Sunteți pe pagina 1din 1

Sef Birou Resurse Umane

Participa la elaborarea politicii de personal, în consultare cu managementul, prin stabilirea principiilor


și condițiilor în domeniile planificării resurselor umane, recrutarea și managementul.
Asigura elaborarea, revizuirea si implementarea politicii de salarizare respectiv a sistemelor de
salarizare si a structurii pachetului de compensatii si beneficii.
Implementare procedura de cercetare disciplinara.
Asistarea șefilor de departamente în cazuri dificile în luarea deciziilor în limitele lor discreționare.
Se asigura ca procesul de initiere al angajatilor se desfasoara in timp útil conform regulilor interne ale
companiei
Menținerea bazei de date de formare și urmărirea numirilor.
Se asigura ca intreg procesul de salarizare se desfasoara in timp util cu respectarea datei de plata a
salariilor agreata in companie.
Notificări către autorități și birouri (birou fiscal, asigurări de sănătate etc.)
Creeaza și actualizeaza diverse rapoarte (statistici interne și externe, ore de lucru și grila de salarii)
Organizarea controalelor medicale periodice
Elaboreaza, actualizeaza si asigura implementarea si respectarea reglementarilor, privind recrutarea
si angajarea;
Participarea la recrutare
Crearea contractelor de muncă, implementarea și gestionarea schimbărilor
Organizeaza si pastreaza(arhiveaza) toate documentele de personal in dosarele individuale, in
conditiile specificate de lege;
Urmareste actualizarea datelor de personal si se asigura de transmitea corecta si la timp a
informatiilor privind registrul general de evidenta a salariatilor.
Persoana de contact în toate problemele de muncă, tarifare, asigurări sociale și drept fiscal
Colectarea și transmiterea datelor și informațiilor solicitate autorităților competente (în special
auditorilor și controlorilor) în legătură cu situațiile financiare anuale
Participă la sedințele de producție sau orice alte întâlniri care au legătura cu postul său
Pregătește diverse rapoarte sau documente solicitate de managementul firmei
Responsabil cu planificarea transportului pentru angajatii companiei.