Sunteți pe pagina 1din 6

CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

( model)

Numele şi prenumele copilului : V. R


Grupa : Mare

 Date generale despre copil şi familia sa

 Date bibliografice despre copil :


Data şi locul naşterii :Jud …. 11.04.2006
Adresa : Buc, Str X , Nr 74

 Date medicale ;
Antecedente patologice : Dezvoltare fizică: normală (înălţime şi greutate
corespunzătoare vârstei);
Starea sănătăţii: bună

Evoluţia fizică : Nu a suferit boli sau traumatisme care să îi afecteze dezvoltarea


fizică şi psihică.

 Date despre familia copilului :


Structura familiei: Familia este formata din tata, mama,o sora de 11 ani.

 Profesiunea părinţilor :
Tata : electrician
Mama : muncitor
Observaţii:. Mama munceşte la gradiniţa în care işi desfăşoară activitatea şi copilul.

 Condiţii de locuit: Familia trăieşte în condiţii bune.


 Climatul educativ în familie :
Relaţii interfamiliale :
Relaţiile dintre părinţi, dintre părinţi si copii sunt bune , organizate , bazate pe dragoste şi
înţelegere, sunt favorabile creşterii şi dezvoltării echilibrate a copilului. Există o atmosferă
destinsă şi o preocupare deosebită a părinţilor pentru dezvoltarea copilului din toate punctele
de vedere.

De educatia copiilor se ocupă ambii părinţi dar în special mama.

Aspecte semnificative:
 Comportarea copilului în familie: în familie copilul are un comportament adecvat,este
respectuos, îşi ascultă părinţii , îi ajută pe aceştia la treburile casnice atât cât poate.
 Aspecte ale activităţii copilului în familie :
Activităţi în joc Copilul este sociabil,creativ astfel că preferă jocurile de construcţii,
jocurile de rol.

Activităţi intelectuale: ii place să răsfoiască cărţi, reviste, în special despre animale.


Activităţi artistice: îi place să picteze ,să deseneze, să modeleze, să confecţioneze diverse
obiecte.
Activităţi practice-gospodăreşti: îşi ajută părinţii la treburile casnice .Astfel el sterge praful
îşi aranjază singur hăinuţele şi jucăriile.
Activităţi sportive: Este un copil energic .Ii place să desfăşoare jocuri de mişcare, să se dea
cu bicicleta şi cu rolele.

 Activitatea copilului în grădiniţă şi în afara grădiniţei

 Rezultatele obţinute de copil în cadrul domeniilor de activităţi structurate în conţinutul


învaţământului preşcolar :
DLC (Domeniul Limbă şi Comunicare) –Comportament atins
DS (Domeniul Ştiinţe): Comportament atins
DOS (Domeniul Om şi Societate): Comportament atins
DEC (Domeniul Estetic şi Creativ): Comportament atins
DPM (Domeniul Psihomotric): Comportament atins
 Jocuri preferate de copil . Conduita copilului în grădiniţă:
Este un copil sociabil , işi face cu uşurinţa prieteni, este relativ uşor de mulţumit.Astfel el se
joacă cu orice copil, orice fel de joc dar preferă în special jocurile de construcţii, jocurile de
mişcare. De asemenea reconstituie cu uşurinţă imagini puzzle accesibile vârstei lui.

 Concordanţa între comportarea copilului în familie şi în grădiniţă.

Comportamentul copilului în familie este asemanator cu cel din gradiniţă.


Copilul şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizata şi le aplică în relaţiile cu
copiii si adulţii.

Modul de îndeplinire a sarcinilor:


Îşi îndeplineşte întotdeauna sarcinile.

Adaptarea la grupul de copii din grădiniţă:


S-a adaptat uşor la grupul de copii din gradiniţă .

Rolul pe care îl îndeplineşte în grupul de joc:


Îşi doreşte tot timpul rolul de lider.Uneori se supără deoarece nu poate fi mereu
lider,dar acepta şi alte roluri.

 Caracteristici ale persoanei

Motricitatea: -are o motricitate fină dezvoltată, coordonarea este bine dezvoltată;

-rezistenţă la efort fizic bună;

-execută orice mişcare cu condiţia să nu implice efort fizic prea mare ;

-execută cu plăcere exerciţiile de educaţie fizică şi participă cu entuziasm la întrecerile


organizate în grădiniţă;

-din punct de vedere motric se apropie de exigenţele stadiului următor.


Capacităţi cognitive :

Percepţia:

-face discriminări vizuale fine;

-distinge calităţile de formă, mărime, culoare ale diverselor obiecte prezentate;

-foloseşte corect cuvintele care semnifică raporturi spaţiale (sus, jos, aproape, departe,
aici,dreapta, stânga) şi se orienteză bine în spaţiu;

-se orientează bine în timp, folosind corect noţiunile: azi, ieri, mâine, ziua, dimineaţă,prânz,
seară.

Atenţia :

-urmăreşte atent propria activitate cât şi unele aspecte din ambianţă (a crescut volumul
atenţiei);

-poate în acelaşi timp să observe ceva şi să asculte explicaţiile educatoarei (mobilitatea


atenţiei);

-se manifestă atenţia voluntară (continuă rezolvarea unei sarcini până la atingerea scopului,
întârziind trecerea la alte solicitări);

-perioada de concentrare şi stabilitate a atenţiei a crescut la 25-30 de minute în funcţie şi de


caracteristicile activităţii, noutatea şi caracterul ei stimulativ, materialul didactic folosit.

Memoria :
-are o capacitate bună de stocare a infomaţiilor;

-memoria este legată de concret, copilul memorează tot ce observă ,ce vede ce aude, ce
discută cu adulţii, poveşti, cântece, poezii;

-perioada păstrării este foarte mare, copilul reuşind să redea evenimente petrecute cu mult
timp înainte;

-reproduce uşor momente care au impresionat-o, poezii, întâmplări;

-memorează textual replicile personajelor din poveşti;

-reţine cu uşurinţă, dacă activitatea se desfăşoară sub formă de joc sau concurs;
Imaginaţia :

-are imaginaţie bogată, legată şi stimulată de trăirile sale afective;

-imaginaţia este strâns legată de percepţie şi experienţa concretă: desene animate, activităţi
cotidiene;

- îşi imaginează şi creează multe lucruri deoarece nu cunoaşte suficient relaţiile dintre obiecte
şi fenomene;

Gândirea

-nivelul operaţiilor gândirii se află la nivel concret, legat de acţiuni obiectuale;

-raţionamentul folosit este cel inductiv, progresiv, de la cauză spre efect, de la condiţii spre
consecinţe;;

-gândirea a început să fie raţională;

-are putere de deducţie imediată: poate efectua anumite raţionamente de tipul „dacă......,
atunci”, cu condiţia să se sprijine pe obiecte concrete sau exemple;

Limbajul :

-are un vocabular bogat, manifestă o adevărată plăcere de a-şi însuşi cuvinte noi ;

-foloseşte „clişee verbale” preluate din vorbirea adulţilor;

-se exprimă corect din punct de vedere gramatical (o mare importanţă având şi modelele
verbale ale familiei şi anturajului apropiat al copilului);

Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii şi între copii: -are capacitate de


verbalizare crescută .

Trăsături temperamentale dobândite :

Prescolarul este vioi, echilibrat, uşor adaptabil,vorbăreţ.

. Intensitatea reacţiilor : Este un copil calm.


Rezistenţa la dificultăţi: Rezistă la solicitari .
Trăsături de caracter : Sociabilitatea, capacitatea de comunicare, spirit de prietenie,
sinceritate, respect faţă de adulţi, politeţe, spirit de ordine, hărnicie, respect pentru muncă,
sârguinţă, corectitudine, spirit de iniţiativă, disciplină, perseverenţă, modestie, stăpânire de sine,
încredere în propriile puteri, curaj .

Concluzii :
1. Aprecieri generale în legătură cu nivelul dezvoltării copilului şi cu pregătirea pentru
şcoală:
-copilul este dezvoltat normal fizic şi psihic şi este apt pentru şcolarizare , pentru
realizarea cerinţelor şcolare la nivelul exigenţelor formulate de programă.

2. Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul:


-cunoaşterea capacităţilor copilului, a performanţelor realizate, evidenţierea progreselor
realizate de la o etapă la alta ;

-realizarea unui program de pregătire adecvat posibilităţilor copilului, fără solicitări sau
eforturi în salt, cu sarcini precise ,bine definite;

-crearea unui climat de linişte, calm, încredere în forţele copilului, pentru obţinera unui
randament şcolar pe măsura capacităţilor sale;

-organizarea eficientă a timpului de studiu;