Sunteți pe pagina 1din 4

Şcoala cu cls.I-VIII Bodeşti Jud.

Neamţ

Grădiniţa Bodeşti

Educatoare IftodeElena

FIŞA DE EVALUARE INIŢIALĂ


GRUPA MARE
ANUL ŞCOLAR 2012-2013
Numele şi prenumele copilului………………………….
Data naşterii………………………………………………..
TESTE DE PERSONALITATE
TESTUL OMULEŢUL

TESTUL FAMILIA MEA

TESTUL CULORILOR
DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE
ITEMI C CD CAbs
Î
Întreabă şi răspunde la întrebări
Ia parte la discuţii
Utilizează corect saluturile, ştie să se prezinte
Pronunţă relativ corect sunetele reţine expresii rimate şi ritmate, recită poezii
Manipulează cu uşurinţă cărţiredă textul unei poveşti
Redă textul unei poveşti utilizând vorbirea dialogată
Împrumută cărţi de la biblioteca clasei
Execută cu succes sarcinile jocurilor puzzle, loto, incastre
Ştie cum se utilizează hârtia, creionul, culorile, creta
Teme propuse
1.SPUN ŞI EU O POEZIE- 18.09.2012

2.SCRIE ŞI TU- 21.09.2012

3. SPUNE POVESTE, SPUNE- 25.09.2012

4.SCRIE ŞI TU SEMNE GRAFICE- 28.09.2012

DOMENIUL ŞTIINŢE – MATEMATICA


Aranjază obiectele în perechi, construind grupe de obiecte
Ordonează obiectele după cât mai multe criterii
Numără crescător şi descrescător de la 1la 5
Descoperă vecinii cifrelor în intervalul
Pune în corespondenţă numărul cu cifra corespunzătoare
Identifică cercul, pătratul, triunghiul, dreptunghiul dintre alte forme geometrice
Construieşte forme geometrice din mărgele, seminţe
Trasează forme geometrice după model
Teme propuse
1.ORDONEAZĂ DUPĂ CRITERIILE DATE – 18.09.2012

2.SĂCULEŢUL FERMECAT- 20.09.2012

3. CE MA ŞTIM ( GRUPE, PERECHI, RAPORTARE LA CANTITATE)– 25.09.2012

4. CE MAI ŞTIM(FORME GEOMETRICE, RAPORTAREA CANTITĂŢII LA NR)- 27.09.2012

- CUNOAŞTEREA MEDIULUI
Recunoaşte fenomene ale naturii în diverse momente ale producerii lor
Adresează întrebări în legătură cu cele observate
Cunoaşte regulile de minimă protecţie a sănătăţii proprii şi a naturii
Analizează elementele componente ale mediului înconjurător cu toate organele de simţ
Identifică caracteristicile anotimpurilor
Observă şi enumeră modificările pe care le aduce fiecare anotimp
Teme propuse
1.A venit toamna 17.09.2012
2.Grădiniţa mea iubită- 24.09.2012
DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – ACTIVITĂŢI PRACTICE
Utilizează ustensile specifice vârstei
Sesizează modificările materialelor în urma prelucrării acestora
Exersează individual şi în grup o temă dată, verbalizând acţiunile
Execută lucrări practice din materiale diferite
Manifestă stabilitate şi perseverenţă în activitate
Ordonează jucăriile din ambient
Teme propuse
1.Copacul toamna- 20.09.2012
2.Tava cu fructe de toamnă- 27.09.2012
- EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

Acceptă şi respectă regulile de convieţuire în grup


Se prezintă pe sine şi îşi prezintă membrii familiei, colegii, vecinii
Cunoaşte şi aplică reguli elementare de igienă personală, de circulaţie
Dovedeşte autonomie în activitatea zilnicăManifestă toleranţă faţă de alţi copii
Manifestă toleranţă faţă de alţi copii de alte confesiuni sau categorii minoritare
Cunoaşte numele ţării, a localităţii natale
Cunoaşte însemnele ţării
Teme propuse
1. Cum ne comportăm la grădiniţă- 19.09.2012
2.Spune ce ştii despre………(sat, ţară, însemnele ţării) – 26.09.2012
DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV

Trasează linii în duct continuu, în diferite poziţii, pentru a reda imaginea unor obiecte
Pregăteşte materialul de modelat prin frământare şi rupere
Modelează prin mişcări translatorii ale palmelor faţă de planşetă, adâncire, apăsare
Recunoaşte şi compară forme şi culori în natură şi în lucrările proprii
Cântă cu dezinvoltură individual şi în grup cântece pentru copii
Asociază mişcări adecvate cântecelor cunoscute
Teme propuse
1.Cântă şi tu!
Audiţii muzicale 17.09.2012
2.Să cântăm şi să jucăm!
Ne reamintim cântecele toamnei 24.09.2012
DOMENIUL PSIHOMOTRIC

Respectă poziţia corectă a corpului pentru comenzile Drepţi, Pe loc repaus, mers, alergare
Execută corect mişcări ale corpului, îşi coordonează mişcările în ritmul cerut de educatoare
Se raportează cu uşurinţă la un reper dat
Răspunde adecvat din punct de vedere motric la o comandă dată
Este activ în joc şi participă la reuşita echipei
Teme propuse
1.Parcurs aplicativ-21.09.2012
2.Suntem gimnaşti-28.09.2012