Sunteți pe pagina 1din 3

Matematică –clasa I

31.01.2018
PROBĂ DE EVALUARE
U.I. „Ne plac animalele”. Numerele naturale 0  100

Obiective operaţionale Itemi


O1 – să identifice numărul corespunzător mulţimilor de obiecte date; I.1
O2 – să completeze secvențe de numărare date respectând regula identificată; I.2, I 8
O3 – să identifice numerele pare dintr-un șir de numere; I.2
O4– să stabilească succesorul şi predecesorul unui număr natural mai mic decât 30, *100; I.3
O5 – să descompună în zeci şi unităţi numere naturale mai mici decât 100 ; I4
O6 – să compare numere date, *utilizând semnele specifice; I.5, I6
O7 – să ordoneze crescător şi descrescător numere date; I7
O8 – să numere crescător în concentrul 0-100; I9

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
Foarte bine Bine Suficient
1.Identifică numerele potrivite, în … 2 situaţii. … o situaţie.
3 situaţii.
2. Completează șirul crescător şi Completează șirul crescător Completează un șir cu
descrescător al numerelor date; şi descrescător al numerelor numerele potrivite având cel
colorează numerele pare, având cel date/ completează corect un mult o eroare.
mult o eroare. șir și colorează numerele
pare, având cel mult o eroare.
3.Scrie corect vecinii în 3 situaţii. … 2 situaţii.. …o situaţie.
4.Descompune în zeci şi unităţi 5 … 3 numere. … un număr.
numere.
5. Colorează numerele mai mici Colorează numerele mai mici Colorează numărul mai mic
din 3 perechi date. din 2 perechi date. dintr-o pereche..
6. Scrie semnul de relație potrivit Scrie semnul de relație Scrie semnul de relație potrivit
în 3 situații. potrivit în 2 situații. într-o situație.
7. Ordonează corect numerele, Ordonează numerele, Ordonează corect 3 numere.
crescător și descrescător. crescător și descrescător, cu
cel mult o eroare..
8. Scrie corect orele în 3 situații. … 2 situaţii.. …1 situaţie.
9. Completează enunțurile corect …3-5 situații. 2 situații.
în 7 situații.

FB B S I
Cel puțin 6 itemi cu FB. Cel puțin 6 itemi cu B./FB. Cel puțin 6 itemi cu S. 4-5 itemi cu I.
Numele: .........................................................
MEM –clasa I 31.01. 2018
PROBĂ DE EVALUARE
U.I. „Ne plac animalele”. Numerele naturale 0  100

1. Taie numărul nepotrivit, în fiecare situaţie:

 **********  


 **********  
 **********   
10 15 11 13 30 32 25 24 42 16 14 21

2.a)Scrie pe baloane numerele care lipsesc;

47 48 54

86 85 84
8

b) Colorează cu roșu baloanele cu numere pare.

3. Scrie vecinii numerelor:


…… 20 ….. …… 42 …… …… 99 ……

4. Descompune sau compune numerele, după caz:


23 16 90

45 18

5. Colorează numărul mai mic din fiecare pereche:


28 34 73 71 54 84

6. Compară numerele din fiecare pereche folosind semnele <, = , > .

64 < 85 77 ____77 58 ___85 99____89

7. Ordonează crescător şi descrescător numerele: 14, 36, 69, 50, 27, 30, 75.

a) ….. …... ….. …… …… ……


b) ….. ….. ….. …… …… ……
8. După model scrie ora: în primul chenar Dimineața în al doilea După- amiaza.

a) a) b) c)
12: 00
14:00

9. Completeaza enunturile:
Azi este…………………… . Ieri a fost…………………., iar mâine va
fi…………… … .
 Într-o săptămâna sunt…………… zile.
Un an are……….……..luni.

Scrie denumirea organului care are rol în: pomparea sângelui sau în
prepararea hranei:

Evaluare
S B FB
1. FB: 7 FB+2B
2. B: 7B,2 S
3. S: 5-6 S+ 3-4 I
4.
5.
6.
7.
8.
9.