Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: TURISM SI SERVICII Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire
generală/Calificarea profesională: SERVICII/ ORGANIZATOR BANQUETING
Modulul: Promovarea activitatilor de servire
Nr de ore/an:93
Nr. ore /săptămână: din care: T: 31 LT: 62 IP:
Clasa: aXII-a A
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:

Nr. ore Săptămâna


Nr. Unitatea de Competenţe
Conţinuturi Obs.
crt. competenţă specifice T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 6 (7) (8) 9 (10)


UC 24. Promovarea C1. Planifică acţiuni ACŢIUNI DE PROMOVARE A ACTIVITĂŢILOR
activităţilor de de promovare a DE SERVIRE ŞI PROTOCOL
servire şi protocol activităţilor de servire Rolurile promovării: 2 4 14 21 11
şi protocol  informarea şi educarea consumatorilor; stimularea IX 18IX
UC 2. Gândire cererii;
critică şi rezolvare C1  încurajarea clienţilor în formularea cererii;
de probleme Identifică probleme  influenţarea autorităţilor;
complexe  adaptarea la piaţa concurenţială;
 contracararea concurenţei.
Grupuri ţintă: 2 4 28IX 25IX
 clienţi obişnuiţi; 5X 2X
 potenţiali clienţi;
 intermediari în activităţile de servire şi protocol;
 concurenţii firmei; etc..
Obiectivele acţiunii de promovare:
2 4 12 9,16
 informare pieţii; 19X X
 conştientizarea pieţei despre existenţa unei oferte;
 convingerea clienţilor să solicite activităţile
promovate;
 dezvoltarea şi menţinerea imaginii firmei; etc.
C2 Estimează bugetul BUGETUL ACŢIUNILOR DE PROMOVARE
acţiunilor de Acţiuni de promovare: 2 4 2XI 30X
promovare  obiectivele acţiunilor de promovare; 10XI 6XI
 sarcinile specifice;
C2. Rezolvă  temele acţiunilor de promovare;
probleme  medii de difuzare.
Costuri de realizare: 2 4 16XI 13XI
 după metoda obiectivelor şi sarcinilor; 23XI 20XI
 întocmirea devizului estimativ;
adaptabilitate şi evaluarea succesului.
C3. Participă la MIJLOACELOR DE PROMOVARE SPECIFICE
realizarea mijloacelor Mijloace de promovare: 2 4 30XI 27XI
de promovare  umane (personalul de conducere, personal de 7XII 4XII
specifice servire, etc.);
 materiale (panouri publicitare, indicatoare, liste de
C2. Rezolvă meniuri, fotografii, cărţi de vizită, pliante, ghiduri,
probleme publicitate în mijloace mass-media, etc.). 21XII 18XII
Etapele realizării mijloacelor promovare: 4 8 18I 15I
 alegerea mijloacelor eficiente; 26I 22I
 conceperea şi structurarea mijloacelor alese; 01II 29I
 realizarea mijloacelor de promovare;
 prezentarea pentru analiză;
 analiza mijloacelor de promovare;
 îmbunătăţirea mijloacelor de promovare; etc..
2 4 15II 12II
Calitatea mijloacelor promoţionale:
01III 26II
 calitatea informaţiei;
 calitatea materialelor folosite;
 impactul preconizat;
efectul comunicaţional; etc.
C4. Difuzează DIFUZAREA MATERIALELOR DE PROMOVARE
materiale de A ACTIVITĂŢILOR DE SERVIRE ŞI PROTOCOL
promovare a Modalităţi de difuzare:
activităţilor de servire  în incinta unităţii (în locuri accesibile, la mese, în 2 4 8III 5III
şi protocol holuri, prin oferirea directă, etc.); 15III 12III
 în afara unităţii (în căsuţe poştale, în instituţii şi
unităţi economice, pe stradă, în diverse locuri
publice, etc.).
Impactul materialelor promoţionale:
 în momentul difuzării; 22III 19III
 după o perioadă de referinţă scurtă; 2 4 29III 26III
 după un interval mai mare de timp.

C5. Evaluează REZULTATELE ACŢIUNILOR DE PROMOVARE


rezultatele acţiunilor Forme de evaluare: 2 4 12IV 11IV
de promovare  discuţii cu membri ai grupurilor ţintă; 26IV 23IV
 sondaje de opinii;
C3. Evaluează  cuantificări ale numărului de noi clienţi; etc..
rezultatele obţinute Valoarea comunicaţională: 2 4 3V 30IV
 calitatea mesajului transmis; 10V 07V
 complexitatea mesajului;
 veridicitatea şi autenticitatea mesajului.
Efectul asupra activităţii: 2 4 17V 14V
 creşterea numărului de clienţi; 24V 21V
 creşterea solicitărilor privind organizarea
evenimentelor;
 mărirea interesului pentru unitatea de alimentaţie;
etc..

Întocmit,