация www.rus.md и www.registre.md
PM33885 КАДРЫ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1 pe lună 97,00 194,00 291,00 582,00 1 164,00
(pentru perfectarea abonării anuale în
cursul anului)
Практический журнал по кадровой работе:
изменения трудового законодательства,
правильное оформление кадровых
документов, образцы документов, ответы на
вопросы, судебная практика, эффективные
управленческие решения. Дополнительная
информация www.rus.md и www.registre.md
70 71
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
5.2 ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5.7 КУЛИНАРИЯ
PM32224 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 1 pe lună 27,00 54,00 81,00 162,00 324,00 PM32209 ВКУСНО И ПРОСТО 1 pe lună 7,95 15,90 23,85 47,70 95,40
Яркий журнал для детей с интересными Рецепты вкусной и здоровой пищи, с
сказками, иллюстрациями и наклейками. цветными фотографиями.

PM33205 КАРАМЕЛЬКИ 1 pe lună 31,75 63,50 95,25 190,50 381,00 PM33209 ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ 1 pe lună 9,95 19,90 29,85 59,70 119,40
Красочный мелованный журнал для детей 2 - Самые вкусные рецепты заготовок
6 лет; развитие ребёнка и подготовка его к
школе.
5.8 КНИГИ
PM32207 КУЗЯ 1 pe lună 9,95 19,90 29,85 59,70 119,40
PM34135 КОЛЕКЦИЯ "ДИСНЕЙ - ЛЮБИМЫЕ 5 volume 175,00
Рассказы о путешествиях кузнечика Кузи и СКАЗКИ" pe an
его друзьях, кроссворды и ребусы.
1. В поисках Немо 4. Коты аристократы
PM32211 ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ КРОССВОРДЫ 1 pe lună 13,70 27,40 41,10 82,20 164,40 2. История игрушек 5. Рататуй
3. Король Лев
Кроссворды с картинками, рецепты для
маленьких поварят. 5.9 НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
5.3 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО PM32143 БАБУШКА - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 2 pe an 20,70 41,40
СОВЕТЫ Журнал
PM21137 MONITORUL OFICIAL al RM rus. 52 pe an 275,00 550,00 825,00 1 650,00 3 300,00
PM31676 БАБУШКА журнал по целительству 1 pe lună 10,75 21,50 32,25 64,50 129,00
Официальный монитор Республики Молдова
публикует законы, промульгированные Рецепты от 100 бед
Президентом, постановления Парламента,
указы Президента Республики Молдова, PM31937 БАБУШКИНЫ ТРАВКИ С/вып 1 pe lună 8,95 17,90 26,85 53,70 107,40
постановления и распоряжения
Правительства, Конституционного суда PM32141 ЛЕЧИМСЯ ВМЕСТЕ 1 pe lună 12,70 25,40 38,10 76,20 152,40
и Счетной палаты, нормативные акты
центральных отраслевых органов публичного 5.10 НАУКА
управления, Национального банка Молдовы,
Национальной комиссии по финансовому PM76957 ADMINISTRAREA PUBLICĂ 1 la 3 luni 42,00 84,00 168,00
рынку и т.д. Разрешение на воспроизведение
или создание производных продуктов Revistă metodico-ştiinţifică trimestrială incluzând
выдается только по договору. Специальные publicaţii/cercetări din domeniile ştiinţelor
выпуски Официального монитора Республики administrative, economiei şi finanţelor, dreptului,
Молдова не включены в подписку. politologiei, relaţiilor internaţionale, instruirea
funcţionarilor publici etc
5.4 ЗДОРОВЬЕ, СЕМЬЯ,
ЛИЧНОСТЬ PM31536 REVISTA NAȚIONALĂ DE DREPT 1 pe lună 63,10 126,20 189,30 378,60 757,20
PM31672 AQUARELLE Февраль Август 10 pe an 42,50 85,00 127,50 212,50 425,00 PM32130 The Moldovan Medical Journal eng. 1 la 3 luni 304,25 608,50 1 217,00
5.5 ИСТОРИЯ PM77079 ЭЛЕКТРОНАЯ ОБРОБОТКА 1 la 2 luni 135,00 405,00 810,00
МАТЕРИАЛОВ
PM31958 ТАЙНЫ ДОЛГОЛЕТИЯ. 1 pe lună 15,50 31,00 46,50 93,00 186,00
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 5.11 ОБРАЗОВАНИЕ
5.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ PM32009 PSIHOLOGIE revista științifico-practică 1 la 6 luni 40,00 80,00
PM32053 РАБОТАЙ & ОТДЫХАЙ 1 la 2 luni 35,80 107,40 214,80 Abonamentul poate fi perfectat pentru primul
număr până la 31 aprilie 2018, pentru al II-lea
Журнал «Работай&Отдыхай!» – для тех, кто
număr 31 septembrie 2018
любит жизнь и хочет знать, как сделать
ее лучше! Мы поможем сориентироваться
в происходящем, чтобы вы эффективнее
PM35612 ÎNDRUMARUL ABITURIENTULUI 1 pe an 15,00
работали и приятнее отдыхали. СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 2019

Oferte de studii pentru anul 2019


Apare în luna Mai
72 73
Preţ abonament, Lei Preţ abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariția Indexul Denumirea publicaţiei Apariția
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
PM35612/24 ÎNDRUMARUL ABITURIENTULUI 1 pe an 20,00 PM31856 POMICULTURA, VITICULTURA ȘI 1 la 2 luni 37,00 111,00 222,00
СПРАВОЧНИК АБИТУРИЕНТА 2019 VINIFICAȚIA
per. jur

PM33052 ÎNVĂȚĂTORUL MODERN rus. 1 la 3 luni 55,00 110,00 220,00

Специальный выпуск на русском языке

5.12 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ИЗДАНИЯ
PM31876 ОХОТНИК И РЫБОЛОВ МОЛДОВЫ 1 pe lună 12,50 25,00 37,50 75,00 150,00
PM11715 КЕЙВОРДЫ 2 pe lună 15,70 31,40 47,10 94,20 188,40

PM32223 ЛУЧШИЕ СУДОКУ 1 pe lună 7,95 15,90 23,85 47,70 95,40

Мир интересных головоломок.

PM32218 ЛЮБИМАЯ ЯРМАРКА 1 pe lună 16,95 33,90 50,85 101,70 203,40


СКАНВОРДОВ

Ваши любимые сканворды, гороскоп.

PM32930 ПРОГРАММА ДОСУГА АНЕКДОТЫ 1 pe lună 12,35 24,70 37,05 74,10 148,20

Юмор, анекдоты, карикатуры.

PM32222 СОЦВЕТИЕ СКАНВОРДОВ 1 pe lună 11,00 22,00 33,00 66,00 132,00


5.14 ЭКОНОМИКА
PM32214 ТЁЩИН ПИРОГ 1 pe lună 13,95 27,90 41,85 83,70 167,40 PM31360 BĂNCI ȘI FINANȚE PROFIT 1 pe lună 45,00 90,00 135,00 270,00 540,00
Сканворды, гороскоп, кулинарные шедевры. №1-2 Dublu
№7-8 Dublu
5.13 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО PM31882 BULETINUL INFORMATIV "BURSA 1 pe lună 92,60 185,20 277,80 555,60 1 111,20
PM32117 LIDER AGRO 3 la 3 luni 37,50 75,00 150,00 DE VALORI A MOLDOVEI"
Piața valorilor mobiliare corporative din Republica
«LIDER Agro» - ежемесячный, полностью
Moldova
цветной, сельскохозяйственный журнал для
сельхозпроизводителей, на русском языке. PM31875 BUSINESS CLASS Февраль Август 1 pe lună 44,50 89,00 133,50 222,50 445,00
На страницах журнала Вы найдете
статьи о технологиях выращивания 5.15 ЭКОЛОГИЯ
сельскохозяйственных культур, защите
растений, семенах, способах хранения PM31618 MEDIUL AMBIANT 1 la 3 luni 63,10 126,20 252,40
и транспортировки урожая; узнаете об
опыте лидирующих сельскохозяйственных
предприятий Молдовы и зарубежья; прочтете
прогноз развития болезней и вредителей
растений, агрометеопрогноз, новости
от министерства сельского хозяйства;
в рубриках агроакадемия, агробизнес,
статистика, помощь государства,
юридическая консультация - найдете много
полезной и интересной информации.

PM31180 OMNIBUS rus. 1 pe lună 15,50 31,00 46,50 93,00 186,00


74 75
Preţul abonament pe lună Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- CSI și Europa Alte țări Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni
Индекс Название издание
Индекс Название издание дичность simple recom simple recom дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес.
VII. ZIARE DIN REPUBLICA BELORUS
VI. ABONAREA LA PUBLICAȚIILE PERIODICE ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ
CU DISTRIBUIREA PESTE HOTARE 64270 АЗБУКА ЗАГОТОВОК 1pe sem 9,41
63170 БАБУШКИНЫ ЗАГOТОВКИ НА ЗИМУ 1pe sem 9,22
I. REVISTE
63201 В ГОСТЯХ У СКАЗКИ 6 pe sem 89,78
PM31309 "a" Mic 1 pe lună 58,05 88,05 72,05 102,05
63189 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ 12 sem 38,64 77,28 115,92 231,84
PM76957 ADMINISTRAREA PUBLICĂ 1 la 3 luni 80,75 110,75 94,75 124,75
63348 ВЯЖЕМ,ШЬЕМ И ВЫШИВАЕМ 3 sem. 78,21
PM31236 ALUNEL Июнь Июль 10 pe an 35,50 45,50 41,50 71,50
64233 ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАГОТОВКИ 1pe sem 15,83
PM31618 MEDIUL AMBIANT 1 la 3 luni 86,50 116,50 92,50 122,50
63177 ДЕТСКАЯ СКАЗКА НА НОЧЬ 1pe sem 9,41
PM31719 MOLDOVA 1 pe lună 72,50 102,50 86,50 116,50
63742 ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ 1pe sem 9,41
PM31856 POMICULTURA, VITICULTURA ȘI 1 la 2 luni 76,40 106,40 90,40 120,40
VINIFICAȚIA 64268 ЗАГОТОВОЧКИ 1pe sem 12,34

PM31239 Revista "NOI" 1 pe lună 41,20 71,20 47,20 77,20 63155 КАЛЕНДАРЬ ПРАВОСЛАВНЫХ 1pe sem 23,04
ПРАЗДНИКОВ НА 2019 ГОД
PM32011 ROUA STELARĂ 1 la 3 luni 107,75 137,75 125,75 155,75
63157 МИР С БОГОМ 2 pe sem. 62,26
PM32130 The Moldovan Medical Journal eng. 1 la 3 luni 351,50 381,50 369,50 399,50
63192 ПЕРЕХОДНОЙ ВОЗРАСТ 24 pe sem 183,40 366,80 550,20 1 100,40
PM31862 TROPOȚEL ȘI TROPOȚICA 1 pe lună 35,50 65,50 41,50 71,50
PM31742 UNIVERSUL PEDAGOGIC 1 la 3 luni 66,00 96,00 72,00 102,00
63884 РЕСПУБЛИКА 96 pe sem 364,96 729,92 1 094,88 2 189,76

PM31717 VIP MAGAZIN Январь Август 1 pe lună 154,50 184,50 204,00 234,00
VIII. REVISTE DIN REPUBLICA BELORUS
II ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ЖУРНАЛЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛОРУСЬ
PM30692 CONTRAFORT 1 pe lună 31,20 61,20 37,20 67,20
74995 АЛЕСЯ 1 pe lună 94,37 188,74 283,11 566,22
PM21596 DREPTUL 48 pe an 90,00 210,00 106,00 226,00
PM21280 FĂCLIA 48 pe an 115,80 235,80 131,80 251,80
74831 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 1 la 2 luni 455,37 1 366,11

PM21238 FLORILE DALBE Июль Август 1 pe săpt. 104,40 224,40 120,40 240,40 00795 БИБЛИОТЕКА ГЛАВНОГО 1 la 2 luni 502,49 1 507,47
ЭНЕРГЕТИКА
PM21472 JURNAL DE CHIŞINĂU 1 pe săpt. 103,17 228,17 119,84 244,84
00805 БИБЛИОТЕКА ИНЖИНЕРА ПО 1 la 2 luni 502,49 1 507,47
PM67781 LITERATURA ŞI ARTA 1 pe săpt. 91,17 221,17 108,50 238,50
ОХРАНЕ ТРУДА
PM11047 MOLDOVA SUVERANĂ 3 pe săpt. 228,33 251,16 274,00 319,66
74826 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ 6 sem. 326,55 653,10 979,65 1 959,30
PM67805 NATURA 1 pe lună 23,50 53,50 27,50 57,50
00713 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 1 pe lună 497,17 994,34 1 491,51 2 983,02
PM21303 SĂPTĂMÂNA 1 pe săpt. 109,40 117,73 126,06 142,73
74933 ГОРНАЯ МЕХАНИКА И 1 la 3 luni 276,58 553,16
PM22119 SCARA SPRE CER 1 pe lună 26,10 56,10 30,10 60,10
МАШИНОСТРОЕНИЕ
PM76932 TAINELE SĂNĂTĂŢII 1 pe lună 26,50 56,50 30,50 60,50
00973 ДИАЛОГ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 93,42 280,26
PM21592 TIMPUL 48 pe an 94,30 102,47 110,63 126,97 ИСОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
PM21915 TOACA 1 pe lună 25,70 55,70 29,70 59,70 ЖУРНАЛ
PM21741 UNIVERSUL PEDAGOGIC PRO 47 pe an 86,17 94,00 101,83 117,50 74914 ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ 1 la 2 luni 2 205,46 6 616,38
СПЕКТРОСКОПИИ
PM21980 ZIARUL DE GARDĂ 47 pe an 74,91 78,91 86,91 102,91
74912 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 6 sem. 167,14 334,28 501,42 1 002,84
II ZIARE REPUBLICANE ÎN LIMBA RUSĂ
PM22980 ZIARUL DE GARDĂ rus. 47 pe an 72,08 76,08 84,08 100,08
74920 ИНЖИНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 2 780,40 8 341,20
ЖУРНАЛ
PM22915 ТОАКА 1 pe lună 25,70 55,70 29,70 59,70
00827 ИНФОРМАТИКА 1 la 3 luni 793,38 1 586,76
PM21124 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ 48 pe an 96,00 104,00 112,00 128,00
ЛОГОС ПРЕСС 74942 КСЮША, ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 6 sem. 100,07 200,14 300,21 600,42
РУКОДЕЛИЕ
76 77
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
74945 КСЮША, ДЛЯ ТЕХ КТО ВЯЖЕТ 6 sem. 100,07 200,14 300,21 600,42 IX. ZIARELE DIN FEDERAȚIA RUSĂ
74946 КСЮША, УМЕЛЫЕ РУЧКИ 6 sem. 100,07 200,14 300,21 600,42 ГАЗЕТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
74954 МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ 6 sem. 293,87 587,74 881,61 1 763,22 50003 АВТОРЕВЮ 2 pe lună 116,14 232,28 348,42 696,84
53995 АЙ БОЛИТ ЗДОРОВЬЕ 13 sem. 32,55 65,10 97,65 195,30
00850 МИР ЖИВОТНЫХ 1 la 3 luni 122,68 245,36
24240 БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ 26 pe sem 36,02 72,04 108,06 216,12
74974 МИР МЕДИЦИНЫ 1 pe lună 178,35 356,70 535,05 1 070,10 32675 ВЕСТНИК СРЕДНЕГО 1 pe lună 59,58 119,16 178,74 357,48
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
75001 МИР СПОРТА 1 la 3 luni 436,18 872,36
ОБРАЗОВАНИЯ
00753 НАУКА И ИННОВАЦИИ 1 pe lună 137,69 275,38 413,07 826,14 32961 ВСЕ О МОЛОКЕ, СЫРЕ И 1 pe lună 19,96 39,92 59,88 119,76
00662 НАУКА И ТЕХНИКА 1 la 2 luni 1 282,63 3 847,89 МОРОЖЕНОМ
19368 ВУЗОВСКИЙ ВЕСТНИК 2 pe lună 48,69 97,38 146,07 292,14
74968 НЁМАН 6 sem. 142,63 285,26 427,89 855,78 32224 ГРАНИЦА РОССИИ 24 pe sem 269,55 539,10 808,65 1 617,30
74994 ОДНАКО, ЖИЗНЬ 2 pe lună 56,80 113,60 170,40 340,80 19994 ГУДОК - 1520 2 pe lună 148,41 296,82 445,23 890,46
50153 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 12 sem 19,06 38,12 57,18 114,36
00112 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ 1 la 3 luni 340,99 681,98
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 50126 КУЛЬТУРА 23 pe sem. 95,32 190,64 285,96 571,92
50126/25 КУЛЬТУРА abonarea integrală 23 pe sem. 1 143,84
01293 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ ВОСТОЧНАЯ 1 la 3 luni 340,99 681,98
44197 ЛЕЧЕБНЫЕ ПИСЬМА 13 sem. 22,65 45,30 67,95 135,90
ЕВРОПА
34189 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 22 pe sem 103,24 206,48 309,72 619,44
00118 ОХРАНА ТРУДА 1 pe lună 500,97 1 001,94 1 502,91 3 005,82 34189/25 ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 46 pe an 3 017,08
01286 ОХРАНА ТРУДА, СЕЛЬСКОЕ 1 la 3 luni 196,40 392,80 abonarea integrală
ХОЗЯЙСТВО 50232 ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ 24 pe sem 83,57 167,14 250,71 501,42
32289 МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА 24 pe sem 2 962,07
01378 ОХРАНА ТРУДА, 1 la 3 luni 196,40 392,80
32289/25 МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА 50 pe an 4 422,36
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
abonarea integrală
74966 ПОЗНАЙКА 6 sem. 72,71 145,42 218,13 436,26 32565 МОРСКИЕ ВЕСТИ РОСИИ 3 la 2 luni 663,13 1 989,42
75026 ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 1 la 3 luni 685,46 1 370,92 32565/25 МОРСКИЕ ВЕСТИ РОСИИ 9 la 6 luni 3 978,84
abonarea integrală
01078 ПСИХИАТРИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ И 1 la 3 luni 340,99 681,98
27003 МОЯ ВЕСЕЛАЯ СЕМЕЙКА 26 sem. 65,84 131,68 197,52 395,04
КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
27000 МОЯ СЕМЬЯ 25 pe sem 55,83 111,66 167,49 334,98
74996 РАДИОЛЮБИТЕЛЬ 1 pe lună 127,81 255,62 383,43 766,86 50070 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 1 pe lună 105,59 211,18 316,77 633,54
74929 РЕЦЕПТ 1 la 2 luni 340,99 1 022,97 45743 НЕПОСЕДА 2 pe lună 37,82 75,64 113,46 226,92
00157 РЮКЗАЧОК 1 pe lună 48,88 97,76 146,64 293,28 32315 ОРАКУЛ 1 pe lună 14,82 29,64 44,46 88,92
33291 ПЕДСОВЕТ 1 pe lună 29,33 58,66 87,99 175,98
75038 СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 1 la 3 luni 427,82 855,64
29855 ПОИСК 26 pe sem 136,40 272,80 409,20 818,40
74817 СТОМАТОЛОГ 1 la 3 luni 654,49 1 308,98 33292 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 1 pe lună 29,33 58,66 87,99 175,98
00409 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 la 3 luni 294,63 589,26 19777 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЛЮС 1 pe lună 41,61 83,22 124,83 249,66
75006 ХОЗЯИН 1 pe lună 57,51 115,02 172,53 345,06 32252 ПРИУСАДЕБНАЯ ГАЗЕТА 2 pe lună 22,07 44,14 66,21 132,42
32185 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА "НЕДЕЛЯ" 23 pe sem. 138,83 277,66 416,49 832,98
01277 ЭКОЛОГ И Я 1 la 3 luni 93,61 187,22
50202 РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА + 139 pe 764,26 1 528,52 2 292,78 4 585,56
01388 ЭКСТРЕННАЯ МЕДИЦИНА 1 la 3 luni 340,99 681,98 РОСИЙСКАЯ ГАЗЕТА НЕДЕЛЯ sem.
00200 ЮНЫЙ ТЕХНИК И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 1 pe lună 43,29 86,58 129,87 259,74 50164 СОБЕСЕДНИК 23 pe sem. 65,32 130,64 195,96 391,92
32209 СОВЕРШЕНО СЕКРЕТНО 1 pe lună 42,78 85,56 128,34 256,68
32010 СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 25 pe sem 164,03 328,06 492,09 984,18
32043 ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК 2 pe lună 158,36 316,72 475,08 950,16
32043/25 ТАМОЖЕННЫЙ ВЕСТНИК 24 pe an 1 580,28
abonare integrală
32068 ТРУД-7 23 pe sem. 117,71 235,42 353,13 706,26
32229 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК 21 pe sem 687,73 1 375,46 2 063,19 4 126,38
41141 ФУТБОЛ 26 pe sem 89,35 178,70 268,05 536,10
78 79
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

X. REVISTELE DIN FEDERAȚIA RUSĂ 80432 АВИАТРАНСПОРТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 5 pe sem. 157,05 314,10 471,15 785,25
Январь
ЖУРНАЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
85240 АВИАЦИОННАЯ 1 la 3 luni 824,42 1 648,84
11382 1000 СОВЕТОВ 12 sem 24,04 48,08 72,12 144,24
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
79922 60 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ 1 pe lună 263,69 70002 АВТОМАТИКА. СВЯЗЬ. 1 pe lună 169,47 338,94 508,41 1 016,82
14471 ACADEMIA. АРХИТЕКТУРА И 1 la 3 luni 455,86 911,72 ИНФОРМАТИКА
СТРОИТЕЛЬСТВО 26074 АВТОМИР 26 pe sem 165,92 331,84 497,76 995,52
44777 AD / Architectural Digest Январь 5 pe sem. 193,30 386,60 579,90 966,50 39377 АВТОМОБИЛИ 1 pe lună 55,82 111,64 167,46 334,92
39304 BURDA 1 pe lună 112,43 224,86 337,29 674,58 70036 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 1 pe lună 417,72 835,44 1 253,16 2 506,32

46151 Burda Special. Мода для полных 2 pe an 181,70 85017 АВТОПЕРЕВОЗЧИК, спецтехника 1 la 3 luni 137,33 274,66

46111 Burda Special. Шить легко и быстро 2 pe an 181,70 82776 АВТОТРАНСПОРТ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 pe lună 894,82 1 789,64 2 684,46 5 368,92
ОБСЛУЖИВАНИЕ - РЕМОНТ
72008 CONNECT! МИР ИНФОРМАЦИО- 4 pe sem. 173,59 347,18 520,77 694,36
ННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Январь Май 40585 АГРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИ 1 la 2 luni 180,03 540,09
70009 АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ 1 pe lună 393,13 786,26 1 179,39 2 358,78
80548 COSMOPOLITAN 1 pe lună 59,62 119,24 178,86 357,72
57185 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 1 la 3 luni 218,20 436,40
11797 COSMOPOLITAN BEAUTY 1 la 3 luni 92,40 184,80
ЕВРОПЫ
29500 COSMOPOLITAN mini 1 pe lună 108,28 216,56 324,84 649,68 71400 АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 1 pe lună 277,76 555,52 833,28 1 666,56
34157 ELLE 1 pe lună 138,52 277,04 415,56 831,12 82804 АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ 1 la 2 luni 213,58 640,74
83675 FORBES 1 pe lună 183,58 367,16 550,74 1 101,48 70117 АЛЬМА МАТЕР (ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ 1 pe lună 263,37 526,74 790,11 1 580,22
ШКОЛЫ)
13000 GLAMOUR 1 pe lună 90,36 180,72 271,08 542,16
84728 АНАЛИТИКА 1 la 2 luni 517,10 1 551,30
13000/25 GLAMOUR abonarea integrală 1 pe lună 819,05
84728/25 АНАЛИТИКА abonare integrală 6 pe an 3 243,24
84999 GQ РОССИЯ 1 pe lună 55,24 110,48 165,72 331,44
47433 АНГИОЛОГИЯ И СОСУДИСТАЯ 1 la 3 luni 420,47 840,94
83361 HELLO 22 pe sem 278,33 556,66 834,99 1 669,98 ХИРУРГИЯ
20882 LINUX FORMAT+ DVD 1 pe lună 224,24 448,48 672,72 1 345,44 71402 АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И 1 la 2 luni 495,55 1 486,65
20882/25 LINUX FORMAT+ DVD 1 pe lună 2 688,21
РЕАНИМАТОЛОГИЯ
abonarea integrală 84535 АННАЛЫ АРИТМОЛОГИИ 1 la 3 luni 172,64 345,28
40915 PUBLISH / ДИЗАЙН. ВЕРСТКА. 5 pe sem. 187,22 374,44 561,66 936,10 72155 АННАЛЫ ХИРУРГИИ 1 la 2 luni 230,29 690,87
ПЕЧАТЬ Январь 71404 АНТИБИОТИКИ И ХИМИОТЕРАПИЯ 1 la 2 luni 393,53 1 180,59
39305 VERENA 1 la 3 luni 123,09 246,18 70013 АПК ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ 1 pe lună 265,31 530,62 795,93 1 591,86
29444 VOGUE 1 pe lună 210,67 421,34 632,01 1 264,02 70013/25 АПК ЭКОНОМИКА УПРАВЛЕНИЯ 12 pe an 3 083,52
29444/25 VOGUE abonarea integrală 1 pe lună 1 032,06 abonarea integrală
73452 АРМЕЙСКИЙ СБОРНИК 1 pe lună 155,10 310,20 465,30 930,60
38185 WINDOWS IT PRO / RE 1 pe lună 284,04 568,08 852,12 1 704,24
70646 АРХИВ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКО- 1 la 3 luni 419,40 838,80
70310 А ПОЧЕМУ? 1 pe lună 177,71 355,42 533,13 1 066,26
ЛОГИИ им. В. Ф. СНЕГИРЁВА
70310/25 А ПОЧЕМУ? abonarea integrală 1 pe lună 2 060,99 73271 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 1 la 3 luni 581,76 1 163,52
72091 АБВГД сказки, игры и уроки 1 pe lună 63,56 127,12 190,68 381,36 РОСИИ

82274 АВИАКОЛЛЕКЦИЯ 1 pe lună 200,04 400,08 600,12 1 200,24


41776 АТЕЛЬЕ 1 pe lună 82,92 165,84 248,76 497,52
72977 АУДИТОР 1 pe lună 404,88 809,76 1 214,64 2 429,28
81187 АВИАКОСМИЧЕСКОЕ 1 pe lună 1 388,33 2 776,66 4 164,99 8 329,98
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 39369 БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 1 pe lună 428,67 857,34 1 286,01 2 572,02
80 81
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
81013 БАНКРОТСТВО ТЕОРИЯ И 1 la 3 luni 701,54 1 403,08 82773 БУХУЧЁТ СТРОИТЕЛЬНЫХ 1 pe lună 749,33 1 498,66 2 247,99 4 495,98
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИЯХ
18316 БЕЗОПАСНОСТЬ В ТЕХНОСФЕРЕ 1 la 2 luni 597,49 1 792,47 32218 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНО- 1 pe lună 842,68 1 685,36 2 528,04 5 056,08
СТЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
79963 БЕЗОПАСНОСТЬ 1 pe lună 914,80 1 829,60 2 744,40 5 488,80
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 32218/25 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЁТ И ОТЧЁТНО- 12 pe an 5 303,52
с ежемесячным приложением Комплект СТЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
abonarea integrală
81706 БЕСПРИЗОРНИК 1 la 2 luni 136,32 408,96
73028 БЮЛЛЕТЕНЬ ВЕРХОВНОГО СУДА 1 pe lună 151,18 302,36 453,54 907,08
36769 БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 la 3 luni 88,78 177,56
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
70823 БИБЛИОГРАФИЯ 1 la 2 luni 254,98 764,94
85160 БЮЛЛЕТЕНЬ ЕВРОПЕЙСКОГО 1 pe lună 402,16 804,32 1 206,48 2 412,96
71608 БИБЛИОПОЛЕ 1 pe lună 273,24 546,48 819,72 1 639,44 СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
70080 БИБЛИОТЕКА 1 pe lună 290,41 580,82 871,23 1 742,46 48660 БЮЛЛЕТЕНЬ МИНИСТЕРСТВА 1 pe lună 276,39 552,78 829,17 1 658,34
ЮСТИЦИИ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
71601 БИБЛИОТЕКА И ЗАКОН 1 la 6 luni 839,53
70083 БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 1 pe lună 2 872,42 5 744,84 8 617,26 17 234,52
71329 БИБЛИОТЕКА ИНЖИНЕРА ПО 1 pe lună 456,64 913,28 1 369,92 2 739,84
ТЕХНИКИ
ОХРАНЕ ТРУДА
45281 В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 1 pe lună 92,84 185,68 278,52 557,04
21013 БИБЛИОТЕКА ПРЕДЛАГАЕТ 1 la 2 luni 126,37 379,11
81736 В МИРЕ НАУКИ январь Апрель 4 pe sem. 111,43 222,86 334,29 445,72
87322 БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 1 la 2 luni 239,82 719,46
36019 ВАГОНЫ И ВАГОННОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 la 3 luni 262,97 525,94
70086 БИБЛИОТЕЧКА ПРОФСОЮЗНОГО 2 pe lună 201,91 403,82 605,73 1 211,46
АКТИВА 82738 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. 1 pe lună 1 454,07 2 908,14 4 362,21 8 724,42
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
80136 БИБЛИОТЕЧКА. ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 1 la 2 luni 66,78 200,34
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 73484 ВАЛЯ - ВАЛЕНТИНА 12 sem 66,72 133,44 200,16 400,32
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 80840 ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ 2 pe sem. 299,12
88530 Библиотечно-информационные 1 pe lună 72,32 144,64 216,96 433,92 45941 ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 2 la 3 luni 801,91 1 603,82
системы и инновации в КОНДИЦИОРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
электронной среде ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И
50008 БИКИ 1 la 3 luni 700,33 1 400,66 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА
45941/25 ВЕНТИЛЯЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ. 8 pe an 2 954,20
81621 БИОМЕДИЦИНСКАЯ ХИМИЯ 1 la 2 luni 1 005,76 3 017,28
КОНДИЦИОРОВАНИЕ ВОЗДУХА.
70054 БИОХИМИЯ 1 pe lună 641,58 1 283,16 1 924,74 3 849,48 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И
81918 БИРЖА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 1 pe lună 286,43 572,86 859,29 1 718,58 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОФИЗИКА
СОБСТВЕННОСТИ (БИС) abonare integrală

81918/25 БИРЖА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ 12 pe an 3 432,00 47274 ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ О ПРИРОДЕ. 1 pe lună 76,07 152,14 228,21 456,42
СОБСТВЕННОСТИ (БИС) ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ФИЛЯ"
abonarea integrală 47274/25 ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ О ПРИРОДЕ. 12 pe an 797,04
80180 БРЕНД - МЕНЕДЖМЕНТ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36 ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ФИЛЯ"
abonare integrală
73035 БУДЬ ЗДОРОВ! 1 pe lună 31,25 62,50 93,75 187,50
71830 ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ 1 pe lună 95,48 190,96 286,44 572,88
79931 БУРЕНИЕ И НЕФТЬ 3 la 3 luni 1 210,33 2 420,66
72468 ВЕСЁЛЫЙ ЗАТЕЙНИК 1 pe lună 85,89 171,78 257,67 515,34
20285 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ И 1 pe lună 659,23 1 318,46 1 977,69 3 955,38
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В 36837 ВЕСЁЛЫЙ КОЛОБОК 1 pe lună 94,18 188,36 282,54 565,08
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 47492 ВЕСТНИК ПСИХАТРИИ 1 pe lună 678,58 1 357,16 2 035,74 4 071,48
80753 БУХУЧЁТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 1 pe lună 659,23 1 318,46 1 977,69 3 955,38 НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

82767 БУХУЧЁТ В СЕЛЬСКОМ 1 pe lună 749,33 1 498,66 2 247,99 4 495,98


45984 ВЕСТНИК ГРАНИЦЫ РОСИИ 1 la 2 luni 78,80 236,40
ХОЗЯЙСТВЕ 70119 ВЕСТНИК ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ 1 la 3 luni 423,30 846,60
82 83
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
72781 ВЕСТНИК М.Г.Т.У. серия 1 la 2 luni 677,36 2 032,08 12916 ВОПРОСЫ ГИНЕКОЛОГИИ, 1 la 2 luni 217,79 653,37
МАШИНОСТРОЕНИЯ АКУШЕРСТВА И ПЕРИНАТОЛОГИИ
70440 ВЕСТНИК МЧС РОССИИ 1 pe lună 231,55 463,10 694,65 1 389,30 81224 ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 1 la 3 luni 228,41 456,82
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
79258 ВЕСТНИК ПЕНСИОННОГО ФОНДА 1 la 3 luni 264,42 528,84
РОССИИ 12917 ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ ДИЕТОЛОГИИ 1 la 2 luni 217,79 653,37
70115 ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ 1 pe lună 400,07 800,14 1 200,21 2 400,42 90955 ВОПРОСЫ ДИЕТОЛОГА 1 la 3 luni 207,03 414,06
АКАДЕМИИ НАУК 46310 ВОПРОСЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ 1 pe lună 403,50 807,00 1 210,50 2 421,00
70125 ВЕСТНИК СВЯЗИ 1 pe lună 387,27 774,54 1 161,81 2 323,62
71418 ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ. 1 la 2 luni 375,80 1 127,40
84435 ВЕСТНИК ТЭК 23 pe sem. 5 593,09 ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
72144 ВЕТЕРАНЫ ГРАНИЦЫ 1 la 3 luni 98,37 196,74
70149 ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ 1 la 2 luni 258,88 776,64
84834 ВЕТЕРИНАРИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- 1 pe lună 678,59 1 357,18 2 035,77 4 071,54
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 82950 ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 1 la 3 luni 267,61 535,22

80401 ВИНОДЕЛИЕ И ВИНОГРАДСТВО 1 la 3 luni 363,27 726,54 70131 ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ 1 la 2 luni 263,36 790,08

37365 ВИРТУАЛИЗАЦИЯ. ОБЛАЧНЫЕ 1 pe lună 1 029,82 2 059,64 3 089,46 6 178,92 82574 ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 1 la 2 luni 347,09 1 041,27
СТРУКТУРЫ. СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ПЕДИАТРИИ
ДАННЫХ 71807 ВОПРОСЫ СТАТИСТИКИ 1 pe lună 210,20 420,40 630,60 1 261,20
72997 ВЛАСТЬ 1 la 2 luni 58,95 176,85 46308 ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 1 pe lună 678,19 1 356,38 2 034,57 4 069,14
47323 ВНЕШКОЛЬНИК. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 1 la 2 luni 106,10 318,30 70156 ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 1 pe lună 428,26 856,52 1 284,78 2 569,56
ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 70157 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 1 pe lună 635,44 1 270,88 1 906,32 3 812,64

36663 ВНЕШКОЛЬНИК. ДОП. ОБРАЗОВА- 3 sem 466,64 70157/25 ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 12 pe an 7 341,60
НИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ abonarea integrală
ДЕТЕЙ + БИБЛИОТЕЧКА. ДЛЯ 70158 ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 1 la 2 luni 417,29 1 251,87
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОП. ОБРАЗ
80861 ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 2 la 3 luni 1 571,05 3 142,10
80135 ВНЕШКОЛЬНИК. ДОП. ОБРАЗОВА- 3 sem 389,06 С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
НИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
58035 ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО 1 pe lună 95,10 190,20 285,30 570,60
ДЕТЕЙ + БИБЛИОТЕЧКА. ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ
80899 ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО 1 pe lună 167,51 335,02 502,53 1 005,06
70134 ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 1 la 2 luni 626,09 1 878,27
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-
84822 ВОДООЧИСТКА 1 pe lună 914,74 1 829,48 2 744,22 5 488,44 НИЯ С БИБЛИОТЕКОЙ. КОМПЛЕКТ
82444 ВОДООЧИСТКА.ВОДОПОДГО- 1 pe lună 413,93 827,86 1 241,79 2 483,58 81218 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 1 la 2 luni 217,28 651,84
ТОВКА.ВОДОСНАБЖЕНИЕ ШКОЛЕ
70136 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРНАЯ 1 pe lună 671,12 1 342,24 2 013,36 4 026,72 70600 ВОСТОК. АФРО. АЗИАТСКИЕ 1 la 2 luni 428,16 1 284,48
ТЕХНИКА ОБЩЕСТВА
70203 ВОЕННАЯ МЫСЛЬ 1 pe lună 179,80 359,60 539,40 1 078,80 71425 ВРАЧ 1 pe lună 616,60 1 233,20 1 849,80 3 699,60
70137 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 pe lună 180,01 360,02 540,03 1 080,06 71425/25 ВРАЧ abonarea integrală 12 pe an 7 127,16
41505 ВОКРУГ СВЕТА 1 pe lună 116,34 232,68 349,02 698,04 82615 ВРАЧ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 1 la 3 luni 350,47 700,94
41505/25 ВОКРУГ СВЕТА abonarea integrală 1 pe lună 1 376,28
ТЕХНОЛОГИИ
82615/25 ВРАЧ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 4 pe an 1 280,98
47284 ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ. 1 pe lună 592,33 1 184,66 1 776,99 3 553,98
ТЕХНОЛОГИИ abonarea integrală
МЕДИЦИНСКОЙ И
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 46543 ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ 1 pe lună 678,58 1 357,16 2 035,74 4 071,48
71416 ВОПРОСЫ ВИРУСОЛОГИИ 1 la 2 luni 459,98 1 379,94 18147 ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 25 sem. 78,31 156,62 234,93 469,86
84 85
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
72217 ВСЕ О НАЛОГАХ 1 pe lună 199,71 399,42 599,13 1 198,26 82764 ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 1 pe lună 1 257,42 2 514,84 3 772,26 7 544,52

45918 ВСЕ О НАЛОГАХ и НАЛОГОВЫЕ 3 la 3 luni 821,70 1 643,40 82715 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР. 1 pe lună 1 271,49 2 542,98 3 814,47 7 628,94
ПЛАНИРОВАНИЕ комплект УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕНОМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
45916 ВСЕ О НАЛОГАХ и СОВРЕМЕННЫЙ 1 pe lună 326,08 652,16 978,24 1 956,48
БУХУЧЕТ комплект 80369 ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ 1 la 2 luni 531,55 1 594,65

47828 ВСЕ О НАЛОГАХ и СОВРЕМЕННЫЙ 3 la 3 luni 1 212,89 2 425,78 82716 ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК 1 pe lună 1 176,12 2 352,24 3 528,36 7 056,72
БУХУЧЕТ. НАЛОГОВОЕ 82717 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК 1 pe lună 1 176,19 2 352,38 3 528,57 7 057,14
ПЛАНИРОВАНИЕ
80327 ГОЛД МУСТАНГ (ЗОЛОТОЙ 5 pe sem. 139,62 279,24 418,86 698,10
79416 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 1 la 3 luni 413,93 827,86 МУСТАНГ) Январь
71743 ВЫ И ВАШ КОМПЬЮТЕР 1 pe lună 114,38 228,76 343,14 686,28 73075 ГОРНЫЙ ЖУРНАЛ 1 pe lună 1 059,44 2 118,88 3 178,32 6 356,64
73060 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 1 pe lună 215,75 431,50 647,25 1 294,50 70866 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 1 pe lună 377,49 754,98 1 132,47 2 264,94
РОССИИ
73073 ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 1 pe lună 167,53 335,06 502,59 1 005,18
73060/25 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 11 pe an 2 410,87
73073/25 ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА 12 pe an 1 963,53
РОССИИ abonarea integrală
abonarea integrală
80790 ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ 1 pe lună 227,80 455,60 683,40 1 366,80
71432 ГРУДНАЯ И СЕРДЕЧНОСОСУД. 1 la 2 luni 172,64 517,92
81145 ВЫШИТЫЕ КАРТИНЫ 1 pe lună 49,43 98,86 148,29 296,58 ХИРУРГ
81406 ВЯЗАНИЕ- ВАШЕ ХОББИ 1 pe lună 45,63 91,26 136,89 273,78 79438 ГРУЗОВОЕ И ПАСАЖИРСКОЕ АВТО 1 pe lună 1 278,36 2 556,72 3 835,08 7 670,16
ХОЗЯЙСТВО
81450 ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4 la 3 luni 3 291,29 6 582,58
22444 ДАРЬЯ 13 sem. 30,36 60,72 91,08 182,16
44141 ГАСТPОНОМЪ 5 pe sem. 664,00
22555 ДАРЬЯ. БИОГРАФИЯ 1 pe lună 15,31 30,62 45,93 91,86
71426 ГЕМАТОЛОГИЯ И 1 la 3 luni 285,76 571,52
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ 81261 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ДОКУМЕ- 1 pe lună 553,56 1 107,12 1 660,68 3 321,36
НТООБОРОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
20500 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 1 pe lună 1 307,18 2 614,36 3 921,54 7 843,08
81261/25 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 12 pe an 6 391,80
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОКУМЕНТООБОРОТ НА
ПРЕДПРИЯТИИ abonarea integrală
82714 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 1 pe lună 1 749,39 3 498,78 5 248,17 10 496,34
70242 ДЕНЬГИ И КРЕДИТ 1 la 3 luni 262,11 524,22
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ 10962 Детективы "Сельской молодежи" 1 la 2 luni 129,81 389,43
70230 ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ 1 la 3 luni 759,53 1 519,06 72766 ДЕТСКАЯ РОМАН - ГАЗЕТА 1 pe lună 129,31 258,62 387,93 775,86
РЕСУРСЫ
72766/25 ДЕТСКАЯ РОМАН - ГАЗЕТА 12 pe an 1 466,40
82425 ГЕОГРАФИЯ И ЭКОЛОГИЯ В 5 pe sem. 135,09 270,18 405,27 675,45 abonarea integrală
ШКОЛЕ XXI ВЕКА Июнь 72096 ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 1 la 2 luni 475,71 1 427,13
70213 ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ 1 pe lună 279,47 558,94 838,41 1 676,82 84550 ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И 1 la 3 luni 172,64 345,28
70217 ГЕОЛОГИЯ РУДНЫХ 1 la 2 luni 615,00 1 845,00 СОСУДОВ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 81704 ДЕТСКИЙ ДОСУГ 1 la 3 luni 141,47 282,94
70228 ГЕОТЕКТОНИКА 1 la 2 luni 619,48 1 858,44 84604 ДЕТСКИЙ ДОСУГ. КОМПЛЕКТ 3 sem 717,41
84787 ГЛАВА МЕСТНОЙ 1 pe lună 678,19 1 356,38 2 034,57 4 069,14 81705 ДЕТСКИЙ САД от А до Я 1 la 2 luni 152,33 456,99
АДМИНИСТРАЦИИ
71689 ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СЕРДЦА И 1 pe lună 53,42 106,84 160,26 320,52
80755 ГЛАВВРАЧ КОМПЛЕКТ С 1 pe lună 978,06 1 956,12 2 934,18 5 868,36 РАЗУМА
БЕСПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ
75020 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНОГО 1 la 2 luni 132,46 397,38
82763 ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84 РУКОВОДИТЕЛЯ
86 87
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
71674 ДИНАМИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 3 sem 2 487,13 82504 ЖУРНАЛ ДЛЯ ТЕХ. КТО ХОЧЕТ 1 la 2 luni 603,89 1 811,67
УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ ОТ НАРКОТИКОВ
20236 ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 1 la 2 luni 659,42 1 978,26
70543 ЖУРНАЛ МОД. ШЬЕМ 2 pe sem. 196,04
38695 ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ 1 la 2 luni 334,04 1 002,12
СЛУЖБЫ 70289 ЖУРНАЛ МОД. ВЯЗАНЬЕ 4 sem. 392,08

83072 ДИРЕКТОР ПО БЕЗОПАСНОСТИ 1 pe lună 561,31 1 122,62 1 683,93 3 367,86 71157 ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ 1 pe lună 165,04 330,08 495,12 990,24
ПАТРИАРХИИ
84815 ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 1 la 2 luni 1 316,38 3 949,14
71808 ЖУРНАЛ ПРАКТИЧЕСКОГО 1 la 2 luni 289,15 867,45
СБЫТУ
ПСИХОЛОГА
71146 ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ 1 pe lună 751,38 1 502,76 2 254,14 4 508,28
84880 ЖУРНАЛ СКАЗОК 1 pe lună 56,88 113,76 170,64 341,28
71146/25 ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛ 1 pe lună 7 841,84 70321 ЗА РУЛЕМ 1 pe lună 96,51 193,02 289,53 579,06
abonarea integrală
47105 ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ. 1 pe lună 2 328,60 4 657,20 6 985,80 13 971,60
73131 ДИРЕКТОР ШКОЛЫ Июнь 5 pe sem. 306,22 612,44 918,66 1 531,10 ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ
42952 ДОБРЫЕ СОВЕТЫ 1 pe lună 32,60 65,20 97,80 195,60 79961 ЗАВУЧ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 4 pe sem. 713,88
Март Июнь
73497 ДОЛОРЕС 2 sem. 435,32
84790 ЗАГС 1 pe lună 331,25 662,50 993,75 1 987,50
80669 ДОМ И САД 1 pe lună 120,45 240,90 361,35 722,70
39001 ЗАКОН 1 pe lună 376,92 753,84 1 130,76 2 261,52
20238 ДОМ КУЛЬТУРЫ 1 pe lună 340,61 681,22 1 021,83 2 043,66
39001/25 ЗАКОН abonarea integrală 12 pe an 4 044,24
99937 ДОМАШНИЕ ЦВЕТЫ 1 pe lună 14,26 28,52 42,78 85,56
45948 ЗАКОН И ПРАВО 1 pe lună 490,20 980,40 1 470,60 2 941,20
84682 ДОМАШНИЙ ДОКТОР 1 pe lună 11,64 23,28 34,92 69,84
47701 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И 1 la 2 luni 503,36 1 510,08
80547 ДОМАШНИЙ ОЧАГ 1 pe lună 48,49 96,98 145,47 290,94 ПРИКЛАДНАЯ МЕТРОЛОГИЯ
79455 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 pe lună 128,27 256,54 384,81 769,62 70340 ЗАРУБЕЖНОЕ ВОЕННОЕ 1 pe lună 133,19 266,38 399,57 799,14
И ВОСПИТАНИЕ ОБОЗРЕНИЕ

37232 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2 la 2 luni 1 046,35 84663 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙД 1 la 2 luni 364,16 1 092,48
И ВОСПИТАНИЕ с приложением 70327 ЗВЕЗДА 1 pe lună 203,98 407,96 611,94 1 223,88
70250 ДРУЖБА НАРОДОВ 1 pe lună 197,07 394,14 591,21 1 182,42 70327/25 ЗВЕЗДА abonarea integrală 12 pe an 2 403,48

70280 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 1 pe lună 406,46 812,92 1 219,38 2 438,76 33186 ЗВЕЗДЫ И СОВЕТЫ 25 pe sem 35,18 70,36 105,54 211,08

18098 ЖЕНСКИЕ СОВЕТЫ 1 pe lună 12,58 25,16 37,74 75,48 70328 ЗДОРОВЬЕ Февраль 5 sem. 105,60 211,20 316,80 528,00

40930 ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ Январь 5 sem. 63,34 126,68 190,02 316,70 18295 ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 1 pe lună 212,62 425,24 637,86 1 275,72
18295/25 ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКА 12 pe an 2 250,60
81721 ЖИВОПИСНАЯ РОССИЯ 1 la 2 luni 147,39 442,17
abonarea integrală
79767 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ 5 sem. 111,89 223,78 335,67 671,34 72715 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 pe lună 921,15 1 842,30 2 763,45 5 526,90
79767/25 ЖИВОТНОВОДСТВО РОССИИ 11 pe an 1 211,25 72715/25 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 pe an 8 557,56
abonarea integrală abonarea integrală
73147 ЖИЛИЩНОЕ И КОМУНАЛЬНОЕ 1 pe lună 180,72 361,44 542,16 1 084,32 73163 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 1 la 2 luni 379,00 1 137,00
ХОЗЯЙСТВО ФЕДЕРАЦИИ
79250 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 1 pe lună 577,84 1 155,68 1 733,52 3 467,04 70329 ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 2 la 3 luni 349,11 698,22

38497 ЖУРНАЛ АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ 3 sem 834,87 84791 ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО. КАДАСТР И 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84
БОЛЕЗНЕЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

34290 ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ 1 la 2 luni 67,98 203,94 70332 ЗНАНИЕ - СИЛА 1 pe lună 73,62 147,24 220,86 441,72
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 80660 ИГРА И ДЕТИ 1 la 2 luni 174,75 524,25
88 89
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
80658 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 1 pe lună 286,43 572,86 859,29 1 718,58 88088 КАРАВАН ИСТОРИЙ колекция 1 pe lună 105,01 210,02 315,03 630,06
80658/25 ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО 12 pe an 3 432,00 14490 КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. 1 la 2 luni 304,79 914,37
abonarea integrală ОБРАЗОВАНИЕ
87887 ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ 1 pe lună 179,77 359,54 539,31 1 078,62 80620 КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. 1 la 2 luni 316,87 950,61
38498 ИННОВАЦИЯ 3 la 3 luni 2 286,60 4 573,20 ОБРАЗОВАНИЕ (журнальный вариант)

70394 ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 1 pe lună 225,54 451,08 676,62 1 353,24 84818 КИП и АВТОМАТИКА: 1 pe lună 903,90 1 807,80 2 711,70 5 423,40
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
29955 ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ 1 la 3 luni 565,76 1 131,52
45864 КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 4 pe sem. 721,00
48607 ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕЯ 4 pe sem. 95,80 191,60 287,40 383,20 Январь Июнь
Январь Июнь
45864/25 КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 8 pe an 1 381,52
79706 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 1 pe lună 461,94 923,88 1 385,82 2 771,64 abonare integrală Январь Июнь
СОБСТВЕННОСТЬ. АВТОРСКОЕ
ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 20081 КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 1 la 3 luni 859,44 1 718,88
БИОЛОГИИ
79706/25 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 12 pe an 5 346,36
СОБСТВЕННОСТЬ. АВТОРСКОЕ 82136 КЛИНИЧЕСКАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ И 1 la 2 luni 317,64 952,92
ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА ВЕНЕРОЛОГИЯ
abonarea integrală 71444 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 1 pe lună 471,16 942,32 1 413,48 2 826,96
70161 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕ- 1 pe lună 461,94 923,88 1 385,82 2 771,64 46329 КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 1 la 3 luni 241,31 482,62
ННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ 48598 КЛУБ 1 pe lună 129,13 258,26 387,39 774,78

70161/25 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕ- 12 pe an 5 346,30 27909 КНИЖНАЯ ЛЕТОПИСЬ 26 pe sem 14 050,98


ННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ 70435 КОМБИКОРМА 5 sem. 279,13 558,26 837,39 1 674,78
СОБСТВЕННОСТЬ abonarea integrală
70435/25 КОМБИКОРМА abonarea integrală 11 pe an 2 982,65
21857 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНО- 1 la 3 luni 1 464,60 2 929,20
СТЬ. ПРАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕ- 84786 КОММУНАЛЬЩИК 1 pe lună 852,21 1 704,42 2 556,63 5 113,26
НТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА НА CD 80743 КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ 1 pe lună 190,96 381,92 572,88 1 145,76
72656 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 pe lună 1 339,23 2 678,46 4 017,69 8 035,38 71181 КОМПЬЮТЕР - MOUSE 1 pe lună 105,39 210,78 316,17 632,34
10956 ИРЭН 1 la 2 luni 93,98 281,94 007290 КОМПЮАРТ 1 la 2 luni 168,13 504,39
16359 Искусство 1 la 3 luni 304,46 608,92 36391 КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 1 la 2 luni 886,97 2 660,91
45998 ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ 1 la 2 luni 117,90 353,70 80113 КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 1 la 2 luni 247,89 743,67
84555 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2 pe sem. 252,88 ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
80678 ИСТОРИЯ НАУКА И ТЕХНИКИ 1 pe lună 765,04 1 530,08 2 295,12 4 590,24 37065 КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ- 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84
СТВЕННЫХ И ЖИВОТНЫХ И
81259 КАДРОВАЯ СЛУЖБА И УПРАВЛЕ- 1 pe lună 597,93 1 195,86 1 793,79 3 587,58
КОРМОПРОИЗВОДСТВО
НИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
70468 КОРМОПРОИЗВОДСТВО 1 pe lună 234,73 469,46 704,19 1 408,38
81259/25 КАДРОВАЯ СЛУЖБА И 12 pe an 6 902,16
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 70445 КОСТЕР Июнь 5 pe sem. 79,53 159,06 238,59 397,65
ПРЕДПРИЯТИЯ abonarea integrală 46400 КРОВЕЛЬНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 1 la 2 luni 472,20 1 416,60
80757 КАДРОВИК входит в перечень изд. ВАК 1 pe lună 899,74 1 799,48 2 699,22 5 398,44 МАТЕРИАЛЫ
80761 КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. УЧЕТ. 1 pe lună 843,30 1 686,60 2 529,90 5 059,80 45877 КУРСИВ 1 la 2 luni 137,31 411,93
ОТЧЕТНОСТЬ.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 71984 ЛАЗУРЬ. СОВРЕМЕННЫЙ 1 pe lună 66,39 132,78 199,17 398,34
80761/25 КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. УЧЕТ. 12 pe an 7 083,00 МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ
ОТЧЕТНОСТЬ.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 71984/25 ЛАЗУРЬ. СОВРЕМЕННЫЙ 12 pe an 792,84
abonarea integrală
МОЛОДЕЖНЫЙ ЖУРНАЛ
87837 КАРАВАН ИСТОРИЙ 1 pe lună 185,93 371,86 557,79 1 115,58 abonarea integrală
90 91
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
70481 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 5 pe sem. 338,02 676,04 1 014,06 1 690,10 35631 МАРУСЯ 1 pe lună 237,26 474,52 711,78 1 423,56
ИХ ПРИМИНЕНИЕ Январь
99176 МАСТЕР РУЖЬЕ 1 pe lună 80,66 161,32 241,98 483,96
70481/25 ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 10 pe an 3 380,22
47281 МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 1 la 3 luni 476,24 952,48
ИХ ПРИМИНЕНИ
abonarea integrală Январь ЭКСПЕРТИЗА И РЕАБИЛИТАЦИЯ

81338 ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА. 1 pe lună 1 029,82 2 059,64 3 089,46 6 178,92 81290 МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 1 pe lună 1 080,60 2 161,20 3 241,80 6 483,60
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕ- 47989 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 4 sem. 280,78 561,56 842,34 1 123,12
НИЕ ГОРОДА / ЛАНДШАФТНЫЙ Февраль Май
ДИЗАЙН: ИДЕИ ДЛЯ ГОРОДА
47989/25 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 8 pe an 2 173,68
47798 ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 1 la 2 luni 102,85 308,55 abonare integrală Февраль Май
47565 ЛЕНА-РУКОДЕЛИЕ 1 pe lună 45,63 91,26 136,89 273,78 72940 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 1 la 2 luni 663,89 1 991,67
70495 ЛЕСОВЕДЕНИЕ 1 la 2 luni 612,69 1 838,07 18300 МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ 1 la 3 luni 478,89 957,78
27912 ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ 26 pe sem 13 690,44 82308 МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 1 la 2 luni 258,11 774,33
38300 ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ 1 pe lună 117,30 234,60 351,90 703,80 37291 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 1 pe lună 267,18 534,36 801,54 1 603,08
20832 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 1 la 3 luni 113,43 226,86 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ

72222 ЛИЗА 26 pe sem 161,57 323,14 484,71 969,42 37291/25 МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 12 pe an 2 836,56
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДОУ
38433 ЛИЗА. КРОССВОРДЫ 13 sem. 36,32 72,64 108,96 217,92 abonarea integrală
82723 ЛИЗИНГ 1 la 2 luni 795,24 2 385,72 80553 МЕДРАБОТНИК ДОУ Январь Июн 4 pe sem. 95,80 191,60 287,40 383,20
73227 ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ с 3 la 3 luni 939,93 1 879,86 46105 МЕДСЕСТРА. 1 pe lună 552,25 1 104,50 1 656,75 3 313,50
Приложением УРОКИ ЛИТЕРАТУРЫ
84826 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 1 pe lună 659,42 1 318,84 1 978,26 3 956,52
20797 ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 3 sem 859,93
ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 79892 МЕЖДУНОРОД. ПУБЛИЧНОЕ И 1 la 2 luni 207,00 621,00
ЧАСТНОЕ ПРАВО
82969 ЛОГИСТИКА СЕГОДНЯ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36
36922 МЕЖДУНОРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ 1 la 2 luni 203,06 609,18
82686 ЛОГОПЕД Январь 5 sem. 95,80 191,60 287,40 479,00 ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНАЯ
83307 ЛОГОПЕД В ДЕТСКОМ САДУ 2 pe sem. 769,73 ЮСТИЦИЯ
18036 ЛОГОПЕД С БИБЛИОТЕКОЙ И 5 pe sem. 188,15 376,30 564,45 940,75 70508 МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ 1 la 2 luni 312,96 938,88
С ПРИЛОЖЕНИЕМ "УЧЕБНО- ХОЗЯЙСТВО
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ" Январь 82614 МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 5 pe sem. 334,36 668,72 1 003,08 1 671,80
71103 ЛОКОМОТИВ 1 pe lună 181,38 362,76 544,14 1 088,28 Январь

99551 ЛЮБИМАЯ ДАЧА 1 pe lună 87,69 175,38 263,07 526,14 82614/25 МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 10 pe an 3 142,70
abonarea integrală Январь
99065 ЛЮБИМАЯ ДАЧА + Спецвыпуски 2 pe lună 168,39 336,78 505,17 1 010,34
80965 МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА 1 la 2 luni 904,42 2 713,26
18127 ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ 1 pe lună 11,64 23,28 34,92 69,84 РУБЕЖОМ
22609 ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ Спецвыпуск 1 pe lună 9,60 19,20 28,80 57,60 80965/25 МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА 6 pe an 5 386,38
22438 ЛЮБЛЮ ЦВЕТЫ рос. 1 pe lună 16,43 32,86 49,29 98,58 РУБЕЖОМ abonarea integrală
16820 МАГИЯ И КРАСОТА 13 sem. 20,96 41,92 62,88 125,76 80178 МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36

72114 МАРКЕТИНГ 1 la 3 luni 671,71 1 343,42 80468 МЕТАЛЛУРГИЯ 1 la 2 luni 318,64 955,92
МАШИНОСТРОЕНИЯ
80963 МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА 1 la 2 luni 904,42 2 713,26
РУБЕЖОМ 70358 МЕТАЛЛЫ 1 la 2 luni 2 835,44 8 506,32

47552 МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36 35926 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 1 pe lună 754,88 1 509,76 2 264,64 4 529,28
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
92 93
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
35926/25 МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА 12 pe an 8 694,24 70553 МУРЗИЛКА 1 pe lună 55,82 111,64 167,46 334,92
КАЧЕСТВА abonare integrală 72625 МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 1 pe lună 284,26 568,52 852,78 1 705,56
79492 МЕХАТРОНИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ. 1 pe lună 1 233,12 2 466,24 3 699,36 7 398,72 80896 МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 pe lună 420,87 841,74 1 262,61 2 525,22
УПРАВЛЕНИЕ
79493 НАНО - МИКРОСИСТЕМНАЯ 1 pe lună 985,54 1 971,08 2 956,62 5 913,24
20628 МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО 1 la 3 luni 204,33 408,66 ТЕХНИКА
26124 МИР БЕЗОПАСНОСТИ 1 pe lună 216,74 433,48 650,22 1 300,44 63247 НАРОДНЫЙ ДОКТОР 12 pe sem 24,14 48,28 72,42 144,84
80407 МИР ИЗМЕРЕНИЙ 1 la 3 luni 658,00 1 316,00 11947 НАРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ 13 sem. 28,65 57,30 85,95 171,90
48610 МИР МОРОЖЕНОГО И БЫСТРО- 1 la 2 luni 231,61 694,83 16534 НАРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ. 13 sem. 29,25 58,50 87,75 175,50
ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ ЭНЦКЛОПЕДИЯ ЗДОРОВЬЯ
70938 МИР МУЗЕЯ 1 pe lună 228,78 457,56 686,34 1 372,68 70601 НАУКА И ЖИЗНЬ 1 pe lună 160,68 321,36 482,04 964,08
82229 МИР ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ 2 la 6 luni 191,42 70602 НАУКА И РЕЛИГИЯ 1 pe lună 102,18 204,36 306,54 613,08
47110 МИР ПСИХОЛОГИИ 1 la 3 luni 592,42 1 184,84 72883 НАУКА И ТЕХНИКА ДОРОЖНОЙ 1 la 3 luni 159,02 318,04
ОТРАСЛИ
70542 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 1 pe lună 377,49 754,98 1 132,47 2 264,94
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 82404 НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ 4 pe sem. 704,92
ЖУРНАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
38730 МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД 1 pe lună 32,60 65,20 97,80 195,60
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО
38431 МОЙ РЕБЕНОК 1 pe lună 70,15 140,30 210,45 420,90 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
26070 МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ рос. 1 pe lună 27,94 55,88 83,82 167,64 70647 НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 1 pe lună 117,89 235,78 353,67 707,34
БИБЛИОТЕКИ
82141 МОЛЕКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА 1 la 2 luni 598,11 1 794,33
73273 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 1 pe lună 202,24 404,48 606,72 1 213,44
70573 МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 pe lună 417,49 834,98 1 252,47 2 504,94
73274 НАШ СОВРЕМЕННИК 1 pe lună 185,69 371,38 557,07 1 114,14
70548 МОЛОЧНЫЕ И МЯСНОЕ 2 la 3 luni 429,08 858,16
СКОТОВОДСТВО 73274/25 НАШ СОВРЕМЕННИК abonarea integrală 12 pe an 2 221,56

70548/25 МОЛОЧНЫЕ И МЯСНОЕ 8 pe an 1 662,40 82727 НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ - СКАЖИ 1 pe lună 211,00 422,00 633,00 1 266,00
СКОТОВОДСТВО abonarea integrală "НЕТ"! НАРКОТИКАМ. АЛКОГОЛЮ.
КУРЕНИЮ. ИГРОМАНИИ
73474 МОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 1 pe lună 200,04 400,08 600,12 1 200,24
82727/25 НЕ БУДЬ ЗАВИСИМ - СКАЖИ 12 pe an 2 459,52
70549 МОРСКОЙ СБОРНИК 1 pe lună 120,67 241,34 362,01 724,02 "НЕТ"! НАРКОТИКАМ. АЛКОГОЛЮ.
70550 МОРСКОЙ ФЛОТ 1 la 2 luni 461,67 1 385,01 КУРЕНИЮ. ИГРОМАНИИ abonarea integrală

73253 МОСКВА 1 pe lună 158,47 316,94 475,41 950,82


70617 НЕФТЕХИМИЯ 1 la 2 luni 615,00 1 845,00
81637 НЕФТЬ. ГАЗ И ПРАВО 1 la 3 luni 1 502,89 3 005,78
70594 МОТО 1 pe lună 67,68 135,36 203,04 406,08
48885 НОВАЯ АПТЕКА 1 pe lună 890,29 1 780,58 2 670,87 5 341,74
70594/25 МОТО abonare integrală 1 pe lună 796,63
48885/25 НОВАЯ АПТЕКА abonarea integrală 12 pe an 8 092,32
17091 МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА 1 pe lună 9,76 19,52 29,28 58,56
70620 НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 1 la 2 luni 432,55 1 297,65
19914 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА рос. 13 sem. 21,61 43,22 64,83 129,66
81252 НОВОЕ В СТОМАТОЛОГИИ 4 sem. 1 197,44
84794 МУЗЕЙ 1 pe lună 337,31 674,62 1 011,93 2 023,86 Январь Май
79675 МУЗЫКА В ШКОЛЕ 1 la 2 luni 119,28 357,84 39356 НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ 1 la 2 luni 195,09 585,27
79219 МУЗЫКА И ВРЕМЯ 1 pe lună 590,47 1 180,94 1 771,41 3 542,82 ОБОЗРЕНИЕ

70840 МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 1 la 3 luni 313,88 627,76 48705 НОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 la 2 luni 276,69 830,07
84164 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ 1 pe lună 509,44 1 018,88 1 528,32 3 056,64
70551 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 1 pe lună 182,39 364,78 547,17 1 094,34
ТРУДА
80907 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 1 pe lună 110,58 221,16 331,74 663,48
84164/25 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ 12 pe an 4 647,48
84126 МУЗЫКОВЕДЕНИЕ 1 pe lună 695,43 1 390,86 2 086,29 4 172,58 ТРУДА abonare integrală
94 95
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
20588 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 1 pe lună 376,76 753,52 1 130,28 2 260,56 82721 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗО- 1 pe lună 852,37 1 704,74 2 557,11 5 114,22
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАСНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
82720 НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 1 pe lună 852,37 1 704,74 2 557,11 5 114,22 ПРЕДПРИЯТИЯХ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 71331 ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ 1 pe lună 414,48 828,96 1 243,44 2 486,88
82772 НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 1 pe lună 852,37 1 704,74 2 557,11 5 114,22 84788 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЖУРНАЛ 1 pe lună 615,27 1 230,54 1 845,81 3 691,62
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ
82315 НОТАРИУС + БЮЛЛЕТЕНЬ 8 pe sem 1 491,02 71456 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 1 la 3 luni 1 158,29 2 316,58
НОТА-РИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ + И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
НАСЛЕСТВЕННОЕ ПРАВО. комплект
82397 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 la 3 luni 229,29 458,58
80679 НОТНЫЙ АЛЬБОМ 1 pe lună 336,32 672,64 1 008,96 2 017,92
70479 ПЕДИАТР 3 sem 585,27
72060 ОБРУЧ. ОБРАЗОВАНИЕ РЕБЕНОК И 1 la 3 luni 122,52 245,04
УЧЕНИК 80854 ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА ТЕХНОЛОГИЯ, 1 pe lună 420,87 841,74 1 262,61 2 525,22
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДУКЦИЯ
84866 ОБЩЕПИТ. БИЗНЕС И ИСКУССТВО 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84
72023 ПИВО И НАПИТКИ 1 la 3 luni 419,53 839,06
70677 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И 1 la 2 luni 420,07 1 260,21
СОВРЕМЕННОСТИ 70749 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 pe lună 417,49 834,98 1 252,47 2 504,94

70362 ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА 1 pe lună 324,64 649,28 973,92 1 947,84 79791 ПЛАС Январь 5 Luna 422,64 845,28 1 267,92 2 113,20

37191 ОВОЩЕВОДСТВО И ТЕПЛИЧНОЕ 1 la 2 luni 773,00 2 319,00 70767 ПОГРАНИЧНИК 1 pe lună 104,16 208,32 312,48 624,96
ХОЗЯЙСТВО 72143 ПОГРАНИЧНИК СОДРУЖЕСТВА 1 la 3 luni 110,83 221,66
70663 ОГОНЕК 26 pe sem 62,96 125,92 188,88 377,76
70814 ПОДВИГ 1 pe lună 114,49 228,98 343,47 686,94
47756 ОТ А ДО Я СЕРИЯ. "ПАРФЮМЕРИЯ 1pe sem 333,76
79502 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 1 la 3 luni 348,64 697,28
И КОСМЕТИКА"
70747 ПОЖАРНОЕ ДЕЛО 1 pe lună 167,53 335,06 502,59 1 005,18
47209 ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 la 2 luni 360,07 1 080,21
70698 ПОЛИГРАФИЯ 4 pe sem. 966,43
72290 ОТКРЫТЫЙ УРОК: МЕТОДИКИ, 1 pe lună 107,44 214,88 322,32 644,64
СЦЕНАРИИ И ПРИМЕРЫ 70698/25 ПОЛИГРАФИЯ abonarea integrală 8 pe an 1 902,04
48474 ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ 2 pe sem. 501,12 70790 ПОЛИС ПОЛИТИЧЕСКИЕ 1 la 2 luni 307,98 923,94
ВЕДОМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
70689 ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ 1 la 3 luni 402,20 804,40 79443 ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. ТЕХНИКА И 1 pe lună 248,69 497,38 746,07 1 492,14
70673 ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 1 pe lună 116,51 233,02 349,53 699,06 ТЕХНОЛОГИИ
15685 ОХОТА И РЫБАЛКА ХХI ВЕКА 1 pe lună 51,98 103,96 155,94 311,88 74931 ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ 1 pe lună 122,71 245,42 368,13 736,26

82765 ОХОТА ТРУДА И ТЕХНИКА 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84 45836 ПРАКТИКА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 2 la 3 luni 715,93 1 431,86
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ РАБОТЫ В ШКОЛЕ
ХОЗЯЙСТВЕ 81862 ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 2 la 3 luni 600,37 1 200,74
48883 ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И 1 pe lună 392,32 784,64 1 176,96 2 353,92 48668 ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ 1 pe lună 478,47 956,94 1 435,41 2 870,82
ОТВЕТАХ
70704 ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В 5 pe sem. 162,96 325,92 488,88 814,80
48883/25 ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И 12 pe an 3 806,64
ШКОЛЕ Июнь
ОТВЕТАХ abonarea integrală
83189 ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА И 1 la 2 luni 755,80 2 267,40
70674 ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ 1 pe lună 475,65 951,30 1 426,95 2 853,90
МАТЕМАТИКА
СТРАХОВАНИЕ
70707 ПРИРОДА 1 pe lună 408,16 816,32 1 224,48 2 448,96
82770 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗО- 1 pe lună 852,37 1 704,74 2 557,11 5 114,22
ПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 70746 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 pe lună 58,36 116,72 175,08 350,16
23140 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 1 pe lună 646,72 1 293,44 1 940,16 3 880,32 82006 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 1 pe lună 70,40 140,80 211,20 422,40
БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ приложением "ДАЧНАЯ КУХНЯ; К
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТОЛУ И В ПРОК"
96 97
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
82006/25 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 12 pe an 850,56 70772 РАДИО 1 pe lună 148,58 297,16 445,74 891,48
приложением "ДАЧНАЯ КУХНЯ; К
82205 РАДУГА ИДЕЙ 1 pe lună 84,52 169,04 253,56 507,12
СТОЛУ И В ПРОК" abonare integrală
18060 РБК Февраль Август 5 sem. 139,33 278,66 417,99 696,65
82008 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 1 pe lună 78,39 156,78 235,17 470,34
приложением "ЦВЕТЫ В САДУ И 18060/25 РБК Февраль Август abonarea integrală 5 sem. 1 411,38
ДОМА "ДАЧНАЯ КУХНЯ К СТОЛУ И
80181 РЕБЁНОК В ДЕТСКОМ САДУ 1 pe lună 141,49 282,98 424,47 848,94
В ПРОК"
82008/25 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 12 pe an 945,12
82327 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. 1 pe lună 2 120,42 4 240,84 6 361,26 12 722,52
приложением "ЦВЕТЫ В САДУ И ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ДОМА "ДАЧНАЯ КУХНЯ К СТОЛУ И 46313 РЕКТОР ВУЗа 1 pe lună 1 263,67 2 527,34 3 791,01 7 582,02
В ПРОК " abonarea integrală
47227 РЕМЕДИУМ ЖУРНАЛ О 5 pe sem. 525,28 1 050,56 1 575,84 2 626,40
47422 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 1 pe lună 70,40 140,80 211,20 422,40 РОССИЙСКОМ РЫНКЕ. ЛЕКАРСТВ
приложениями "ЦВЕТЫ В САДУ И И МЕДТЕХНИКИ Январь
ДОМА"
79249 РЕМОНТ & СЕРВИС 1 pe lună 166,55 333,10 499,65 999,30
47422/25 ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО с 12 pe an 850,56
79249/25 РЕМОНТ & СЕРВИС abonarea integrală 12 pe an 1 962,48
приложениями "ЦВЕТЫ В САДУ И
ДОМА " abonarea integrală 70559 РИСК: РЕСУРСЫ,ИНФОРМАЦИЯ,СН 1 la 3 luni 694,64 1 389,28
73302 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ 1 la 2 luni 534,85 1 604,55 АБЖЕНИЕ,КОНКУРЕНЦИЯ
ГИГИЕНЫ 73325 РОДИНА 1 pe lună 126,08 252,16 378,24 756,48
70732 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 1 pe lună 459,80 919,60 1 379,40 2 758,80 70782 РОМАН-ГАЗЕТА 2 pe lună 246,18 492,36 738,54 1 477,08
46340 ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И 1 la 2 luni 1 047,36 3 142,08 70782/25 РОМАН-ГАЗЕТА abonarea integrală 24 pe an 2 715,24
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
45945 РОССИЙСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ- 1 la 2 luni 360,77 1 082,31
22765 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 1 pe lună 732,25 1 464,50 2 196,75 4 393,50
ВЕННАЯ НАУКА (прежнее название
70695 ПРОМЫШЛЕННОЕ И 1 pe lună 765,35 1 530,70 2 296,05 4 592,10 "ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ
ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ
41763 ПРОРАБ 1 pe lună 852,37 1 704,74 2 557,11 5 114,22 79275 РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА. 1 pe lună 286,75 573,50 860,25 1 720,50
ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ
47251 Профессиональная библиотека 1 la 3 luni 210,14 420,28
учителя английского языка 72758 РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 1 la 2 luni 539,07 1 617,21
ЖУРНАЛ
47257 Профессиональная библиотека 1 la 3 luni 199,47 398,94
учителя математики 72157 РОССИЙСКИЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 476,10 1 428,30
80841 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 1 pe lună 134,34 268,68 403,02 806,04 ЖУРНАЛ / НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО ЖУРНАЛ
БИБЛИОТЕКАРЯ .СЕРИЯ 2 72159 РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 536,76 1 610,28
80841/25 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 12 pe an 1 420,32 ЖУРНАЛ
БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО 48229 РОССИЙСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 541,01 1 623,03
БИБЛИОТЕКАРЯ .СЕРИЯ 2 ЖУРНАЛ
abonarea integrală
72301 РОССИЙСКИЙ 1 la 2 luni 664,64 1 993,92
48632 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 1 pe lună 163,27 326,54 489,81 979,62 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОБРАЗОВАНИЕ. СТОЛИЦА
71024 РОССИЙСКИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ 1 pe lună 633,38 1 266,76 1 900,14 3 800,28
71800 ПРОФИЛЬ 23 pe sem. 201,65 403,30 604,95 1 209,90 журнал им. И.М.СЕЧЕНОВА
71800/25 ПРОФИЛЬ abonarea integrală 1 pe săpt. 2 672,38 71114 РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 1 la 2 luni 348,62 1 045,86
70846 ПРОФСОЮЗЫ 1 pe lună 122,20 244,40 366,60 733,20 ЖУРНАЛ
70742 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 la 2 luni 433,47 1 300,41 47392 РУССКАЯ ГАЛЕРЕЯ ХХ1 ВЕК 1 la 2 luni 276,58 829,74
70738 ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 pe lună 209,76 419,52 629,28 1 258,56 45987 РУССКИЙ ДОМ 1 pe lună 71,44 142,88 214,32 428,64
98 99
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
73334 РУССКИЙ ЯЗЫК В ШКОЛЕ 1 la 2 luni 527,18 1 581,54 43982 СОВРЕМЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 1 la 2 luni 114,11 342,33
18382 РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ 1 la 2 luni 323,98 971,94 МЕДИЦИНА

18382/25 РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ 6 pe an 1 885,20 70946 СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ 1 la 3 luni 131,80 263,60
abonarea integrală 82700 СОВРЕМЕННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1pe sem 458,28
84377 РУССКОЕ ИСКУССТВО 1 la 3 luni 277,36 554,72 СТОМАТОЛОГИЯ
79248 РЫБАЧЬТЕ С НАМИ 1 la 2 luni 101,44 304,32 82700/25 СОВРЕМЕННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 2 pe an 888,31
СТОМАТОЛОГИЯ abonare integrală
37194 РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ 1 pe lună 936,31 1 872,62 2 808,93 5 617,86
ХОЗЯЙСТВО 79243 СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО 1 pe lună 420,33 840,66 1 260,99 2 521,98

47101 САБРИНА 1 pe lună 58,01 116,02 174,03 348,06 84867 СОВРЕМЕННЫЙ РЕСТОРАН 1 pe lună 954,86 1 909,72 2 864,58 5 729,16

47797 САД СВОИМИ РУКАМИ 1 pe lună 49,29 98,58 147,87 295,74 20283 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 1 pe lună 437,15 874,30 1 311,45 2 622,90
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВА
46505 САДОВНИК 5 pe sem. 426,07
70652 СОЦИАЛЬНО ГУМАНИТАРНЫЕ 1 la 2 luni 211,35 634,05
81868 САДОВОД И ОГОРОДНИК 2 pe lună 22,23 44,46 66,69 133,38
ЗНАНИЯ
70800 САДОВОДСТВО И 1 la 2 luni 500,05 1 500,15
70934 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 1 pe lună 377,03 754,06 1 131,09 2 262,18
ВИНОГРАДАРСТВО
ИССЛЕДОВАНИЯ
73350 САМ 6 pe sem 545,10
001358 СПЕЦИАЛИСТ. КОМПЛЕКТ 6 pe sem 640,76
82789 САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 1 pe lună 710,16 1 420,32 2 130,48 4 260,96
46312 СПРАВОЧНИК ВРАЧА ОБЩЕЙ 1 pe lună 552,25 1 104,50 1 656,75 3 313,50
72629 САПР И ГРАФИКА 1 pe lună 195,02 390,04 585,06 1 170,12 ПРАКТИКИ
70806 САХАРНАЯ СВЕКЛА Июнь 5 pe sem. 237,72 475,44 713,16 1 188,60 81366 СПРАВОЧНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ 1 pe lună 426,05 852,10 1 278,15 2 556,30
70806/25 САХАРНАЯ СВЕКЛА 10 pe an 2 302,83 ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
Июнь abonarea integrală 81366/25 СПРАВОЧНИК ЗАМЕСТИТЕЛЯ 12 pe an 4 449,72
33444 САША И МАША 100 приключений 1 pe lună 15,59 31,18 46,77 93,54 ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ abonarea integrală
70809 СВИНОВОДСТВО Февраль Май 4 pe sem. 165,24 330,48 495,72 660,96 79408 СПРАВОЧНИК ИНЖЕНЕРА 1 la 2 luni 749,22 2 247,66

72148 СВИРЕЛЬКА. Детям о природе 1 pe lună 53,75 107,50 161,25 322,50 36421 СПРАВОЧНИК КЛАССНОГО 1 pe lună 372,48 744,96 1 117,44 2 234,88
РУКОВОДИТЕЛЯ
84836 СЕЛЬКОХОЗЯЙСВЕННАЯ ТЕХНИКА 1 pe lună 743,14 1 486,28 2 229,42 4 458,84
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 36421/25 СПРАВОЧНИК КЛАССНОГО 12 pe an 3 940,20
РУКОВОДИТЕЛЯ abonarea integrală
70911 СЕЛЬСКАЯ НОВЬ 1 pe lună 64,42 128,84 193,26 386,52
70911/25 СЕЛЬСКАЯ НОВЬ abonare integrală 12 pe an 793,20
84541 СПРАВОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО 1 pe lună 309,36 618,72 928,08 1 856,16
РУКОВОДИТЕЛЯ
70815 СЕЛЬСКИЙ МЕХАНИЗАТОР 1 pe lună 213,40 426,80 640,20 1 280,40
84541/25 СПРАВОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО 12 pe an 3 324,48
72252 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Январь Февраль 4 pe sem. 540,00 РУКОВОДИТЕЛЯ abonarea integrală
72252/25 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 8 pe an 1 057,32 80821 СПРАВОЧНИК ПЕДАГОГА 1 pe lună 275,44 550,88 826,32 1 652,64
Январь Февраль abonare integrală ПСИХОЛОГА. ДЕТСКИЙ САД
20370 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 1 la 2 luni 123,61 370,83 80804 СПРАВОЧНИК ПЕДАГОГА 1 pe lună 372,48 744,96 1 117,44 2 234,88
87836 СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 2 la 2 luni 230,21 690,63 ПСИХОЛОГА. ШКОЛА
84824 СЛУЖБА PR 1 la 2 luni 1 303,33 3 909,99 80804/25 СПРАВОЧНИК ПЕДАГОГА 12 pe an 3 940,20
ПСИХОЛОГА. ШКОЛА abonarea integrală
84789 СЛУЖБА ЗАНЯТНОСТИ 1 pe lună 331,22 662,44 993,66 1 987,32
83637 СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 1 pe lună 362,89 725,78 1 088,67 2 177,34
70820 СМЕНА 1 pe lună 112,26 224,52 336,78 673,56
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
84782 СМЕТНО-ДОГОВОРНАЯ РАБОТА В 1 pe lună 873,52 1 747,04 2 620,56 5 241,12
83637/25 СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 12 pe an 3 809,76
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
46639 СМЕШАРИКИ 1 pe lună 66,58 133,16 199,74 399,48 abonarea integrală
100 101
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
81319 СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 1 pe lună 510,57 1 021,14 1 531,71 3 063,42 46106 ТЕРАПЕВТ 1 pe lună 552,25 1 104,50 1 656,75 3 313,50
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
85181 ТОВАРОВЕД 1 pe lună 646,79 1 293,58 1 940,37 3 880,74
УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
81319/25 СПРАВОЧНИК РУКОВОДИТЕЛЯ 12 pe an 5 502,72
81015 ТОМ И ДЖЕРРИ 1 pe lună 54,33 108,66 162,99 325,98
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ abonarea integrală 32766 ТРАНСПОРТ РОССИИ 26 pe sem 297,70 595,40 893,10 1 786,20
81321 СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ И ОФИС 1 pe lună 694,64 1 389,28 2 083,92 4 167,84 32766/25 ТРАНСПОРТ РОССИИ abonarea integrală 1 pe săpt. 5 273,63
МЕНЕДЖЕРА
75014 ТРЕНИЕ И ИЗНОС 1 la 2 luni 1 460,39 4 381,17
81321/25 СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ И ОФИС 12 pe an 5 915,16
80818 УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 5 pe sem. 95,26 190,52 285,78 476,30
МЕНЕДЖЕРА abonarea integrală
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
80774 СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА ПО 1 pe lună 781,77 1 563,54 2 345,31 4 690,62 УЧРЕЖДЕНИЕМ Январь
ОХРАНЕ ТРУДА
82687 УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 5 pe sem. 786,94
36905 СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО 1 pe lună 373,26 746,52 1 119,78 2 239,56 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЕМ Январь
УЧРЕЖДЕНИЯ
82718 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 1 pe lună 961,08 1 922,16 2 883,24 5 766,48
36905/25 СПРАВОЧНИК СТАРШЕГО 12 pe an 3 593,52
ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО
47670 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 1 pe lună 304,73 609,46 914,19 1 828,38
УЧРЕЖДЕНИЯ abonarea integrală ШКОЛОЙ
47670/25 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 12 pe an 3 266,40
72435 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 1 pe lună 227,35 454,70 682,05 1 364,10
ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛОЙ abonarea integrală

37224 СТАНДАРТЫ И КАЧЕСТВО 1 pe lună 1 045,12 2 090,24 3 135,36 6 270,72


80176 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36

42703 СТАРИННАЯ МУЗЫКА 1 la 3 luni 106,16 212,32


85027 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36
ПРОГРАММАМИ
33114 СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 4 pe sem. 501,17
47543 УПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 4 pe sem. 735,14
47477 СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ 1 la 3 luni 180,76 361,52 ШКОЛОЙ. ЗАВУЧ
79809 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 1 pe lună 715,80 1 431,60 2 147,40 4 294,80 85025 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36
РИСКАМИ
82769 СТРОИТЕЛЬСТВО.НОВЫЕ ТЕХНО- 1 pe lună 1 236,83 2 473,66 3 710,49 7 420,98
ЛОГИИ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 85026 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ И 1 la 3 luni 1 807,18 3 614,36
ФИНАНСЫ
36886 СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ 1 la 2 luni 472,20 1 416,60
71474 УРОЛОГИЯ 1 la 2 luni 277,76 833,28
81869 СЦЕНАРИИ И РЕПЕРТУАР 12 sem 222,77 445,54 668,31 1 336,62
71007 Успехи физиологических наук 1 la 3 luni 647,25 1 294,50
70925 США. КАНАДА. ЭКОНОМИКА. 1 pe lună 391,28 782,56 1 173,84 2 347,68
ПОЛИТИКА 71004 УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК 1 pe lună 1 074,97 2 149,94 3 224,91 6 449,82
47348 СЫРОДЕЛИЕ И МАСЛОДЕЛИЕ 1 la 2 luni 307,98 923,94 71005 УСПЕХИ ХИМИИ 1 pe lună 1 122,20 2 244,40 3 366,60 6 733,20
44265 ТАЙНЫ ЗВЁЗД 25 pe sem 49,85 99,70 149,55 299,10 46311 УЧЁНЫЙ СОВЕТ 1 pe lună 743,32 1 486,64 2 229,96 4 459,92
99382 ТАЙНЫ ХХ ВЕКА 26 pe sem 54,58 109,16 163,74 327,48 82954 ФАБРИКА МЕБЕЛИ 1 la 2 luni 420,97 1 262,91
20629 ТАМОЖННОЕ ДЕЛО 1 la 3 luni 207,77 415,54 71477 ФАРМАЦИЯ Январь Апрель 4 pe sem. 598,11 1 196,22 1 794,33 2 392,44
70966 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 1 pe lună 213,49 426,98 640,47 1 280,94 84881 ФИЗИОТЕРАПЕВТ 1 la 2 luni 552,25 1 656,75
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
71026 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 1 pe lună 88,28 176,56 264,84 529,68
70966/25 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 12 pe an 2 268,60
71031 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 1 la 2 luni 187,06 561,18
КУЛЬТУРОЙ abonarea integrală
72028 ФИЛОСОФИЯ И ОБЩЕСТВО 2 pe sem. 303,28
39714 ТЕОРИЯ МОДЫ: ОДЕЖДА. ТЕЛА. 1 la 3 luni 264,42 528,84
КУЛЬТУРА 44250 ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 1 pe lună 784,96 1 569,92 2 354,88 4 709,76
102 103
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
44250/25 ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР 1 pe lună 7 629,06 21945 ЭКОНОМИСТ 1 pe lună 451,06 902,12 1 353,18 2 706,36
abonare integrală
36273 ЭКОНОМИСТ ЛЕЧЕБНОГО 1 pe lună 646,72 1 293,44 1 940,16 3 880,32
80967 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1 la 2 luni 904,42 2 713,26 УЧЕРЕЖДЕНИЯ
71027 ФИНАНСЫ 1 pe lună 452,51 905,02 1 357,53 2 715,06 81287 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 1 pe lună 2 120,42 4 240,84 6 361,26 12 722,52
71027/25 ФИНАНСЫ abonare integrală 12 pe an 5 153,88 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
81287/25 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 12 pe an 23 397,12
71222 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 1 pe lună 2 551,71 5 103,42 7 655,13 15 310,26
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА abonarea integrală
71222/25 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ abonarea integrală 12 pe an 29 314,92
79264 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 1 la 3 luni 212,24 424,48
81652 ФИНАНСЫ. ДЕНЬГИ. ИНВЕСТИЦИИ 1 la 3 luni 415,25 830,50 ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
45878 ФЛЕКСО + ЭТИКЕТКА И УПАКОВКА 1 la 2 luni 111,89 335,67 47298 ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ 1 pe lună 223,53 447,06 670,59 1 341,18
11819 ФОМА 1 pe lună 124,36 248,72 373,08 746,16 84817 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. 1 pe lună 961,08 1 922,16 2 883,24 5 766,48
45419 Химико-фармацевтический журнал 1 pe lună 877,38 1 754,76 2 632,14 5 264,28 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ

72231 ХИМИЯ И ЖИЗНЬ ХХI ВЕКА 1 pe lună 130,84 261,68 392,52 785,04 71107 ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 1 pe lună 360,60 721,20 1 081,80 2 163,60

84811 ХИРУРГ 1 la 2 luni 646,72 1 940,16 84816 ЭЛЕКТРОЦЕХ 1 pe lună 903,90 1 807,80 2 711,70 5 423,40

71070 ХЛЕБОПРОДУКТЫ 1 pe lună 704,13 1 408,26 2 112,39 4 224,78


46684 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ И 1 la 3 luni 701,04 1 402,08
ЗАВТРА
71070/25 ХЛЕБОПРОДУКТЫ abonare integrală 12 pe an 5 708,04
20842 ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО 1 la 3 luni 1 016,42 2 032,84
71066 ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО 1 pe lună 451,53 903,06 1 354,59 2 709,18
47975 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 2 la 3 luni 827,40 1 654,80
27918 ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 1 pe lună 221,98 443,96 665,94 1 331,88
42815 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 3 sem 1 083,13
71256 ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА 1 la 3 luni 287,71 575,42 ВОДОПОДГОТОВКА
СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ 72161 ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И 1 la 2 luni 420,87 1 262,61
18027 ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО 1 pe lună 97,97 195,94 293,91 587,82 ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
39333 ЦВЕТЫ В ДОМЕ рос. 1 pe lună 10,36 20,72 31,08 62,16 79421 ЭСКИЗ 1 la 2 luni 141,92 425,76

71075 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 1 pe lună 189,58 379,16 568,74 1 137,48 71121 ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ 1 pe lună 256,62 513,24 769,86 1 539,72

71603 ЧИТАЕМ УЧИМСЯ ИГРАЕМ 1 pe lună 288,87 577,74 866,61 1 733,22 71124 ЮНЫЙ ХУДОЖНИК 1 pe lună 214,69 429,38 644,07 1 288,14

20246 ЧИТАЙКА 1 pe lună 108,89 217,78 326,67 653,34 71124/25 ЮНЫЙ ХУДОЖНИК abonarea integrală 12 pe an 2 502,00

80823 ЧУДЕСА И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЯМ- 1 pe lună 94,99 189,98 284,97 569,94 81751 ЮНЫЙ ЭРУДИТ 1 pe lună 50,56 101,12 151,68 303,36
ЧИП 81256 ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 1 pe lună 734,47 1 468,94 2 203,41 4 406,82
84331 ШЕФ - АРТ/CHEFART 1 la 3 luni 643,80 1 287,60 РУКОВОДИТЕЛЯ
81256/25 ЮРИДИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 12 pe an 8 472,24
99643 ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ 1 pe lună 93,02 186,04 279,06 558,12
РУКОВОДИТЕЛЯ abonarea integrală
12443 ШИК: ШИТЬЕ И КРОЙ + спецвыпуски 2 pe lună 122,41 244,82 367,23 734,46
82605 ЮРИДИЧЕСКОЯ РАБОТА В 1 la 3 luni 2 414,77 4 829,54
36000 ШКОЛА КУЛИНАРА 1 pe lună 11,50 23,00 34,50 69,00 КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
72547 ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 la 2 luni 281,65 844,95 82771 ЮРИСКОНСУЛЬТ В 1 pe lună 906,93 1 813,86 2 720,79 5 441,58
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
71116 ЭКОЛОГИЯ 1 la 2 luni 380,16 1 140,48
72945 ЮРИСТ 1 pe lună 297,31 594,62 891,93 1 783,86
48866 ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 pe lună 534,52 1 069,04 1 603,56 3 207,12
46103 ЮРИСТ ВУЗа 1 pe lună 671,57 1 343,14 2 014,71 4 029,42
48866/25 ЭКОНОМИКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 12 pe an 5 372,28
abonarea integrală
71112 ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 1 la 3 luni 397,92 795,84
МЕТОДЫ
104 105
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
XI. ZIARE DIN REPUBLICA UCRAINA 86250 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ 2 pe lună 40,28 80,56 120,84 241,68 483,36
ГАЗЕТЫ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНЫ 95967 ОХОТА И РЫБАЛКА рус. 1 pe lună 51,21 102,42 153,63 307,26 614,52
37791 1000 СЕКРЕТОВ 2 pe lună 35,85 71,70 107,55 215,10 430,20 90219 ПАНТЕЛЕЙМОН ЦIЛИТЕЛЬ укр. 24 pe an 36,11 72,22 108,33 216,66 433,32
86704 1000 СЕКРЕТОВ. ЗАГОТОВКИ 1 pe lună 18,62 37,24 55,86 111,72 223,44 9836 ПАНТЕЛЕЙМОН ЦЕЛИТЕЛЬ рус. 2 pe lună 36,11 72,22 108,33 216,66 433,32
95590 15 СУТОК 1 pe lună 21,65 43,30 64,95 129,90 259,80 23762 ПАСЕКА. ПЧЕЛА. ЗДОРОВЬЕ рус. 2 pe lună 29,80 59,60 89,40 178,80 357,60
8454 DIANA укр. 5 sem. 90,38 180,76 271,14 451,90 903,80 укр.

40693 АВТОЦЕНТР укр.рус.Июнь Июль 1 la 2 săpt. 116,54 233,08 349,62 699,24 1 398,48 86698 ПЕНСИОНЕР - ДАЧНИК 1 pe lună 17,46 34,92 52,38 104,76 209,52

33757 АРАГАЦ укр.арм. 1 pe lună 16,06 32,12 48,18 96,36 192,72 40665 ПОЗАКЛАСНИЙ ЧАС укр.рус. 1 pe lună 118,88 237,76 356,64 713,28 1 426,56

21766 АТОМНИК УКРАIНИ укр.рус. 1 pe săpt. 29,95 59,90 89,85 179,70 359,40 23691 ПОРАДНИЦЯ рус. 1 pe săpt. 82,06 164,12 246,18 492,36 984,72

40664 БИБЛIОТЕЧКА ВИХОВАТЕЛЯ 1 pe lună 89,81 179,62 269,43 538,86 1 077,72 33602 ПОРАДНИЦЯ укр. 1 pe săpt. 82,06 164,12 246,18 492,36 984,72
ДИТЯЧОГО САДКА укр.рус. 35264 ПОЧАТКОВА ОСВIТА укр. рус. 2 pe lună 164,04 328,08 492,12 984,24 1 968,48
91656 БУЛЬВАР ГОРДОНА рус. 1 pe săpt. 86,82 173,64 260,46 520,92 1 041,84
22136 ПРОГРАММА ТВ рус. 1 pe săpt. 94,56 189,12 283,68 567,36 1 134,72
40224 ГОЛОС УКРАIНИ укр. 244 pe an 221,37 442,74 664,11 1 328,22 2 656,44
22355 ПРОГРАММКА рус. 1 pe săpt. 55,59 111,18 166,77 333,54 667,08
40223 ГОЛОС УКРАИНЫ рус. 244 pe an 221,37 442,74 664,11 1 328,22 2 656,44
91397 РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ И 1 la 3 luni 28,40 56,80 113,60
89384 ДАРЬЯ 26 pe an 38,20 76,40 114,60 229,20 458,40 ДОЛГОЛЕТИЯ рус.
49279 ДАРЬЯ ГОРОСКОП 1 pe lună 16,53 33,06 49,59 99,18 198,36 89150 РЕЦЕПТЫ НА УРА 1 la 3 luni 19,55 39,10 78,20
91944 ДАЧНИЦА рус. Январь Ноябрь Декабрь 9 pe an 14,66 29,32 43,98 73,30 131,94 40744 СВIТ укр. рус. 24 pe an 24,01 48,02 72,03 144,06 288,12
68798 ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ 13 sem. 38,20 76,40 114,60 229,20 458,40 23703 СЕКРЕТНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ рус. 1 pe lună 25,14 50,28 75,42 150,84 301,68
1105 ДЕЛАЕМ САМИ 2 pe lună 38,18 76,36 114,54 229,08 458,16 98701 СЕКРЕТЫ ИСЦЕЛЕНИЯ рус. 1 pe lună 12,34 24,68 37,02 74,04 148,08
30212 ДОКТОР НОСТРАДАМУС 1 pe lună 15,13 30,26 45,39 90,78 181,56 98700 СЕКРЕТЫ КУХНИ рус. 1 pe lună 12,34 24,68 37,02 74,04 148,08
23790 ДОЛГОЖИТЕЛЬ рус.укр. 1 pe lună 14,90 29,80 44,70 89,40 178,80
61050 СЕНСАЦИЯ - КОЛЛАЖ ДАЙДЖЕСТ 1 pe lună 23,51 47,02 70,53 141,06 282,12
33779 ЖЕНСКАЯ МАГИЯ 1 pe lună 14,43 28,86 43,29 86,58 173,16
30617 СЛОВО ПРОСВIТИ укр. 1 pe săpt. 61,85 123,70 185,55 371,10 742,20
68560 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 52 pe an 78,84 157,68 236,52 473,04 946,08
23018 СПУТНИК ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ рус. 1 pe săpt. 108,15 216,30 324,45 648,90 1 297,80
6672 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ рус. 1 pe lună 20,48 40,96 61,44 122,88 245,76
99723 ТАЙНЫ XX ВЕКА рус. 1 pe săpt. 78,84 157,68 236,52 473,04 946,08
99599 К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ рус. 1 pe lună 13,97 27,94 41,91 83,82 167,64
98829 ТАЙНЫ ПРОШЛОГО рус. 1 pe săpt. 87,94 175,88 263,82 527,64 1 055,28
22354 КРОССВОРД ЛИГА рус. 1 pe lună 28,40 56,80 85,20 170,40 340,80
22150 ТЕЛЕГИД рус. 1 pe săpt. 146,57 293,14 439,71 879,42 1 758,84
40560 КРОССВОРДЫ И АНЕКДОТЫ рус. 1 la 2 săpt. 39,33 78,66 117,99 235,98 471,96
33606 ТЕЛЕПРОГРАММА рус. 1 pe săpt. 88,49 176,98 265,47 530,94 1 061,88
60974 ЛIТЕРАТУРНА УКРАИНА укр. 1 pe săpt. 81,08 162,16 243,24 486,48 972,96
30651 УКРАIЕСЬКА МУЗИЧНА ГАЗЕТА укр. 1 la 3 luni 27,23 54,46 108,92
68562 ЛЕЧЕБНИК - УКРАИНА 1 pe lună 19,32 38,64 57,96 115,92 231,84
60970 УКРАIНА МОЛОДА укр. 145 pe an 226,68 453,36 680,04 1 360,08 2 720,16
37622 ЛЕЧЕБНЫЕ ПИСЬМА рус. 26 pe an 34,70 69,40 104,10 208,20 416,40
40140 УКРАIНСЬКА МОВА ТА ЛIТЕРАТУРА 12 pe an 124,20 248,40 372,60 745,20 1 490,40
49299 ЛЕЧЕБНЫЕ ПИСЬМА. ПЕНСИОНЕР 1 pe lună 17,46 34,92 52,38 104,76 209,52 укр.
89856 МАГИЯ И КРАСОТА 2 pe lună 33,94 67,88 101,82 203,64 407,28 6644 УКРАIСЬКА МОВА ТА ЛIТЕРАТУРА. 1 la 3 luni 202,67 405,34 810,68
60980 МОЛОДЬ УКРАIНИ укр. 4 pe lună 73,75 147,50 221,25 442,50 885,00 БIБЛIОТЕКА укр.
86253 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА 2 pe lună 30,53 61,06 91,59 183,18 366,36 40086 УЮТ рус. 1 pe săpt. 92,46 184,92 277,38 554,76 1 109,52

35364 НАРОДНЫЙ ДОКТОР рус. 2 pe lună 45,16 90,32 135,48 270,96 541,92 40280 ФУТБОЛ рус. 2 pe săpt. 208,18 416,36 624,54 1 249,08 2 498,16

35365 НАША КУХНЯ рус. 1 pe lună 21,41 42,82 64,23 128,46 256,92 1104 ЦВЕТОК рус. 2 pe lună 39,56 79,12 118,68 237,36 474,72

60981 НАШЕ ЖИТТЯ укр.рус. 12 pe an 15,13 30,26 45,39 90,78 181,56 30504 ШЛЯХ ПЕРЕМОГИ укр. 1 pe săpt. 56,86 113,72 170,58 341,16 682,32
106 107
Preţul abonament, Lei Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
XII. REVISTE DIN REPUBLICA UCRAINA 95250 ЗЕРНО рус. 1 pe lună 210,46 420,92 631,38 1 262,76 2 525,52
ЖУРНАЛЫ РЕСПУБЛИКИ УКРАИНЫ 74257 КИIВ укр. 1 la 2 luni 109,19 327,57 655,14
74423 СЛОВО I ЧАС укр, 1 pe lună 104,63 209,26 313,89 627,78 1 255,56 74253 КЛIНIЧНА ХIРУРГIЯ укр.рус. 1 pe lună 214,83 429,66 644,49 1 288,98 2 577,96
86276 1000 ОТВЕТОВ. СКАНВОРДЫ 1 pe lună 26,53 53,06 79,59 159,18 318,36 6540 КЛИНОК рус,укр, 6 pe an 94,18 188,36 282,54 282,54 753,44
91254 VIVA! УКРАИНА. ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ 2 pe lună 136,87 273,74 410,61 821,22 1 642,44 Январь Март Май Июль
ОБ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЯХ укр. рус. 9481 КОСМЕТОЛОГ рус. 1 la 2 luni 615,42 1 230,84
22792 АВИАЦИЯ И ВРЕМЯ рус. 1 la 2 luni 350,76 701,52 21808 ЛИЗА,МОЙ РЕБЕНОК рус. 10 pe an 58,84 117,68 176,52 294,20 588,40
70005 АЛЬГОЛОГИЯ рус. англ. укр. 1 la 3 luni 73,85 147,70 295,40 Июнь Декабрь

74006 АРХЕОЛОГИЯ укр. рус. 1 la 3 luni 175,12 350,24 700,48 74351 ЛИЗА,ПРИЯТНОГО АППЕТИТА рус. 1 pe lună 23,51 47,02 70,53 141,06 282,12

98056 БАБУШКИН ПИРОГ 1 pe lună 34,68 69,36 104,04 208,08 416,16 49357 ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ, СПЕЦВЫПУСК 1 pe lună 16,53 33,06 49,59 99,18 198,36
рус.
74022 БАРВIНОК укр. 1 pe lună 49,34 98,68 148,02 296,04 592,08
74309 МОВОЗНАВСТВО укр.англ. 1 la 2 luni 345,81 691,62
1841 БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В 1 la 2 luni 126,29 378,87 757,74
УКРАИНЕ 48408 МОЙ ПРЕКРАСНЫЙ САД рус 1 pe lună 44,22 88,44 132,66 221,10 442,20
.Июнь Ноябрь
74063 БУДЬМО ЗДОРОВI укр. 1 la 3 luni 60,93 121,86 243,72
74074 НАТАЛИ 1 pe lună 102,92 205,84 308,76 617,52 1 235,04
97802 ВЕСЁЛЫЙ ДАЧНИК 1 pe lună 24,67 49,34 74,01 148,02 296,04
91699 НЕ СКУЧНЫЙСАД рус. Февраль 5 pe an 38,17 76,34 114,51 114,51 305,36
40305 ВИНОГРАД. ВИНО укр.рус. 1 la 2 luni 206,73 413,46 Апрель Июнь Август
8467 ВИШИТI КАРТИНИ 12 pe an 50,74 101,48 152,22 304,44 608,88 22872 НЕВЕДОМЫЙ МИР рус. 1 pe lună 55,61 111,22 166,83 333,66 667,32
95958 ВЫПЕЧКА рус. 1 la 2 luni 60,06 120,12 91120 ОВОЩЕВОДСТВО рус. 1 pe lună 59,98 119,96 179,94 359,88 719,76
8460 ВЫШИВАНКА рус. 1 pe lună 90,38 180,76 271,14 542,28 1 084,56 74629 ОГОРОДНИК рус. 1 pe lună 50,97 101,94 152,91 305,82 611,64
90754 ВЯЖЕМ КРЮЧКОМ рус. 1 pe lună 73,66 147,32 220,98 441,96 883,92 74394 ОДНОКЛАССНИК укр. 1 pe lună 47,25 94,50 141,75 283,50 567,00
8462 ВЯЖЕМ САМИ рус. 1 pe lună 73,66 147,32 220,98 441,96 883,92 22896 ОРУЖИЕ И ОХОТА укр.рус.Февраль 6 pe an 88,86 177,72 266,58 266,58 710,88
96303 ГОТОВИМ ВКУСНО рус.укр. 1 pe lună 27,23 54,46 81,69 163,38 326,76 Апрель Июнь Август

30625 ДIАБЕТИК укр. рус. 1 la 2 luni 149,43 298,86 74429 ПАСIКА укр. 1 pe lună 61,69 123,38 185,07 370,14 740,28

74142 ДIМ. САД. ГОРОД. укр. 1 pe lună 58,27 116,54 174,81 349,62 699,24 98049 ПАСІЧНИЙ ЖУРНАЛ 6 pe an 70,81 141,62 212,43 212,43 566,48
Январь Март Май Июль
48778 ДЕНТ АРТ рус. 1 la 3 luni 132,56 265,12 530,24
74404 ПОЧАТОВА ШКОЛА укр. 1 pe lună 84,68 169,36 254,04 508,08 1 016,16
74496 ДИВОСЛОВО (УКРАIНСЬКА МОВА 1 pe lună 102,35 204,70 307,05 614,10 1 228,20
Й ЛIТЕРАТУРА В НАЧАЛЬНИХ 74414 ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ И 1 la 3 luni 61,69 123,38 246,76
ЗАКЛАДАХ) укр. ДОЛГОЛЕТИЯ рус.укр.англ.
37583 ДНIПРО укр. 1 pe lună 185,19 370,38 555,57 1 111,14 2 222,28 74405 ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА 4 pe an 154,98 309,96 619,92
рус.анг.
99706 ДОМ В САДУ рус. 1 pe lună 21,18 42,36 63,54 127,08 254,16
95942 ПЧЕЛОВОДСТВО рус. 1 la 3 luni 33,98 67,96 135,92
37565 ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 1 la 3 luni 20,02 40,04 80,08
ЗДОРОВЬЯ рус. 74435 РАДИОАМАТОР. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 1 pe lună 111,66 223,32 334,98 669,96 1 339,92
РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ
8466 ДОМОВИЧОК укр. 1 pe lună 43,06 86,12 129,18 258,36 516,72 рус.
74140 ДОШКIЛЬНЕ ВИХОВАННЯ укр. 1 pe lună 69,86 139,72 209,58 419,16 838,32 48727 РАДИОКОМПОНЕНТЫ рус.укр. 1 la 3 luni 173,98 347,96 695,92
37608 ЕДИНСТВЕННАЯ (мини формат)рус. 1 pe lună 54,70 109,40 164,10 328,20 656,40 99196 САД - ОГОРОД рус. 1 pe lună 34,68 69,36 104,04 208,08 416,16
74421 ЖIНКА укр. 1 pe lună 49,58 99,16 148,74 297,48 594,96 92429 САЛАТЫ рус. 1 la 2 luni 60,06 120,12
74317 ЖУРНАЛ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 1 la 3 luni 187,47 374,94 749,88
37566 САМОБРАНКА рус. 1 la 3 luni 20,02 40,04 80,08
ФИЗИКИ АНАЛИЗА ГЕОМЕТРИИ рус.
англ.укр. 22405 СВАРЩИК рус,укр, 1 la 2 luni 782,82 1 565,64
108
Preţul abonament, Lei
Indexul Denumirea publicaţiei Apariţia
Подписная цена, лей
Перио- 1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 12 luni
Индекс Название издание
дичность 1 мес. 2 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
8931 ТВОЙ МАЛЫШ рус. 1 pe lună 59,98 119,96 179,94 359,88 719,76
40253 ТРОПИНКА рус. 1 la 2 luni 93,57 187,14
37249 УЗОРИ ВИШИВОК 'MINI' 2 pe lună 73,83 147,66 221,49 442,98 885,96
ВИШИВАНКИ укр,
92374 УЗОРИ ВИШИВОК МINI РУШИНКИ 2 pe lună 73,83 147,66 221,49 442,98 885,96
укр,
1747 УЗОРИ ВИШИВОК укр,рус, 1 pe lună 50,74 101,48 152,22 304,44 608,88
22419 УКРАIНСЬКА МОВА I ЛIТЕРАТУРА В 1 la 2 luni 59,03 177,09 354,18
ШКОЛI
40265 УПАКОВКА укр.рус.англ. 1 la 2 luni 617,13 1 234,26
37561 УСАДЬБА рус. 1 la 3 luni 20,02 40,04 80,08
22861 ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНА 1 pe lună 161,82 323,64 485,46 970,92 1 941,84
рус.
90073 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И 1 la 2 luni 845,13 1 690,26
СИСТЕМЫ рус,
95410 ЮНАЯ ЛЕДИ 1 pe lună 57,51 115,02 172,53 345,06 690,12
40306 ЯБЛУНЬКА укр. 1 la 2 luni 181,08 362,16

XIII. PUBLICAȚIILE PERIODICE ALE UNITĂŢILOR


ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN STÎNGA NISTRULUI.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ДНЕСТРА.

PM67825 АДЕВЭРУЛ НИСТРЯН 1 pe săpt. 9,54 19,08 28,62 57,24

PMM22150 ГОМИН 1 pe săpt. 10,40 20,80 31,20 62,40

PM67814 ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА 3 pe 26,42 52,84 79,26 158,52


săptămînă
PM67826 ПРИДНЕСТРОВЬЕ 93 pe sem 41,92 83,84 125,76 251,52