Sunteți pe pagina 1din 9

Fațade

„CLĂDIREA FOSTULUI
GIMNAZIULUI PENTRU
FETE FONDAT DE
BARONESA IULIA A. VON
GHEIKING”

ADRESĂ: STRADA ALEXEI


MATEEVICI 85
PERIOADA: ANII '90 AI
SECOLULUI XIX
STATUT: MONUMENT DE
ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE
NAȚIONALĂ
ADRESĂ: STRADA
VLAICU PÂRCĂLAB 71

PERIOADA: ÎNCEPUTUL
SECOLULUI XX

STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE
NAȚIONALĂ
CLĂDIRE DEMOLATĂ ÎN
2011
„CONACUL URBAN AL
FAMILIEI CAZIMIR -
CHEȘCO”

ADRESĂ: STRADA
SERGHEI LAZO 24

PERIOADA: 1858
STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE
NAȚIONALĂ
„CONACUL URBAN AL
LUI S.L. STAROV”
ADRESĂ: STRADA
TRICOLORULUI 42

PERIOADA: PRIMA
JUMĂTATE A
SECOLULUI XIX
STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE LOCALĂ
„CONACUL URBAN”
ADRESĂ: STRADA 31
AUGUST 1989 157

PERIOADA: A DOUA
JUMĂTATE A
SECOLULUI XIX
STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE LOCALĂ
„HOTEL PETERBURG”

ADRESĂ: STRADA
ALEXANDRU CEL BUN
47
PERIOADA: ANII '30 AI
SECOLULUI XIX,
RECONSTRUIT ÎN 1946
STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE
NAȚIONALĂ
„CLĂDIREA FOSTEI
SINAGOGI CU AZIL”

ADRESĂ: STRADA
RABBI ȚIRILSON 8 -10

PERIOADA: ÎNCEPUTUL
SECOLULUI XX
STATUT: MONUMENT
DE ARHITECTURĂ DE
ÎNSEMNĂTATE LOCALĂ
Info:
monument.sit.md
foto: saveChișinău