Sunteți pe pagina 1din 16

Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

SECTIUNEA FUNCTIONARE
SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 8.894,64 2.475,09 2.425,24 2.363,17 1.631,14
TOTAL VENITURI 2 00.01 8.894,64 2.475,09 2.425,24 2.363,17 1.631,14
VENITURI PROPRII 3 49.90 6.808,86 1.892,45 2.090,25 2.167,58 658,58
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 8.867,08 2.465,09 2.422,24 2.363,17 1.616,58
A. VENITURI FISCALE 5 00.03 10.006,79 2.607,06 2.967,25 2.877,46 1.555,02
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 4.061,95 848,24 1.460,74 1.487,76 265,21
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 7 00.06 4.061,95 848,24 1.460,74 1.487,76 265,21
Impozit pe venit 8 03.02 51,62 21,62 10,00 10,00 10,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 9 03.02.18 51,62 21,62 10,00 10,00 10,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 4.010,33 826,62 1.450,74 1.477,76 255,21
Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 3.772,33 766,62 1.390,74 1.417,76 197,21
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 238,00 60,00 60,00 60,00 58,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 1.949,58 753,63 468,51 425,58 301,86
Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 1.949,58 753,63 468,51 425,58 301,86
Impozit pe cladiri 15 07.02.01 1.534,48 590,11 408,51 285,83 250,03
Impozit pe cladiri - PF 16 07.02.01.01 135,91 90,11 9,94 35,83 0,03
Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02.01.02 1.398,57 500,00 398,57 250,00 250,00
Impozit pe terenuri 18 07.02.02 402,69 155,11 60,00 139,75 47,83
Impozit pe terenuri - PF 19 07.02.02.01 124,86 35,00 10,00 69,86 10,00
Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02.02.02 163,81 50,00 50,00 50,00 13,81
Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02.02.03 114,02 70,11 0,00 19,89 24,02

Pag. 1 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante
22 07.02.03 12,41 8,41 0,00 0,00 4,00
anii anteriori =
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 3.980,76 1.002,19 1.035,00 959,12 984,45
Sume defalcate din TVA 24 11.02 3.693,00 876,00 952,00 907,00 958,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
25 11.02.02 2.861,00 752,00 722,00 677,00 710,00
oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 333,00 87,00 84,00 84,00 78,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 27 11.02.09 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 28 16.02 287,76 126,19 83,00 52,12 26,45
Taxa asupra mijloacelor de transport 29 16.02.02 210,41 107,61 68,00 27,12 7,68
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 30 16.02.02.01 132,73 85,61 30,00 17,12 0,00
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 31 16.02.02.02 77,68 22,00 38,00 10,00 7,68
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 32 16.02.03 63,77 15,00 15,00 15,00 18,77
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 33 16.02.50 13,58 3,58 0,00 10,00 0,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 34 00.11 14,50 3,00 3,00 5,00 3,50
Alte impozite si taxe fiscale 35 18.02 14,50 3,00 3,00 5,00 3,50
Alte impozite si taxe 36 18.02.50 14,50 3,00 3,00 5,00 3,50
C. VENITURI NEFISCALE 37 00.12 -1.139,71 -141,97 -545,01 -514,29 61,56
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 53,52 12,52 10,00 11,00 20,00
Venituri din proprietate 39 30.02 53,52 12,52 10,00 11,00 20,00
Venituri din concesiuni si inchirieri 40 30.02.05 53,52 12,52 10,00 11,00 20,00
Alte venituri din concediuni si inchirieri de catre institutiile publice 41 30.02.05.30 53,52 12,52 10,00 11,00 20,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 42 00.14 -1.193,23 -154,49 -555,01 -525,29 41,56
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 33.02 166,19 19,19 10,00 127,00 10,00
Venituri din prestari de servicii 44 33.02.08 166,19 19,19 10,00 127,00 10,00
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 45 34.02 21,03 12,72 5,00 3,31 0,00
Taxe extrajudiciare de timbru 46 34.02.02 7,72 7,72 0,00 0,00 0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 47 34.02.50 13,31 5,00 5,00 3,31 0,00
Amenzi, penalitati si confiscari 48 35.02 86,56 25,00 25,00 25,00 11,56
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 49 35.02.01 86,56 25,00 25,00 25,00 11,56
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 50 35.02.01.02 86,56 25,00 25,00 25,00 11,56

Pag. 2 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Diverse venituri 51 36.02 167,77 91,96 25,00 30,81 20,00


Taxe speciale 52 36.02.06 161,96 91,96 25,00 25,00 20,00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 53 36.02.32 5,81 0,00 0,00 5,81 0,00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilorprecedenti, aferente sectiunii de functionare 54 36.02.32.03 5,81 0,00 0,00 5,81 0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 55 37.02 -1.634,78 -303,36 -620,01 -711,41 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 56 37.02.03 -1.634,78 -303,36 -620,01 -711,41 0,00

IV. SUBVENTII 57 00.17 27,56 10,00 3,00 0,00 14,56


SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 58 00.18 27,56 10,00 3,00 0,00 14,56
Subventii de la bugetul de stat 59 42.02 27,56 10,00 3,00 0,00 14,56
B. Curente 60 27,56 10,00 3,00 0,00 14,56
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 61 42.02.34 27,56 10,00 3,00 0,00 14,56
TOTAL CHELTUIELI 62 8.894,64 2.475,09 2.425,24 2.363,17 1.631,14
CHELTUIELI CURENTE 63 01 8.894,64 2.475,09 2.425,24 2.363,17 1.631,14
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 64 10 3.307,12 875,02 821,47 808,60 802,03
Cheltuieli salariale in bani 65 10.01 2.578,63 644,01 642,98 638,66 652,98
Salarii de baza 66 10.01.01 2.429,66 603,51 601,08 605,46 619,61
Alte sporuri 67 10.01.06 40,80 10,50 9,90 10,20 10,20
fond aferent platii cu ora 68 10.01.11 34,40 11,10 10,10 4,10 9,10
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 69 10.01.12 73,77 18,90 21,90 18,90 14,07
Cheltuieli salariale in natura 70 10.02 128,00 76,50 26,50 18,50 6,50
Norme de hrana 71 10.02.02 26,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Transportul la si de la locul de munca 72 10.02.05 102,00 70,00 20,00 12,00 0,00
Contributii 73 10.03 600,49 154,51 151,99 151,44 142,55
Contributii de asigurari sociale de stat 74 10.03.01 392,53 99,17 99,81 99,81 93,74
Contributii de asigurari de somaj 75 10.03.02 13,40 3,54 3,33 3,33 3,20
Contributii de asigurari sociale de sanatate 76 10.03.03 131,75 33,35 33,21 33,41 31,78
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 77 10.03.04 4,84 1,31 1,21 1,31 1,01
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 78 10.03.05 39,68 9,92 9,92 9,92 9,92
Contributii pentru concedii si indemnizatii 79 10.03.06 18,29 7,22 4,51 3,66 2,90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 80 20 3.778,50 1.050,07 1.188,27 1.034,01 506,15
Bunuri si servicii 81 20.01 3.171,56 878,82 990,57 899,01 403,16
Pag. 3 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Furnituri de birou 82 20.01.01 49,70 10,72 12,69 12,69 13,60


Materiale pentru curatenie 83 20.01.02 18,00 1,50 6,50 7,00 3,00
Incalzit, iluminat si forta motrica 84 20.01.03 335,16 127,77 82,08 75,01 50,30
Apa, canal si salubritate 85 20.01.04 33,98 13,98 7,00 6,00 7,00
Carburanti si lubrifianti 86 20.01.05 26,00 0,00 0,50 25,00 0,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 87 20.01.08 36,78 16,05 3,18 15,05 2,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 88 20.01.09 94,00 34,45 21,51 36,54 1,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 89 20.01.30 2.577,94 674,35 857,11 721,72 324,76
Bunuri de natura obiectelor de inventar 90 20.05 62,60 41,60 5,00 16,00 0,00
Alte obiecte de inventar 91 20.05.30 62,60 41,60 5,00 16,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari 92 20.06 15,00 3,50 9,50 2,00 0,00
Deplasari interne, detasari, transferari 93 20.06.01 15,00 3,50 9,50 2,00 0,00
Pregatire profesionala 94 20.13 29,00 0,00 3,00 26,00 0,00
Alte cheltuieli 95 20.30 500,34 126,15 180,20 91,00 102,99
Reclama si publicitate 96 20.30.01 5,00 2,00 2,00 1,00 0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 97 20.30.30 495,34 124,15 178,20 90,00 102,99
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 98 50 72,96 20,00 20,00 20,00 12,96
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 99 50.04 72,96 20,00 20,00 20,00 12,96
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 100 51 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Transferuri curente 101 51.01 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Transferuri catre institutii publice 102 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 103 51.01.15 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 104 55 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
A. Transferuri interne 105 55.01 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
Alte transferuri curente interne 106 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 107 55.01.63 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 108 57 767,06 233,00 184,50 209,56 140,00
Asigurari sociale 109 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajutoare sociale 110 57.02 767,06 233,00 184,50 209,56 140,00
Ajutoare sociale in numerar 111 57.02.01 737,06 203,00 184,50 209,56 140,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 112 57.02.03 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 4 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 113 59 420,00 235,00 65,00 120,00 0,00


Asociatii si fundatii 114 59.11 134,00 25,00 49,00 60,00 0,00
Sustinerea cultelor 115 59.12 286,00 210,00 16,00 60,00 0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 116 50.02 1.630,95 384,21 408,30 508,27 330,17
Autoritati publice si actiuni externe 117 51.02 1.483,99 339,21 364,30 463,27 317,21
CHELTUIELI CURENTE 118 01 1.483,99 339,21 364,30 463,27 317,21
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 119 10 744,02 185,99 186,01 186,00 186,02
Cheltuieli salariale in bani 120 10.01 594,93 147,01 146,58 146,57 154,77
Salarii de baza 121 10.01.01 521,16 128,11 124,68 127,67 140,70
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 122 10.01.12 73,77 18,90 21,90 18,90 14,07
Contributii 123 10.03 149,09 38,98 39,43 39,43 31,25
Contributii de asigurari sociale de stat 124 10.03.01 81,89 21,66 22,00 22,00 16,23
Contributii de asigurari de somaj 125 10.03.02 2,39 0,62 0,63 0,63 0,51
Contributii de asigurari sociale de sanatate 126 10.03.03 28,41 7,44 7,50 7,50 5,97
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 127 10.03.04 1,08 0,27 0,27 0,27 0,27
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 128 10.03.05 31,32 7,83 7,83 7,83 7,83
Contributii pentru concedii si indemnizatii 129 10.03.06 4,00 1,16 1,20 1,20 0,44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 130 20 739,97 153,22 178,29 277,27 131,19
Bunuri si servicii 131 20.01 601,87 147,12 168,29 155,27 131,19
Furnituri de birou 132 20.01.01 36,70 9,22 9,19 9,19 9,10
Incalzit, iluminat si forta motrica 133 20.01.03 54,01 17,77 12,08 12,08 12,08
Apa, canal si salubritate 134 20.01.04 6,98 5,98 0,00 1,00 0,00
Carburanti si lubrifianti 135 20.01.05 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 136 20.01.08 25,10 12,55 0,00 12,55 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 137 20.01.09 16,60 6,60 0,00 10,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 138 20.01.30 437,48 95,00 147,02 85,45 110,01
Bunuri de natura obiectelor de inventar 139 20.05 12,60 1,60 0,00 11,00 0,00
Alte obiecte de inventar 140 20.05.30 12,60 1,60 0,00 11,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari 141 20.06 10,50 2,50 8,00 0,00 0,00
Deplasari interne, detasari, transferari 142 20.06.01 10,50 2,50 8,00 0,00 0,00
Pregatire profesionala 143 20.13 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

Pag. 5 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli 144 20.30 95,00 2,00 2,00 91,00 0,00


Reclama si publicitate 145 20.30.01 5,00 2,00 2,00 1,00 0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 146 20.30.30 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 147 51.02.01 1.483,99 339,21 364,30 463,27 317,21
Autoritati executive 148 51.02.01.03 1.483,99 339,21 364,30 463,27 317,21
Alte servicii publice generale 149 54.02 96,96 20,00 44,00 20,00 12,96
CHELTUIELI CURENTE 150 01 96,96 20,00 44,00 20,00 12,96
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 151 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli salariale in bani 152 10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 153 10.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 154 20 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00
Bunuri si servicii 155 20.01 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 156 20.01.30 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA 157 50 72,96 20,00 20,00 20,00 12,96
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 158 50.04 72,96 20,00 20,00 20,00 12,96
Din total capitol
Alte servicii publice generale 159 54.02.50 96,96 20,00 44,00 20,00 12,96
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 160 56.02 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 161 01 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 51 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Transferuri curente 163 51.01 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Transferuri catre institutii publice 164 51.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 165 51.01.15 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Din total capitol
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap 166 56.02.07 50,00 25,00 0,00 25,00 0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 167 59.02 229,59 54,59 54,59 55,68 64,73
Ordine publica si siguranta nationala 168 61.02 229,59 54,59 54,59 55,68 64,73
CHELTUIELI CURENTE 169 01 229,59 54,59 54,59 55,68 64,73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 170 10 132,09 32,09 32,09 33,18 34,73
Cheltuieli salariale in bani 171 10.01 81,64 19,50 19,50 20,49 22,15

Pag. 6 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Salarii de baza 172 10.01.01 81,64 19,50 19,50 20,49 22,15


Cheltuieli salariale in natura 173 10.02 26,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Norme de hrana 174 10.02.02 26,00 6,50 6,50 6,50 6,50
Contributii 175 10.03 24,45 6,09 6,09 6,19 6,08
Contributii de asigurari sociale de stat 176 10.03.01 12,40 3,10 3,10 3,10 3,10
Contributii de asigurari de somaj 177 10.03.02 0,39 0,10 0,10 0,10 0,09
Contributii de asigurari sociale de sanatate 178 10.03.03 4,14 1,01 1,01 1,11 1,01
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 179 10.03.04 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 180 10.03.05 6,76 1,69 1,69 1,69 1,69
Contributii pentru concedii si indemnizatii 181 10.03.06 0,64 0,16 0,16 0,16 0,16
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 20 97,50 22,50 22,50 22,50 30,00
Bunuri si servicii 183 20.01 97,50 22,50 22,50 22,50 30,00
Furnituri de birou 184 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 185 20.01.30 97,50 22,50 22,50 22,50 30,00
Din total capitol
Ordine publica 186 61.02.03 229,59 54,59 54,59 55,68 64,73
Politie locala 187 61.02.03.04 229,59 54,59 54,59 55,68 64,73
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 188 64.02 4.608,57 1.227,94 1.218,15 1.190,98 971,50
Invatamant 189 65.02 3.302,00 780,55 856,25 841,90 823,30
CHELTUIELI CURENTE 190 01 3.302,00 780,55 856,25 841,90 823,30
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 191 10 2.410,00 651,55 598,25 583,90 576,30
Cheltuieli salariale in bani 192 10.01 1.886,20 473,60 473,00 467,30 472,30
Salarii de baza 193 10.01.01 1.811,00 452,00 453,00 453,00 453,00
Alte sporuri 194 10.01.06 40,80 10,50 9,90 10,20 10,20
fond aferent platii cu ora 195 10.01.11 34,40 11,10 10,10 4,10 9,10
Cheltuieli salariale in natura 196 10.02 102,00 70,00 20,00 12,00 0,00
Transportul la si de la locul de munca 197 10.02.05 102,00 70,00 20,00 12,00 0,00
Contributii 198 10.03 421,80 107,95 105,25 104,60 104,00
Contributii de asigurari sociale de stat 199 10.03.01 295,80 73,80 74,10 74,10 73,80
Contributii de asigurari de somaj 200 10.03.02 10,50 2,70 2,60 2,60 2,60
Contributii de asigurari sociale de sanatate 201 10.03.03 98,40 24,70 24,50 24,60 24,60

Pag. 7 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 202 10.03.04 3,60 1,00 0,90 1,00 0,70
Contributii pentru concedii si indemnizatii 203 10.03.06 13,50 5,75 3,15 2,30 2,30
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 204 20 363,00 62,00 112,00 112,00 77,00
Bunuri si servicii 205 20.01 289,50 61,00 52,50 99,00 77,00
Furnituri de birou 206 20.01.01 13,00 1,50 3,50 3,50 4,50
Materiale pentru curatenie 207 20.01.02 18,00 1,50 6,50 7,00 3,00
Incalzit, iluminat si forta motrica 208 20.01.03 120,00 42,00 25,00 18,00 35,00
Apa, canal si salubritate 209 20.01.04 27,00 8,00 7,00 5,00 7,00
Carburanti si lubrifianti 210 20.01.05 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 211 20.01.08 10,00 2,50 2,50 2,50 2,50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 212 20.01.09 7,00 2,50 1,50 1,50 1,50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 213 20.01.30 93,50 3,00 6,00 61,50 23,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 214 20.05 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00
Alte obiecte de inventar 215 20.05.30 10,00 0,00 5,00 5,00 0,00
Deplasari, detasari, transferari 216 20.06 4,50 1,00 1,50 2,00 0,00
Deplasari interne, detasari, transferari 217 20.06.01 4,50 1,00 1,50 2,00 0,00
Pregatire profesionala 218 20.13 9,00 0,00 3,00 6,00 0,00
Alte cheltuieli 219 20.30 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 220 20.30.30 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 221 55 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
A. Transferuri interne 222 55.01 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
Alte transferuri curente interne 223 55.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 224 55.01.63 499,00 37,00 146,00 146,00 170,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 225 57 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Ajutoare sociale 226 57.02 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 227 57.02.03 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 228 65.02.03 1.321,46 311,60 335,16 334,40 340,30
Invatamant prescolar 229 65.02.03.01 564,46 121,80 145,96 145,90 150,80
Invatamant primar 230 65.02.03.02 757,00 189,80 189,20 188,50 189,50
Invatamant secundar 231 65.02.04 1.950,54 438,95 521,09 507,50 483,00

Pag. 8 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Invatamant secundar inferior 232 65.02.04.01 1.560,00 409,75 407,05 393,40 349,80
Invatamant secundar superior 233 65.02.04.02 390,54 29,20 114,04 114,10 133,20
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 234 65.02.50 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00
Cultura, recreere si religie 235 67.02 461,01 244,39 78,90 129,52 8,20
CHELTUIELI CURENTE 236 01 461,01 244,39 78,90 129,52 8,20
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 237 10 21,01 5,39 5,12 5,52 4,98
Cheltuieli salariale in bani 238 10.01 15,86 3,90 3,90 4,30 3,76
Salarii de baza 239 10.01.01 15,86 3,90 3,90 4,30 3,76
Contributii 240 10.03 5,15 1,49 1,22 1,22 1,22
Contributii de asigurari sociale de stat 241 10.03.01 2,44 0,61 0,61 0,61 0,61
Contributii de asigurari de somaj 242 10.03.02 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate 243 10.03.03 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 244 10.03.04 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 245 10.03.05 1,60 0,40 0,40 0,40 0,40
Contributii pentru concedii si indemnizatii 246 10.03.06 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 247 20 20,00 4,00 8,78 4,00 3,22
Bunuri si servicii 248 20.01 20,00 4,00 8,78 4,00 3,22
Furnituri de birou 249 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica 250 20.01.03 11,22 3,00 3,00 2,00 3,22
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 251 20.01.08 1,68 1,00 0,68 0,00 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 252 20.01.09 2,01 0,00 2,01 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 253 20.01.30 5,09 0,00 3,09 2,00 0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 254 59 420,00 235,00 65,00 120,00 0,00
Asociatii si fundatii 255 59.11 134,00 25,00 49,00 60,00 0,00
Sustinerea cultelor 256 59.12 286,00 210,00 16,00 60,00 0,00
Din total capitol
Servicii culturale 257 67.02.03 41,01 9,39 13,90 9,52 8,20
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 258 67.02.03.02 41,01 9,39 13,90 9,52 8,20
Camine culturale 259 67.02.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii recreative si sportive 260 67.02.05 134,00 25,00 49,00 60,00 0,00
Sport 261 67.02.05.01 134,00 25,00 49,00 60,00 0,00

Pag. 9 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Servicii religioase 262 67.02.06 286,00 210,00 16,00 60,00 0,00


Asigurari si asistenta sociala 263 68.02 845,56 203,00 283,00 219,56 140,00
CHELTUIELI CURENTE 264 01 845,56 203,00 283,00 219,56 140,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 265 20 108,50 0,00 98,50 10,00 0,00
Bunuri si servicii 266 20.01 108,50 0,00 98,50 10,00 0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica 267 20.01.03 8,50 0,00 8,50 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 268 20.01.30 100,00 0,00 90,00 10,00 0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 269 57 737,06 203,00 184,50 209,56 140,00
Asigurari sociale 270 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ajutoare sociale 271 57.02 737,06 203,00 184,50 209,56 140,00
Ajutoare sociale in numerar 272 57.02.01 737,06 203,00 184,50 209,56 140,00
Din total capitol
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 273 68.02.05 658,00 178,00 180,00 160,00 140,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate 274 68.02.05.02 658,00 178,00 180,00 160,00 140,00
Asistenta sociala pentru familie si copii 275 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Unitati de asistenta medico-sociale 276 68.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prevenirea excluderii sociale 277 68.02.15 48,56 16,00 3,00 29,56 0,00
Ajutor social 278 68.02.15.01 33,56 16,00 3,00 14,56 0,00
Servicii sociale 279 68.02.15.04 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 280 68.02.50 139,00 9,00 100,00 30,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 281 68.02.50.50 139,00 9,00 100,00 30,00 0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 282 69.02 1.675,23 608,35 494,20 410,93 161,75
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 283 70.02 859,37 305,35 264,00 228,27 61,75
CHELTUIELI CURENTE 284 01 859,37 305,35 264,00 228,27 61,75
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 285 20 859,37 305,35 264,00 228,27 61,75
Bunuri si servicii 286 20.01 859,37 305,35 264,00 228,27 61,75
Furnituri de birou 287 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica 288 20.01.03 141,43 65,00 33,50 42,93 0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 289 20.01.09 68,39 25,35 18,00 25,04 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 290 20.01.30 649,55 215,00 212,50 160,30 61,75
Din total capitol

Pag. 10 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Locuinte 291 70.02.03 3,80 2,30 1,50 0,00 0,00


Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 292 70.02.03.30 3,80 2,30 1,50 0,00 0,00
Iluminat public si electrificari rurale 293 70.02.06 483,22 195,00 168,50 117,97 1,75
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 294 70.02.50 372,35 108,05 94,00 110,30 60,00
Protectia mediului 295 74.02 815,86 303,00 230,20 182,66 100,00
CHELTUIELI CURENTE 296 01 815,86 303,00 230,20 182,66 100,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 297 20 815,86 303,00 230,20 182,66 100,00
Bunuri si servicii 298 20.01 637,66 203,00 152,00 182,66 100,00
Furnituri de birou 299 20.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 300 20.01.30 637,66 203,00 152,00 182,66 100,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar 301 20.05 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Alte obiecte de inventar 302 20.05.30 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli 303 20.30 138,20 60,00 78,20 0,00 0,00
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 304 20.30.30 138,20 60,00 78,20 0,00 0,00
Din total capitol
Salubritate si gestiunea deseurilor 305 74.02.05 677,66 243,00 152,00 182,66 100,00
Salubritate 306 74.02.05.01 677,66 243,00 152,00 182,66 100,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 307 74.02.06 138,20 60,00 78,20 0,00 0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului 308 74.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 309 79.02 750,30 200,00 250,00 197,31 102,99
Transporturi 310 84.02 750,30 200,00 250,00 197,31 102,99
CHELTUIELI CURENTE 311 01 750,30 200,00 250,00 197,31 102,99
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 312 20 750,30 200,00 250,00 197,31 102,99
Bunuri si servicii 313 20.01 533,16 135,85 200,00 197,31 0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 314 20.01.30 533,16 135,85 200,00 197,31 0,00
Alte cheltuieli 315 20.30 217,14 64,15 50,00 0,00 102,99
alte cheltuieli cu bunuri si servicii 316 20.30.30 217,14 64,15 50,00 0,00 102,99
Din total capitol
Transport rutier 317 84.02.03 750,30 200,00 250,00 197,31 102,99
Drumuri si poduri 318 84.02.03.01 533,16 135,85 200,00 197,31 0,00
Strazi 319 84.02.03.03 217,14 64,15 50,00 0,00 102,99

Pag. 11 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 320 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 321 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE 322 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT 323 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT 324 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SECTIUNEA DEZVOLTARE
SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 1.871,92 325,40 620,01 926,51 0,00
TOTAL VENITURI 2 00.01 1.871,92 325,40 620,01 926,51 0,00
VENITURI PROPRII 3 49.90 43,91 22,04 0,00 21,87 0,00
I. VENITURI CURENTE 4 00.02 1.634,78 303,36 620,01 711,41 0,00
C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 1.634,78 303,36 620,01 711,41 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 1.634,78 303,36 620,01 711,41 0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 1.634,78 303,36 620,01 711,41 0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 1.634,78 303,36 620,01 711,41 0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL 9 00.15 43,91 22,04 0,00 21,87 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri 10 39.02 43,91 22,04 0,00 21,87 0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 11 39.02.01 43,91 22,04 0,00 21,87 0,00
IV. SUBVENTII 12 00.17 193,23 0,00 0,00 193,23 0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 13 00.18 193,23 0,00 0,00 193,23 0,00
Subventii de la bugetul de stat 14 42.02 193,23 0,00 0,00 193,23 0,00
B. Curente 15 193,23 0,00 0,00 193,23 0,00
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 16 42.02.65 193,23 0,00 0,00 193,23 0,00
TOTAL CHELTUIELI 17 1.871,92 325,40 620,01 926,51 0,00
CHELTUIELI CURENTE 18 01 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 19 55 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
A. Transferuri interne 20 55.01 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
Programe de dezvoltare 21 55.01.13 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 22 70 1.866,92 325,40 620,01 921,51 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 23 71 1.866,92 325,40 620,01 921,51 0,00
Active fixe 24 71.01 1.866,92 325,40 620,01 921,51 0,00
Constructii 25 71.01.01 1.463,92 325,40 360,01 778,51 0,00

Pag. 12 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 26 71.01.03 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Alte active fixe 27 71.01.30 393,00 0,00 260,00 133,00 0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 28 50.02 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Autoritati publice si actiuni externe 29 51.02 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 30 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 31 70 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 32 71 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Active fixe 33 71.01 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 34 71.01.03 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Din total capitol
Autoritati executive si legislative 35 51.02.01 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Autoritati executive 36 51.02.01.03 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 37 64.02 49,50 0,00 20,00 29,50 0,00
Invatamant 38 65.02 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
CHELTUIELI CURENTE 39 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 40 70 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41 71 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
Active fixe 42 71.01 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
Constructii 43 71.01.01 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
Din total capitol
Invatamant prescolar si primar 44 65.02.03 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
Invatamant prescolar 45 65.02.03.01 26,50 0,00 0,00 26,50 0,00
Invatamant primar 46 65.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invatamant secundar 47 65.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invatamant secundar inferior 48 65.02.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invatamant secundar superior 49 65.02.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 50 65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cultura, recreere si religie 51 67.02 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 52 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 53 70 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 54 71 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00

Pag. 13 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Active fixe 55 71.01 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00


Alte active fixe 56 71.01.30 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00
Din total capitol
Servicii culturale 57 67.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 58 67.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camine culturale 59 67.02.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicii recreative si sportive 60 67.02.05 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00
Sport 61 67.02.05.01 23,00 0,00 20,00 3,00 0,00
Servicii religioase 62 67.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 63 69.02 405,00 20,00 150,00 235,00 0,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 64 70.02 275,00 20,00 150,00 105,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 65 01 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 66 55 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
A. Transferuri interne 67 55.01 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
Programe de dezvoltare 68 55.01.13 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 270,00 20,00 150,00 100,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 270,00 20,00 150,00 100,00 0,00
Active fixe 71 71.01 270,00 20,00 150,00 100,00 0,00
Constructii 72 71.01.01 120,00 20,00 0,00 100,00 0,00
Alte active fixe 73 71.01.30 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00
Din total capitol
Locuinte 74 70.02.03 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 75 70.02.03.30 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
Iluminat public si electrificari rurale 76 70.02.06 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 77 70.02.50 170,00 20,00 150,00 0,00 0,00
Protectia mediului 78 74.02 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
CHELTUIELI CURENTE 79 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 80 70 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 81 71 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Active fixe 82 71.01 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Alte active fixe 83 71.01.30 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

Pag. 14 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

Din total capitol


Salubritate si gestiunea deseurilor 84 74.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salubritate 85 74.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 86 74.02.06 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului 87 74.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 88 79.02 1.407,42 305,40 450,01 652,01 0,00
Transporturi 89 84.02 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
CHELTUIELI CURENTE 90 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 91 70 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 92 71 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
Active fixe 93 71.01 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
Constructii 94 71.01.01 327,90 0,00 10,00 317,90 0,00
Alte active fixe 95 71.01.30 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00
Din total capitol
Transport rutier 96 84.02.03 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
Drumuri si poduri 97 84.02.03.01 417,90 0,00 100,00 317,90 0,00
Strazi 98 84.02.03.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 99 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alte actiuni economice 100 87.02 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
CHELTUIELI CURENTE 101 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 103 71 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
Active fixe 104 71.01 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
Constructii 105 71.01.01 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
Din total capitol
Alte actiuni economice 106 87.02.50 989,52 305,40 350,01 334,11 0,00
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 107 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REZERVE 108 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXCEDENT 109 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 15 / 16
Program trimestrial

Program rectificat
Cod indicator
Cod rand

Trim IV
Trim III
Trim II
Trim I
DENUMIREA INDICATORILOR

DEFICIT 110 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 16 / 16