Sunteți pe pagina 1din 2

Formularul nr.

NC-13
(denumirea autorității/instituţiei bugetare) Aprobat prin ordinul ministrului finanțelor
nr. 216 din 28.12.2015
(contul curent)
NOTA DE CONTABILITATE nr. 13
pe ________________20__
Borderou cumulativ privind consumul de materiale

Creditul subconturilor Debitul subconturilor


Nr.
Nr. docu Denumirea Inclusiv pe unități
Data
d/o mentu documentului (gestionări) Total
lui
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TOTAL

Executor
(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)
Contabil-şef
(semnătura) (numele, prenumele)
Anexă _________ foi
arul nr. NC-13
ministrului finanțelor
216 din 28.12.2015

or

Total

17

umele)

umele)