Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MARAMUREŞ


CASA CORPULUI DIDACTIC MARAMUREŞ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU – SĂLIŞTEA DE SUS

Nr. ____ / _________________

Aprobat,
Inspector şcolar general al ISJ Maramureş,

REGULAMENT
FESTIVAL „MESERII UITATE”

EDIȚIA a IV-a
ANUL ȘCOLAR 2015 – 2016

APLICANT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU din Săliştea de Sus

Director,
Prof. Chiş Maria Mărioara
PROIECTUL „MESERII UITATE”
REGULAMENT DE PARTICIPARE

1. PRECIZĂRI GENERALE
Etapele proiectului:
1. Încheierea de parteneriate: etapaI septembrie – octombrie 2015; etapa a II-a octombrie
2015 – aprilie 2016
2. Desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului în vederea realizării produselor de
către elevi – termen octombrie 2015 – aprilie 2016
3. Realizarea expoziţiilor la nivelul şcolilor participante, selectarea lucrărilor pentru etapa
judeţeană, se vor selecta lucrările premiate la nivelul şcolii cu locurile I, II şi III pentru
fiecare secţiune – termen-limită aprilie – mai 2016
4. Trimiterea lucrărilor/produselor selectate însoţite de FIŞA DE PARTICIPARE la
şcoala organizatoare – termen-limită 20 mai 2016
5. Trimiterea Raportul coordonatorului din şcoală la şcoala organizatoare – termen-limită
20 mai 2016
6. FESTIVALUL „MESERII UITATE” (Întrunirea comisiei de jurizare şi Festivitatea de
premiere) va fi organizat în perioada 1 – 5 iunie 2016 la ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MIHAI EMINESCU din Săliştea de Sus.

Festivalul „Meserii uitate” va cuprinde următoarele:


1. Secţiunea Creaţie literară (Simpozion şi Concurs de creaţii literare pentru elevi):
 subsecţiunea Eseu;
 subsecţiunea Interviu;
2. Secţiunea Arte vizuale (Expoziţie şi concurs de produse create de elevi):
 subsecţiunea Fotografie;
 subsecţiunea Pictură/ Desen;
 subsecţiunea Colaj;
3. Secţiunea Aplicaţii practice (Expoziţie şi concurs de produse create de elevi):
 subsecţiunea Lemn;
 subsecţiunea Textile (broderii, cusături, ţesături, împletituri);
 subsecţiunea Lut;
 subsecţiunea Piele;
 subsecţiunea Alimente;
 subsecţiunea Arte decorative;
 subsecţiunea Alte materiale (Expoziţie şi concurs de produse create de
elevi);
4. Secţiunea Multimedia (Simpozion şi Concurs de creaţii multimedia pentru elevi);
5. Simpozion Meseria de dascăl – trecut, present, perspective (Simpozion pentru
cadrele didactice).

Şcolile partenere vor trimite lucrările/produsele, fişa/fişele de participare într-un singur


singur e-mail cu fişiere ataşate, pe adresa electronică a coordonatorului,
chis_elena@yahoo.com sau a şcolii scoalasalisteadesus@yahoo.com până la data de
20.05.2016, pentru secţiunile Creaţie literară şi Multimedia, respectiv prin poştă la adresa
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU, loc. SĂLIŞTEA DE SUS, str. LIVIU DORU
BINDEA, nr. 202, cu specificaţia PENTRU FESTIVALUL MESERII UITATE (până la data
de 20.05.2016 – data expedierii prin poştă) pentru secţiunile Arte vizuale şi Aplicaţii
practice. Fiecare şcoală poate trimite câte 3 lucrări pentru fiecare secţiune/subsecţiune şi
fiecare nivel de clase. Fişele de participare vor fi completate cu numele tuturor participanţilor
pentru o subsecţiune indiferent de clasă şi vor fi semnate de coordonatorul de proiect din
şcoală şi de director. Un concurent poate participa la una sau mai multe secţiuni/ subsecţiuni,
în condiţiile respectării regulamentului.
Raportul coordonatorului din fiecare şcoală parteneră va fi trimis pe adresele de contact ale
şcolii coordonatoare până la data de 20 mai 2016. Este indicat ca raportul să fie însoţit de
imagini din timpul derulării activităţilor.
La festival pot participa cu produse şi elevii din alte şcoli din Maramureş care nu au
semnat acord de parteneriat în etapele I şi II, cu condiţia respectării prezentului
regulament. Se acceptă maxim 3 lucrări pentru un îndrumător indiferent de secţiune.
Îndrumătorul va completa şi semna o singură Fişă de înscriere (parte a acestui regulament)
pe care o va trimite, împreună cu produsele elevilor, la şcoala organizatoare prin e-mail sau
adresa poştală, cu menţiunea „PENTRU FESTIVALUL MESERII UITATE”.
Lucrările trimise nu vor fi returnate autorilor. Drepturile de autor rămân în posesia
autorului, dar prin participarea la concurs, autorul este de acord să fie folosite imaginile
lucrărilor sale pentru publicitate şi reclamă pentru concurs.

I. PRECIZĂRI SPECIFICE SECŢIUNILOR


1. SECŢIUNEA CREAŢIE LITERARĂ
 Pot participa elevi (clasele a V-a – a VIII-a). Textele trimise nu trebuie să mai fi fost
participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe
internet).
 Textele vor fi redactate fişiere Word în Times New Roman-12, la 1,5 rânduri, aliniat
justified, cu diacritice. Titlul va fi boldat cu caractere Times New Roman – 14, la un rând
după titlu se va specifica numele şi prenumele autorului, clasa şi şcoala de provenienţă cu
caractere Times New Roman-12. La sfârşit va fi specificată sursa de documentare
(bibliografia, persoana etc.) şi numele cadrului didactic îndrumător. Lucrarea va avea
maxim 3 pagini. Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
 Lucrările vor fi trimise prin e-mail la una din adresele chis_elena@yahoo.com,
scoalasalisteadesus@yahoo.com sau prin poştă la adresa ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MIHAI EMINESCU, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 202, Săliştea de Sus, jud. Maramureş,
cu menţiunea Pentru Concursul „Meserii uitate”.
 Se vor trimite maximum trei lucrări pentru fiecare subsecţiune şi fiecare nivel de clase din
partea fiecărei şcoli participante (maxim 2secţ. X 4cl. X 3 =24) cu fişele aferente fiecărei
subsecţiuni.

2. SECŢIUNEA ARTE VIZUALE


 Pot participa elevi (clasele pregătitoare, I – a VIII-a). Fotografiile, desenele, colajele
trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare
sau publicate (inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie,
concurentul va fi eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
 Produsele vor avea o etichetă pe spate, în care se va menţiona: numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
 Fotografiile pot fi trimise prin e-mail ca ataşament la una din adresele
chis_elena@yahoo.com, scoalasalisteadesus@yahoo.com sau prin poştă la adresa
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 202, Săliştea
de Sus, jud. Maramureş, cu menţiunea Pentru Concursul „Meserii uitate”, celelalte tipuri
de produse vor fi trimise numai pe adresa poştală.
 Se vor trimite maximum trei lucrări pentru fiecare subsecţiune şi fiecare nivel de clase din
partea fiecărei şcoli participante (maxim 3secţ. X 9cl. X 3 =81) cu fişele aferente fiecărei
subsecţiuni.

3. SECŢIUNEA APLICAŢII PRACTICE


 Pot participa elevi (clasele pregătitoare, I – a VIII-a). Materialele trimise nu trebuie să
mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate
(inclusiv pe internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi
eliminat din concurs şi va suporta consecinţele legii.
 Produsele vor avea o etichetă, în care se va menţiona: numele şi prenumele elevului, clasa,
şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
 Produsele vor fi trimise prin poştă la adresa ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI
EMINESCU, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 202, Săliştea de Sus, jud. Maramureş, cu
menţiunea Pentru Concursul „Meserii de altădată”.
 Se vor trimite maximum trei lucrări pentru fiecare subsecţiune şi fiecare nivel de clase din
partea fiecărei şcoli participante (maxim 7secţ. X 9cl. X 3 =189) cu fişele aferente fiecărei
subsecţiuni.

4. SECŢIUNEA MULTIMEDIA
 Pot participa elevi (clasele a V-a – a VIII-a). Materialele trimise nu trebuie să mai fi fost
participante la vreun concurs, premiate la vreo manifestare sau publicate (inclusiv pe
internet). În cazul în care nu se va respecta această condiţie, concurentul va fi eliminat din
concurs şi va suporta consecinţele legii.
 Lucrările vor avea menţionat: denumirea, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala,
numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
 Lucrările vor fi trimise prin poştă (CD/DVD) la adresa ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MIHAI EMINESCU, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 202, Săliştea de Sus, jud. Maramureş,
cu menţiunea Pentru Concursul „Meserii de altădată” sau via e-mail la una din adresele
chis_elena@yahoo.com, scoalasalisteadesus@yahoo.com.
 Se vor trimite maximum trei lucrări pentru fiecare nivel de clase din partea fiecărei şcoli
participante (maxim 4cl. X 3 =12) cu fişa aferentă secţiunii.

5. SIMPOZIONUL MESERIA DE DASCĂL – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR

 Pot participa cadrele didactice care au îndrumat elevi.


 Textele trimise nu trebuie să mai fi fost participante la vreun concurs, premiate la vreo
manifestare sau publicate (inclusiv pe internet).
 Textele vor fi redactate fişiere Word în Times New Roman-12, la 1,5 rânduri, aliniat
justified, cu diacritice.
 Titlul va fi boldat cu caractere Times New Roman – 14, la un rând după titlu, aliniat
dreapta, se va specifica numele şi prenumele autorului, şcoala de provenienţă cu caractere
Times New Roman-12.
 La sfârşit va fi specificată sursa de documentare (bibliografia, persoana etc.).
 Lucrarea va fi însoţită de un rezumat care va avea maxim 3 pagini.
 Nerespectarea acestor condiţii atrage eliminarea lucrării din concurs.
 Lucrările vor fi trimise prin e-mail la una din adresele chis_elena@yahoo.com,
scoalasalisteadesus@yahoo.com sau prin poştă la adresa ŞCOALA GIMNAZIALĂ
MIHAI EMINESCU, Str. Liviu Doru Bindea, Nr. 202, Săliştea de Sus, jud. Maramureş,
cu menţiunea Pentru Simpozionul „Meserai de dascăl – trecut, prezent şi viitor”.
 Lucrările pot avea maxim doi autori

II. JURIZAREA LUCRĂRILOR ŞI PREMIEREA


1. În perioada 01.04.2016 – 15.05.2016, va fi constituit juriul din fiecare şcoală care va
selecta şi premia creaţiile elevilor (diplome de participare, diplome premii I, II, III).
Cele mai valoroase lucrări (premiile I, II, III) vor fi trimise la şcoala coordonatoare de
proiect.
2. Până la data de 31.05.2016, va fi constituit juriul fazei finale a concursului, alcătuit din
profesori de la şcolile participante (câte un reprezentant), specialişti în domeniu,
reprezentanţi ai instituţiilor partenere etc.
3. În perioada 01 -05.06.2015 se va desfăşura Festivalului „Meserii uitate”. Cu această
ocazie juriul va selecta creaţiile care vor fi premiate. Premierea va avea loc la
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU Săliştea de Sus. Cu această ocazie vor
primi Diplome de participare toţi elevii care au participat cu lucrări la faza finală a
concursului „Meserii uitate”.
Activităţile propuse a se desfăşura pe perioada Festivalului „Meserii uitate” sunt:
a. Prezentare şi Concurs de creaţii literare
b. Expoziţie şi Concurs de arte vizuale
c. Expoziţie şi Concurs de creaţii practice
d. Prezentare şi Concurs de creaţii multimedia
e. Expoziţie şi Concurs de produse culinare
f. Simpozion „Meseria de dascăl – trecut, prezent şi viitor”.
Partenerii posibili sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Casa Corpului Didactic
Maramureş, Casa de Cultură ,,Ion Iuga” Săliştea de Sus etc.
Concurenţii care vor fi premiaţi vor fi anunţaţi prin intermediul coordonatorilor, pentru a
participa la festivitatea de premiere.
Echipa de Proiect:
Responsabili: Director de proiect, prof. Maria Mărioara Chiş
Coordonator proiect, prof. Elena Chiş
Coordonatori, cadre didactice responsabilii din fiecare şcoală participantă
Secţiunea Creaţie literară
Coordonatori: prof. Şuşca Maria
prof. Brici Simona Valeria
Membri: cadre didactice din şcolile participante
Secţiunea Arte vizuale
Coordonatori: înv. Vlad Maria
înv. Opriş Cristina
Membri: cadre didactice din şcolile participante
Secţiunea Aplicaţii practice
Coordonatori: inst. Iuliana Pop
docum. Maria Vlad
Membri: cadre didactice din şcolile participante
Secţiunea Multimedia
Coordonatori: prof. Chiş Elena
înv. Florina Vancea
Membri: cadre didactice din şcolile participante
Concurs Produse culinare
Coordonatori: prof. Ileana Iuga
înv. Măricuţa Chiş
Membri: profesori din şcolile participante
ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU Şcoala........................................................................................
Săliştea de Sus, jud. Maramureş Localitatea ................................................................................
Str. Liviu Doru Bundea, nr.202 Str. ......................................................................, nr. ...............
Tel 0362338006; e-mail: scoalasalisteadesus@yahoo.com Tel.........................e-mail:.........................................................

Nr...........din ....................................... Nr...........din .......................................

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi, ................................................între:
1. ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU Săliştea de Sus,
reprezentată de prof. Maria Mărioara Chiş, în calitate de director şi prof. Elena Chiş, în
calitate de coordonator al proiectului „MESERII UITATE“,
şi
2. ………………......……………, reprezentată de ………............................., în
calitate de director şi ....................................., în calitate de coordonator local al proiectului
Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele instituţii şi
este valabil pentru proiectul „MESERII UITATE“ pe perioada anului şcolar 2015 – 2016.
A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
1. va mediatiza desfăşurarea proiectului;
2. va transmite tema şi regulamentul concursului pentru lucrările elevilor;
3. va organiza şi desfăşura activităţi comune învăţători/institutori şi profesori cu
reprezentanţii şcolilor partenere în vederea desfăşurării eficiente a simpozionului şi a
concursului;
4. va amenaja expoziţii tematice în şcoală cu lucrările primite;
5. va organiza Festivalul în perioada 01-05.06 2016, (participare la simpozion poate fi
directă sau indirectă);
6. va organiza şi desfăşura festivitatea de premiere a elevilor participanţi la faza
judeţeană;
7. va emite şi distribui diplome câştigătorilor, diplome de participare elevilor şi cadrelor
didactice îndrumătoare.
B. Rolul instituţiei partenere:
1. va mediatiza proiectul în rândul cadrelor didactice şi elevilor din şcoală;
2. va realiza lucrări cu elevii, pentru a amenaja expoziţii tematice în şcoala;
3. va respecta termenele de desfăşurare a proiectului;
4. va organiza jurizarea concursului şi premierea elevilor la nivelul şcolii ;
5. va expedia lucrările selectate pentru expoziţia de la şcoala organizatoare;
6. va răspunde solicitărilor instituţiei organizatoare privind participarea elevilor la
competiţii.
Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Şcoala gimnazială Mihai Şcoala
Eminescu .............................................................
Coordonator proiecte, Coordonator proiecte,
Prof. Elena Chiş Prof. ......................................
.................................... ....................................

Director, Director,
Prof. Maria Mărioara Chiş Prof. ..........................
.................................... ....................................
FIŞĂ DE PARTICIPARE
FESTIVALUL „MESERII UITATE”
(pentru şcolile partenere)

Unitatea şcolară ..........................................................................................................................


Adresa completă a şcolii ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Telefon ......................................................Email ........................................................................

Secţiunea ..............................................................
Numele şi
nr. Numele şi prenumele Titlul lucrării/
Clasa prenumele
crt. elevului denumirea produsului
îndrumător
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20

Data Semnătura
Coordonator proiect Director
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL „MESERII UITATE”
(pentru şcolile care nu au semnat acordul de parteneriat)

Unitatea şcolară ..........................................................................................................................

Adresa completă a şcolii ...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon ......................................................Email ........................................................................

Cadru didactic îndrumător ..............................................................

Adresa completă .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon ......................................................Email ........................................................................

nr. Numele şi prenumele Titlul lucrării/ Secţiunea/


Clasa
crt. elevului denumirea produsului susecţiunea

Am luat la cunoştinţă de regulamentul FESTIVALULUI „MESERII UITATE”

Data Semnătura îndrumător


FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
FESTIVALUL „MESERII UITATE”
(pentru cadrele didactice participante la simpozion)

Cadru didactic ..............................................................

Adresa completă .........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Telefon ......................................................Email ........................................................................

Unitatea şcolară ..........................................................................................................................

Titlul lucrării .........................................................................................................................


.......................................................................................................................................................

Participare

 directă
 directă

Pentru prezentare lucrării am nevoie de:

 Calculator,  Videoproiector  Flipchart

Am luat la cunoştinţă de regulamentul FESTIVALULUI „MESERII UITATE”

Data Semnătura
Şcoala.........................................................................................
Localitatea ................................................................................
Str. ......................................................................., nr. ...............
Tel.........................e-mail:.........................................................
Nr...........din .......................................

RAPORTUL COORDONATORULUI DE PROIECT


„MESERII UITATE“
pe perioada anului şcolar 2015 – 2016

Activitţile proiectului s-au desfăşurat în perioada ....................................................


Numărul total al cadrelor didactice din şcoală .........................
Numărul total al elevilor din şcoală .........................
Numărul cadrelor didactice din şcoală participante la proiect.........................
Numărul elevilor din şcoală participanţi la proiect.........................

Numărul Numărul
Numărul Numărul
Nr. cadre produselor
Secţiunea/subsecţiunea elevilor produselor
crt. didactice pentru faza
participanţi realizate
îndrumătoare judeţeană
1 TOTAL
2 Creaţie literară Eseu
3 Interviu
4 TOTAL
5 Fotografie
Arte vizuale
6 Pictură/Desen
7 Colaj
8 TOTAL
9 Lemn
10 Textile
11 Lut
Aplicaţii practice
12 Piele
13 Alimente
14 Arte decorative
15 Alte materiale
16 Multimedia

Coordonator proiect Director unitate


(nume prenume) ................................ (nume prenume) ................................
(semnătură) ............................ (semnătură) ............................

Pagina 12 /12