Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala “Dan Barbilian” Galaţi Clasa : I A

Înv . Duca Venera Numele elevului…………………………..


Data: 26 X 2005
UNITATEA 3
ŞCOLĂREI ŞI ŞCOLĂRIŢE
SUNETUL

Ce se evaluează

 Distingerea cuvintelor dintr-o propoziţie dată, silabele dintr-un cuvânt 1. a, b, c,


şi sunetele dintr-o silabă, folosind simbolurile stabilite; ( 1.3 ) 2. a, b, c,
3. a, b, c,
4. a, b, c,
 Să traseze corect elementele grafice studiate; ( 4 .1 ) 5. a, b, c,
PROBĂ DE EVALUARE

1. a ) Stabileşte numărul de silabe din cuvintele date, după modelul dat:

b)

c)

2. a) Stabileşte numărul de silabe şi sunetele din cuvintele de mai jos, după model:

b)

c)

3. Alege varianta corectă:

a)

X
b)

c)

4. Realizează schema grafică a propoziţiei până la sunet.

5. Dictare:

Cum te poţi evalua


Calificativul
1 2 3 4 5
Scrie propoziţia şi
Suficient a a a descoperă nr. de cuvinte Scrie corect 5
semne grafice
Scrie prop., cuvintele,
Bine a, b a, b a, b desparte în silabe Scrie corect 10
semne grafice
Scrie prop., cuvintele,
Foarte Bine a, b, c, a, b, c, a, b, c, silabele şi sunetele Scrie corect 15
semne grafice