Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Nivel I/Grupa: Mijlocie


Efectiv: 24 copii
Prof: Popovici Alina Elena
Durata: 35 minute
Tema: „CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
Subtema: „Animalele domestice”
Tema zilei: „Cei trei purceluşi” de J. Jacobs- lectura educatoarei
ADE: Activitate integrată tip IV (în care activitatea de bază este un anumit ADE din ziua
respectivă, în care sunt înglobate elemente din mai multe DE, indiferent de programul zilei):
ADE: DLC: Educarea limbajului: „Cei trei purceluşi” de J. Jacobs- lectura educatoarei”
DOS: ”Măşti de purceluşi”- lipire
Tipul activităţii: mixtă ( dobândire de cunoştinţe + consolidarea deprinderilor )
Forma de realizare: lectura educatoarei + lipire
Scopul activităţii:
 DLC – Dezvoltarea capacităţii copiilor de a asculta cu atenţie, de a se concentra asupra
subiectului povestirii, îmbogăţirea şi activizarea vocabularului.
 DOS- Consolidarea deprinderilor dobândite anterior;
1. Obiective operaţionale urmărite în cadrul domeniilor experienţiale:
Domeniul Limbă şi Comunicare:
a)cognitiv-informaţionale:
- să reţină, în ordine cronologică momentele principale ale lecturii;
- să folosească cuvintele şi expresiile noi în vederea îmbogăţirii vocabularului: „trainică”, ,,a dezlănţui”,
,,bulbucaseră”, „a zgâlţâi”, „a îmbrânci”;
- să desprindă mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor;
- să recepteze mesajul educativ al poveştii;
-să-şi însuşească noţiunea de bine şi de rău raportat la comportamentul personajelor;
b) psiho-motorii:
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să asculte cu atenţie povestea;
c) afective:
- să manifeste dragoste faţă de animale.
Domeniul Om şi Societate
a) cognitiv-informaţionale:
- să denumească instrumentele de lucru pentru activitatea practică;
- să aplice corect lipiciul pe suprafaţa dată;
- să verbalizeze acţiunile întreprinse utilizând un limbaj adecvat;
- să execute individual tema dată.
b) psiho-motorii:
- să păstreze o poziţie corectă a corpului în timp ce lucrează;
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
- să-şi coordoneze mişcările oculo-motorii în vederea realizării temei.
c) afective:
- să lucreze cu plăcere.

Strategia didactică:
Metode şi procedee:
explicaţia, povestirea, descrierea, demonstraţia, conversaţia, exerciţiu,
lucrul în echipă, explozia stelară.
Mijloace didactice: laptop, CD, video proiector; măşti; ecusoane; lipici; şerveţele; bucăți hârtie colorată
Bibliografie:
-„Curriculum pentru învăţământul preşcolar”, Ed. Didactica Publishing House, 2009, p.31.
Curs PRET, Modul 3, „Noi repere ale educaţiei timpurii în grădiniţă”, 2009, p.76.
-„ Revista naţională de profil pshiopedagogic pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi
primar.”Editura Arlequin, 2013;
- Culea, Laurenţia şi colaboratorii - ,,Activitatea integrată din grădiniţă", Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti 2008;

EVENIMENT CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE (instrumente
şi indicatori)
METODE MIJLOACE

I.Organizarea a) Organizarea spaţiului educaţional:


activităţii - Aerisirea sălii de grupă.
- Se amenajează spaţiul educaţional şi se
pregăteşte materialul necesar pentru buna
desfăşurare a activităţii.
b) Organizarea colectivului de preşcolari:
- Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în formă
de semicerc.
DLC Într-un săculeţ vor fi siluete din povestea Conversaţia Jetoane- Stimularea
II.Captarea zilei „Cei trei purceluşi”. Preşcolarii le vor siluete interesului
atenţiei scoate pe rând din săculeţ şi pe baza Surpriza pentru
acestora se va purta o scurtă conversaţie: activitate.
- Cine sunt aceste personaje?
- Din ce poveste fac parte?
III.Reactualizare Îi voi întreba pe copii ce poveşti mai Conversaţia Evaluare
a cunoştinţelor cunosc dintre cele învăţate de noi: orală
-Ce poveşti învăţate de noi mai
cunoaşteţi?
(Capra cu trei iezi, Ursul păcălit de
vulpe...)

IV.Anunţarea -Dragi copii, astăzi, vă voi citi una dintre Explicaţia Frontal
temei şi a cele mai frumoase poveşti şi anume„Cei
obiectivelor trei purceluşi” de J. Jacobs. Imaginile
poveştii vi le voi prezenta la
videoproiector. Preşcolarii vor trebui să-şi
însuşească noţiunea de bine şi de rău
raportat la comportamentul personajelor.
Voi trebuie să fiţi atenţi, să reţineţi
conţinutul poveştii pentru a-l putea reda,
pentru a răspunde corect la întrebările
mele, pentu a învăţa cuvinte noi şi pentru
a o putea povesti părinţilor.
V.Dirijarea Expunerea povestirii de către
învăţării educatoare: Expunerea Evaluare
Conţinutul povestirii va fi prezentat clar, orală
coerent şi expresiv, cu un ton şi o mimică
adecvată. Derularea imaginilor povestirii
va fi urmarită de copii la video- proiector.
Planul de idei al povestirii: Lectura Laptop
1.Trei purceluşi merg în pădure să se educatoarei
joace. Video
2.Vine frigul şi trebuie să îşi construiască -proiector
o căsuţă.
3. Fiecare îşi construieşte câte o căsuţă din Conversaţia
diferite materiale.
4. Vine lupul şi căsuţele primilor doi
purceluşi nu rezistă atacului lupului.
5.Lupul atacă şi căsuţa cea mai rezistentă
şi se arde.
Explicatia
Voi explica cuvintele necunoscute:
„Trainică” = care să dureze, să reziste; Prezen-
,,Dezlănţuit” = a stârni, a izbucni tare PPS
„Bulbucaseră” = uimiţi, miraţi Evaluare
„A zgâlţâi” = a mişca orală
,, S-au îmbrâncit” = s-au împins

Pe parcursul povestirii voi folosi o serie


de mijloace şi procedee care să marcheze Povestirea
stările afective pe care textul literar le Evaluarea
implică şi anume: tonul cald, potrivit cu formativ -
importanţa faptelor, modularea vocii continuă
pentru a imita personajele, marcarea
pauzelor determinate de punctuaţie,
mimică şi gesturi adecvate situaţiilor
prezentate.

Fixarea conţinutului povestirii:


I. Pentru reţinerea momentelor principale Evaluarea
din povestire, voi folosi metoda: explozia formativ -
stelară, adaptată particularităţilor de vârstă Conversaţia continuă
ale preşcolarilor. Le voi pune întrebări
copiilor pe baza poveştii, ajutându-mă de
întrebările specifice metodei exploziei
stelare. Voi folosi la metoda: Explozia
stelară. întrebările (cine?, când?, de ce?,
unde?, ce?)
Cine?

Ce? Când?

Unde? De ce?

Ce au făcut purceluşii?
Ce a făcut lupul?

Cine sunt personajele poveştii?


Cine l-a pedepsit pe lup?
Unde au fugit Nif-Nif şi Nuf- Nuf?
Unde a fugit lupul?

Când a venit lupul?


Când a fugit lupul după purceluşi?

De ce l-a pedepsit Naf- Naf pe lup?


De ce s-au dărâmat căsuţele lui Nif-Nif şi
Nuf- Nuf.

Voi cere şi copiilor să-şi adreseze


întrebări cu privire la conţinutul poveştii.
Pentru antrenarea copiilor în aprecierea
comportamentelor, pozitive, negative a
trăsăturilor de caracter ale personajelor
voi purta o conversaţie cu ei pe această
bază.
Voi evidenţia latura educativă:
-importanţa seriozităţii luării unei decizii
corecte;
-hărnicia în antiteză cu lenea, indiferenţa
şi superficialitatea;
-trăinicia şi siguranţa lucrului făcut bine,
responsabil;
-înţelepciunea folosită în mod benefic;
-lăcomia este o trăsătură negativă
pedepsită în finalul poveştii.
VI.Asigurarea La sfârşitul activităţii, fac aprecieri asupra Aprecierea Frontal
conexiunii modului cum au ascultat povestea, au
inverse răspuns întrebările mele şi au precizat
momentele ale poveştii. Preşcolarii vor
spune cu cine ar vrea să se asemene prin
comportament: cu purceluşul cel mai
harnic, cu cel mai înţelept, cu cel mai
puţin harnic....., cu lupul....

Tranziţie „ Dacă vreau să cresc voinic


Fac gimnastică de mic,
Fug în pas alergător.
Apoi sar într-un picior.
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele şi zbor.
Toată lumea e a mea
Când m-aşez jos la podea.
Este doar un început,
I-a priviţi cât am crescut!”
Deviza grupei: „Suntem mici şi multe
ştim şi ne place să muncim!”
DOS Preşcolarii vor intui materialele puse la
dipoziţie, de pe măsuţele de lucru: tăviţe Observaţia
a)Intuirea cu ochi, nas şi gură pentru faţa Conversaţia Măsti de
materialelor purceluşilor, lipici, hârtie colorată tăiată purceluşi,
pătrăţele. lipici,
hârtie
b) Anunţarea Din aceste materiale vom realiza măşti de colorată
temei şi a purceluşi, aplicând corect lipiciul şi hârtia
obicetivelor nu? colorată pe suprafaţa dată, pentru a realiza Explicaţia
măştiile.

c) Exerciţii de „Mâinile nu stau deloc


încălzire a Ci se pregătesc de joc.
muşchilor mici Degetele-mi sunt petale
ai mâinilor. Se deschid ca la o floare. Exercţiul
Ploaia cade neîncetat,
Degetele le-am mişcat,
Spre stânga şi dreapta mea
Le mişcăm noi uite-aşa!
Iar apoi le răsfirăm şi la pian frumos
cântăm:do, re, mi, fa, sol, la, si, do.Le voi Evalurea
explica şi demonstra copiilor ce au de formativ-
d) Explicarea şi lucru. Pentru că am citit povestea ,,Cei trei continua
demonstrarea purceluşi”, vom realiza nişte măşti de
tehnicii de lucru purceluşi. Ne vom împărţi în trei echipe,
după culoarea purceluşilor. Purceluşii sunt
distribuiţi preşcolarilor la intrare în sala de
grupă , vor fi trei grupe, la fiecare grupă
pe masa găsindu-se o mască model de
culoarea puceluşului din piept :
Nif- Nif- culoarea roz Demonstraţia
Nuf- Nuf – culoarea portocalie
Naf- Naf - culoarea galben
Pe masă avem: o mască de purceluş de
culoarea grupei respective: roz, galben, Conversaţia Lipici
maroniu, lipici, planşete de plastic, un bol Explicaţia Măşti
în care avem hârtie colorată tăiată Hârtie
pătrăţele, preşcolarii trebuind să le glasată Evaluarea
aranjeze cât mai frumos, urmărind şi orala
lucrarea model.
Urmăresc ca toţi copiii să folosească
corect instrumentele de lucru.
Voi acorda sprijin dacă este necesar. Conversaţia
e) Efectuarea La calculator se va derula un fond muzical
lucrărilor de pe melodia: ”Cei trei purceluşi”.
către copii. Încetarea lucrului – cu 2-3 minute
înainte de încheierea activităţii anunţ
copiii să se apropie de finalul activităţii.
La încheierea activităţii preşcolarii îşi Recompense
vor pune fiecare masca realizată pe faţă.
f) Evaluarea Evaluarea performanţei: Evluarea
lucrărilor Se vor face aprecieri asupra modului în formativ-
care au lucrat preşcolarii, dacă au continuă
respectat ceea ce li s-a spus.
- Analiza lucrărilor se face în grup:
- respectarea temei;
- acurateţea - dacă lucrarea este
curată, are aspect plăcut, detaliile feţei
sunt plasate corect.
Preşcolarii vor caracteriza personajele
şi vor preciza situaţii în care pot urma
exemplu personajului pozitiv.

VII. Asigurarea Se fac aprecieri verbale asupra


retenţiei şi a comportamentului copiilor din timpul
transferului activităţii, asupra modului de lucru şi voi
acorda mici recompense surpriză.
VIII.Încheierea Copiii îşi pun măştile şi dansează
activităţii împreună pe melodía ,,Cei trei purceluşi”.

S-ar putea să vă placă și