Sunteți pe pagina 1din 1

Surse legislative și normative:

1. Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994


2. Legea cu privire la accesul la informaţie nr. 982 – XV din 11.05.2000
3. Legea cu privire la libertatea de exprimare nr. 64 din 23.04.2010
4. Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 – XVI din 13.11.2008
5. Legea cu privire la informatică nr. 1069 – XIV din 22.06.2000
6. Legea cu privire la informatică şi la resursele informaţionale de stat nr. 467 – XV din
21.11.2003
7. Mass-media şi legislaţia. Analiză, opinii, propuneri. Centrul „Acces-info”. Chişinău,
Universul, 2003
8. Legea nr. 982 din 11-05-2000 privind accesul la informaţie
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro [accesat la data de
19.03.2020]

Surse electronice:

9. Eugenia CEBOTARU, lector superior, Catedra tehnologii şi sisteme informaţionale,


Academia de Administrare Publică pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova
”LIBERTATEA ACCESULUI LA INFORMAŢIE ŞI STAREA
CONFIDENŢIALITĂŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Libertatea%20accesului%20la
%20informatie%20si%20starea%20confidentialitatii%20in%20Republica
%20Moldova.pdf?
fbclid=IwAR3C6lECEpWCJ4q7uP87rgqZ4yZDZj9pZuSN7VyOQVmd12Cj6DnnP3
Y_WQs [accesat la data de 19.03.2020]
10. Aproape tot ce trebuie să știi despre accesul la informațiile de interes public
https://legalup.ro/accesul-la-informatii-de-interes-public/?fbclid=IwAR09On4-
dm_ianV7Xp05H-qRb6aVFWBOPWutCU-iGu8mEOQZMNxoqyUFJYg [accesat
11. la data de 19.03.2020]
12. https://www.vreauinfo.md/ro?
fbclid=IwAR3C6lECEpWCJ4q7uP87rgqZ4yZDZj9pZuSN7VyOQVmd12Cj6DnnP3
Y_WQs [accesat la data de 19.03.2020]