Sunteți pe pagina 1din 2

PRACTICA FARMACEUTICĂ

Actualităţi terapeutice pentru


prevenirea infecţiilor
cervico-vaginale la femeile
însărcinate
THE PREVENTION OF CERVICO-VAGINAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN – AN
UPDATE OF THERAPY
Dr. Viorel Văcaru – Director medical şi reglementări în domeniul farmaceutic
Laboratoire Innotech International, reprezentanţa pentru România, parte a Grupului Innothera

S arcina este o perioadă


favorabilă infecţiilor
vaginale, abundenţa de
dar nu foarte frecventă.
Antibioticul este deci ales în
funcţie de criterii precise.
spectru larg. Este motivul
pentru care se recomandă
utilizarea capsulelor vaginale
glicogen, pH-ul, frecvenţa cu Neomicină, Polimixină B şi
ectropionilor cervicali care – A două situaţie, în care Nistatină, ca şi tratament de
favorizează vaginitele. infecţia nu este documentată referinţă în rândul
Tulburările funcţionale, şi când este probabil cauzată tratamentelor locale cu
arsurile şi pruritul sunt de mai mult de un germen şi spectru larg.
intense, iar o infecţie trebuie tratată pe termen
neglijată în timpul sarcinii lung. Această situaţie Combinaţia de Neomicină,
poate să conducă la riscul de corespunde tratamentului cu Polimixină B şi Nistatină este
prematuritate. Anumite femei antibiotice de primă linie. activă pe numeroşi germeni
sunt mai predispuse decât Gram pozitiv şi Gram negativ,
altele la apariţia unei vaginite, În acest caz, asocierea de prezintă o acoperire
iar în acest cazuri este antibiotice este legitimă: anticandidozică, evită
recomandată prevenirea. Este apariţia unei micoze
vorba de femei cu risc ridicat, – pentru a lărgi spectrul secundare, are o acţiune
care au prezentat două sau antibacterian, dar şi pentru a antiinflamatoare rapidă şi
mai multe infecţii cervico- acoperi şi a garanta o mai permite externarea rapidă a
vaginale într-o perioadă de 12 bună siguranţă a utilizării; pacientei, dacă este cazul.
luni înainte de sarcină.
– pentru a întări activitatea S-a demonstrat eficienţa
În materie de infecţie, antibioticului printr-o clară a capsulelor vaginale cu
terapeutul se confruntă cu sinergie de acţiune. Neomicină, Polimixină B şi
două tipuri de situaţii: Nistatină în prevenirea
De aceea, prevenirea acestor infecţii cervico-
– Cazul în care infecţia este infecţiilor cervico-vaginale în vaginale. Conform studiilor
documentată şi se cunoaşte perioada sarcinii intră în efectuate, numai 9,6% din
sensibilitatea la bacterii, însă acest cadru şi se impunea pacientele tratate cu capsule
aceasta este situaţia ideală, alegerea tratamentului cu vaginale ce conţineau

Adresa de corespondenţă:
Dr. Viorel Văcaru, Laboratoire Innotech International, reprezentanţa pentru România, parte a Grupului Innothera
E-mail: innotech.romania@innothera.com

52 Vol. 8, Nr. 1, An 2015


ARTICOLE GENERALE

combinaţia de Neomicină, capsulelor vaginale cu vaginale, are o bună toleranţă


Polimixină B şi Nistatină au Neomicina, Polimixina B şi clinică şi se aplică uşor,
prezentat o astfel de infecţie, Nistatină în prevenirea printr-o metodă simplă, bine
faţă de 42,6% care au infecţiilor cervico-vaginale la acceptată de paciente.
prezentat semne clinice femeia însărcinată şi la
evidente de infecţie vaginală femeile predispuse la acest Această eficienţă şi toleranţă
şi 38,2% au ieşit pozitive la risc, dar şi o bună toleranţă a capsulelor vaginale care
examenul bacteriologic în clinică. Posologia a fost de conţin combinaţia de
grupul netratat; aşadar, două capsule pe săptămână Neomicină, Polimixină B şi
putem spune că această timp de două luni, iar Nistatină, fac din acestea un
diferenţă este foarte tratamentul a fost prescris în tratament de primă intenţie
importantă din punct de săptămânile 11 şi 12 de atunci când este nevoie de un
vedere statistic. amenoree. tratament local cu spectru
larg: vaginite microbiene şi
Observanţa a fost bună la Utilizarea capsulelor vaginale mixte, tratament de primă
98% dintre cazuri şi toleranţa cu Neomicină, Polimixină B şi linie în aşteptarea rezultatelor
excelentă la 96,4% dintre Nistatină la femeile examenului de laborator, sau
cazuri. Toate semnele însărcinate ajută la când nu există examene de
demonstrează eficienţa prevenirea infecţiilor cervico- laborator.

BIBLIOGRAFIE
1. Audebert A.J.M. Use of neomycin, polymyxin B and Nystatin in pregnant women to prevent
cervical-vaginal infections Rev. Fr. Gynecol. Obstret, 1989, 84, 3 bis, 287-290. Barrier J. — A
propos du traitement des vulvo-vaginites de la femme encente. Rev. fr. Gynecol. Obstét. 1972,
67, 335-357.
2. Blanc B. Le traitement des infections cervico-vaginales par Polygynax sans acétarsol.
Méditerranée med., 1987, 33-35.
3. De Boscker Y., Mouton Y. Critéres de choix d’un antibiotique. Encycl med.-chir., Thérapeutique,
25005 B10, 2-1988, p. 18.
4. Haring J., Autousseau M., Adnet J.J. Vaginite experiméntale chez la rate. Bull Association
Anatomistes, 1985, 69.
5. Jacquetin B., Wattiez A. Intéret de l’utilisation de Polygynax sans acétarsol dans le traitement
de l’infection génilale basse. Rev. Méd. Clermont-Ferrand, 1986, 15, 32-36.
6. Marhic Ch., Charles G. Traitement local des vaginites microbiennes par une association
nystatine, neomycine, polymyxine B. Gaz. Med. Fr., 1986, 93

Vol. 8, Nr. 1, An 2015 53